Cvjetnica

Likvidacija

Iz Pisma je vidljivo kako se dugo vremena spremalo Isusovo privođenje i uklanjanje. U Markovu Evanđelju već u trećemu poglavlju farizeji i herodovci vijećaju kako da Isusa pogube (Mk 3,6). Takoreći na početku djelovanja! Već su prve stranice Evanđelja obilježene spletkarenjem i planom za likvidaciju. I to samo zato što je blagovao s grješnicima. Samo zato što je dobro djelo – nahraniti gladne i ozdraviti bolesne – stavio iznad subotnjega počinka.

U Lukinu Evanđelju kod prvoga nastupa u rodnomu Nazaretu već pokušavaju ubiti Isusa. Žele ga strmoglaviti (Lk 4,29). Sam Gospodin triput otvoreno najavljuje da će biti predan, izrugan, mučen i razapet. Ali, treba reći, svaki put on već najavljuje i uskrsnuće. Od Luke znamo da im je već prije govorio da se na njemu trebaju ispuniti Pisma (Lk 24,44). Tako već Stari zavjet u slici Abrahamove žrtve najavljuje žrtvu Božjega ljubljenog Sina koji se s povjerenjem posve prepušta u ruke Očeve (Post 22). Kod proroka se vidi kako ljudska zloća želi smrt pravednika.

Isus i neprijatelji

Kakav je bio Isusov odnos prema onima koji će mu kasnije doći glave? Farizejima Isus jasno spočitava da zlorabe Božji zakon i da uzdižu vlastite predaje. Ali ne odbija dijalog s njima. Upravo onima koji su se držali pravednima upućuje npr. pouku o farizeju i cariniku u hramu. Carinik zbog svoje molitve postiže pravednost pred Bogom, ali farizej je taj koji u svojoj molitvi rabi poznatu riječ euharisto – »zahvaljujem« (Lk 18,11)  od koje će nastati oznaka za središnji sakrament. Pismoznancu će dopustiti da sam izrekne koje su to dvije najveće zapovijedi u Zakonu (Lk 10,27). Pohvalit će ga da nije daleko od kraljevstva Božjega. Glavare svećeničke, pismoznance i starješine pitat će: »Zar niste čitali« (Mk 12,10) – upozoravajući ih na veliko blago Božje riječi koje im je povjereno. Ondje se u Ps 118 najavljuje i njegova odbačenost, ali i uskrsnuće. Znaju oni taj tekst o odbačenomu kamenu koji postaje kamen temeljac. Usuprot njihovoj optužbi rimsku je vlast Isus zapravo poštovao i tražio da se caru dadne carevo (Mk 12,17). Petru je naložio da plati porez i za sebe i za njega (Mt 17,27). Vjeru rimskoga satnika pohvalit će (Mt 8,10). Rimski satnik vjeruje da Isus može zapovijedati bolestima i zlodusima kao što i on zapovijeda vojnicima i slugama.

Prijetnja?

Zbog čega je Isus bio prijetnja – smetnja tadašnjemu vjerskom i političkom establišmentu? Isus koji je prolazio zemljom čineći dobro u pravomu smislu nije bio prijetnja. Vlastodršcima je moglo smetati jedino to što zbog svojih riječi i svojih djela ima jako velik utjecaj pa nisu mogli po miloj volji manipulirati. Čitamo kako su silna mnoštva hrlila za Isusom i da su visili o njegovoj riječi. Čini se da je ipak Isus u najvećoj mjeri žrtva namještaljke i montiranoga procesa. Tako tako se sjedinio s tolikima u povijesti koji su na sličan način stradali od ljudske zlobe i nepravde. Optužen je da diže bunu, a on je donosio zdravlje bolesnima i hranu gladnima. Optužen je da je htio razoriti hram, a on je govorio o svojemu vlastitom životu. Lažu da se protivio caru, a on je jasno rekao da treba caru dati carevo.

Lako je zaključiti da su jeruzalemske vlasti bile podijeljene oko toga kako se postaviti prema Isusu. Očit je primjer Nikodem koji je već unaprijed tražio kontakt s Isusom, makar noću – iz straha jer je član najviše vlasti. On će tražiti pravedno i zakonito postupanje (Iv 7,50), ali njegov glas nije uvažen. On iskazuje počast pokojnomu mučeniku zajedno s Josipom iz Arimateje (Iv 19,39). Bilo je, očito, ljudi u višim krugovima koji su prihvatili Mesiju. Pavao, koji će se kasnije obratiti, pripada vrhu društva.

Tko je odgovoran?

