Godina A

Idi na Godina B * Godina C

A 1. korizmena – Isus i Sotona

A 5. korizmena – Lazar, prijatelj

A Cvjetnica – Teologija Muke po Mateju (audio)

A Vazmeno bdjenje: Mt 28,1-10 – Pogled i riječ

A 6. vazmena – Još četiri dana

A 3. – Mrkli kraj smrti

A 4. – Blago nama * Blaženstva 2017.

A 6. – Isusova nova zajednica

A 11. – Poslanici nebeskoga kraljevstva

A 18. – Dajte im vi!

A 19. – Božja ruka * Petrov put do Isusa

A 20. – Majka strankinja

A 21. – Kod Cezareje Filipove * Ključevi neba

A 22. – Bit kršćanske vjere * Za Kristom

A 25. – Vinograd Gospodnji * Gospodar vinograda * Molitva s radnikom od prvoga sata

A 26. –  Dva sina i vinograd * Reci da! * U očevu vinogradu

A 27. – Vinogradari

A 28. – Sve je pripravljeno

A 30. – Najveća zapovijed * Zakon srca

A 31. – Čovjekovo uzvišenje * Vođa naš

A 32. – Uljanice

A 33. – Evanđeoski menadžment * Povjereni darovi * Talenti – uloženi ili upropašteni * video: Evanđeoski talenti