Kategorije
Duhovnost

Ako nas svijet mrzi (Iv 15,18-21)

Zazivi Kristu – uz današnje Evanđelje: subota 5. vazmenog tjedna

Gospodine, daj da u tvojoj ljubavi, u tvome križu i uskrsnuću, što dublje i sve više upoznajemo Oca koji te je poslao! Gospodine, smiluj se!

Kriste, izabrao si nas da budemo tvoji sluge. Oprosti nam što smo tražili ljubav ovoga svijeta i što nismo čuvali tvoje riječi! Kriste, smiluj se!

Gospodine, kad nas mrze i progone, daj da se s kajanjem sjetimo kako smo mi tebe svojim grijesima prije mrzili i progonili. Poštedi nas i čuvaj u svojem imenu! Gospodine, smiluj se!

Kategorije
Duhovnost

Gospodinu i prijatelju kad mi daje svoju zapovijed (Iv 15,12-17)

uz današnje Evanđelje: petak 5. vazmenog tjedna

Chris Young, Bread of life (https://ldsart.com/collections/chris-young)

U jubilarnoj godini sv. Ignacija, o 500. godišnjici njegova obraćenja, u kojoj kao Isusovci posebice molimo da mognemo VIDJETI SVE NOVO U KRISTU, evo skroman prinos s našega Fakulteta filozofije i religijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu i Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove, afiliranoga Papinskom sveučilištu Gregoriana #outreach za okrjepu duši, za dublje razumijevanje i primjenu Evanđelja, za čitanje i slušanje:

Kakav je to silan, božanski – prevelik – zahtjev koji stavljaš pred mene!? Da ljubim kao što si ti nas ljubio (“kao što sam ja vas ljubio” Iv 13,34; 15,12), da ljubim kao što je Otac tebe ljubio (15,9)!? Život svoj polažeš, dušu svoju daješ za nas jer nas ljubiš (15,13). To je najveća ljubav. Život nam daješ (Iv 10,28). Sada i meni zapovijedaš, i treći put ponavljaš, da mi jedni druge tako ljubimo (“ljubite jedni druge” Iv 13,34; 15,12.17).

To mogu jer si mene uzeo za prijatelja (Iv 15,16), ti si mene izabrao. Meni si, evo, sve objavio (γνορίζω 15,15), i nisam u tvom ropstvu. U početku pastiri su prepoznali i poslušali što im je Gospodin obznanio (γνορίζω Lk 2,15), a ti sada, za Pashu, meni priopćuješ sve što si čuo od Oca (Iv 15,15). Sebe mi daješ.

Prijatelj sam ti ako činim prema tvojoj riječi, ako stvaram ono što ti zapovijedaš (Iv 15,14). Želiš i osposobljavaš me da ispunim Očevu prazapovijed s početka, njegov blagoslov (“Donosite rod!” Post 1,28). Zato si me izabrao (Iv 15,16). I upravo zato što si me ti izabrao mogu donositi plod, plod kojemu daješ trajnu vrijednost. Donijet ću rod tako da u tvoje ime, s tvojim srcem, molim Oca i on će mi dati što zamolim. U tome je plodnost, u tome je prava veličina mojega života.

20. 5. 2022.

Niko Bilić, SJ

Kategorije
Duhovnost

Kristu, Učitelju, na Posljednjoj večeri (Iv 15,9-11)

Zazivi Kristu uz današnje Evanđelje: četvrtak 5. vazmenog tjedna

U Ignacijevoj godini, o 500. godišnjici njegova obraćenja, u uskrsnom vremenu, mrvica s Gospodareva stola na našem Fakultetu filozofije i religijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu i Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove, afiliranom Papinskom sveučilištu Gregoriana #outreach za smirenje i prikupljanje snagâ, za čitanje i primjenu Evanđelja:

Gospodine, ljubio si nas kao što je Otac tebe ljubio. Kajemo se za sve životne korake u kojima nismo prihvaćali tvoju ljubav. Gospodine, smiluj se!

Kriste, u svojoj bezuvjetnoj ljubavi ipak jedan važan uvjet postavljaš. Tražiš da čuvamo tvoje zapovijedi kao što si ti Očeve zapovijedi čuvao. Oprosti nam naš nemar i nevjernost. Kriste, smiluj se!

Gospodine, ti želiš da tvoja radost bude u nama i da naša radost bude potpuna. Stoga tebi vapimo: Pošalji nam Duha svojega! Gospodine, smiluj se!