S Kristom kroz Evanđelje

Niko Bilić

Molitvene mini-studije za čitanje i slušanje o rječniku, sadržaju i teološkom značenju liturgijskih čitanja, nastale s Biblijom u ruci.

2. izdanje, na dan sv. padre Pija, 23. 9. 2021.

Ilustracija: Eva Vukina, (Dijete vječnost provodi s Isusom), Eva Vukina Art | Facebook

Vrli štioče i slušatelju! U suvremeno kompjutorsko doba, uz život na daljinu, ova multimedijska online-knjiga za čitanje i slušanje nastaje sa živim uvjerenjem da je prva prava svrha egzegeze, koju nam nudi i samo Sveto pismo, čitati Božju Riječ tako da nam pomogne uspostaviti i njegovati, ili pak ispraviti, ili produbiti našu vezu s Kristom. Zbirka je ovo mini-studija o rječniku, sadržaju i teološkom značenju poznatih biblijskih tekstova iz liturgije, te o njihovoj primjeni za duhovnost. Sastavljene su s Biblijom u ruci i takvoj su uporabi namijenjene. Dok žele čuvati svu znanstvenu preciznost, posebnost im je u tome što su sročene u dijaloškom – molitvenom obliku, koji je zacijelo svakome dostupan. Svjestan nedostataka i nedovršenosti, zahvalan sam Bogu što ovu knjižicu “S Kristom kroz Evanđelje” mogu predati javnosti upravo na blagdan blaženoga Alojzija, našega svetoga zaštitnika, nositelja pomirenja u narodu i među narodima. Koje li radosti, bude li ovo malen, a drag prilog našega Fakulteta filozofije i religijskih znanosti, na Sveučilištu u Zagrebu, duhovnosti domovine i naroda u ovom lomnom i prijelomnom vremenu! Posebno hvala Eva Vukina Art | Facebook za naslovnu ilustraciju.

Evanđelje po Mateju

Isusovo rodoslovlje (Mt 1,1-17)

Sveti Josip i anđeo Gospodnji (Mt 1,18-24)

Učitelj kreće (Mt 4,12-17.23-25)

Molitva Isusu, donositelju blaženstva (Mt 5,1-12; Lk 6,20-26)

Molitva Isusu, Učitelju, kad je proglasio Blaženstva na početku Govora na gori (Mt 5,1-12)

Zazivi Kristu, koji proglašava Blaženstva (Mt 5,1-12)

Vječnom Svjetlu svijeta (Mt 5,13-16)

Gospodinu, koji potpuno ispunjava Zakon (Mt 5,17-19)

Kristu, koji traži da sa sebe uklonimo što nas sablažnjava (Mt 5,27-32)

Dobrom Učitelju, koji otkriva vrijednost našega govora (Mt 5,33-37)

Otkupitelju, koji nalaže da ljubimo neprijatelje (Mt 5,43-48)

Otac vidi u skrovitosti (Mt 6,1-6.16-18)

Kako molimo (Mt 6,7-15)

Brvno i trun (Mt 7,1-5)

Biser kraljevstva (Mt 7,6.12-14)

Volja Isusova Oca (Mt 7,21-29)

Gubavac se podlaže Kristovoj volji (Mt 8,1-4)

Jaganjcu Božjemu – Zaručniku (Mt 9,14-15)

Preteča kraljevstva nebeskoga (Mt 11,11-15)

Ovaj naraštaj (Mt 11,16-19)

Isusu, Sinu Očevu (Mt 11,25-30)

Gospodin zove (Mt 11,28-30)

Steći brata Mt (18,15-20)

Molitva za dar opraštanja (Mt 18,21-25)

Molitva s radnikom prvoga sata (Mt 20,1-16)

Molitva za svadbeno ruho (uz Mt 22,1-14)

Učitelju istinskom, dalekovidnom, mudrom (Mt 22,13-22)

Tvojemu sudu (Mt 23,23-26)

Ponavljaš “Jao!” (Mt 23,27-32)

Molitva Gospodaru doma (Mt 24,42-51)

Molitva Zaručniku (Mt 25,1-13)

Molitva gospodaru talenata (Mt 25,14-30)

Pred vrhunskom tajnom Presvetoga Trojstva (Mt 28,16-20)

Evanđelje po Marku

Sveto krštenje (Mk 1,7-11)

Isusu u pustinji (Mk 1,12-15)

Ostaviti sve (Mk 1,14-20)

Isusu, kad čistim Duhom pobjeđuje (Mk 1,21-18)

Svetom Učitelju, koji čisti (Mk 1,21-28)

Živom Galilejcu (Mk 1,29-39)

Molitva s evanđeoskim gubavcem (Mk 1,40-45)

Molitva uzetoga (Mk 2,1-12)

Molitva s carinikom Levijem (Mk 2,13-17)

Zaručniku, dok još nije ugrabljen (Mk 2,18-22)

Molitva gospodaru subote (Mk 2,23-28)

Isusu, Spasitelju (Mk 3,7-12)

