FER – BT 1 – zadaće

Svaki student tijekom semestra treba obraditi dvije teme kroz dvije domaće zadaće: teme i upute za prvu zadaću | teme i upute za drugu zadaću.
Također vidi: najčešće greške.

I. domaća zadaća:

Izaberite, molim, jedan od ovih naznačenih biblijskih tekstova (do četiri osobe na jednu temu, prijave na tanja.lakic@gmail.com).
Tekst mora biti sažetog pisanog oblika (1 stranica, do 3 000 znakova).

Glavne odrednice:

-prikažite formu biblijskoga teksta (jezik i stil, dijelovi i dinamika teksta, ključne riječi);
– opišite sadržaj u kontekstu;
– pokušajte prepoznati i formulirati aktualnu poruku odabranoga teksta.

Svojemu radu odredite prikladan tematski naslov. Dobro je da rad ima jednu-dvije uvodne i zaključne rečenice koje predstavljaju temu, metodu i rezultate.

Zadaću valja ispisanu (isprintanu) na jednoj stranici predati do utorka, 15. siječnja 2013.

1. Post 9,1–7 (P) 1. Kristijan Bilić, 2. Nikolina Karamarko,
3. Hrvoje Štimac, 4. Nikola Božić
2. Post 18,1–15 (P) 1. Ivana Soldo, 2. Lara-Nastasja Matijaš,
3. Ivan Šimunić, 4. Andro Broznić
3. Post 18,16–33 (P) 1. Goran Golemac, 2. Ivan Orešković,
3. Marin Vukšić, 4. Davor Ivanković
4. Izl 24,3–11 (P) 1. Jure Mraović, 2. Goran Krmpotić,
3. Toni Šarić, 4. Branko Andrijašević
5. Izl 6,1–13 (P) 1. Marko Truhlaž, 2. Jakov Brčić,
3. Davor Božić, 4. Zoran Rajner
6. Br 13s 1. Danijel Rudman, 2. Filip Žauhar,
3. Andrej Mihajlović
7. Pnz 6,4–19 (P) 1. Vjekoslav Ranogajec, 2. Saša Šter,
3. Karlo Zanki, 4. Filip Pupić
8. Pnz 31,1–8 (P) 1. Tomislav Pozaić, 2. Matija Korpar,
3. Danijela Škugor, 4. Bernard Kolobara
9. Suci 4s (P) 1. Stjepan Kirigjija, 2. Tomislav Kufrin,
3. Denis Salopek, 4. Darko Tončević
10. Jdt 8–16 1. Dominik Poljak, 2. Stjepan Vučić,
3. Marin Šamanić
11. 1 Sam 8 (P) 1. Ilija Martinović, 2. Marko Jančec,
3. Mate Bogović, 4. Mislav Kovačec
12. 1 Sam 17 (P) 1. Viktor Skolan, 2. Nino Črljenec,
3. Toni Čačić, 4. Filip Jukić
13. 1 Kr 11,26–40 1. Saša Kendjel, 2. Vedran Rafaelić
14. Neh 8 1. Matija Osrečki, 2. Vilim Ivančan,
3. Ivo Sluganović
15. Est 7 (P) 1. Luka Šesnić, 2. Ivan Debelec,
3. Marko Vraničar, 4. Mario Vrdoljak
16. Job 40,1–42,6 (P) 1. Ivan Špoljarić, 2. Karla Korlaet,
3. Ante Klapan, 4. Igor Grašić
17. Ps 3 (P) 1. Niko Draganić, 2. Hrvoje Krsnik,
3. Mario Vale, 4. Marko Diklić
18. Ps 139 (P) 1. Darko Kukovec, 2. Mateja Novak,
3. Mihaela Pejčinović, 4. Josip Čović
19. Prop 4,17–5,6 1. Luka Santrić, 2. Luka Drmić
20. Pj 4 1. Jelena Jerat, 2. Josip Modrić,
3. Nikola Sambolić
21. Mudr 9 (P) 1. Dominik Jelaš, 2. Marko Kelava (2),
3. Luka Tonjac, 4. Lovro Biočić
22. Sir 42,15–43,33 1. David Cindrić
23. Iz 6 (P) 1. Tara Butorac, 2. Tin Hušnjak,
3. Ivan Zgurić, 4. Lucijano Kežić
24. Iz 43,1–44,23
25. Jr 1,4–19 (P) 1. Karlo Tunjić, 2. Leo Krupanjsky,
3. Roko Ivković, 4. Ivan Ladan
