S Kristom kroz Evanđelje

Niko Bilić

Molitvene mini-studije za čitanje i slušanje o rječniku, sadržaju i teološkom značenju liturgijskih čitanja, nastale s Biblijom u ruci.

4. prošireno i popravljeno izdanje na Spasovo – Uzašašće Gospodinovo 26. 5. 2022.

(3. popravljeno i prošireno izdanje, na 20. obljetnicu smrti Sluge Božjega kardinala Franje Kuharića, zagrebačkoga nadbiskupa i metropolita)

Ilustracija: Eva Vukina, (Dijete vječnost provodi s Isusom), Eva Vukina Art | Facebook

Vrli štioče i slušatelju! U suvremeno kompjutorsko doba, uz život na daljinu, ova multimedijska online-knjiga za čitanje i slušanje nastaje sa živim uvjerenjem da je prva prava svrha egzegeze, koju nam nudi i samo Sveto pismo, čitati Božju Riječ tako da nam pomogne uspostaviti i njegovati, ili pak ispraviti, ili produbiti našu vezu s Kristom. Zbirka je ovo mini-studija o rječniku, sadržaju i teološkom značenju poznatih biblijskih tekstova iz liturgije, te o njihovoj primjeni za duhovnost. Sastavljene su s Biblijom u ruci i takvoj su uporabi namijenjene. Dok žele čuvati svu znanstvenu preciznost, posebnost im je u tome što su sročene u dijaloškom – molitvenom obliku, koji je zacijelo svakome dostupan. Svjestan nedostataka i nedovršenosti, zahvalan sam Bogu što ovu knjižicu “S Kristom kroz Evanđelje” mogu predati javnosti upravo na blagdan blaženoga Alojzija, našega svetoga zaštitnika, nositelja pomirenja u narodu i među narodima. Koje li radosti, bude li ovo malen, a drag prilog našega Fakulteta filozofije i religijskih znanosti, na Sveučilištu u Zagrebu, duhovnosti domovine i naroda u ovom lomnom i prijelomnom vremenu! Posebno hvala Eva Vukina Art | Facebook za naslovnu i mnoge druge ilustracije.

Evanđelje po Mateju

Isusovo rodoslovlje (Mt 1,1-17)

Sveti Josip i anđeo Gospodnji (Mt 1,18-24)

Učitelj kreće (Mt 4,12-17.23-25)

Molitva Isusu, donositelju blaženstva (Mt 5,1-12; Lk 6,20-26)

Molitva Isusu, Učitelju, kad je proglasio Blaženstva na početku Govora na gori (Mt 5,1-12)

Zazivi Kristu, koji proglašava Blaženstva (Mt 5,1-12)

Vječnom Svjetlu svijeta (Mt 5,13-16)

Gospodinu, koji potpuno ispunjava Zakon (Mt 5,17-19) – zazivi Kristu

Kristu, koji traži da sa sebe uklonimo što nas sablažnjava (Mt 5,27-32)

Dobrom Učitelju, koji otkriva vrijednost našega govora (Mt 5,33-37)

Otkupitelju, koji nalaže da ljubimo neprijatelje (Mt 5,43-48)

Jer Otac vidi u skrovitosti – Zazivi Kristu uz Mt 6,1-6.16-18

Kad molim Oče naš (Mt 6,7-15)

Božja vrata – zazivi Kristu (Mt 7,6.12-14)

Zazivi Kristu kad govori o trunu u bratovu oku (Mt 7,1-5)

Zazivi Kristu, Gospodinu, koji nas je svojim križem otkupio (Mt 7,1-5)

Biser kraljevstva (Mt 7,6.12-14)

Znam li zamoliti? (Mt 7,7-12)

Volja Isusova Oca (Mt 7,21-29)

Dobrom Učitelju života, Kralju nebeskoga kraljevstva (Mt 7,21.24-27)

Zazivi Kristu na kraju Govora na gori (Mt 7,21-29)

Zazivi Kristu kad ozdravlja gubavca (Mt 8,1-4)

Isusu, učitelju apostolskoga života (Mt 8,18-22)

Molitva Gospodaru mora (Mt 8,23-27)

Isusu, Spasitelju duše i tijela (Mt 9,1-8)

Molitva s Matejem, carinikom (Mt 9,9-13)

Jaganjcu Božjemu – Zaručniku (Mt 9,14-15)

