Svagdani kroz godinu

Bazilika – narodno svetište presvetog Srca Isusova (Zg, Palmotićeva 31) prije zagrebačkog potresa

ponedjeljak 1. tjedna: Ostaviti sve (Molitva Kristu s Mk 1,14-20)

utorak 1. tjedna: Zazivi Kristu – svetom Učitelju, koji čisti (Mk 1,21-28) * Isusu, kad čistim Duhom pobjeđuje (Molitva s Mk 1,21-28) * Krist poučava s vlašću (Mk 1, 21-28) * Svetac Božji i nečisti duh (Mk 1,21-28)

srijeda 1. tjedna: Zazivi Kristu – živom Galilejcu (Mk 1,29-39)

četvrtak 1. tjedna: Molitva s evanđeoskim gubavcem (Mk 1,40-45)

petak 1. tjedna: Molitva uzetoga (Mk 1,2-12) * Uzeti iz Kafarnauma na Biblijskom portalu

subota 1. tjedna: Molitva s carinikom Levijem (Mk 2,13-17)

ponedjeljak 2. tjedna: Zaručniku, dok još nije ugrabljen (Mk 2,18-22)

utorak 2. tjedna: Molitva gospodaru subote (Mk 2,23-28)

srijeda 2. tjedna: Usahla ruka i okorjelo srce (Mk 3,1-6) * Molitva s čovjekom usahle ruke (Mk 3,1-6)

četvrtak 2. tjedna: Isusu, Spasitelju (Mk 3,7-12)

petak 2. tjedna: Gospodinu, dok stvara Dvanaestoricu (Mk 3,13-19)

subota 2. tjedna: Isusu, kad ga njegovi iziđoše obuzdati
(Mk 3,20-21)

ponedjeljak 3. tjedna: Gospodinu koji je jači i koji svojim Svetim Duhom oslobađa od demona (Mk 3,22-30)

utorak 3. tjedna: otpjevni psalam (god. I.): Evo, dolazim, Gospodine (Ps 40); (god. II.):  Gospodin Bog će dat mu prijestolje (Ps 132)

petak 3. tjedna: Svetom Učitelju Božjega kraljevstva (Mk 4,26-34); otpjevni psalam (god. II.): Smiluj se, Gospodine (Ps 51)

subota 3. tjedna: Gospodinu u životnoj oluji (Mk 4, 35-41); (god. I.): S Isusom u velikoj oluji

ponedjeljak 4. tjedna: Isusu, duhovnom Spasitelju (Molitva uz Mk 5,1-20)

srijeda 4. tjedna: Rabbiju u Nazaretu (Molitva s Mk 6,1-6) * otpjevni psalam: Ljubav Gospodnja vječna je (Ps 103)

četvrtak 4. tjedna: Štap i sandale (Molitva s Mk 6,7-13)

subota 4. tjedna: Posvećena pustinja (Molitva s Mk 6,30-34)

ponedjeljak 5. tjedna: Po našim trgovima – Molitva s Mk 6,53-56

utorak 5. tjedna: Božja zapovijed i naše, ljudske tradicije (Mk 7,1-13)

srijeda 5. tjedna: Što onečišćuje čovjeka? (Mk 7,14-23)

četvrtak 5. tjedna: Majčinska molba jedne nevjernice (Mk 7,24-30) – molitva Kristu

petak 5. tjedna: Otvoreno čuti, otvoreno reći (Mk 7,31-37)

subota 5. tjedna: Isusu, koji nas hrani (Mk 8,1-10)

ponedjeljak 6. tjedna: Gospodinu kad ostavlja farizeje (Mk 8,11-13)

utorak 6. tjedna: Gospodinu, dok upozorava na kvasac farizejski (Mk 8,14-21)

srijeda 6. tjedna:  Što vidiš? * Molitva sa slijepcem iz Betsaide kojega je Isus postupno izliječio (Mk 8,22-26)

ponedjeljak 7. tjedna: Molitva sa sinom koji je bolestan i opsjednut (Mk 9,14-29)
otpjevni psalam (god I.): Gospodin kraljuje (Ps 93); (god. II.): Naredba Gospodnja (Ps 19)