Gospodinu, dok stvara Dvanaestoricu (Mk 3,13-19)

Isusu, kad ga njegovi iziđoše obuzdati (Mk 3,20-21)

Svetom Sijaču (Mk 4,1-20)

Dobrom Učitelju, dok nas poučava (Mk 4,21-25)

Svetom Učitelju Božjega kraljevstva (Mk 4,26-34)

Gospodinu u životnoj oluji (Mk 4,35-41)

Isusu, duhovnom Spasitelju (Mk 5,1-20)

Rabiju u Nazaretu (Mk 6,1-6) * Molitva s nemoćnikom u Nazaretu (Mk 6,1-6)

Štap i sandale (Mk 6,7-13)

Posvećena pustinja (Mk 6,30-34)

Kruh se lomi (Mk 6,34-44)

Ja sam, ne bojte se! (Mk 6,45-52)

Majčinska molba jedne nevjernice (Mk 7,24-30)

Po našim trgovima (Mk 6,53-56)

Učitelju Isusu (Mk 7,1-8.14s.21-23)

Isusu, koji nas hrani (Mk 8,1-10)

Gospodinu kad ostavlja farizeje (Mk 8,11-13)

Gospodinu, dok upozorava na kvasac farizejski (Mk 8,14-21)

Učitelju Božjih zapovijedi (Mk 12,28b-34)

Adventska budnost (Mk 13,33-37)

Kristu uskrslom (Mk 16,9-15)

Molitva Isusu uskrslome (Mk 16,16-18)

Evanđelje po Luki

Rođenje sv. Ivana Krstitelja (Lk 1,57-66.80)

Liječniku duše i tijela (Lk 5,17-26)

Gospodaru Dana Gospodnjega (Lk 6,1-5)

Molitva Isusu, donositelju blaženstva (Mt 5,1-12; Lk 6,20-26)

Da nam Otac bude uzor (Lk 6,27-38)

Mojem dobrom blagu, hridini mojoj i čvrstom temelju (Lk 6,43-49)

Molitva sa satnikovim slugom u Kafarnaumu (Lk 7, 1-10)

Jesi li ti taj? (Lk 7,18b-23)

Mudrosti vječnoj (Lk 7,31-35)

Molitva u kući farizeja Šimuna (Lk 7,36-50)

Svjetlosti vječnoj (Lk 8,16-18)

Molitva s Dvanaestoricom (Lk 9,1-6)

Tko si, Gospodine? (Lk 9,7-9)

Isusu, Središtu kršćanstva (Lk 9,22-25)

Pred licem Isusovim (Lk 10,1-9)

Molitva Isusu kad je svoje učio moliti Očenaš (Lk 11,1-4)

Kucajte i otvorit će vam se! (Lk 11,5-13)

Najjačemu, Pobjedniku nad svim zlodusima (Lk 11,15-26)

Da budem Kristov učenik (Lk 14,25-33)

Molitva Gospodaru (Lk 16,1-8)

Molitva s izliječenim gubavcem, Samarijancem (Lk 17,11-19)

Molitva da pazim na sebe (Lk 21,29-33)

Molitva da pazim na sebe (Lk 21,34-36)

Evanđelje po Ivanu

Molitva Isusu, Svjetlu Božjemu (Iv 1,6-8.19-28)

Evo Jaganjca, evo Mesije (Iv 1,35-42)

Molitva s Filipom i Natanaelom (Iv 1,43-51)

Sinu Čovječjemu, koji ima biti podignut (Iv 3,7b-15)

Jedinorođencu Božjemu (Iv 3,16-21)

Kruhu Božjemu (Iv 6,30-35)

Kristu živom, Kruhu duša naših (Iv 6,35-40)

Isusu euharistijskom (Iv 6,52-59)

Kristu, Svjetlu svijeta (Iv 8,1-11)

Kristu koji je odozgor, koji jest (Iv 8,21-30)

Isusu, koji je Istina, Isusu, koji oslobađa (Iv 8,31-42)

Vrata koja me vode u život (Iv 10,1-10)

Budi nam dobar Pastir! (Iv 10,11-18)

Molitva vječnoj Svjetlosti, vječnoj Riječi (Iv 12,44-50)

Molitva Isusu, trsu istinskom (Iv 15,1-8)

Isusovi prijatelji (Iv 15,9-17)

Molitva Isusu koji će poslati Duha Svetoga (Iv 15,26–16,4a)

Svetom Učitelju koji šalje Duha (Iv 15,26-27; 16,12-15)

Isusu koji me žalosti (Iv 16,5-11)

Zazivi Kristu uz Iv 16,29-33

Isusu, Velikom svećeniku (Iv 17,11b-19)

Gospodinu, dok se moli za sve nas (Iv 17,20-26)

Isusu na križu, kad mi daje Majku (Iv 19,25-27)

Kristu, koji oprašta i daje poslanje (Iv 21,15-19)

Poslanice

Molitva Isusu do smrti poslušnomu (Fil 2,5-11)