Zazivi Kristu, utemeljitelju Novoga Saveza (Mt 9,14-17)

Isusu koji liječi od sljepila i prosvjetljuje svakog čovjeka (Mt 9,27-31)

Navjestitelju Kraljevstva (Mt 9,35-38; 10,1.6-8)

Molitva za svetu hrabrost (Mt 10,26-33)

Preteča kraljevstva nebeskoga (Mt 11,11-15)

Ovaj naraštaj (Mt 11,16-19)

Isusu dok žestoko kori Betsaidu, Korozain i svoj Kafarnaum (Mt 11,20-24)

Molitva Bogu Sinu (Mt 11,25-27)

Zazivi Kristu, Sinu Očevu (Mt 11,25-30)

Molitva Isusu kad nas je pozvao da učimo od njega (Mt 11,25-30)

Gospodin zove (Mt 11,28-30)

Isusu koji je Sluga Božji, blag i milosrdan (Mt 12,14-21)

Gospodinu koji je više od proroka i kralja (Mt 12,38-42)

Bratu mojemu, i sinu (Mt 12,46-50)

Svetomu Sijaču koji sije Božju riječ (Mt 13,1-9)

Učitelju dok tumači preneseno značenje (Mt 13,36-43)

Blagu skrivenomu, skupocjenomu biseru (Mt 13,44-46)

Mreža Božjega kraljevstva (Mt 13,47-53)

Svetom liječniku i hranitelju (Mt 15,29-37)

Molitva s Petrom, apostolom kod Cezareje Filipove (Mt 16,13-20)

Molitva za nasljedovanje Krista (Mt 16,21-27)

Zazivi Kristu – Ako hoćemo ići za tobom (Mt 16,24-28)

Molitva Dobrom Pastiru (Mt 18,12-14)

Steći brata Mt (18,15-20)

Molitva za dar opraštanja (Mt 18,21-25)

Isusu, kad na djecu polaže ruke (Mt 19,13-15)

Molitva s bogatim mladićem koji je žalostan otišao (Mt 19,16-22)

Što ja imam od toga? (Mt 19,23-30)

Zazivi Kristu kad govori o bogatašima (Mt 19,23-30)

Molitva s radnikom prvoga sata (Mt 20,1-16)

Isusu, Otkupitelju (Mt 20,17-28)

Molitva za svadbeno ruho (uz Mt 22,1-14)

Jedinomu Učitelju (Mt 23,1-12)

Učitelju istinskom, dalekovidnom, mudrom (Mt 23,13-22)

Što je veće (Mt 23,13-22)

Tvojemu sudu (Mt 23,23-26)

Ponavljaš “Jao!” (Mt 23,27-32)

Molitva Gospodaru doma (Mt 24,42-51)

Molitva Zaručniku (Mt 25,1-13)

Molitva gospodaru talenata (Mt 25,14-30)

Sucu na Sudnji dan (Mt 25,31-46)

Pred vrhunskom tajnom Presvetoga Trojstva (Mt 28,16-20)

Evanđelje po Marku

Sveto krštenje (Mk 1,7-11)

Isusu u pustinji (Mk 1,12-15)

Ostaviti sve (Mk 1,14-20)

Isusu, kad čistim Duhom pobjeđuje (Mk 1,21-28)

Svetom Učitelju, koji čisti (Mk 1,21-28)

Živom Galilejcu (Mk 1,29-39)

Molitva s evanđeoskim gubavcem (Mk 1,40-45)

Molitva uzetoga (Mk 2,1-12)

Molitva s carinikom Levijem (Mk 2,13-17)

Zaručniku, dok još nije ugrabljen (Mk 2,18-22)

Molitva gospodaru subote (Mk 2,23-28)

Isusu, Spasitelju (Mk 3,7-12)

Gospodinu, dok stvara Dvanaestoricu (Mk 3,13-19)

Isusu, kad ga njegovi iziđoše obuzdati (Mk 3,20-21)

Svetom Sijaču (Mk 4,1-20)

Dobrom Učitelju, dok nas poučava (Mk 4,21-25)

Svetom Učitelju Božjega kraljevstva (Mk 4,26-34)

Gospodinu u životnoj oluji (Mk 4,35-41)

Isusu, duhovnom Spasitelju (Mk 5,1-20)

Rabbiju u Nazaretu (Mk 6,1-6) * Molitva s nemoćnikom u Nazaretu (Mk 6,1-6)