26. Jr 31,31–34 1. Roko Romić
27. Ez 36,16–28 1. Andrea Stanković, 2. Sebastijan Wieser,
3. Marijan Jukić
28. Ez 37,1–14 (P) 1. Luka Marasović, 2. Goran Banjeglav,
3. Niko Boban, 4. Deni Mišlov
29. Ez 40.43; 47,1–12 1. Darjan Petrić
30. Dn 6 (P) 1. Ivan Novaković, 2. Šimun Romić,
3. Martina Petraš, 4. Marin Glamuzina
31. Dn 9s 1. Dragan Grbavac, 2. Danijel Ružić,
3. Petar Kekez
32. Hoš 10–12 1. Mladen Vukomanović
33. Am 3–5 1. Krunoslav Kolarec
34. Obadija 1. David Pruša, 2. Andrej Caplić,
3. Jakov Kanaet
35. Jn 4 (P) 1. Bojan Šešet, 2. Mario Karuza,
3. Miroslav Vinceković, Vlaho Arbulić
36. Mih 3-5 1. Dino Blažeka, 2. Marija Eljuga
37. Hab 3 (P) 1. Zlatko Kiš, 2. Tomislav Sučić,
3. Matej Sušilović, 4. Mladen Obad
38. Sefanija (P) 1. Maja Borković, 2. Jure Tomin,
3. David Tomić, 4. Filip Špoljar
39. Hagaj 1. Davor Ćosić, 2. Denis Jakuš
40. Zah 12–14 1.  Ivo Buljević, 2. Viktor Fonić
41. Mt 3 (P) 1. Anita Martinčević, 2. Ivan Župančić,
3. David Vrtarić, 4. Deni Rubeša
42. Mt 5,1–12 (P) 1. Iris Veronika Ćelić, 2. Krunoslav Škender,
3. Ivan Žgela, 4. Robert Frlan
43. Mk 4,3–20 (P) 1. Maria Brbić, 2. Dinko Irsag,
3. Marko Išlić, 4. Mario Menix
44. Mk 7,1–13 (P) 1. Željko Mijočević, 2. Danijel Znika,
3. Stanko Pralas, 4. Joso Zrilić
45. Mk 12,28–34 (P) 1. Ivan Kesegić, 2. Filip Pavetić,
3. Igor Stakić, 4. Matija Kruc
46. Mk 15,24–41 (P) 1. Bruno Jurišić¸, 2. Darko Čutura,
3. Luka Babajko, 4. Marko Terihaj
47. Lk 5,1–11 (P) 1. Ivan Martinović, 2. Ivan Horvatin,
3. Petra Sagrestano, 4. Luka Štambuk
48. Lk 18,18–30 (P) 1. Mirko Cerovac, 2. Josipa Brekalo,
3. Bojan Gašpar, 4. Aleksandar Bajer
49. Lk 22,7–27 (P) 1. Hrvoje Pavlić, 2. Mario Glavak,
3. Milan Smolčić, 4. Ana Crnaić
50. Iv 11,33–45 (P) 1. Borislav Đurđinovski, 2. Branimir Novko,
3. Gordan Markuš, 4. Juraj Ilinić
51. Iv 15,8–17 (P) 1. Filip Babić, 2. Marko Merkaš,
3. Saša Barić, 4. Tamara Kanceljak
52. Iv 17,1–13 (P) 1. Dino Jurina, 2. Ivan Brkić,
3. Branimir Brkljačić, 4. Marko Dugandžić
53. Iv 19,25–37 (P) 1. Irena Štetić, 2. Ivan Herceg,
3. Ivan Suć, 4. Dalibor Cinek
54. Iv 20,1–10.19–23 (P) 1. Dražen Koprivnjak, 2. Domagoj Došen,
3. Goran Futač, 4. Boris Breber
55. Iv 21,1–14 (P) 1. Kristina Topčić, 2. Marijana Pongrašić,
3. Tina Domazet, 4. Valentina Mehkek
56. Dj 10,34–43 1. Maja Zokić, 2. Krunoslav Dropučić,
3. Matej Beljo
57. Dj 26,9–18 (P) 1. Gabrijela Vazler, 2. Milan Čop,
3. Matija Bećir, 4. Antonio Novački
58. Rim 15,1–13 (P) 1. Milan Pleša, 2. Hrvoje Zorić,
3. Zrinka Radović, 4. Edi Damjanović
59. 1 Kor 13 (P) 1. Matea Đonlić, 2. Silvia Pavić,
3. Anja Mikšić, 4. Nikola Kosalec
60. 1 Kor 15,1–11 (P) 1. Maja Borovec, 2. Mile Balenović,
3. Mile Vrkljan, 4. Daniel Kožul
61. Heb 8,1–13 1. Zoran Šoštarić, 2. Marijan Vrsalović
62. Otk 21,1–8 (P) 1. Eugen Rožić, 2. Juraj Begovac
3. Jelena Banjanin, 4. Sanja Belan

