NZ – Evanđelja i Djela apostolska

Evanđelje po Mateju

Mt 1,1-23: Rodila se Majka Mesije (Mala Gospa)

Mt 2,1-12: Tri Kralja 2019. (audio) * Bogojavljenje 2015. (video) * Sveta tri kralja (tekst i video) * Tri mudraca * Bogojavljenje (tekst i audio)

Mt 4,1-11: Isus i Sotona * Isus i Sotona (Mt 4,1–11)

Mt 4,12-17: Mrkli kraj smrti

Mt 5,1-12a: Blago nama! * Blaženstva 2017. * Zazivi Kristu: Blaženstva

Mt 5,13-16: Zazivi Kristu, vječnom Svjetlu svijeta (tekst i video)

Mt 5,17-19: Zazivi Kristu (tekst i video)

Mt 5,20–26: Bratska pravednost * Isusova nova zajednica

Mt 5,27-32: Zazivi Kristu (tekst i video)

Mt 5,33-37: Koliko vrijedi tvoja riječ * Zazivi Kristu

Mt 5,38-42: Drugi obraz (Mt 5,38-42)

Mt 5,43-48: Isusu kad nas zove na savršenstvo (Mt 5,43-48)

Mt 6,1-6.16-18: Jer Otac vidi u skrovitosti (Mt 6,1-6.16-18)

Mt 6,7-15: Kad molim Oče naš – zazivi Kristu (Mt 6,7-15)

Mt 6,19-23: Molitva za srce i oko (Mt 6,19-23)

Mt 6,24-34: Isusu kad poučava o životu i tijelu, jelu i odijelu (Mt 6,24-34)

Mt 7,1-5: Zazivi Kristu kad govori o trunu u bratovu oku * Sudac vječni, pravedni (Mt 7,1-5) * Zazivi Kristu, Gospodinu, koji nas je svojim križem otkupio (Mt 7,1-5)

Mt 7,7-12: Činite i vi!

Mt 7,6.12-14: Božja vrata –  zazivi Kristu (Mt 7,6.12-14)

Mt 7,21-29: Zazivi Kristu na kraju Govora na gori

Mt 8,1-4: Zazivi Kristu kad ozdravlja gubavca

Mt 9,9-13: Matejevo novo srce (Mt 9,9-13)

Mt 9,18-26: Spasenje i uskrsnuće (Mt 9,18-26)

Mt 9,32-38: Program Crkve: žetva Kristova

Mt 9,36-10,8: Tko je apostol

Mt 10,5-7: Apostolsko pravilo

Mt 10,16-23: Isusu koji me šalje (Mt 10,16-23)

Mt 11,16-19: Zazivi Kristu – Ovaj naraštaj (Mt 11,16-19)

Mt 11,11-15: Zazivi Kristu – Preteča kraljevstva nebeskoga

Mt 11,20-24: Isusu dok žestoko kori Betsaidu, Korozain i svoj Kafarnaum (Mt 11,20-24)

Mt 11,25-27: Molitva Bogu Sinu (Mt 11,25-27)

Mt 11,25-30: Zazivi Kristu

Mt 11,28-30: Milosrdni Spasitelj zove (Mt 11,28-30) * Gospodinu koji zove (Mt 11,28-30)

Mt 12,14-21: Isusu koji je Sluga Božji, blag i milosrdan (Mt 12,14-21)

Mt 12,38-42: Gospodinu koji je više od proroka i kralja (Mt 12,38-42)

Mt 12,46-50: Bratu mojemu, i sinu (Mt 12,46-50)

Mt 13,1-9: Svetomu Sijaču koji sije Božju riječ (Mt 13,1-9)

Mt 13,36-43: Učitelju dok tumači preneseno značenje (Mt 13,36-43)

Mt 13,44-46: Blagu skrivenomu, skupocjenomu biseru (Mt 13,44-46)

Mt 13,44-52: Gdje je nebesko kraljestvo? (video – Laudato TV)

Mt 13,47-53: Mreža Božjega kraljevstva (Mt 13,47-53)

Mt 14,13-21: Dajte im vi

Mt 14,22–33: Božja ruka * Petrov put do Isusa * Molitva s Petrom, Isusovim učenikom (kad se utapao)

Mt 15,21-28: Teška iskustva s Isusom: Mrvice koje mnogo znače * Majka strankinja

Mt 16,13-19: Kod Cezareje Filipove * Ključevi neba

Mt 16,21–27: Bit kršćanske vjere * Za Kristom

Mt 18,15-20: Molitva – Steći brata

Mt 18,21-35: Beskrajno obilje opraštanja

Mt 20,1-16: Vinograd Gospodnji * Gospodar vinograda * Molitva s radnikom od prvoga sata

