Svagdani: sveta vremena

Došašće, Božićno vrijeme, Korizma, Vazmeno vrijeme

Josef Aleksius Kastner, Oltarna slika u Bazilici – narodnom svetištu Srca Isusova, Palmotićeva 31, Zagreb

ponedjeljak 1. tjedna u došašću: Molitva s kafarnaumskim centurionom (Mt 8,5-11)

četvrtak 1. tjedna u došašću: Dobrom Učitelju života, Kralju nebeskoga kraljevstva (Mt 7,21.24-27)

petak 1. tjedna u došašću: Zazivi Kristu (Mt 9,27-31) * Snaga Srca Isusova (Mt 9,27-31) * Isusu koji liječi od sljepila i prosvjetljuje svakog čovjeka (Mt 9,27-31)

utorak 2. tjedna u došašću: Molitva Dobrom Pastiru (Mt 18,12-14) * Evo Boga našega (Ps 96)

srijeda 2. tjedna u došašću: Gospodinu koji zove (Mt 11,28-30)

petak 2. tjedna u došašću: Ovaj naraštaj (Mt 11,16-19)

7. siječnja: Učitelj kreće (Molitva Kristu s Mt 4,12-17.23-25)

8. siječnja: Kruh se lomi (Molitva Kristu s Mk 6,34-44)

9. siječnja: Ja sam, ne bojte se! (Molitva Kristu s Mk 6,45-52)

četvrtak nakon Pepelnice: Isusu, Središtu kršćanstva (Lk 9,22-25)

petak nakon Pepelnice:  Jaganjcu Božjemu – Zaručniku (Mt 9,14-15) * Srce raskajano (Ps 51)

subota nakon Pepelnice: Na gozbi sa carinicima i grješnicima u Levijevoj kući (Lk 5,27-32)

ponedjeljak 1. korizmenog tjedna: Sucu na Sudnji dan (Mt 25,31-46) * Riječi tvoje (Ps 19,8-10.15)

utorak 1. korizmenog tjedna: Kad molim Oče naš (Mt 6,7-15)

srijeda 1. korizmenog tjedna: Zazivi Kristu, Spasitelju i Sucu, koji je više od kralja i proroka (Lk 11,29-32) * Isusu, koji je više od proroka Jone i od kralja Salomona (Lk 11,29-32)

četvrtak 1. korizmenog tjedna:  Znam li zamoliti? (Mt 7,7-12)

petak 1. korizmenog tjedna: Zazivi Kristu koji od nas traži obilniju pravednost (Mt 5,20-26)

ponedjeljak 2. korizmenog tjedna: Mjera Oca našega (Lk 6,36-38)

utorak 2. korizmenog tjedna: Zazivi Kristu, jedinomu Učitelju (Mt 23,1-12) * Jedan vođa naš (Mt 23,1-12)

srijeda 2. korizmenog tjedna: Isusu, Otkupitelju (Mt 20,17-28)

četvrtak 2. korizmenog tjedna: Molitva sa siromahom Lazarom (Lk 16,19-31)

subota 2. korizmenog tjedna: Zazivi Kristu u prispodobi o izgubljenom sinu (Lk 15,1-3.11-32) * Molitva milosrdnom Ocu

ponedjeljak 3. korizmenog tjedna: Kako smo te istjerali (Lk 4,24-30)

utorak 3. korizmenog tjedna: Molitva za dar opraštanja (Mt 18,21-35)

srijeda 3. korizmenog tjedna: Zazivi Kristu Gospodinu koji potpuno ispunjava Zakon (Mt 5,17-19) * Isusu koji je došao ispuniti Zakon i Proroke (Mt 5,17-19)

četvrtak 3. korizmenog tjedna: Isusu koji je jači od sotonskoga kraljevstva (Lk 11,14-23)

petak 3. korizmenog tjedna: Učitelju Božjih zapovijedi (Mk 12,28b-34) * Ja sam Gospodin, Bog tvoj (Ps 81)

subota 3. korizmenog tjedna: Molitva s farizejem i carinikom (Lk 18,9-14) * Ljubav mi je mila (Ps 51)

srijeda 4. korizmenog tjedna: Bogu Sinu, koji je sav Očev (Iv 5,17-30)

četvrtak 4. korizmenog tjedna: Sjeti me se, Gospodine (Ps 106)

petak 4. korizmenog tjedna: Mesiji na Blagdan Sjenica (Iv 7,1s.10.25-30)

ponedjeljak 5. korizmenog tjedna: Zazivi Kristu, Svjetlu svijeta, kad je grješnicu spasio od kamenovanja (Iv 8,1-11) * Molitva s optuženom

utorak 5. korizmenog tjedna: Zazivi Kristu koji je odozgor, koji jest (Iv 8,21-30)

srijeda 5. korizmenog tjedna: Zazivi Kristu, koji je Istina, Kristu, koji oslobađa (Iv 8,31-42) * Isus oslobađa (Iv 8,31-42)