II. domaća zadaća:

Jednu od ključnih biblijskih knjiga treba pažljivo proučiti (do četiri osobe na jednu knjigu; prijave na tanja.lakic@gmail.com).

U kratkim crtama treba prikazati njezinu formu, sadržaj i aktualnu poruku.

Rad se piše vlastoručno na drugom satu nastave istoga dana, u utorak, 15. siječnja 2013.
Rad se piše vlastoručno u četvrtak 17. siječnja po rasporedu dostupnom ovdje
Zadaće su obavezne. Prijave se primaju najkasnije do 08. siječnja.

1. Post (P) 1. Nikolina Karamarko, 2. Goran Golemac,
3. Krunoslav Škender, 4. Danijel Znika
2. Izl (P) 1. Mateja Novak, 2. Ivan Orešković,
3. Davor Ivanković, 4. Dino Jurina
3. Lev (P) 1. Hrvoje Štimac, 2. Toni Šarić,
3. Vjekoslav Ranogajec, 4. Ivan Ladan
4. Br
5. Pnz (P) 1. David Vrtarić, 2. Bruno Hemar,
3. Branko Andrijašević, 4. Andro Broznić
6. Jš (P) 1. Darko Čutura, 2. Luka Babajko,
3. Davor Božić, 4. Zoran Rajner
7. Suci (P) 1. Leo Krupanjsky, 2. Karlo Tunjić,
3. Lara-Nastasja Matijaš, 4. Karla Korlaet
8. Rut (P) 1. Silvia Pavić, 2. Ivan Horvatin,
3. Tamara Kanceljak, 4. Maja Borovec
9. 1 Sam (P) 1. Viktor Skolan, 2. Jure Mraović,
3. Goran Krmpotić, 4. Marin Vukšić
10. 2 Sam (P) 1. Šimun Romić, 2. Ilija Martinović,
3. Marko Jančec, 4. Mate Bogović
11. 1 Kr 1. Marko Truhlaž, 2. Jakov Brčić,
3. Marin Glamuzina
12. 2 Kr (P) 1. Mirko Cerovac, 2. Darko Tončević,
3. Luka Drmić, 4. Nikola Sambolić
13. 1 Ljet 1. Saša Kendjel, 2. Andrej Mihajlović
14. 2 Ljet
15. Ezr (P) 1. Matija Osrečki, 2. Tin Hušnjak,
3. Danijel Rudman, 4. Sebastijan Wieser
16. Neh
17. Tob 1. David Pruša, 2. Ivo Sluganović,
3. Jakov Kanaet
18. Jdt (P) 1. Mihaela Pejčinović, 2. Maria Brbić,
3. Robert Frlan, 4. Bernard Kolobara
19. Est (P) 1. Luka Šesnić, 2. Ivan Debelec,
3. Marko Vraničar, 4. Mario Vrdoljak
20. 1 Mak
21. 2 Mak
22. Ps (P) 1. Irena Štetić, 2. Luka Tonjac,
3. Mladen Obad, 4. Danijel Ružić
23. Job (P) 1. Dominik Poljak, 2. Mladen Vukomanović,
3. Mile Vrkljan, 4. Ante Klapan
24. Izr 1. Dominik Jelaš, 2. Hrvoje Krsnik,
3. Lucijano Kežić
25. Prop (P) 1. Kristijan Bilić, 2. Filip Jukić,
3. Filip Pupić, 4. Vilim Ivančan
26. Pj (P) 1. Gabrijela Vazler, 2. Petra Sagrestano,
3. Jelena Banjanin, 4. Roko Ivković
27. Mudr (P) 1. Dinko Irsag, 2. Mario Menix,
3. Marko Kelava (2), 4. Mario Vale
28. Sir (P) 1. David Cindrić, 2. Jelena Jerat,
3. Milan Čop, 4. Josip Čović
29. Iz
30. Jr
31. Tuž 1. Luka Santrić
32. Bar
33. Ez 1. Andrea Stanković, 2. Mario Karuza,
3. Marijan Jukić
34. Dn (P) 1. Matea Đonlić, 2. Ivan Novaković,
3. Saša Šter, 4. Karlo Zanki