Tko snosi odgovornost za Isusovu smrt? Misterij Kristove smrti već u evanđeljima promatra se kao dragovoljna žrtva. Ivan Krstitelj naziva Isusa Božjim Jaganjcem koji odnosi grijeh svijeta (Iv 1,29). Zato svi mi kršćani priznajemo da smo svakim svojim grijehom sukrivci, suodgovorni i da svojom zloćom pristajemo na Kristovu smrt. Sam Isus najavljuje da će proliti svoju krv, život će dati kao otkupninu (Mk 10,45). U Getsemanskomu vrtu jasno je da muku, križ i smrt promatra kao kalež iz ruke Očeve (Mk 14,36).

Ipak, želimo li tražiti konkretne krivce, možemo ih naći u onima koji namještaju lažne svjedoke i huškaju svjetinu da traži Barabu umjesto Isusa. Naći ćemo ih i u onima koji su već unaprijed vijećali kako ga pogubiti i samo su tražili način. To je njihova slobodna odluka. Odgovornoga možemo naći i u Pilatu koji triput ponavlja da ne nalazi krivice na optuženiku, ali ipak ga predaje da se razapne. Odgovornost počiva i na svakomu čovjeku koji se pridružio razularenoj svjetini, gazeći vlastito ljudsko dostojanstvo.

Tu je napokon Juda koji Isusa predaje. Ali Ivanovo Evanđelje jako naglašava da je u nj ušao Sotona te da je Juda žrtva opsjednuća. U konačnici takav zločin i izopačenost naših ljudskih odluka i postupaka upućuje na samoga Sotonu u pozadini – oca laži i ubojicu ljudi od početka. Zanimljivo da i glavari svećenički, predajući Isusa rimskoj vlasti, i Pilat, koji pere ruke, prebacuju krivnju na drugoga. Postupaju kao Adam i Eva kod pragrijeha. Čovjeka šalju u smrt, a nitko ne preuzima odgovornost.

Svečani ulazak

Unatoč neprijateljskomu raspoloženju službenih krugova, narod Isusa ipak dočekuje s palminim grančicama i maslinama. Veliko mnoštvo i oduševljenje kao iz prvih dana Isusova djelovanja obilježavaju svečani ulazak u Jeruzalem. Grančice podsjećaju na Blagdan sjenica kod kojega se čitao Zakon pred svom zajednicom i radosno se slavilo izbavljenje iz kuće ropstva. Isus koji ulazi na mladu magarcu ispunja Zaharijino proroštvo (Zah 9,9). Ljudi prepoznaju s velikom nadom Sina Davidova – obećanoga kralja. Ali masa kao masa! Prebrzo će se dati nahuškati u drugomu pravcu. Zato se traži obraćenje srca i izgrađena osobnost da budemo jaki i postojani kao Isus.

Božje bogatstvo

Isus je od Oca postavljen. On će izvršiti sveto poslanje koje mu Otac daje. Na njemu je Duh Gospodnji koji ga pomaza za blagovjesnika. A baština o kojoj jedan čovjeku u Evanđelju pita Učitelja povjerena je dvojici braće. Kako će oni svoje sitne časti i vlasti među sobom podijeliti, ponajprije je njihova stvar. Ali odgovorni su pred sudom Božjim za pravednost. Hoće li dati dio dobara kako kome pripada, sami za to odgovaraju. Sami će stati pred gospodara koji će, kada opet dođe, pitati što je s talentima. Povjerio ih je slugama na upravljanje. Što su učinili s njima? Ono što je na putu dvojice braće nužno, bez čega ne mogu dalje jest da se pomire.

Čovjek bogataš iz poznate evanđeoske pouke nije sam proizveo ljetinu. Zemlja je urodila. Ako li pravo uloži i priskrbi još, blago njemu! Tko široke ruke dariva i dijeli da bi podario život, da bi izgradio, da bi drugima omogućio udio u životnoj gozbi – osigurao si je budućnost. Ako li najprije želi rušiti, snuje propast. Zadnjemu sluzi gospodar je na odlasku povjerio samo jedan talent i ovaj ga je zakopao. Ako li čovjek postupi gore negoli taj posljednji evanđeoski sluga, zapečatio je svoju sudbinu. Ako rastrošno izgubi, ako razmetne svoje imanje, sve ako mu je i tek nešto malo na brigu dano, gorki ga usud čeka. Za baštinu koju je povjerio Bog traži račun. Za onoga bogataša, koji siromahu Lazaru nije dobročinstva iskazao, znamo kakva mu je sudbina. Završio je u nevjerojatnim, bezizlaznim mukama, izbačen iz krila Abrahamova. Ovaj komu zemlja obilno urodi poznat nam je samo po svojoj rušilačkoj nakani. Ne znamo je li ju proveo.

Čudesna je evanđeoska logika. Upravo je ovaj problematičan čovjek doživio veliku milost: u njegovu razmišljanju Bog mu je progovorio. Svaka pažljiva duša s veseljem i velikim marom primila bi taj dar Duha. Riječ Božja vraća čovjeka na ono bitno. Sva naša skrb i naša briga bez Krista su isprazna muka i nevolja. A s Kristom postaju blagoslov. Kada izabrani narod, na putu u obećanu zemlju, nije bio poslušan Božjemu zakonu, pripravljao je sam sebi svoju propast.