Mt 21,28–32: Očeva volja * Dva sina i vinograd * Reci da! * U očevu vinogradu

Mt 21,33–43: Vinogradari

Mt 22,1-14: Svadbena gozba kraljeva sina (video – Laudato TV) * Sve je pripravljeno

Mt 22,34–40: Najveća zapovijed * Zakon srca

Mt 23,1-12: Čovjekovo uzvišenje

Mt 23,13-22: Što je veće? (Mt 23,13-22) * Učitelju istinskom, dalekovidnom, mudrom (Mt 23,13-22)

Mt 23,23-26: Tvojemu sudu (Mt 23,23-26)

Mt 23,27-32: Ponavljaš “Jao!” (Mt 23,27-32)

Mt 24,42-51: Molitva Gospodaru doma

Mt 25,1–13: Uljanice * Kako dočekati Zaručnika (Mt 25,1-13) – audio

Mt 25,14–30: Povjereni darovi * Evanđeoski talenti * Evanđeoski menadžment * Talenti

Mt 26,14–27,66: Da, ja sam, Gospodine * Teologija Muke po Mateju (audio)

Mt 28,1-10: Pogled i riječ

Mt 28,16-20: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga

Markovo evanđelje

Mk 1,7-11: Kršćanska inicijacija i Kristova vlast

Mk 1,14-20: Galilejsko proljeće * Ostaviti sve

Mk 1,16-20: Kristov poziv. Ostaviše sve i pođoše za njim (Mk 1,16-20) .pdf * (.ppt) (27. 10. 2018.)

Mk 1,21-28: Svetac Božji i nečisti duh (tekst i audio)

Mk 1,29-39: Ruka koja liječi * Živom Galilejcu

Mk 1,40-44: Savršena molitva evanđeoskoga gubavca (Mk 1,40-44) .pdf * (.ppt) (27. 10. 2018.)

Mk 2,1-12: Paralizirani pred Kristom * Paraliziran čovjek * Osjećaj velike nemoći

Mk 2,13-17: Zvanje grješnika

Mk 3,1-6: Usahla ruka i okorjelo srce * Molitva s čovjekom usahle ruke * Video: Čovjek usahle ruke

Mk 5,21-43: Nadstojnikova kći

Mk 6,1-6: Među svojima

Mk 6,7-13: Gospodin šalje * Kristovi apostoli

Mk 6,17-29: Krstitelj – mučenik

Mk 8,22-26: Što vidiš?

Mk 8,27-35: Za Kristom

Mk 10,17-30: Jedno ti nedostaje (video, Laudato TV) * Velik imetak

Mk 10,46–52: Da progledam

Mk 12,38-44: Evanđeoska udovica (audio)

Mk 13,24-32: Pogled na Sudnji dan

Mk 16,1-7: Tko će nam otkotrljati kamen * Uskrsne žene

Lukino evanđelje

Lk 1,5-22.57-79: Otac Zaharija

Lk 1,26-38: Navijestio Mariji * Nova žena * Gospa i anđeo

Lk 1,57-66.80: Rođenje sv. Ivana Krstitelja (tekst i video)

Lk 2,1-20: Dijete Božje

Lk 4,1-13: U pustinji

Lk 5,33-39: Zaručnik i svatovi (audio)

Lk 6,1-5: Molitva

Lk 6,6-11: Osušena desnica

Lk 6,20-26: Ustav kršćanske vjere

Lk 6,27-36: Ljubite neprijatelje!

Lk 6,39-42: Dobro oko

Lk 6,43-49: Ime Marijino

Lk 7,1-10: Silna vjera rimskoga satnika (Lk 7,1-10) * Molitva sa satnikovim slugom u Kafarnaumu (Lk 7, 1-10)

Lk 7, 31-35: Molitva vječnoj Mudrosti

Lk 7,36-50: Grješnica (Lk 7,36-50) * Jesi li kršćanin? (Lk 7,36-50) * Molitva u kući farizeja Šimuna

Lk 8,16-18: Svjetlosti vječnoj (Lk 8,16-18)

Lk 8,19-21: Isusova obitelj, Isusov narod (Lk 8,19-21) * Isusu, koji me prima među svoje (Lk 8,19-21)

Lk 9,1-6: Dvanestorica poslanih

Lk 9,7-9: Tko si, Gospodine? (Lk 9,7-9)

Lk 9,10-17: Kruh s neba

Lk 9,18-22: Kristu – Pomazaniku Božjem (Lk 9,18-22)

Lk 9,43b-45: Isusovo predanje (Lk 9, 43b-45) * Sinu Čovječjemu koji se za nas predaje (Lk 9,43b-45)

Lk 9,46-50: Mudrom Učitelju i Pobjedniku nad demonima (Lk 9,46-50)