srijeda 7. tjedna: Molitva s Ivanom, apostolom (Mk 9,38-40)
psalam: Blago siromasima (Ps 49)

subota 7. tjedna: Molitva s djecom koju Isus blagoslivlja (Mk 10,13-16)
otpjevni psalam Kao kâd pred lice tvoje (Ps 141)

utorak 10. tjedna: Okus i pogled (Mt 5,13-16)

srijeda 11. tjedna: Otac vidi u skrovitosti (molitva Kristu uz Mt 6,1-6.16-18)

ponedjeljak 12. tjedna: Gospodinu, koji nas je svojim križem otkupio (Mt 7,1-5) * Sudac vječni, pravedni (Mt 7,1-5) * Zazivi Kristu (Mt 7,1-5)

utorak 12. tjedna: Zazivi Kristu – Božja vrata (Mt 7,6.12-14)
otpjevni psalam (god. II.): Bog utvrđuje grad svoj (Ps 48)

srijeda 12. tjedna
otpjevni psalam (god. II.): Pokaži mi, Gospodine, stazu (Ps 119)

četvrtak 12. tjedna: Zazivi Kristu na kraju Govora na gori (Mt 7,21-29)

petak 12. tjedna: Zazivi Kristu kad ozdravlja gubavca (Mt 8,1-4)

ponedjeljak 13. tjedna: Isusu, učitelju apostolskoga života (Mt 8,18-22)

utorak 13. tjedna: Molitva Gospodaru mora (Mt 8,23-27)

srijeda 13. tjedna: Pobjednički mir Kristov (Mt 8,28-34)

četvrtak 13. tjedna: Isusu, Spasitelju duše i tijela (Mt 9,1-8)

petak 13. tjedna: Molitva s Matejem, carinikom (Mt 9,9-13)

subota 13. tjedna: Zazivi Kristu, utemeljitelju Novoga Saveza (Mt 9,14-17)

ponedjeljak 14. tjedna: Spasenje i uskrsnuće (Mt 9,18-26)

utorak 14. tjedna: Program Crkve: žetva Kristova (Mt 9,32-38)

srijeda 14. tjedna: Apostolsko pravilo

četvrtak 14. tjedna
otpjevni psalam: Razvedri lice svoje (Ps 80)

petak 14. tjedna: Isusu koji me šalje (Mt 10,16-23)

subota 14. tjedna: Isusu, Učitelju i Gospodaru (Mt 10,24-33)

utorak 15. tjedna: Isusu dok žestoko kori Betsaidu, Korozain i svoj Kafarnaum (Mt 11,20-24)

srijeda 15. tjedna: Molitva Bogu Sinu (Mt 11,25-27)

četvrtak 15.tjedna: Milosrdni Spasitelj zove (Mt 11,28-30) * Gospodinu koji zove (Mt 11,28-30)

petak 15. tjedna
otpjevni psalam (II.): Usta će moja navješćivati (Ps 51)

subota 15. tjedna: Isusu koji je Sluga Božji, blag i milosrdan (Mt 12,14-21)

ponedjeljak 16. tjedna: Gospodinu koji je više od proroka i kralja (Mt 12,38-42)

utorak 16. tjedna: Bratu mojemu, i sinu (Mt 12,46-50)

srijeda 16. tjedna: Svetomu Sijaču koji sije Božju riječ (Mt 13,1-9)

utorak 17. tjedna: Učitelju dok tumači preneseno značenje (Mt 13,36-43)

srijeda 17. tjedna: Blagu skrivenomu, skupocjenomu biseru (Mt 13,44-46)

četvrtak 17. tjedna: Mreža Božjega kraljevstva (Mt 13,47-53)

ponedjeljak 18. tjedna: Sinu Božjemu koji čudesno umnaža kruh (Mt 14,13-21)

utorak 18. tjedna: Isusu koji me spašava da se ne utopim (Mt 14,22-36)