Štap i sandale (Mk 6,7-13)

Posvećena pustinja (Mk 6,30-34)

Kruh se lomi (Mk 6,34-44)

Pet kruhova i dvije ribe (Mk 6,34-44)

Ja sam, ne bojte se! (Mk 6,45-52)

Po našim trgovima (Mk 6,53-56)

Učitelju Isusu (Mk 7,1-8.14s.21-23)

Božja zapovijed i naše, ljudske tradicije (Mk 7,1-13)

Što onečišćuje čovjeka? (Mk 7,14-23)

Majčinska molba jedne nevjernice (Mk 7,24-30)

Isusu, koji nas hrani (Mk 8,1-10)

Gospodinu kad ostavlja farizeje (Mk 8,11-13)

Gospodinu, dok upozorava na kvasac farizejski (Mk 8,14-21)

Molitva sa sinom koji je bolestan i opsjednut (Mk 9,14-29)

Molitva s Ivanom, apostolom (Mk 9,38-40)

Molitva s djecom koju Isus blagoslivlja (Mk 10,13-16)

S Petrom, apostolom, koji je sve ostavio (Mk 10,27-31)

Molitva sa slijepim prosjakom Bartimejem (Mk 10,46-52)

Učitelju Božjih zapovijedi (Mk 12,28b-34)

Adventska budnost (Mk 13,33-37)

Zazivi Kristu na kraju Evanđelja po Marku (Mk 16,9-15)

Kristu uskrslom (Mk 16,9-15)

Uskrslom Isusu koji nas šalje (Mk 16,15-20)

Molitva Isusu uskrslome (Mk 16,16-18)

Evanđelje po Luki

Rođenje sv. Ivana Krstitelja (Lk 1,57-66.80)

Molitva s Ivanom Krstiteljem (Lk 3,1-6)

Krštenom Isusu (Lk 3,21-22)

Bogu u ljudskoj lađi (Lk 5,1-11)

Liječniku duše i tijela (Lk 5,17-26)

Gospodaru Dana Gospodnjega (Lk 6,1-5)

Učitelju kad moli i liječi, i izabire apostole (Lk 6,12-19)

Molitva Isusu, donositelju blaženstva (Mt 5,1-12; Lk 6,20-26)

Da nam Otac bude uzor (Lk 6,27-38)

Bogu, zbog grozote duhovnoga sljepila (Lk 6,39-45)

Mojem dobrom blagu, hridini mojoj i čvrstom temelju (Lk 6,43-49)

Molitva sa satnikovim slugom u Kafarnaumu (Lk 7, 1-10)

S preminulim mladićem iz Naina (Lk 7,11-17)

Jesi li ti taj? (Lk 7,18b-23)

Mudrosti vječnoj (Lk 7,31-35)

Molitva u kući farizeja Šimuna (Lk 7,36-50)

Zazivi Kristu na proljetne kvatre (Lk 7,36-50)

Isusu, vječnom svjetlu (Lk 8,16-18)

Svjetlosti vječnoj (Lk 8,16-18)

Isusu, koji me prima među svoje (Lk 8,19-21)

Molitva s Dvanaestoricom (Lk 9,1-6)

Zazivi Kristu kad je Herod tražio priliku da vidi Isusa (Lk 9,7-9)

Tko si, Gospodine? (Lk 9,7-9)

Kristu – Pomazaniku Božjem (Lk 9,18-22)

Isusu, Središtu kršćanstva (Lk 9,22-25)

Kad objavljuješ da ćeš biti predan ljudima – zazivi Kristu (Lk 9,43b-45)

Sinu Čovječjemu koji se za nas predaje (Lk 9,43b-45)

Gospodinu kad nas poučava o našoj veličini i o slobodi od zloduha (Lk 9,46-50)

Mudrom Učitelju i Pobjedniku nad demonima (Lk 9,46-50)

Hodočasniku Božjemu, kada dolazi njegov čas (Lk 9,51-56)

Pred licem Isusovim (Lk 10,1-9)

Mesiji, kad šalje sedamdesetdvojicu (Lk 10,1-9)

Zazivi Kristu, koji šalje (Lk 10,1-12)

Kristu, koji me upozorava i daje mi silno dostojanstvo (Lk 10,13-16)

Molitva Isusu kad je svoje učio moliti Očenaš (Lk 11,1-4)