Bogataš traži svoj užitak. Bez sinova. Bez obitelji. Zabarikadiran u tjeskobnu dvorcu samoće, završio je život i počeo je svoju smrt. Samotnjak. Bezdušno će umrijeti. Nije Bog protiv veselja i užitka. Otac iz čuvene pouke o rasipnomu sinu jasno će reći: trebalo se veseliti i radovati jer je izgubljeni sin nađen. Došao je k sebi i vratio se k Ocu. Mrtav bijaše i oživje. Ali na Očevu gozbu treba doći izmiren. Braća se moraju pomiriti da bi zajednički slavili u kući oca svojega dar novoga života. Pomirenje – to je baština koju nam je Otac povjerio. U ime svih nas Krist Gospodin prinosi Ocu zahvalnu žrtvu pomirnicu – svoje Tijelo i Krv, samoga sebe. On je blago koje se dariva. On je naše bogatstvo u Bogu.

Lk 12,13–21
18. nedjelja u liturgijskoj godini C

vidi: Božji bogataš – Bogom bogat

Božja ruka

Poznati odlomak iz Evanđelja izvješćuje kako je Isus jednom pošao u susret učenicima u lađi koje je bio pred sobom poslao na drugu obalu. Isus je išao po vodi.

Petar želi ići upravo onako kako to Isus čini. To i jest bitno za nasljedovanje Krista! Hoditi kako je on hodio. Ono najvažnije – na koncu će uspjeti: Petar je došao k Isusu.

Nije dosta da Isus bude u blizini. I za uskrsloga će Gospodina Marija na praznomu grobu misliti da je vrtlar. Dvojica učenika na putu u Emaus smatrat će ga strancem u Jeruzalemu.

Ali nije dosta ni prepoznati Isusa. Baš onako kako su se prije svi zajedno uplašili i zavikali od straha, isto se i Petru zbiva. Strah ga obuzima, on viče, iako je već na putu k Isusu. Iako ga je već vidio i čuo mu glas. Uostalom, normalno je usred noći, na moru, uz snažan vjetar bojati se.

Tek ispružena ruka Gospodnja izvući će Petra iz nevolje. Ispruženu ruku ponad uzburkanih voda poznamo. Već je jednom bila utišala bujice Crvenoga mora da bi se put za zajednicu otvorio. Put iz kuće ropstva u obećanu zemlju.

Učenici sada vide i vjeruju. On je uistinu Sin Božji. Prepoznaju ispruženu ruku koja, evo, čini novo. Ponovno će osigurati put prema naprijed hodočasničkoj zajednici Božjoj: učenicima Kristovim u lađi – Crkvi. Božanska ruka čini čuda tako da lađa može poći dalje na svojemu putu po nalogu Gospodnjemu, na putu prema obali s one strane.

Dobrostiva je to ruka koja se u Crkvi nad kruhom i vinom pruža da bismo mi, danas, mogli dalje na putu s njime.

Mt 14,22–33
Posveta bazilikâ sv. Petra i Pavla, 18. studenoga

Božić

O Božiću su napisane pjesme i pjesme, ali samo onaj božićni stih vrijedi koji nam je u srce upisan i koji nas vodi k istinskomu obraćenju. Božić je Božji poziv da s kajanjem priznamo svoje grijehe i nevjernosti. Mali Bog dolazi s velikom spasiteljskom ljubavi. Podsjeća nas na osnovnu definiciju ljudskoga bića: toliko smo se ostvarili koliko smo se njemu poklonili. Božić je prije svega poziv na molitvu.

Božić je intelektualcu nova obveza i inspiracija za promišljanje i pisanje. Božić je svećeniku nova prilika da kao ispovjednik bude svjedok i službenik Božjega oproštenja pokornicima, da im donese božansku radost, potakne ih na novi život u Kristu i upozori na veliko poslanje koje imaju na ovomu svijetu. Za Božić svećenik opet stupa na oltar s anđeoskom zadaćom da navijesti blagovijest koja potiče na akciju: otkrivanje Isusa, prepoznavanje znaka, međusobnu komunikaciju, divljenje Božjim djelima. Lako apostol na Božić opet otkriva kako je ograničen i izručen u Božje ruke. Božić znači pouzdanje u Božju ljubav. Naša je nada u Kristu koji s nebeskoga prijestolja dolazi u našu prolaznost. Kriza je vladala i one – betlehemske – noći, strašna kriza.

