Psalmi i Mudrosne knjige


Tp1120 Biblijska egzegeza: Psalmi i Mudrosne knjige na studiju filozofije i teologije afiliranome Papinskom sveučilištu Gregoriana pri Filozofsko-teološkome institutu Družbe Isusove (FTI) – u ljetnome semestru ak. g. 2023./24.
Niko Bilić, SJ
predavanja i vježbe: dvorana P14 na FFRZ, Jordanovac 110, Zagreb, utorkom i srijedom od 10:15, ECTS 6

Ispiti su predviđeni u
ponedjeljak i utorak, 10. i 11. 6. 2024. od 8:30
promjena: ponedjeljak i utorak, 24. i 25. 6. 2024. od 8:30
Studenti FTI, kad su spremni, mogu se i inače po dogovoru prijaviti za ispit tijekom semestra.
Predrok za V. godinu: četvrtak, 6. 6. od 8:30
Uvjeti za ispit: proučiti biblijski tekst, sudjelovati na nastavi, pregledati, stručnu literaturu, ispuniti anketu o znanju.
Ispitna pitanja: (1) izabrane knjige, (2) izabrani psalmi, (3) pregled Mudrosnih spisa, (4) dodatno pitanje za dobru ocjenu

1) 27. 2. 24. Uvod (PDF) * (PPT)

2) 28. 2. 24. Knjigao Jobu (PDF) * (PPT)

3) 5. 3. 24. Psalmi Krista Raspetoga (PDF) * (PPT)

4) 6. 3. 24. Psalmi (PDF) * (PPT)

5) 12. 3. 24. Mudre Izreke (PDF) * (PPT)

6) 13. 3. 24. Lik žene u Mudrim Izrekama (PDF) * (PPT)

19. 3. 24. sv. Josip – blagdan

7) 20. 3. 24. Ustroj Knjige Propovjednikove: ispraznost, korist (PDF) * (PPTX)(PPT)

Veliki i Uskrsni tjedan

8) 9. 4. 24. Zaručnica u Pjesmi nad pjesmama (PDF) * (PPTX)(PPT)

9) 16. 4. 24. Uvod u Knjigu Mudrosti (PDF) * (PPTX)(PPT)

Prvi dio Knjige Mudrosti

10) 23. 4. 24. Velika Salomonova molitva – Knjiga Mudrosti, 2. dio (PDF) * (PPTX)(PPT)

Poslušajte:

Drugi dio Knjige Mudrosti – Velika Salomonova molitva

11) 30. 4. 24. Knjiga Sirahova (PDF) * (PPTX)(PPT)

12) 7. 5. 24. Kralj – raskajani grješnik (Ps 51) PDF * (PPTX)(PPT)

13) 8. 5. 24.  Završetak zemaljski razgovora u Knjizi o Jobu (Job 26-31) PDF * (PPTX) * (PPT) (PPT 16:9) * (PDF 16:9) 

14) 14. 5. 24. Riječi mudrih ljudi u Izr 22,17-24.34; Psalam 90 (PDF) * (PPTX)(PPT)

15) 15. 5. 24.  Propovjednik o Hramu (Prop 4,17-5,6); Preokret u Pj; Psalam 105 PDF * (PPTX) * (PPT)

16) 28. 5. 24. Kako završava Knjiga Sirahova (Sir 51) PDF * (PPT)

17) 29. 5. 24. Kako završava Knjiga Sirahova (Sir 51) 2. dio PDF * PPTX * PPT

18) 4. 6. 24. Salomonov politički govor (Mudr 6) (PDF) * PPTX * (PPT)

19) 5. 6. 24. Psalam 23 (PDF) * PPTX * PPT

Ps 113S (.PPT) 

PSALAM 3 PDF * (PPT)

PSALAM 9S (PDF) * (PPT)

PONAVLJANJE (PDF) * (PPTX) (PPT)

Ankete o znanju: Anketa 1 (PDF) (doc) * Anketa 2 (PDF) (doc)

Za one koji žele više: Psalam 86 (.ppt) * Psalam 89 (.ppt) * Psalmi 9, 10 i 93 (.ppt) 

Literatura:

Biblijski tekst, Jeruzalemska Biblija
Anto Popović, Mudrosne i poetske knjige. Uvod u knjige Staroga zavjeta 3, KS, Zg, 2020.
Nikola Hohnjec, Umijeće biblijske mudrosti – egzegetsko-teološki uvod u knjige i sadržaj, Kršćanska sadašnjost, Priručnici sv. 50, Zagreb, 2001.
Roland E. Murphy, The tree of life : an exploration of biblical wisdom literature, New York : Doubleday, 1990.
Word Bible Commentary, svesci 18-23
The Anchor Yale Bible Commentaries
Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament

Komentari su zatvoreni.