Kucajte i otvorit će vam se! (Lk 11,5-13)

Najjačemu, Pobjedniku nad svim zlodusima (Lk 11,15-26)

Rođenom od žene (Lk 11,27-28)

Isusu, koji je više od proroka Jone i od kralja Salomona (Lk 11,29-32)

Spasitelju i Sucu, koji je više od kralja i proroka – zazivi Kristu (Lk 11,29-32)

Zazivi Kristu (Lk 11,37-41)

Najsvetijemu gostu (Lk 11,37-41)

Jao meni, teško meni (Lk 11,42-46)

Jao vama, zakonoznanci! (Lk 11,47-54)

Učitelju kad mi govori o pravom strahu i o Božjem znanju (Lk 12,1-8)

Mojem Gospodinu kad poučava o božanskom Duhu (Lk 12,8-12)

Gospodaru koji se vraća sa svadbe (Lk 12,35-38)

Učitelju Isusu kad me poučava o vremenu u kojem živimo (Lk 12,54-59)

Molitva s paraliziranom ženom (Lk 13,10-17)

Učitelju Božjega kraljevstva (Lk 13,18-21)

Vječnom Gospodaru i Kralju Božjega kraljevstva (Lk 13,22-30)

Molitva Isusu u svetom gradu Jeruzalemu (Lk 13,31-35)

Kad me pozivaš na svadbu (Lk 14,1.7-11)

S Kristom za stolom (Lk 14,12-14)

Da budem Kristov učenik (Lk 14,25-33)

Otkupitelju koji me pronašao i spasio (Lk 15,1-10)

Isusu, Učitelju milosrđa (Lk 15,1-32)

Molitva Gospodaru (Lk 16,1-8)

Molitva donositelju Radosne vijesti (Lk 17,1-6)

Molitva beskorisnoga sluge (Lk 17,5-10)

Isusu koji liječi deset gubavaca – zazivi Kristu (Lk 17,11-29)

Molitva s izliječenim gubavcem, Samarijancem (Lk 17,11-19)

Kristu Kralju, koji će doći poput bljeska munje (Lk 17,20-25)

Molitva s farizejem i carinikom (Lk 18,9-14)

Molitva s nadcarinikom Zakejem (Lk 19,1-10)

Kristu, Učitelju, kad otvoreno naviješta Sudnji dan (Lk 21,5-11)

Jedino je u tvome imenu spas (Lk 21,12-19)

Molitva u vrijeme grozote, u vrijeme spasa (Lk 21,20-28)

Znakovi sadašnjosti (Lk 21,29-33)

Molitva da pazim na sebe (Lk 21,34-36)

S učenicima na putu u Emaus (Lk 24,13-35)

Isusu na Uskrs, kad pokazuje ruke i noge (Lk 24,36-48)

Evanđelje po Ivanu

Molitva Isusu, Svjetlu Božjemu (Iv 1,6-8.19-28)

Evo Jaganjca, evo Mesije (Iv 1,35-42)

Svetom Djetetu (Iv 1,35-42)

Molitva s Filipom i Natanaelom (Iv 1,43-51)

Molitva s Natanaelom (Iv 1,47-51)

Molitva u Kani Galilejskoj (Iv 2,1-12)

Isusu dok čisti Hram (Iv 2,13-22)

S farizejem Nikodemom kad mu Isus govori o rođenju od Duha (Iv 3,1-8)

Sinu Čovječjemu, koji ima biti podignut (Iv 3,7b-15)

Spasitelju svijeta, koji će biti uzdignut, uzvišen (Iv 3,13-17)

Jedinorođencu Božjemu (Iv 3,16-21)

Sinu Očevu koji je odozgor, koji s neba dolazi (Iv 3,31-36)

Molitva s kraljevskim službenikom u Kani Galilejskoj (Iv 4,43– 54)

Molitva s uzetim kod ljekovitoga kupališta u Jeruzalemu (Iv 5,1-16) – Zazivi Kristu

Nahrani mi dušu! (Iv 6,1-15)

Isusu, iz lađice (Iv 6,16-21)

Zašto te tražim? (Iv 6,22-29)

Kruhu Božjemu (Iv 6,30-35)

Zazivi Kristu, kruhu života (Iv 6,35-40)

Kristu živom, Kruhu duša naših (Iv 6,35-40)

Isusu, Spasitelju, na Dušni dan (Iv 6,37-40)