četvrtak 18. tjedna: S Petrom, kad ga Isus naziva Stijenom, i poslije Sotonom (Mt 16,13-23)

petak 18. tjedna: Kristu, Učitelju, koji poziva (Mt 16,24-28)

subota 18. tjedna: Molitva s opsjednutim sinom (Mt 17,14-20)

ponedjeljak 19. tjedna: Sinu Božjem, slobodnom (Mt 17,22-27)

srijeda 19. tjedna: otpjevni psalam (god. I.): Blagoslovljen Bog (Ps 66)

četvrtak 19. tjedna: Molitva za dar opraštanja (Mt 18,21-35) * Beskrajno obilje praštanja (Mt 18,21-35)

petak 19. tjedna: Molitva Učitelju ljubavi (Mt 19,3-12)

subota 19. tjedna: Isusu, kad na djecu polaže ruke (Mt 19,13-15)

ponedjeljak 20. tjedna: Molitva s bogatim mladićem (Mt 19,16-22); otpjevni psalam (god. I.): Sjeti nas se, Gospodine (Ps 106)

utorak 20. tjedna: Zazivi Kristu kad govori o bogatašima (Mt 19,23-30) * Što ja imam od toga? (Mt 19,23-30)

četvrtak 20. tjedna: Molitva za svadbeno ruho (uz Mt 22,1-14) * Svadba za kraljeva sina (Mt 22,1-14) – audio * Video: Svadbena gozba kraljeva sina * Sve je pripravljeno (Mt 22,1-14)

petak 20. tjedna: Sveobuhvatno pravilo (Mt 22,34-40)

subota 20. tjedna: Čovjekovo uzvišenje (Mt 23,1-12) * Jedan vođa naš (Mt 23,1-12) * video: Karizma vodstva – Vođa naš * Jedinomu Učitelju (Mt 23,1-12)

ponedjeljak 21. tjedna: Što je veće (Mt 23,13-22) * Učitelju istinskom, dalekovidnom, mudrom (Mt 23,13-22)

utorak 21. tjedna:  Tvojemu sudu (Mt 23,23-26)

srijeda 21. tjedna: Ponavljaš “Jao!” (Mt 23,27-32)

četvrtak 21. tjedna: Molitva Gospodaru doma (Mt 24,42-51)

petak 21. tjedna: Uljanice * Kako dočekati Zaručnika (Mt 25,1-13) – audio * Molitva Zaručniku (Mt 25,1-13)

subota 21. tjedna: Prispodoba o talentima na Biblijskom portalu

utorak 22. tjedna: Isusu kad spašava opsjednutoga (Lk 4,31-37)

srijeda 22. tjedna: Uzdam se – Ps 52 (glazba- audio)

četvrtak 23. tjedna: Da nam Otac bude uzor (Lk 6,27-38)

petak 23. tjedna: Dobro oko (Lk 6,39-42)

subota 23. tjedna: Mojem dobrom blagu, hridini mojoj i čvrstom temelju (Lk 6,43-49) * Plodovi i temelj (Lk 6,43-49)

ponedjeljak 24. tjedna: Silna vjera rimskoga satnika (Lk 7,1-10) * Molitva sa satnikovim slugom u Kafarnaumu (Lk 7, 1-10)

utorak 24. tjedna: S preminulim mladićem iz Naina (Lk 7,11-17)

ponedjeljak 25. tjedna: Isusu, vječnom svjetlu (Lk 8,16-18) * Svjetlosti vječnoj (Lk 8,16-18)

utorak 25. tjedna: Isusu, koji me prima među svoje (Lk 8,19-21) * Isusova obitelj, Isusov narod (Lk 8,19-21)

srijeda 25. tjedna: Dvanaestorica poslanih (Lk 9,1-6) * Molitva s Dvanaestoricom (Lk 9,1-6)

