Kategorije
Antropologija Cjeloživotno učenje Duhovnost

Blaženi Svetac (audio)

Dok se sprema novi ključni Susret hrvatske katoličke mladeži, dok uz blaženoga Alojzija u pripravnoj molitvi iz dana u dan zazivamo i blaženoga Ivana Merza, apostola mladeži, koji počiva u Bazilici u glavnom gradu, i mi smo se upravo tu pred oltarom Gospodinova Srca prisjetili blaženog Kardinala, globalnog sveca, našega svetog zaštitnika, koji je predao duh Ocu nebeskom prije 60 godina. Znao je dobro što je rat jer je oba svjetska iskusio, znao je što je politika jer je pet država doživio. Životom je postao zaštitnik međunarodnog pomirenja na našem dijelu kontinenta i spašavanja drugih i drugačijih. Je li došao čas da bude suzaštitnik Europe u oslobađanju od totalitarizma, napose onoga komunističkog koji još pod pepelom smaknutih života žari i nije dospio do pravnoga, priznatoga epiloga s dostojnim grobovima? Datum početka pilatovskog procesa protiv blaženoga Nadbiskupa, 30. rujna, današnji spomendan sv. Jeronima, biblijskog naučitelja Crkve iz naših krajeva, dragocjen je trajan povijesni zov na temeljit i cjelovit oporavak hrvatskog sudstva. Blaženi Alojzije živi je učitelj kršćanskog shvaćanja žrtve, donositelj utjehe u patnji. Njegova kanonizacija, koja nije politička pobjeda nad drugima, čeka naše iskreno obraćenje od laži koja još bukti, i stoljetnu, osvjedočenu vjernost Svetom Ocu za koju je Kardinal život dao.

Poslušajte, preuzmite: Blaženi Svetac (.mp3; 13,8MB; 14,40min.)

CROSBI:  1048847 
Kategorije
Antropologija Cjeloživotno učenje Duhovnost

Sol i svjetlo

Poslušajte: Sol i svjetlo (.mp3; 8,5MB; 9:08 min.)

Kakav okus ostavljam u ustima svojega bližnjega kad se susretnem s njime, kad radim s njime?

Ovaj naš Zagreb-grad, dok izrađuje nacrt svojega budućega lica, kao da se novom žičarom odvezao na Sljeme i svi ga vidimo. Grad je na gori od reflektora i medija – pisanih, elektroničkih. Jučer, dok smo baš tu, u našem glavnom gradu, zahvaljujući Hrvatskom katoličkom sveučilištu, u Hrvatskom narodnom kazalištu, na Trgu Republike Hrvatske gledali pod novim svjetlom život blaženoga Kardinala, globalnoga sveca i našega svetog zaštitnika, nositelja spasenja i pomirenja u mraku svjetskog rata, u paklu ideologije koja laže i ubija, još jednom smo otkrili kako zbog Kristova svjetla i tama – riječima Proroka – kao podne blista (Iz 58,10).

Dok slušamo kako sudbena vlast proglašava svoje odluke, u betlehemskoj tmini punim sjajem sjaji (Iz 58,10) Vječna Riječ – Logos koji je tijelom postao, našoj se skrbi, našoj krhkoj ljudskoj ljubavi, od začeća pod srcem Marijinim povjerio. Poput zore puca svjetlost (Iz 58,8) naših dragih majki i očeva koji u ovakvom svijetu, kakav jest, daju svoje srce, daju topao dom, hranu, odijelo, nama svojoj djeci – plodu svoje ljubavi, čudesnom daru Stvoriteljevu, a da pritom nisu pred kamerama ni pod reflektorima, ne daju se, uvučeni u ideologiju, voditi tek nagonom i titrajem privlačnosti koja prolazi.

Već početak Pisma gleda kako nas je Bog stvorio na svoju sliku (Post 1,27). Gospodin i Učitelj objavljuje veliku utješnu istinu. Otvoreno je proglasio: “Ja sam svjetlo svijeta” (Iv 8,12), potvrđujući početak Evanđelja koji kaže da je svjetlo došlo na svijet (Iv 1,9). Sad veli svojim učenicima da su i oni svjetlo svijeta. “Vi ste svjetlo svijeta!” (Mt 5,14) Ti si svjetlo svijeta, brate, sestro. Ja sam svjetlo svijeta.

Stvar razjašnjava obraćeni farizej, kristoljubac, sv. Pavao: u njima (ἐν ὑμῖν – u vama), svojim slušateljima, kršćanima – braći svojoj od koje se ne skriva (usp. Iz 58,7) – ono što jedino hoće znati jest Isus Krist, i to raspeti (1 Kor 2,2). To je silno svjetlo koje ga je bacilo na tlo (usp. Dj 9,4). To je snaga Božja o kojoj piše, a ne mnogobrojne ljudske riječi (1 Kor 2,4.5). I danas kod oltara Duh Sveti pažljivo i nježno, a prodorno donosi Isusov zov: Primi mene! Utaži dušu svoju kruhom s neba! Ja sam svjetlo, pa si onda i ti svjetlo.