Živomu kruhu (Iv 6,44-51)

Isusu euharistijskom (Iv 6,52-59)

Kad mnogi odstupaju (Iv 6,60-69)

Kristu, Svjetlu svijeta (Iv 8,1-11)

Kristu koji je odozgor, koji jest (Iv 8,21-30)

Isusu, koji je Istina, Isusu, koji oslobađa (Iv 8,31-42)

Vrata koja me vode u život (Iv 10,1-10)

Budi nam dobar Pastir! (Iv 10,11-18)

Isusu, Dobrom Pastiru (Iv 10,27-30)

Molitva vječnoj Svjetlosti, vječnoj Riječi (Iv 12,44-50)

Učitelju, dok nam govori Božje riječi (Iv 12,44-50)

S apostolima Gospodinu i Učitelju (Iv 13,16-20)

Sinu Čovječjemu kad je proslavljen (Iv 13,31-35)

Zazivi Kristu koji nam pripravlja mjesto (Iv 14,1-6)

Pripravljaš mi mjesto (Iv 14,1-6)

Zazivi Kristu koji je sav u Očevoj ljubavi i sva je Očeva ljubav u njemu (Iv 14,6-14)

Zazivi Kristu koji nam pokazuje Oca (Iv 14,7-14)

Čuvati zapovijedi, čuvati riječi – zazivi Kristu (Iv 14,21-26)

Isusu, Riječi Očevoj, koji daje i traži ljubav (Iv 14,21-26)

Gospodinu, dok nam prije odlaska govori (Iv 14,23-29)

Zazivi Kristu kad nam mir svoj ostavlja (Iv 14,27-31a)

Molitva Isusu, trsu istinskom (Iv 15,1-8)

Kristu, Učitelju, na Posljednjoj večeri (Iv 15,9-11)

Isusovi prijatelji (Iv 15,9-17)

Spasonosni put za Europu, istina i život za Europu (Iv 15,9-17)

Gospodinu i Prijatelju kad mi daje svoju zapovijed (Iv 15,12-17)

Kristu, Bogu našemu, koji nas je izabrao iz svijeta (Iv 15,18-21)

Ako nas svijet mrzi (Iv 15,18-21)

Molitva Isusu koji će poslati Duha Svetoga (Iv 15,26–16,4a)

Gospodinu, kad treći put obećava Duha Branitelja (Iv 15,26-16,4a)

Svetom Učitelju koji šalje Duha (Iv 15,26-27; 16,12-15)

Zazivi Kristu, kad treći put obećava Duha Branitelja (Iv 15,26-16,4a)

Molitva Isusu koji će poslati Duha Svetoga (Iv 15,26–16,4a)

Isusu koji me žalosti (Iv 16,5-11)

Isusu u pretposljednji dan (Iv 16,12-15)

Gospodinu kad najavljuje da će naša žalost postati radost (Iv 16,20-23a)

Sinu Božjemu koji nam otvoreno naviješta Očevu ljubav (Iv 16,23b-28)

Otac je s tobom – zazivi Kristu (Iv 16,29-33)

Pobjedniku u kojemu je mir (Iv 16,29-33)

Zazivi Kristu, koji moli Oca za nas (Iv 17,11b-19)

Isusu, Velikom svećeniku (Iv 17,11b-19)

Molitva Isusu za sve one koji vjeruju u njega (Iv 17,20-26)

Zazivi Kristu, Gospodinu, dok se moli za sve nas (Iv 17,20-26)

Molitva Kristu Kralju pred sucem Pilatom (Iv 18,33-37)

Majci Crkve (Iv 19,25-27)

Isusu na križu, kad mi daje Majku (Iv 19,25-27)

Na grobu s Marijom Magdalenom (Iv 20,11-18)

Zazivi Kristu na uskrsnu večer (Iv 20,19-23)

Gospodinu, kad se treći put očitovao svojim učenicima (Iv 21,1-14)

Zazivi Kristu, koji oprašta i daje poslanje (Iv 21,15-19)

Kristu uskrslom o ljubljenom svjedoku (Iv 21,20-25)

Poslanice i Otkrivenje

Molitva Isusu do smrti poslušnomu (Fil 2,5-11)

Na dan svetih arkanđela Mihaela, Gabriela i Rafaela, 29. 9. (Otk 12,7-12a)

Niko Bilić, SJ

Komentari su zatvoreni.