Najljepši blagdan

Što je to toliko »čarobno« u spomenu riječi »Božić« da svi govore kako je to najljepši kršćanski blagdan ili »blagdan nad blagdanima«? Čaroban jest Božji čar, njegova ljupkost koju smijemo promatrati u liku Djeteta, dražest o kojoj Ivanovo Evanđelje piše da primamo »milost na milost« (Iv 1,16). Blagdan svih blagdana ima svoju nevjerojatnu privlačnost jer se Bog povjerio u ruke ljudima. Pravedni Josip i Djevica Majka u studeni i mraku Davidova grada svojom ljubavlju omogućuju ljudsko rođenje Božjega Sina. Znamo ipak da najveću i izvornu teološku snagu u kršćanskoj vjeri ima Uskrs.

Božić uvelike djeluje »legendarno« jer doista: skok u legendu lako se zbiva. Ljudi se – kaže zgoda iz naših dana – okupiše na ugodno, tradicionalno božićno druženje u urešenoj kućici, prekrasne, snijegom zabijeljene zimske večeri. Nazovu oni u samostan da upitaju ima li koja druga, nova priča, da ne uzimlju ponovno onu istu o Isusovu rođenju. Uspomena na dijete koje se smiješi djeluje kao da je, eto, tek neka priča – maštovita topla, ali izmišljena pripovijest. Evanđeoski izvještaji međutim nude drukčiju sliku. I Matej i Luka naglašavaju povijesnost Isusova rođenja – Luka točnim navođenjem podataka o vlastima, Matej upozoravajući na proroštva. Malo tu ima idealizacije, puno više naše krute ljudske realnosti kakvu dobro poznajemo.

Postoji osobita slatkoća Božića koja se krije u novomu otkrivanju djetinjega povjerenja u nebeskoga Oca. Ljepota božićne noći odgovor je na čovjekovu čežnju da se u užurbanu svijetu smiri i usmjeri svoj pogled i misli na ono što primamo kao Božji dar. Časovi tihe kontemplacije kojom spoznajemo vlastitu od Boga danu vrijednost i ustanovljujemo što smo sve u životu ostvarili vrlo su ugodni. Vode nas u nov susret s ljudima i u novu marljivost u našim dužnostima. Krasno je na Božić ono milo Dijete koje širi ruke da zagrli cijeli svijet.

Patnička svakidašnjica

I na Božić mnogo je tuge, patnje i nesreće u svijetu. Čemu idealizirati? Ta, božićna je istina tako stara i opet uvijek nova. Bog dolazi upravo u ovakav naš svijet, postaje Mali Bog – Božić. Rađa se kao ljudsko dijete koje treba ugrijati i nahraniti, umiti i utješiti. Djetetu je sve potrebno i egzistencijalno je ovisno o roditeljima. Takvu ovisnost Bog uzima na sebe.

Hladna betlehemska noć, rođenje u životinjskim jaslama daleko je od topla obiteljskoga doma i obilja vezana uz blagdansko slavlje. Ali ipak pravo je da baš za Božić spremamo darove. Baš o Božiću najopipljivije se očituje Isusov proglas: »Što ste učinili jednome ove moje najmanje braće, meni ste učinili« (Mt 25,40). Dobro je da je iz srca kršćanske vjere Božić ušao u suvremenu civilizaciju kao blagdan obitelji i ljubavi prema bližnjemu. U stres koji nastaje zbog popisa stanovništva dolazi Bog. Nadničarima, pastirima koji borave vani – kao beskućnici – objavljuje se Božja slava.

Naši današnji božićni uresi poziv su da usmjerimo pogled k nebu odakle nam dolazi hitan Božji zov na obraćenje. Kuglica koja blista na božićnomu drvcu upozorava na iskonsku, jedinu idealnu dobrotu nebeskoga Oca. Na nju se bez straha i bez pridržaja možemo osloniti. Idealizacija i djetinja razdraganost vrijede ako nas vraćaju u ruke Očeve i u život po zakonima njegove kuće – gdje i nadničari imaju kruha u izobilju (usp. Lk 15,17).

Božić u Bibliji i u teologiji

U izvještajima vezanim uz Božićno otajstvo Biblija ističe suradnju neba i zemlje. Božji glasnici donose vijesti i pouke i Mariji i Josipu, jedan objavljuje pastirima veliku radost, a cijelo mnoštvo hvali Boga i naviješta mir na zemlji. Gospa daje svoj pristanak: »Neka mi bude!«, Josip i pastiri marljivo izvršavaju nebeske naloge. Mudraci s istoka na nebesima su uočili zvijezdu vodilju, starac Šimun, koji iščekuje utjehu za cijelu zajednicu, prepušta se vodstvu nebeskoga Duha, proročica Ana život je posvetila bogoslužju – uzdizanju zemaljskih molitava u nebeske visine. Biblija očito ima oka za ulogu pojedinaca, konkretnih osoba, u božićnomu događanju.