četvrtak 5. korizmenog tjedna: Gospodin se uvijek sjeća (Ps 105)

petak 5. korizmenog tjedna: Isusu, Sinu Očevu (Iv 10,31-42)

subota 5. korizmenog tjedna: Mesiji, prije Pashe, prije slavnoga ulaska u Sveti grad (Iv 11,45-56)

uskrsni ponedjeljak, 2. dan Vazmene osmine: Uskrsni svijet (Mt 28,8-15) – audio * Baština moja (Ps 16)

uskrsni utorak, 3. dan Vazmene osmine: Vazmeni utorak na Biblijskom portalu

uskrsna srijeda, 4. dan Vazmene osmine: Vazmena srijeda na Biblijskom portalu

uskrsni četvrtak, 5. dan Vazmene osmine: Zazivi Kristu uskrslom koji donosi mir (Lk 24, 35-48) * Uskrslom Isusu koji nije samo duh (Lk 24,35-48)

uskrsni petak, 6. dan Vazmene osmine: Čudesan ribolov (Iv 21,1-14) 

uskrsna subota, 7. dan Vazmene osmine: Zazivi Kristu na kraju Evanđelja po Marku (Mk 16,9-15)Kristu uskrslom (Mk 16,9-15)

ponedjeljak 2. vazmenog tjedna: S farizejem Nikodemom kad mu Isus govori o rođenju od Duha (Iv 3,1-8)

utorak 2. vazmenoga tjedna: Sinu Čovječjemu, koji ima biti podignut (Iv 3,7b-15)

srijeda 2. vazmenoga tjedna: Jedinorođencu Božjemu (Iv 3,16-21)

četvrtak 2. vazmenog tjedna: Sinu Očevu koji je odozgor, koji s neba dolazi (Iv 3,31-36)

petak 2. vazmenog tjedna: Znao je što će (Iv 6,1–15) * Nahrani mi dušu! (Iv 6,1-15)

subota 2. vazmenog tjedna: Isusu, iz lađice (Iv 6,16-21)

ponedjeljak 3. vazmenog tjedna: Zašto te tražim? (Iv 6,22-29)

utorak 3. vazmenoga tjedna: Kruhu Božjemu (Iv 6,30-35)

srijeda 3. vazmenoga tjedna: Kristu živom, Kruhu duša naših (Iv 6,35-40)

četvrtak 3. vazmenoga tjedna: Živomu kruhu (Iv 6,44-51)

petak 3. vazmenoga tjedna: Isusu euharistijskom (Iv 6,52-59)

subota 3. vazmenog tjedna: Kad mnogi odstupaju (Iv 6,60-69)

ponedjeljak 4. vazmenoga tjedna: Vrata koja me vode u život (Iv 10,1-10)

srijeda 4. vazmenoga tjedna: Molitva vječnoj Svjetlosti, vječnoj Riječi (Iv 12,44-50) * Učitelju, dok nam govori Božje riječi (Iv 12,44-50)

četvrtak 4. vazmenog tjedna: S apostolima Gospodinu i Učitelju (Iv 13,16-20)

petak 4. vazmenog tjedna: Pripravljaš mi mjesto (Iv 14,1-6)

ponedjeljak 5. vazmenog tjedna: Čuvati zapovijedi, čuvati riječi (Iv 14,21-26) * Ne nama, Gospodine (Ps 115)

utorak 5. vazmenog tjedna: Zazivi Kristu kad nam mir svoj ostavlja (Iv 14,27-31a) * Kristov mir (Iv 14,27–31) * Prijatelji tvoji, Gospodine (Ps 145)

srijeda 5. vazmenog tjedna: Molitva Isusu, trsu istinskom (Iv 15,1-8)

četvrtak 5. vazmenog tjedna: Kristu, Učitelju, na Posljednjoj večeri (Iv 15,9-11) * Navješćujte svim narodima (Ps 96)

petak 5. vazmenog tjedna: Gospodinu i Prijatelju kad mi daje svoju zapovijed (Iv 15,12-17)

subota 5. vazmenog tjedna: Ako nas svijet mrzi (Iv 15,18-21)

ponedjeljak 6. vazmenog tjedna: Molitva Isusu koji će poslati Duha Svetoga (Iv 15,26–16,4a) * Gospodinu, kad treći put obećava Duha Branitelja (Iv 15,26-16,4a) * Gospodin ljubi narod svoj (Ps 149)

utorak 6. vazmenog tjedna: Isusu koji me žalosti (Iv 16,5-11) * Tvoja desnica (Ps 138)

srijeda 6. vazmenog tjedna: Isusu u pretposljednji dan (Iv 16,12-15) * Isusov Duh Istine (Iv 16,12-15) – “Poluvrijeme” na SPTVPuna su nebesa i zemlja (Ps 148)

petak 6. vazmenog tjedna: Gospodinu kad najavljuje da će naša žalost postati radosti (Iv 16,20-23a) * Žalost koja postaje radost (Iv 16,20-23a) – “Poluvrijeme” na SPTV

subota 6. vazmenog tjedna: Zazivi Kristu koji nas uči da molimo u njegovo ime (Iv 16,23b-28)Molitva u Isusovo ime (Iv 16,23-28)

ponedjeljak 7. vazmenog tjedna: Otac je s tobom – zazivi Kristu (Iv 16,29-33) * Pobjedniku u kojemu je mir (Iv 16,29-33)

četvrtak 7. vazmenog tjedna: Gospodinu, dok se moli za sve nas (Iv 17,20-26) * Ocu s Isusom (Iv 17,11b-19)

petak 7. vazmenog tjedna: Zazivi Kristu, koji oprašta i daje poslanje (Iv 21,15-19)

Komentari su zatvoreni.