četvrtak 25. tjedna: Zazivi Kristu kad je Herod tražio priliku da vidi Isusa (Lk 9,7-9) * Tko si, Gospodine? (Lk 9,7-9)

petak 25. tjedna: Kristu – Pomazaniku Božjem (Lk 9,18-22)

subota 25. tjedna: Kad objavljuješ da ćeš biti predan ljudima – zazivi Kristu (Lk 9,43b-45) * Isusovo predanje (Lk 9, 43b-45) * Sinu Čovječjemu koji se za nas predaje (Lk 9,43b-45)

ponedjeljak 26. tjedna: Gospodinu kad nas poučava o našoj veličini i o slobodi od zloduha (Lk 9,46-50) * Mudrom Učitelju i Pobjedniku nad demonima (Lk 9,46-50)

utorak 26. tjedna: Hodočasniku Božjemu, kada dolazi njegov čas (Lk 9,51-56)

četvrtak 26. tjedna: Zazivi Kristu, koji šalje (Lk 10,1-12) * Pred licem Isusovim (Lk 10,1-9)

petak 26. tjedna: Kristu, koji me upozorava i daje mi silno dostojanstvo (Lk 10,13-16)

ponedjeljak 27. tjedna: Molitva milosrdnom Kristu (Lk 10,25-37)

utorak 27. tjedna: Dvije sestre (Lk 10,38–42) * otpjevni psalam (god. I.): Ako se grijeha budeš spominjao (Ps 130)

srijeda 27. tjedna: Nauči nas moliti (Lk 11,1-4) * uz današnje prvo čitanje (god. I.) Jon 4,1-11: Molitva s prorokom Jonom kad je bio ljut na smrt (Jon 4)

četvrtak 27. tjedna: Kucajte i otvorit će vam se! (Lk 11,5-13) * otpjevni psalam (god. I.): Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina (Ps 1)

petak 27. tjedna: Početak i temelj zdravoga duhovnog života (Lk 11,15-26)Najjačemu, Pobjedniku nad svim zlodusima (Lk 11,15-26) * otpjevni psalam (god. I.): Gospodin po pravdi sudi (Ps 9)

subota 27. tjedna: Rođenom od žene (Lk 11,27-28)

ponedjeljak 28. tjedna: Zazivi Kristu, Spasitelju i Sucu, koji je više od kralja i proroka (Lk 11,29-32) * Isusu, koji je više od proroka Jone i od kralja Salomona (Lk 11,29-32)

utorak 28. tjedna: Zazivi Kristu, koji poučava o čistoj nutrini (Lk 11,37-41) * Najsvetijemu gostu (Lk 11,37-41)

srijeda 28. tjedna: Jao meni, teško meni (Lk 11,42-46) * Ovo je trebalo činiti (Lk 11,42-46)

četvrtak 28. tjedna: Jao vama, zakonoznanci! (Lk 11,47-54)

petak 28. tjedna: Zazivi Kristu koji poučava o strahu i povjerenju (Lk 12,1-7) * Učitelju, kad mi govori o pravom strahu i o Božjem znanju (Lk 12,1-7)

subota 28. tjedna: Zazivi Kristu kad govori o Duhu Svetom (Lk 12,8-12) * Mojem Gospodinu kad poučava o božanskom Duhu (Lk 12,8-12)

ponedjeljak 29. tjedna: Ludi bogataš na Biblijskom portalu

utorak 29. tjedna: Gospodaru koji se vraća sa svadbe (Lk 12,35-38) * otpjevni psalam (god. I.): Evo, dolazim (Ps 40)

srijeda 29. tjedna: Molitva sinu Čovječjemu, koji je Gospodar i Sudac (Lk 12,39-48)

četvrtak 29. tjedna: Isusu, koji treba primiti krštenje (Lk 12,49-53)

petak 29. tjedna: Učitelju Isusu kad me poučava o vremenu u kojem živimo (Lk 12,54-59) * otpjevni psalam (god. II.): Traže lice tvoje (Ps 24)

ponedjeljak 30. tjedna: Molitva s paraliziranom ženom i nadstojnikom sinagoge (Lk 13,10-17)

utorak 30. tjedna: Učitelju Božjega kraljevstva (Lk 13,18-21) * Od malena vrijedno (Lk 13,18-21)

srijeda 30. tjedna: Vječnom Gospodaru i Kralju Božjega kraljevstva (Lk 13,22-30) * otpjevni psalam (god. I.): U tvoju dobrotu (Ps 13,4-6)

