Godina A

Idi na Godina B * Godina C

Došašće i Božić

A 1. došašća – Gospodar naš dolazi (Mt 24,37-44)

A 2. došašća – Vatreno krštenje

A 4. došašća – San o Emanuelu

Korizma i Uskrs

A 1. korizmena – Isus i Sotona

A 5. korizmena – Lazar, prijatelj

A Cvjetnica – Teologija Muke po Mateju (audio)

A Vazmeno bdjenje: Mt 28,1-10 – Pogled i riječ

A 6. vazmena – Još četiri dana

“Kroz godinu”

A 2. – Molitva Jaganjcu Božjem * Evo dolazim, Gospodine (Ps 40)

A 3. – Mrkli kraj smrti

A 4. – Isusov program * Blago siromasima duhom (Ps 146)

A 5. – Sol i svjetlo za Dan života * Sol i svjetlo * Okus i pogled (Mt 5,13-16) * Zazivi Kristu, vječnom Svjetlu svijeta (Mt 5,13-16)

A 6. – Čudesna snaga Svetoga Pisma (Mt 5,17-37) *  Isusova nova zajednica * Blaženi koji hode po Zakonu Gospodnjem (Ps 119)

A 11. – Poslanici nebeskoga kraljevstva

A 18. – Dajte im vi!

A 19. – Božja ruka * Petrov put do Isusa

A 20. – Majka strankinja

A 21. – Kod Cezareje Filipove * Ključevi neba

A 22. – Bit kršćanske vjere * Za Kristom

A 25. – Vinograd Gospodnji * Gospodar vinograda * Molitva s radnikom od prvoga sata

A 26. –  Dva sina i vinograd * Reci da! * U očevu vinogradu

A 27. – Vinogradari

A 28. – Sve je pripravljeno

A 30. – Najveća zapovijed * Zakon srca

A 31. – Čovjekovo uzvišenje * Vođa naš

A 32. – Uljanice (Mt 25,1-13) * Kako dočekati Zaručnika (Mt 25,1-13) * Molitva Zaručniku

A 33. – Evanđeoski menadžment * Povjereni darovi * Talenti – uloženi ili upropašteni * video: Evanđeoski talenti

Komentari su zatvoreni.