Gospodin Isus svojoj živoj zajednici upućuje dvije tvrdnje i samo jedan zahtjev. Kristova je to etika! Ustvrđuje Isus da smo sol zemlje i da smo svjetlo svijeta (Mt 5,13.14). A onda traži da naše svjetlo obasjava ono što je već časni prorok u davnini Staroga zavjeta nabrojio. “Dobra djela – neka ih vide!” (Mt 5,16), zahtijeva Učitelj.

Triput Prorok ponavlja kako je hrana važna: Razlomi kruh svoj s gladnima (Iz 58,7)! Izlij dušu svoju za njega – veli doslovce, utaži dušu potlačenome! (Iz 58,10). Primi u dom siromaha koji nema doma (Iz 58,7), neka i njemu svijetli svjetiljka na svijećnjaku – svima u kući, svima u ovom jednom domu koji je Božje stvorenje za sve nas!

Ako je gol poput Adama i Eve, milosrdno mu podaj odijelo jer je dobri Stvoritelj u početku tako učinio (Iz 58,7 usp. Post 3,21)! Ne skrivaj se pred onima u svojemu domu, koji su tvoji! Otkrij svoje srce i svoje ruke onome koji je od tvojega tijela (Iz 58,7)! Vjerni Božji narod u Crkvi, braća i sestre, najbolje znaju kako je obitelj mjesto zajedništva, a ne odbijanja i skrivanja koje razara. Svjetiljka neka svijetli svima u kući (Mt 5,15)!

Makni prisilu kojom bližnjega čak i na ljubak način u svoju mrežu saplićeš, sputavaš, tlačiš (Iz 58,9)! Kako dobro znamo što je to manipulirati bližnjima! Ne daj se zavesti zloduhom napadanja i optužbe, poruge i vrijeđanja! Tvoje riječi neka ne budu prazne, besplodne, nego Bogom ispunjenje, od Boga nadahnute!

Tvoja dobra djela, živa  Crkvo Božja, to je tvoja pravda koja pred tobom ide (usp. Iz 58,8). A svrha koju Gospodin naznačuje jasna je, blistava, sveta! Dvostruka je. Ponajprije – o divne li utjehe: tada će moja molitva biti uslišana. Kad k Bogu viknem, on će reći: Evo me! Odgovorit će na moju molitvu (Iz 58,9).

Druga jednako važna svrha dobrih djela jest da ih ljudi vide. I – umjesto da tvrdim đonom stupaju po bljutavoj soli – oni će slaviti Oca našega. To je zalaznica o kojoj govori Prorok, prati onoga koji čini dobra djela (Iz 58,8). To je temelj vjere, kako piše Apostol (1 Kor 2,5). Slava Oca našega na nebesima daje nam da gradimo svoje povjerenje, a ne ljudska mudrost s napuhanim zavodničkim nagovaranjem.

I sol zemlje i svjetlo ovoga svijeta tu su zato da punim sjajem blista slava Oca našega koji je na nebesima.

Niko Bilić, SJ

CROSBI:   1048849 
Kategorije
Antropologija Cjeloživotno učenje Nastava

Biblijska antropologija (video-udžbenik)

Antropologija Staroga i Novoga zavjet u riječi i slici. Suradnja: Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Laudato TV – obiteljska televizija.

Kategorije
Antropologija Cjeloživotno učenje Duhovnost

Krize Svete Obitelji (audio)

Što li je to sve u onom maču koji će probosti majčinsku dušu Isusove majke, a pravedni starac Šimun ga otvoreno naviješta? Očito smjera na Isusov križ i kalvarijsku grozotu, ali i na udovištvo Marije kad ostaje sama i na strahotu bez dna koju kao majka doživljava jer joj milog sina optužuju da je bogohulnik. Poznajemo dobro brojne krize kroz koje Sveta Obitelj prolazi. Možemo li u Svetom pismu argumentirano nabrojati točno 7 + 7 što znači dvostruku zaokruženost, posvemašnju krizu? Ovako smo u emisiji “Cardoner” Zajednice kršćanskoga života razgovarali o tome u subotu, 4. siječnja 2020. na Radio Mariji.

Poslušajte, preuzmite: Krize svete obitelji (.mp3; 34,4MB; 37:42 min.)

urednica i voditeljica: prof. Andja Jakovljević
redatelj, ton-majstor, realizator: Anđelko Bošnjak
Hvala Radio Marija!

