Milosrđe u Bibliji

Mala škola milosrđa u Svetom pismu

holyfacejesus1. Isus – Učitelj milosrđa. U prispodobi o milosrdnom Samarijancu (Lk 10,25-37) .ppt * Krist – Učitelj milosrđa * Molitva milosrdnom Kristu

2. Velika objava Božjega milosrđa. Mojsijeva druga prilika (Izl 34,1-9) * Mojsijeva druga prilika * Mojsijeva molitva

3. Kraljevska molitva. Kako je Salomon molio za mudro srce (1 Kr 3,5–14; 2 Ljet 1,7–12) * Kraljevska molitva (1 Kr 3,6–9; 2 Ljet 1,8–10) * Molitva s kraljem Salomonom

4. Sveta škola srca. Prorok Jona i njegova sjenica (Jon 4) * Jonina druga molitva * Molitva s prorokom Jonom

5. Božje milosrđe u Ps 51 (.ppt) * Grijeh i oproštenje u Ps 51 * Molitva s kraljem Davidom (uz Ps 51)

6. Milosrđe: objava Božje volje Isus i gubavac (Mk 1,40-44; Lk 5,12-16) * Molitva s evanđeoskim gubavcem

7. Isus hrani mnoštvo (.ppt) * Znao je što će * Kruh s neba * Krist hrani mnoštvo

8. Premalen za svu dobrotu. Egzistencijalna molitva praoca Jakova (Post 32,10-13) .ppt * Jakovljeva molitva * Molitva s praocem Jakovom

9. Kristova kušnja u pustinji (.ppt) * Molitva s Kristom u pustinji

10. Spasonosni susret s Kristom. Nadcarinik Zakej i milsordni Isus (.ppt)  * PDF * Zakej, nov čovjek * Molitva s nadcarinikom Zakejem

11. Veliko pomirenje. Svjetlo svijeta pred mrakom grijeha (Iv 8,1-12) .ppt

12. Milosrdni otac u Kristovoj pouci o rasipnom sinu (Lk 15,11-32) .ppt  * PDF * Molitva milosrdnom Ocu

13. Isus – kralj milosrđa. Evanđeoski izvještaji o Kristovu smilovanju (bolesni u mnoštvu, sin udovice, padavičar, jerihonski slijepci). ppt * PDF * Molitva s jerihonskim slijepcima

Komentari su zatvoreni.