Osim toga, Gabrijelove riječi kod navještenja i poruka koju Josip dobiva u Matejevu Evanđelju pokazuju da drevna proroštva dolaze do ispunjenja. Prorok Natan Davidu je govorio o vječnomu kraljevstvu (2 Sam 7,13), sada se to ostvaruje u Marijinu sinu. Izaija je govorio o Djevici koja će začeti (Iz 7,14) – Božja riječ ostvaruje se u »Gospodinovoj službenici« (Lk 1,38). Njezin Sin jest Emanuel – s nama Bog. Sam će kao uskrsli Učitelj i Gospodin na kraju istoga Matejeva Evanđelja posvjedočiti: »Ja sam s vama – u sve dane« (Mt 28,20).

Biblijski tekstovi o Božiću čuvaju nas od pristranosti i ističu univerzalnost Božića. Bog ne dolazi samo siromasima – pastirima, ni samo izabranomu narodu, nego i predstavnicima visokoga društva – mudracima koje obično i prepoznajemo kao kraljeve, jer u isti mah dolaze kao zastupnici svjetskih naroda.

Slično Svetomu pismu postupa i teologija koja želi sažeti ono bitno. Teologija želi na temelju Božje riječi, crkvene predaje i zdrava promišljanja izreći obvezujuću i korisnu vjersku istinu. Božić razvija temeljnu misao o utjelovljenju i dolasku Spasitelja. U Božiću je specifičan početak kristologije: Isus s božanskom nadnaravi i ljudskom naravi kreće u svoju veliku misiju. To je ujedno temelj nove – kršćanske praktične, moralne teologije koja počiva na tajni otkupljenja. Sv. Pavao, prvi kršćanski teolog, ističe da je Isus rođen od žene (Gal 4,4) – Božji Sin postaje ljudski potomak. Krist, u kome je sve stvoreno, postaje podložan Zakonu. Prihvaća da mu Zakon bude nadziratelj – pedagog koji će njime kao maloljetnikom upravljati (usp. Gal 3,24). On, baštinik Očev, postaje rob kako bismo mi postali sinovi i baštinici Božji. Pavao ide još dalje pa kaže da je Bog izložio Krista (Rim 3,25), ističući kako Sin Božji na sebe uzima svu krutost drevnoga ljudskog običaja da nejaka djeca budu jednostavno prepuštena vlastitoj sudbini.

Jaslice i križ – poruka svijetu

Drevna je predaja da isto drvo služi i za jaslice u kojima je dijete Isus i za križ na kojemu je Mučenik kao Žrtva razapet. Često se također ističe kako Sin Božji otpočetka prihvaća trpljenje – kao što i poznata pjesma veli: »on za nas trpi čim se rodi«. Ne samo tjeskoba mlade majke, koju Josip najprije želi potajice otpustiti, i mučna strka zbog naredbe o popisu, nego i nedostatak mjesta u Betlehemu – sve je to već dio otkupiteljskoga djela Kristova. Pa i slama i drvene jasle nisu topli dušeci i mirisne odaje za kraljevsko rođenje!

Drvo jaslica i drvo križa, osim toga, za hrvatski je narod važno obilježje. Upravo onda kada je pronađeno sveto drvo križa, barem u relikvijama, Hrvati se doseljavaju na područje svoje današnje domovine. Teološka je poruka toga drveta izvrsna. Jedno je i jedinstveno Kristovo otajstvo. Isti je Krist utjelovljeni i rođeni, i onaj raspeti i uskrsnuli.

Kako danas navijestiti božićnu poruku? U današnjemu društvu »pali« samo autentično svjedočenje. To se sastoji puno više u načinu života i rada, negoli u samim riječima koje govorimo. U praksi to znači skok od medija u pravu stvarnost, od virtualne komunikacije u izravno druženje. Treba uspostaviti sklad između naših riječi i djela, našega vjerovanja i našega postupanja. Znamo kako su pastiri u evanđeoskomu izvještaju preuzeli ulogu Božjih glasnika – postali su anđeli. Najprije, naime, anđeli naviještaju rođenje Gospodinovo i hvale Boga (Lk 2,13.17), potom pastiri čine to isto (Lk 2,18.20). Sveti Otac kao Kristov namjesnik i ove godine upućuje poruku za Svjetski dan mira koji se slavi na osmi dan po Božiću. Poziva nas da sami uronimo u otajstvo Božjega mira – to je kontemplativni dio koji se traži, i da potom budemo apostoli mira – to je akcija. Oboje je i danas potrebno: molitvena dimenzija kojom se obraćamo Bogu i apostolska dimenzija kada se obraćamo ljudima. Treba se moliti »mladomu Kralju«, onda se uistinu »mir svijetu naviješta«.

Blagoslovljeno prijateljstvo

Do Emausa i natrag

Lk 24,13–33

U dvojici učenika na putu u Emaus duboko je i mučno razočaranje jer se nije dogodilo ono što su očekivali. Iznevjerio ih je njihov Učitelj od kojega su očekivali veliku mesijansku pobjedu. Nisu našli ono što su tražili. Nije bilo po njihovu. Njihova razočarana nada dobit će svoje ispunjenje. S njima hodi onaj kome su se nadali! Ali to još ne znaju. Njegova obnoviteljska snaga kojoj su se nadali ne obuhvaća samo političke crte kraljevstva, nego pobjeđuje smrt, nadvladava grob.

