FER – Biblijska teologija 1 (2021./2022.)

Fakultet elektrotehnike i računarstva

353. ak. g. Sveučilišta u Zagrebu
Zimski semestar 2021./2022.

bible-light

Stanje: 17. 1. 2022.

Detaljne informacije o kolegiju dostupne su ovdje.
Često postavljana pitanja možete pronaći ovdje.
Kontakt: bibteo@fer.hr

Za sudjelovanje u nastavi glavni “materijal” jest biblijski tekst. Na raspolaganju su dva uobičajena hrvatska prijevoda: “Zagrebačka Biblija” (Stvarnost, KS i džepno izdanje) i “Šarićeva Biblija” (osvježeni prijevod nadbiskupa Ivana Ev. Šarića, HBD, Verbum, Glas Koncila). Za studij je najprikladnije izdanje Jeruzalemska Biblija jer donosi tekst podijeljen na odlomke s dodanim podnaslovima i naznačenim untarbiblijskim vezama na margini, te s brojnim bilješkama i uvodima.

U studiju biblijskih tekstova uvelike može pomoći i Zvučna Biblija u izdanju zaklade Čujem, vjerujem, vidim, sada dostupna i online.

Na internetu cijeli biblijski tekst u hrvatskom prijevodu nude:
Kršćanska sadašnjost (KS)
Intratext (a automatskom konkordancijom)
Biblija.net
Biblija govori (grupa kršćana)
Redovito su u uporabi kratice biblijskih knjiga.

Ovdje ponuđeni materijali popratnoga su karaktera za studij svetopisamskoga teksta.

1) 5. 10. 21. Uvod: Pristup Bibliji (PDF) * (PPT)

2) 12. 10. 21. Razvoj biblijskoga kanona; Kozmos i anthropos (16:9) * (PPT 16:9) * (PDF 4:3) * (PPT 4:3)

“Prvi savez. Post 9, 8-17 u teologiji saveza.” u Crkva u svijetu: CUS. 47 (2012) ISSN 0352-400, 1, Split 2012. (PDF)

3) 19. 10.21. Noin savez s Bogom. Abraham vjernik (PDF 16:9)

(PPT 16:9)

4) 26. 10. 21. Jakov je Izrael (Post 25-50). Mojsije – izbavitelj i zakonodavac (Izl – Pnz) (PDF)

(PPT) * (PDF 4:3) * (PPT 4:3)

5) 2. 11. 21. Žena u Starom zavjetu – Eva, Mirjam, Debora, Ana (PDF)

(PPT) * (PDF 4:3) * (PPT 4:3)

6) 9. 11. 21. Biblijski proroci – Abraham, Mojsije, Ilija, Amos, Jona (PDF)

(PPT 16:9) * (PDF 4:3) * (PPT 4:3)

7) 16. 11. 21. Duhovno zvanje u Bibliji (SZ – Samuel, Gideon, Izaija) 16:9 (PDF)

Međuispit

8) 7. 12. 21. Kristova kušnja; Vječne evanđeoske pouke (PDF 16:9) * (PPT 16:9)

9) 14. 12. 21. Novozavjetne žene (PDF 16:9)

(PPT 16:9) *(PDF 4:3) * (PPT 4:3)

10) 21. 12. 21. Evanđeoski izvještaji o Kristovu dolasku (PDF 16×9)

(PPT 16:9) * (PDF 4×3) * (PPT 4×3)

11) 4. 1. 22. Roditelji i djeca u Svetom pismu (PDF 16:9)

(PPT 16:9) * (PDF) * (PPT)

12) 11. 1. 22. Milosrđe – Bitno obilježje Svetog pisma (PDF 16:9)

(PPT) * (PDF 4:3) * (PPT 4:3)

13) 17. 1. 22. Uskrsna kristologija:
Kristovo pravo lice; Čovjek koji je vidio i vjeruje; Pavao i Isus pred Damaskom (PDF 16:9)

PPT 16:9 * (PDF) * (PPT)

Komentari su zatvoreni.