Pregled:

Krize Svete Obitelji

a) novorođenče

1. Galileja poganska (Mt 4,15)

2. zaručništvo (zaručena Lk 1,26; zaručena Mt 1,18)

3. prije nego se sastadoše, nađe se trudna… (Mt 1,18); muža ne poznajem (Lk 1,34)
            Djelovanje Duha
            Josipovi tajni naumi (Mt 1,19)

4. popis svega svijeta (Lk 2,1), prvi za Kvirinija

5. nije bilo mjesta (Lk 2,7), ni kod Josipovih, ni kod Marijinih
            pastiri: velika radost (kao tri kralja); Gospodin, Krist, Spasitelj
            daju ime (pasiv: prozvan Lk 2,21, Josip Mt 1,25; Emanuel množina Mt 1,23)
            Josip poznaje Bogorodicu (Mt 1,25)

6. Herod posla poubijati sve dječake (Mt 2,16)
            Josip 4x slijedi nebeske upute
            Ne boj Mt 1,20; (Kraljevi poučeni 2,12); Uzmi dijete i majku (2,13),
Uzmi dijete i majku (2,19); poučan da ide u Galielju (2,22)
(Pilatova žena)

7. Život u stranom svijetu, biblijski Egipat

u teškoćama: A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu. (Lk 2,39)

b) sin – Učitelj

8. žalosni smo te tražili! (Lk 2,48); rodi
            otac tvoj i ja <=> meni je biti u Očevom
           podložan

9. nastani se u Kafarnaumu (Mt 4,13)

10 udovištvo: Josipa, tesara više nema
            drvodjeljin sin (Mt 13,55) odbačen;
drvodjelja, sin Marijin (Mk 6,3)
            Marijino srce: pohranjivaše, prebiraše (Lk 2,19);
čuvala uspomene (Lk 2,51)

11. Ženo, što….? (Iv 2,4)
            “Što god vam rekne” (Post 41,55)
            Učenici povjerovali (Iv 2,11)
            Isus, majka i braća… (12)

12. Pohulio je! (Mt 26,65)
            prolaznici (39); Ako si Sin Božji (Mt 27,40)

13. Ženo, evo ti sina (Iv 19,26)

14. Nije zapisan susret s Uskrslim, ali majka Isusova je s apostolima (Dj 1,14)

Kategorije
Antropologija Cjeloživotno učenje Nastava

Jeremija, svećenik

Tekst: Jeremija, svećenik

Zvučni zapis: Jeremija, svećenik

Usp. Zvanje proroka Jeremije

Usp. Molitva s prorokom Jeremijom

13. 12. 2019.
CROSBI

Niko Bilić, SJ

Kategorije
Antropologija Cjeloživotno učenje Duhovnost

Biblijski korijeni korizme

Hvala Bogu, još jedan malen, važan korak u programu cjeloživotnoga učenja u subotu, 23. ožujka 2019. Ovaj put u suradnji s Nadbiskupskom klasičnom gimnazijom. Promatrali smo kako to u Svetom pismu pepeo, rok od 40 dana i post utemeljuju preduskrsno vrijeme korizme i kakav joj sadržaj daju. Od srca hvala Ravnateljici, vlč. Rektoru Međubiskupijskog sjemeništa i svim organizatorima! Posebna hvala prof. A. Jakovljević na pomoći i svim sudionicima: vama dragi roditelji, profesori, djelatnici! Ako se želite podsjetiti, ponoviti, produbiti, upotrijebiti:

Pošalji Duha svojega

Molitva za usne

Biblijski korijeni korizme (PDF) * (PPT) – pregled izlaganja

Dođite, poklonimo se Bogu (Ps 95) .pdf

Prorok pred svojim Gospodinom – 1 Kr 19 u kontekstu

Molitva s prorokom Ilijom

Podignite, vrata (Ps 24) .pdf

Juditina velika molitva (Jdt 9)

Molitva s Juditom – spasiteljicom

Barahi – Blagoslivljaj, dušo moja (Ps 103) .pdf

Molitva s Kristom u pustinji

Poslušajte: Biblijski korijeni korizme (audio, 4. 3. 2017.)

40 dana u Bibliji (.mp3; 30 MB; 26 min.), Radio Marija, 6.4.2019.

Kategorije
Antropologija Cjeloživotno učenje Duhovnost

Duševno zdravlje u biblijskim obiteljima

Slike iz Jakovljeve i Kristove obitelji

Ovako je bilo na predavanju na 47. obiteljskoj ljetnoj školi, na blagdan sv. Bartola, apostola, u petak, 24 .8. 2018. u 9:00, FFRZ, Jordanovac 110, Zagreb

Pregled predavanja (.PDF) * (.PPT)

Poslušajte, preuzmite (.mp3, 42MB, 45 min.)

CROSBI 1045364