Emaus označava bijeg od Jeruzalema. Svi su učenici pobjegli, svatko po naravi bježi od užeta i lanaca koji odvlače u tamnicu, od mračne izdaje, od krvi pod bičevima i trnjem, od pljuvanja, udaranja i poruge, od križa i Kalvarije. Upravo u njihovu bijegu Bog ih ne ostavlja. Isus im se pridružuje. Još ga ne prepoznaju, ali on hodi s njima.

»Oni se zaustaviše…«, ističe Sveto pismo. Na svojemu putu u Emaus dvojica razočaranih raspravljača odjednom staju. Svoj pogled, svoje misli, svoj interes usmjeravaju na novoga suputnika. Pridošlica im prilazi s pitanjem: Kakav je to dijalog koji međusobno vodite? Treba znati zastati, pogledati i osjetiti što je u nama, što nas zaokuplja, koje nas težnje ispunjavaju.

Isus pristupa kao suputnik. Sluša pažljivo njihovo prosuđivanje. Prihvaća i svojevrsnu uvredu da je neobaviješteni došljak i neznalica u Jeruzalemu. Njihova zaokupljenost događajima velika je. Zainteresirano diskutiraju. Obaviješteni su o svemu, znaju povijest Isusovu. Prava je kateheza koju pred Isusom izriču. Znaju odakle je, znaju za njegovo javno djelovanje. Znaju za osudu i raspeće. Znaju za žene koje bijahu na grobu i za anđele koji rekoše da je živ. I za apostole koji su također onamo otrčali. Ali ono najvažnije izmaklo im je.

Dobro je da su se zaustavili. S Isusom koji im pristupa počinje pravi dijalog koji vodi naprijed. Kada im on počne govoriti i tumačiti Pisma, buktinja se pali u njihovu srcu. Gorjelo im je srce! U svojim grudima učenici osjećaju nov izvor svjetla i topline. To je njihov zajednički osjećaj koji će naknadno prepoznati i govoriti o njemu. Sveti Pavao piše: neka u svima vama bude jedan osjećaj – Kristov (Fil 2,5).

Nasuprot depresiji i letargiji, evo ih sada ovaj privlači! Još ga nisu prepoznali, ali već mole: »Ostani s nama!« (Lk 24,29). Došli su već do toga da izriču svoju zajedničku prošnju.

Zajednički osjećaj, koji se stvorio u njima, ima i bitne posljedice. Postaju aktivni, vraćaju se u krug učenika (r. 33), odlaze iz Emausa natrag u Jeruzalem. Ondje će primiti radosno svjedočenje drugih. Ondje će, dok oni još govore, Isus doći među sve njih i kazati: »Mir vama« (r. 36).

Blago nama!

Kada se osjećamo siromašno i jadno, Isus upravlja pogled na nas i govori: »Blago siromasima duhom!« (Mt 5,3).

Blago svetima koji su mirotvorci – koji su stvarali mir! Poslušali su zov: »Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!« (Mt 5,48).

S blaženstvima se prisjećamo sviju svetih koji primiše veliku plaću na nebesima. Nakon Blaženstava, toga uvodnog dijela Govora na gori, Gospodin se obraća svojim slušateljima koji pred njim stoje. »Blago vama!« kazuje. I izgovara sretan nalog: »Radujte se i kličite!« (Mt 5,12). Upravo te dvije riječi – radost i klicanje – tumače blaženo stanje. Na blagdan Svih svetih radosno slavimo nebesku crkvu i kličemo joj.

Tko su oni ljudi kojima je Isus u ono vrijeme upravio svoju riječ? Evanđelist Matej piše o tome. Petar i Andrija bijahu pošli za Isusom, a tako i Jakov s Ivanom (Mt 4,18–22). Napokon je, odmah u idućemu prizoru, silan svijet počeo slijediti Isusa (Mt 4,25). I evo ih! Bezbrojno mnoštvo koje Isus vidi pred sobom – iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.

Jednom sam uoči blagdana Svih svetih pohodio tirolsku katedralu sv. Jakova u Innsbrucku. Ondje bijaše najava kod koje sam se razveselio vidjevši poznata lica. Gdje je stajao natpis »Svi sveti«, ondje bijahu među inima na slici: sv. Franjo, Mala Terezija, Margareta Marija Alacocque i naš Leopold Mandić. Blagdan Svih svetih ne stavlja nam pred oči neko nepoznato, daleko mnoštvo neznanaca, nego naše sestre i braću koji su hodili putem Isusovim.