35. Hoš (P) 1. Davor Ćosić, 2. Denis Jakuš
3. Lovro Biočić, 4. Ivan Zgurić
36. Jl 1. Andrej Caplić, 2. Matija Korpar
37. Am 1. Tomislav Kufrin
38. Ob
39. Jon (P) 1. Mario Glavak, 2. Deni Rubeša,
3. Stjepan Kirigjija, 4. Marko Terihaj
40. Mih 1. Bojan Šešet, 2. Miroslav Vinceković
41. Nah 1. Dragan Grbavac
42. Hab 1. Filip Žauhar
43. Sef
44. Hag (P) 1. Zlatko Kiš, 2. Tomislav Sučić,
3. Matej Sušilović, 4. Goran Banjeglav
45. Zah 1. Luka Marasović, 2. Deni Mišlov
46. Mal 1. Željko Mijočević, 2. Roko Romić
47. Mt (P) 1. Tina Domazet, 2. Milan Smolčić,
3. Stanko Pralas, 4. Nino Črljenec
48. Mk (P) 1. Branimir Novko, 2. Marijana Pongrašić,
3. Ivan Župančić, 4. Ivan Suć
49. Lk (P) 1. Filip Babić, 2. Matija Kruc,
3. Igor Stakić, 4. Luka Štambuk
50. Iv (P) 1. Niko Draganić, 2. Boris Breber,
3. Ivan Brkić, 4. Ivan Šimunić
51. Dj (P) 1. Matej Beljo, 2. Josip Modrić
3. Marko Išlić, 4. Dino Blažeka
52. Rim (P) 1. Borislav Đurđinovski, 2. Gordan Markuš,
3. Bojan Gašpar, 4. Zrinka Radović
53. 1 Kor (P) 1. Ivan Kesegić, 2. Darko Kukovec,
3. Anita Martinčević, 4. Tomislav Pozaić
54. 2 Kor (P) 1. Filip Pavetić, 2. Ivan Martinović,
3. David Tomić, 4. Joso Zrilić
55. Gal (P) 1. Hrvoje Pavlić, 2. Anja Mikšić,
3. Maja Zokić, 4. Krunoslav Dropučić
56. Ef (P) 1. Milan Pleša, 2. Kristina Topčić,
3. Branimir Brkljačić, 4. Stjepan Vučić
57. Fil (P) 1. Matija Bećir, 2. Mile Balenović,
3. Filip Špoljar, 4. Aleksandar Bajer
58. Kol 1. Iris Veronika Ćelić, 2. Vedran Rafaelić
59. 1 Sol (P) 1. Ivan Herceg, 2. Tara Butorac,
3. Denis Salopek, 4. Igor Grašić
60. 2 Sol 1. Ivan Žgela
61. 1 Tim 1. Toni Čačić, 2. Martina Petraš,
3. Marin Šamanić
62. 2 Tim 1. Darjan Petrić, 2. Goran Futač
63. Tit 1. Petar Kekez
64. Flm 1. Marija Eljuga
65. Heb 1. Zoran Šoštarić, 2. Marijan Vrsalović
66. Jak (P) 1. Ivan Špoljarić, 2. Ana Crnaić,
3. Dalibor Cinek, 4. Niko Boban
67. 1 Pt (P) 1. Josipa Brekalo, 2. Hrvoje Zorić,
3. Nikola Božić, 4. Edi Damjanović
68. 2 Pt (P) 1. Krunoslav Kolarec, 2. Daniel Kožul,
3. Marko Diklić, 4. Antonio Novački
69. Jd (P) 1. Maja Borković, 2. Jure Tomin,
3. Danijela Škugor, 4. Sanja Belan
70. 1 Iv (P) 1. Dražen Koprivnjak, 2. Marko Merkaš,
3. Saša Barić, 4. Nikola Kosalec
71. 2 Iv (P) 1. Domagoj Došen, 2. Juraj Ilinić,
3. Ivana Soldo, 4. Marko Dugandžić
72. 3 Iv (P) 1. Ivo Buljević, 2. Mislav Kovačec,
3. Viktor Fonić, 4. Vlaho Arbulić
73. Otk (P) 1. Eugen Rožić, 2. Juraj Begovac,
3. Bruno Jurišić, 4. Valentina Mehkek
 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.