Kategorije
Duhovnost

Ako nas svijet mrzi (Iv 15,18-21)

Zazivi Kristu – uz današnje Evanđelje: subota 5. vazmenog tjedna

Gospodine, daj da u tvojoj ljubavi, u tvome križu i uskrsnuću, što dublje i sve više upoznajemo Oca koji te je poslao! Gospodine, smiluj se!

Kriste, izabrao si nas da budemo tvoji sluge. Oprosti nam što smo tražili ljubav ovoga svijeta i što nismo čuvali tvoje riječi! Kriste, smiluj se!

Gospodine, kad nas mrze i progone, daj da se s kajanjem sjetimo kako smo mi tebe svojim grijesima prije mrzili i progonili. Poštedi nas i čuvaj u svojem imenu! Gospodine, smiluj se!

Kategorije
Glazba

Navješćujte svim narodima (Ps 96)

Otpjevni psalam u četvrtak 5. vazmenog tjedna: Ps 96,1-3.10

Drvo (pixabay.com)

Hvala Bogu! Nova mala premijera. U jubilarnoj godini sv. Ignacija, o 500. godišnjici njegova obraćenja, u kojoj molimo od Boga osobitu milost da možemo VIDJETI SVE NOVO U KRISTU, skroman prinos s našega Fakulteta filozofije i religijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu i Filozofsko-teološkoga instituta Družbe Isusove, afiliranoga Papinskom sveučilištu Gregoriana u istraživanju: Kako danas žive psalmi? #outreach Za uzdizanje duše, za predah i smirenje, za molitvu:

Ilustracije: pixabay.com

Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo!

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
kazujte poganima njegovu slavu,
narodima svim čudesa njegova.

Pogani nek govore: »Gospodin kraljuje!«
Svijet on učvrsti da se ne pomakne,
narodima svjetskim pravedno upravlja.

Navješćujte svim narodima (PDF)

20. 5. 2022.

Niko Bilić, SJ

Kategorije
Duhovnost

Gospodinu i prijatelju kad mi daje svoju zapovijed (Iv 15,12-17)

uz današnje Evanđelje: petak 5. vazmenog tjedna

Chris Young, Bread of life (https://ldsart.com/collections/chris-young)

U jubilarnoj godini sv. Ignacija, o 500. godišnjici njegova obraćenja, u kojoj kao Isusovci posebice molimo da mognemo VIDJETI SVE NOVO U KRISTU, evo skroman prinos s našega Fakulteta filozofije i religijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu i Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove, afiliranoga Papinskom sveučilištu Gregoriana #outreach za okrjepu duši, za dublje razumijevanje i primjenu Evanđelja, za čitanje i slušanje:

Kakav je to silan, božanski – prevelik – zahtjev koji stavljaš pred mene!? Da ljubim kao što si ti nas ljubio (“kao što sam ja vas ljubio” Iv 13,34; 15,12), da ljubim kao što je Otac tebe ljubio (15,9)!? Život svoj polažeš, dušu svoju daješ za nas jer nas ljubiš (15,13). To je najveća ljubav. Život nam daješ (Iv 10,28). Sada i meni zapovijedaš, i treći put ponavljaš, da mi jedni druge tako ljubimo (“ljubite jedni druge” Iv 13,34; 15,12.17).

To mogu jer si mene uzeo za prijatelja (Iv 15,16), ti si mene izabrao. Meni si, evo, sve objavio (γνορίζω 15,15), i nisam u tvom ropstvu. U početku pastiri su prepoznali i poslušali što im je Gospodin obznanio (γνορίζω Lk 2,15), a ti sada, za Pashu, meni priopćuješ sve što si čuo od Oca (Iv 15,15). Sebe mi daješ.

Prijatelj sam ti ako činim prema tvojoj riječi, ako stvaram ono što ti zapovijedaš (Iv 15,14). Želiš i osposobljavaš me da ispunim Očevu prazapovijed s početka, njegov blagoslov (“Donosite rod!” Post 1,28). Zato si me izabrao (Iv 15,16). I upravo zato što si me ti izabrao mogu donositi plod, plod kojemu daješ trajnu vrijednost. Donijet ću rod tako da u tvoje ime, s tvojim srcem, molim Oca i on će mi dati što zamolim. U tome je plodnost, u tome je prava veličina mojega života.

20. 5. 2022.

Niko Bilić, SJ