Mnoštvo slušatelja koji su čuli blaženstva također ne bijaše neko bezimeno mnoštvo, nego oni koji su mogli otkriti vlastiti identitet u Isusovim riječima. Neki su zasigurno odmah prepoznali: »Pa to smo mi!« kada su začuli riječ o ožalošćenima i progonjenima. Mi smo oni koji su gladni i žedni pravednosti!

Blaženstva vrijede za sve. Njihova nam je tajna iz Evanđelja poznata. Čista su srca oni koje je Isus oslobodio od nečistih duhova. Mirotvorci su poput uskrsloga Gospodina koji dolazi i govori: »Mir vama!« Milosrdni duboko suosjećaju. Prožeti su onom Božjom sućuti koja je opisana po Proroku: »Sve kad bi i majka zaboravila svoje maleno dijete, tebe ja zaboraviti neću« (Iz 49,15).

Mt 5,1–12a
Svi sveti, 1. studenoga
4. nedjelja u liturgijskoj godini A

Bit kršćanske vjere

Teška je vjera u kojoj prorok umjesto Božjega mira, nade i duhovne radosti iz dana u dan naviješta nasilje i propast. Teška je to vjera u kojoj Petar, kada želi Učitelja zaustaviti i spasiti da ne bude mučen i ubijen, sluša bolnu uvredu od svojega Gospodina i biva proglašen Sotonom. Zašto se čudimo da su nam crkve prazne i da tako lako odlutamo u pseudoreligioznost i krivovjerje drevnih ili novih oblika kada Gospodin Isus zahtijeva da se odreknemo, zatajimo i zaniječemo sami sebe. U kršćanskoj se vjeri traži da čovjek nosi križ i izgubi život.

Davno je div-teolog i crkveni otac Augustin pisao: »Nemirno je srce naše, Bože, dok se ne smiri u tebi!« Prorok Jeremija to je živo i vruće osjećao dok mu je žestok plamen proždirao grudi (Jr 20,9). Pamtimo kako je Mojsije pred sobom gledao čudesan grm u plamenu, grm koji gori, a ne izgara (Izl 3,2), a Jeremija u srcu, u vlastitim kostima osjeća oganj koji nemilice pali i izjeda njegovu nutrinu. Kada u kolovozu sunce ugrije i zapeče, lako možemo zamisliti o čemu je riječ. Jeremijino srce izgara.

Vrhunac i jedini smisao duhovne škole sv. Ignacija, zaštitnika duhovnih vježba i začetnika nove duhovnosti Zapada, sastoji se u otkrivanju Božje volje. Goruća molba sv. Pavla smjera upravo na to da »razaberemo što je volja Božja« (Rim 12,2). »Tebe tražim« – kaže psalam – »tebe žeđa duša moja… Duša se moja k tebi privija, Bože moj« (Ps 63,2.9). Jedina je svrha duhovnosti i najstroži njezin ispit: ostvariti Božju volju. Nema boljega odgovora na naš radikalizam i našu čežnju za velikim stvarima doli otkriti i provesti ono što je »dobro i Bogu milo, ono što je savršeno« (Rim 12,2).

Razumijemo stoga itekako Gospodinovu pouku Petru da se treba voditi onim što je Božje, rasuđivati i njegovati mentalitet i raspoloženje srca u skladu s Bogom. U tome je Ignacije Lojolski silan kada daje podrobne i tankoćutne upute kako prepoznati što dolazi od Božjega Duha, a što je zlo i vodi u tamu. Budnim oko valja pregledati što se zbiva u duši. Potrebno je pažljivo, razumno promatranje – strpljiva molitvena ura i razmatranje iz dana u dan.

Tako nam biva jasno zašto Gospodin svom žestinom odbija Petra. Isus naime govori o odlasku u Jeruzalem. Kao što vjeran narod za Veliku Gospu revno hodočasti primjerice u nacionalno svetište Majke Božje u Mariji Bistrici, tako vjeran Izraelac hodočasti u Sveti grad, mjesto Doma Božjega, prebivalište Božjega imena. A Petar odvraća. Gospodin najavljuje kako će trećega dana uskrsnuti (Mt 16,21), a Petar sve odjednom – takoreći »u paketu« – želi prekrižiti. Petre, Petre, razmatraj Božje naume, ne samo ljudske!

Istina, i mi u ovim Isusovim riječima čujemo i osjećamo ponajprije križ koji je postao svetim znakom Krista Otkupitelja i kršćanske vjere. Ali Isus govori velike i divne stvari. Nudi nam da idemo njegovim putom (Mt 16,24). Poučava kako da nađemo sami sebe, svoju dušu, svoj život (16,25), a to svi po naravi želimo. Gospodin je, osim toga, vrlo moderan i razumljiv jeziku menadžmenta i biznisa kada pita o tome što čovjeku donosi korist. Poput starozavjetnoga Propovjednika ispituje kakva je korist čovjeku. Isus napokon upozorava na to kako je naš život nezamjenjiv.