Lk 9,51-56: Zazivi Kristu (audio) * Hodočasniku Božjemu, kada dolazi njegov čas (Lk 9,51-56)

Lk 10,1-9: Lice Isusovo * Pred licem Isusovim (Lk 10,1-9)

Lk 10,1-12: Zazivi Kristu, koji šalje (Lk 10,1-12)

Lk 10,13-16: Kristu, koji me upozorava i daje mi silno dostojanstvo (Lk 10,13-16)

Lk 10,38-42: Dvije sestre

Lk 11,15-26: Najjačemu, Pobjedniku nad svim zlodusima (Lk 11,15-26)

Lk 11,27-28: Rođenom od žene (Lk 11,27-28)

Lk 11,29-32: Isusu, koji je više od proroka Jone i od kralja Salomona * Spasitelju i Sucu, koji je više od kralja i proroka (zazivi Kristu)

Lk 12,13-21: Božji bogataš ili Bogom bogat * Božje bogatstvo

Lk 14,25-33: Možeš li biti Isusov učenik?

Lk 15,11-32: Škola odgovornosti * Kršćanska radost, radost obraćenja (audio) * Dva brata * Dva brata * Rasipni sin (video) * Radost zbog obraćena grješnika (video)

Lk 16,1-13: Čudnovati zahtjevi kršćanske ekonomije * Kristova ekonomija

Lk 16,19-31: Bogataš i siromah

Lk 17,5-10: Sluga svoga gospodara

Lk 17,11-19: Deset gubavaca

Lk 18,1-8: Udovica i sudac

Lk 18,9-14: Farizej i carinik

Lk 19,1-10: Iz Zakejeva dnevnika * Novi čovjek

Lk 24,13–33: Blagoslovljeno prijateljstvo

Lk 24,13-36: Meditacija o putu u Emaus

Video: Uskrsli učitelj sama sebe tumači

Lk 24,13-35: PDF * Kristov znak. Put do Emausa i natrag (Lk 24,13-45) .ppt

Molitva Isusu, Učitelju, na putu u Emaus

Lk 24,35-48: Učitelj je uskrsnuo – Uskrsli Isus nije samo duh, nego čovjek

Ivanovo evanđelje

Iv 1,1-18: video: Božićno evanđelje

Iv 1,35-42: Kod Učitelja Isusa * Kako kršćanin dobiva ime? * Evo Jaganjca, evo Mesije

Iv 1,45-51: Čudesna povijest Galilejca Natanaela (Iv 1,45-51)

Iv 1,47-51: Molitva s Natanaelom (Iv 1,47-51)

Iv 2,1-11: Marija u Kani Galilejskoj * Početak znakova

Iv 3,13-17: Ima biti podignut (Iv 3,13-17)

Iv 3,14-21: Povratak na bitno (Iv 3,14-21)

Iv 4,5-42: Žena Samarijanka i “virus Korona” * Vječna žeđ

Iv 8,1-12: Isus – Svjetlo svijeta * Oproštenje u hramu

Iv 8,51-59: Praotac Abraham i Isus, vječni Sin Očev

Iv 10,31-42: Djela Očeva

Iv 6,1-15: Znao je što će

Iv 6,51-58: Jedno tijelo

Iv 11: Lazar, prijatelj * Isus u suzama (Iv 11,1-45) – tekst i audio

Iv 11,19-27: Marta je drukčija

Iv 14,27–31: Kristov mir

Iv 15,1-8: Tajna kršćanske plodnosti (Iv 15,1-8)

Iv 15,9-17: Ostanite u mojoj ljubavi (tekst i audio) * Zazivi Kristu

Iv 15,12-17: Ljubite jedni druge

Iv 16,5-11: Kamo ideš (tekst i audio)

Iv 16,29-33: Zazivi Kristu

Iv 17: Sloga iz Kristove molitve (audio)

Iv 17,1-11a Proslavi me! (tekst i audio)

Iv 17,11b-19: Velika Kristova molitva * Zahvala i radost * Zazivi Kristu

Iv 19,31-37: Srce kršćanstva

Iv 20,1-9: Uskrsni početak

Iv 20,19-31: Biblija u nedjelju Božjega milosrđa * Bijela nedjelja

Iv 21,15-19: Zazivi Kristu

Djela apostolska

Dj 2, 1-11: Duhovna vatra * Duh Istine (tekst i audio) * Duhovi * Primite Duha!

Dj 4,32-35: Jedno srce i duša

Dj 9,1-18: Obraćenje svetoga Pavla

Dj 16,11-15.40: Lidija, europska vjernica * Počeci europske Crkve  * Molitva s Lidijom

Otk 12,7-12a: Na dan svetih arkanđela Mihaela, Gabriela i Rafaela (29. 9.)

Komentari su zatvoreni.