četvrtak 30. tjedna: Molitva Isusu u svetom gradu Jeruzalemu (Lk 13,31-35)

petak 30. tjedna: Isus liječi čovjeka s vodenom bolešću (Lk 14,1-6) – uživo na Prvi petak * Izlječenje u dan Gospodnji (Lk 14,1-6) – Religija i šport * otpjevni psalam (god. I.): Slavi, slavi (Ps 147)

subota 30. tjedna: Kad me pozivaš na svadbu (Lk 14,1.7-11)

ponedjeljak 31. tjedna: S Kristom za stolom (Lk 14,12-14)

srijeda 31. tjedna: Da budem Kristov učenik (Lk 14,25-33) * otpjevni psalam (god. I.): Dobro je čovjeku (Ps 112) – audio

četvrtak 31. tjedna: Otkupitelju koji me pronašao i spasio (Lk 15,1-10) * otpjevni psalam: Vjerujem (Ps 27) – audio

petak 31. tjedna: Molitva Gospodaru pred nepoštenim upraviteljem (Lk 16,1-8)

subota 31. tjedna: otpjevni psalam (god. I.) Ime ću tvoje (Ps 145)

ponedjeljak 32. tjedna: Zazivi Kristu, donositelju Radosne vijesti (Lk 17,1-6) * Molitva za vjeru i opraštanje (Lk 17,1-6) * otpjevni psalam (god. I.): Povedi me, Gospodine (Ps 139)

utorak 32. tjedna: Sluga sam beskoristan (Lk 17,7-10) * otpjevni psalam (god. I.): Blagoslivljat ću (Ps 34)

srijeda 32. tjedna: Zazivi Kristu Isusu, koji liječi deset gubavaca (Lk 17,11-19) * Molitva s izliječenim gubavcem, Samarijancem (Lk 17,11-19) * Deset gubavaca (Lk 17,11-19) * otpjevni psalam (god. I.): Ustani, Bože (Ps 82)

četvrtak 32. tjedna: Zazivi Kristu Kralju, koji će doći poput bljeska munje (Lk 17,20-25) * otpjevni psalam (god. I.): Dovijeka, Gospodine (Ps 119)

petak 32. tjedna: Za Dan Kristov (Lk 17,26-37) * otpjevni psalam (god. I.): Nebesa slavu Božju kazuju (Ps 19)

subota 32. tjedna: Molitva s udovicom iz Isusove parabole o nepravednom sucu (Lk 18,1-8) * Kršćanska vjera i molitva za obranu

ponedjeljak 33. tjedna: Molitva sa slijepcem pred slavnim gradom Jerihonom (Lk 18,35-43)

petak 33. tjedna: Isusu u Hramu (Lk 19,45-48)

ponedjeljak 34. tjedna: otpjevni psalam (god. I.): Hvaljen i uzvisivan dovijeka (Dn 3)

utorak 34. tjedna: Kristu, Učitelju, kad otvoreno naviješta Sudnji dan (Lk 21,5-11)

srijeda 34. tjedna: Jedino je u tvome imenu spas (Lk 21,12-19) * otpjevni psalam (god. I.): Hvalite i uzvisujte ga dovijeka (Dn 3)

četvrtak 34. tjedna: Molitva u vrijeme grozote, u vrijeme spasa (Lk 21,20-28) * otpjevni psalam (god. II.): Blago onima koji su pozvani (Ps 100)

petak 34. tjedna: Znakovi sadašnjosti (Lk 21,29-33) * psalam (god. I.): Hvalite i uzvisujte (Dn 3,75-81)

subota 34. tjedna: Molitva da pazim na sebe (Lk 21,34-36); otpjevni psalam (god. I.): Hvalite i uzvisujte (Dn 3,82-87) * (god II.): Marana tha – dođi, Gospodine! (Ps 95)

Komentari su zatvoreni.