SZ – Proročke knjige

tekst (KS): Izaija

Prorok Izaija (.PDF) * (PPT)
Proroštvo o Emanuelu (Iz 7,14) – u izvornom kontekstu. (PDF) * (PPT)
Hodočašće svjetskih naroda u Iz 60 (PDF) * (PPT)

tekst (KS): Jeremija

Jeremija, svećenik (tekst i audio)

Jr 1,4-19: Zvanje proroka Jeremije

Jeremijino zvanje (Jr 1), Novi Savez (Jr 31), Sudbina Knjige (Jr 36) .PDF * (PPT)
Jr 33 – Nedokučive tajne proroka Jeremije (.PDF) * (PPT)

tekst (KS): Tužaljke

tekst (KS): Baruh

tekst (KS): Ezekiel

Prorok Ezekiel (audio)

 Prorok Ezekiel (.PDF) * (PPT)

tekst (KS): Daniel

Dn 3,35-42: Azarjina molitva

(PDF) * Azarjina velika molitva. Kako se pripraviti na žrtvu (Dn 3,25-45) .ppt

Video: Azarjina plodna molitva u trpljenju

tekst (KS): Hošea

 Hošea – prorok spoznaje (PDF) * (PPT)

Hoš 10,1–3.7–8.12: Apostolsko pravilo

tekst (KS): Joel

tekst (KS): Amos

tekst (KS): Obadija

tekst (KS): Jona

tekst (KS): Mihej

Mihej – teolog Ostatka

tekst (KS): Nahum

tekst (KS): Habakuk

Sefanija

tekst (KS): Hagaj

tekst (KS): Zaharija

tekst (KS): Malahija

Nastava: Proroštvo i apokaliptika (FTI)

Komentari su zatvoreni.