Mjera Oca našega (Lk 6,36-38)

uz današnje Evanđelje: ponedjeljak 2. korizmenog tjedna Iz jubilarne godine sv. Ignacija. Pomaže li ovaj skroman prilog s našega Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove, afiliranoga Papinskom sveučilištu Gregoriana i združenoga s Fakultetom filozofije i religijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, za jaču korizmu? Za predah i smirenje, za još dublje razumijevanje i primjenu…

Nastavi čitati

Zazivi Kristu, Spasitelju i Sucu, koji je više od kralja i proroka (Lk 11,29-32)

uz današnje Evanđelje: srijeda 1. tjedna korizme Usrdan vapaj Bogu u ovoj korizmi, u godini u kojoj triput dajemo svoj glas na izborima. Obnovljeno izdanje, neznatan prinos s našega Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove, afiliranoga Papinskom sveučilištu Gregoriana i združenoga s Fakultetom filozofije i religijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, za predah i…

Nastavi čitati

Gospodinu kad ostavlja farizeje (Mk 8,11-13)

uz današnje Evanđelje: ponedjeljak 6. tjedna Vidimo li mi znak? Onakav, kakav je davno Bog darežljivo ponudio kralju Ahazu (“Zaišti znak gore iz visina!” Iz 7,11). Iz godine sv. Ignacija, dotjerano, s našega Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove, afiliranoga Papinskom sveučilištu Gregoriana i združenoga s Fakultetom filozofije i religijskih znanosti na Sveučilištu u…

Nastavi čitati