Kategorije
Antropologija Cjeloživotno učenje Duhovnost

Svetom Sijaču (Mk 4,1-20)

uz #današnjeEvanđelje (srijeda 3. tjedna)

Zlatno je doba “Galilejskoga proljeća”. Svojom božanskom milinom, Gospodine, privlačiš mnoštvo. Okupljamo se – tvoja nova sinagoga (συνάγω Mk 4,1), tvoja Crkva. Jesi li u Petrovoj lađi na dobro znanom Galilejskom moru? Kao Učitelj sjediš i pozivaš nas da slušamo (3x ἀκούω Mk 4,3.9).

Podari mi vid da te s prorokom Izaijom vidim kako slavan kraljuješ (usp. Iz 6,5)! Oživi moj sluh da s Prorokom slušam serafe dok ti kliču: “Najsvetiji! Sasvim svet!” (Iz 6,3), da s ljubavlju čujem i primim tvoju riječ (Mk 4,20). Probudi moju pamet da se obratim pa da mi u svom smilovanju daruješ oproštenje (usp. Iz 6,10; Mk 4,12).

Hvala ti što sam unutra, oko tebe, gdje su i dvanaestorica nositelja (Mk 4,10). Meni je Otac nebeski podario otajstvo svojega kraljevstva (4,11).

Poučavaš nas u slikama iz života, Učitelju sveti. A ja te nasamo, u skrovitosti i tišini, molim: Pomozi mi da razumijem! Ti si Sijač, ti si Riječ! Sebe sama daješ kao kruh razlomljeni.

Otvori vrata mojega srca da tvoja Riječ ne ostane sa strane. Ti je čuvaj jer svojim silama ne mogu pred Protivnikom, da je ne odnese. Izvadi mi srce kameno (usp. Ez 11,19; 36,26) i daj mi srce koje se neće površno zaustaviti samo na početnoj radosti, nego će primiti onu tvoju, za koju želiš da bude u nama, da bude potpuna (Iv 15,11). Usadi svoj korijen duboko u mene da me pritisci i progoni koje osjećam ne slome!

Otkad si me stvorio, Gospodine, dao si mi svoj blagoslov i zapovijed da donosim rod (usp. Post 1,28). Tvoje je sjeme, tvoj je plod. Evo ove skromne zemlje od koje si me sazdao, tebi je dajem da je poput svojega vinograda okopaš, zaliješ, čuvaš (usp. Iz 5,2; 27,2), pa da plod uzraste (ἀυξάνω), uzdigne se (ἀναβαίνω) u visine, velik, obilan.

27. 1. 2021.

Niko Bilić, SJ

Kategorije
Duhovnost

Pred licem Isusovim

uz #današnjeEvanđelje (26. siječnja, sv. Timotej i Tit): Lk 10,1-9

Meni govoriš, Gospodine, o velikoj žetvi. I ja te usrdno molim: Mene pošalji kao radnika! Ne uzimaš samo mene. Malo nas je, ali mnogi su tu. Uza me je osoba koju si ti izabrao da zajedno idemo pred tvojim licem u mjesto kamo ti sam želiš doći.

Janje sam, poput tebe, Jaganjče Božji, a ti me šalješ među vukove. Tako mogu razumjeti bolesne, koji trpe nemoć, da ih podvorim, da im pružim skrb i njegu.

Ne dopuštaš da oslonac tražim u svojoj blagajni, ni obući, ni lukavim dogovorima. Poput tebe na dan Uskrsa, pozivaš me da uđem u kuću s riječima: “Mir vama!” To je moj mir, veliš, koji mi se neće oduzeti.

Moj uspjeh nije ključan, ali strpljiva ljubav jest. Ako me u gradu, ako me u kući prime, bit ću, gdje jesam, i neću nezahvalno tražiti drugo. Čudesna je računica Kraljevstva: Dat će mi hranu, primit ću plaću. A sve zato što moj dolazak znači da si ti blizu, Kralju nebeski, Bože naš!

26. 1. 2021.

Niko Bilić, SJ

Kategorije
Duhovnost

Molitva Isusu uskrslome

kad nas prije uzašašća šalje

uz #današnjeEvanđelje, Obraćenje sv. Pavla, 25. siječnja: Mk 16,16-18

Oltarna slika u bazilici Presvetoga Srca Isusova, nacionalnom svetištu, Zagreb, Palmotićeva 31

Danas, u zaključku molitvenih dana, prikupljamo usrdne molbe za jedinstvo svih Kristovih vjernika. Gledamo na zaključak njegova zemaljskoga puta kad je nama povjerio silnu zadaću: njegovo evanđelje, njegovu radost – za svako stvorenje, za sav svemir. Dao Bog da nas svekolika živa, djelatna skrb za pogođene bolešću i potresom izliječi od korupcije srca i dovede da budemo jedno.

Dovršio si, Gospodine, svoj zemaljski put. Nakon križa i uskrsnuća nalažeš mi da pođem u svijet. Povjeravaš mi svetu dužnost da svojim životom razglašavam (καρύσσω Mk 16,15) dobru vijest koju si nam donio, koja si ti. I to za sve stvoreno. Svakom stvoru – svakom Božjem stvorenju – namijenjeno je Evanđelje jer ti si Spasitelj svega svijeta (σωτὴρ τοῦ κόσμου Iv 4,42). To je Savez od početka s pravednim Noom (Post 9,13), koji si svojom presvetom krvlju zapečatio – doveo do punine, potvrdio. To je tvoja ekologija.

Od nas tražiš da ti vjerujemo i da, kako si nam primjer dao, budemo kršteni tvojim krštenjem. Sinovima Zebedejevim (Mk 10,38) tumačio si da zauzeto i s mukom iščekuješ krštenje jer to je oganj koji se došao baciti na zemlju (usp. Lk 12,50). A k ad smo kršteni, Otac nam daje spasenje na dar (σῴζω fut. pasivni Mk 16,16). Tako postajemo jedno, svi tvoji.

Nepovjerenje i nevjernost donose nam osudu (κρίνω fut. pasivni Mk 16,16), a vjera popratna čudesa (σημεῖα 16,17): Tvojom snagom izbacivat ću kojekakve demone iz našega života (15,17). Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako si ti podignut (Iv 3,14) da me braniš pa da mi ni ljutice ni smrtonosni otrov ne naškode (Mk 16,18). U tvom svetom imenu govorit ću tako da donosim razumijevanje (16,17).

Evo ti moje ruke, Gospodine. Ti po njima dodirni našu nemoć pred strahotama koje nas pogađaju, tako da nam u tvom božanskom Srcu bude dobro (usp. Mk 16,18).

25. 1. 2021.

Niko Bilić, SJ