Zahtjevna je kršćanska vjera i traži da precizno upotrijebimo svoju pamet. Treba točno prepoznati koji je baš moj križ, da ne uzimam neki drugi od cijeloga mnoštva. Samo svoj, ne tuđi križ! Treba uzeti, primiti što Bog daje, a ne sam proizvoditi. Treba točno vidjeti kuda to Isus kroči i imati otvorene oči da za njim idem, a ne za nekim drugima koji se nude kao veliki vođe i mesije. Valja napokon odmjeriti snagu i slijed koraka zato da Isusa pratimo, a da se ne vrtimo sami oko sebe niti da istrčavamo u svojoj oholosti pred njega. Opet i opet vjernička zajednica razmatra kako odgovoriti na Kristov poziv osobito u našemu svijetu punom razmirica i nesporazuma.

Izvrsnost i svijetla snaga evanđelja i kršćanske vjere jest u tome što Isus u svojim zahtjevima i perspektivama poštuje i čuva ljudsku slobodu: »Ako tko hoće…« (Mt 16,24), »Tko hoće…« (16,25) – govori Isus. Prisilno pokoravanje – submisivnost – pred nekim hladnim i krutim, uvijek zamišljenim, Božjim autoritetom nije religija i nema duhovnih temelja od Boga. S pravom možemo promatrati koliko ideal prave ljudske slobode, ideal odgovorna i samostalna odlučivanja, prisutan u europskoj kulturi, zahvaljujemo upravo kršćanskim korijenima.

Štoviše, u Kristovu zahtjevu da se odreknemo sami sebe krije se veliko i ugodno oslobođenje. Evanđelje opisuje kako su apostoli sve ostavili da pođu za Isusom (Mt 4,20.22). Ostavljaju i polaze. Odmah. Sloboda je to i olakšanje da možemo ostaviti po strani svoj egoizam i tjeskobnu brigu za svoje uskogrudne nacrte. »Ne brinite se tjeskobno za jelo i odijelo« (usp. Mt 6,25) – govori Učitelj jer zna kako je i Jakov, otac izraelskoga naroda, na početku svojega duhovnog puta – i onda kada je zavjet polagao – ponajprije gledao kako će do kruha i ruha. Užitak je i blagoslov da sve svoje sile možemo usmjeriti na kraljevstvo Božje i na ideale njegove božanske ljubavi. Pa i u dubini osobne molitve, tek kada se odreknem svoje sebičnosti, pohlepe i svojih strasti, kada ja zašutim, mogu slušati što Duh govori.

Ipak, život s Bogom ostaje zahtjevan i mnogo traži. Već se praotac Jakov, znamo, morao boriti cijele noći. Ali on je nadvladao i uspio (Izl 32,39). Prorok Jeremija međutim jasno kaže i ponavlja da ga je Gospodin svladao, da ne može više (Jr 20,7.9). Jeremiji je riječ Božja teška. Mora živjeti sam, bez žene, bez djece (Jr 16,2). Među umišljenim oholicama koji su u Jeruzalemu uporno tvrdili da sveti grad ne može biti zauzet i pouzdali su se u snagu izabranoga naroda prorok mora upozoravati na nasilje. Dok su oni pozivali na rat protiv daleko moćnijega Babilona, on mora najavljivati propast. I doista, grad će biti svladan i hram spaljen. Ali izgon će biti spasonosan. Bit će to veliko obraćenje s kajanjem, povratak k vjeri otaca.

Jeremijin čudan i mučan proglas o nasilju i opustošenju starozavjetni je temelj, slika i najava Isusove pouke o gubitku života. Čovjek treba izgubiti život radi Krista da bi ga pronašao (Mt 16,25). Treba razoriti babilonsku kulu vlastite oholosti da bismo ušli u dvor Božje ljubavi i mira. Što je vrijedilo izabranomu narodu dizati se u rat na Babilon samo zato da poginu. Sve kada bi i pokorili i osvojili, što im koristi ako pritom izgube život.

Kristova jasna nakana da čovjek u konačnici nađe svoj život (Mt 16,25) i njegovo upozorenje da si može nauditi (16,26) hitna su pouka. Sve do danas, nažalost, svjedoci smo ljudskih okrutnih i primitivnih, istinski ludih predaja koje samoubojstvo proglašavaju junaštvom i služenjem Bogu. Djecu i mlade tako odgajaju. Sve kada to i ne bilo usmjereno na ubijanje i razaranje, to nije religija i nema nikakva temelja u Božjoj ljubavi. Pavao Apostol tumači preklinjući: Tijelo se prinosi Bogu kao žrtva živa i sveta – ne mrtva i prokleta, kao žrtva Bogu mila, a ne kao uvreda i prkos Božjoj ljubavi i njegovim zapovijedima (Rim 12,1). Tko ubija sebe i druge, i tako poučava, primit će naplatu prema djelima svojim (usp. Mt 16,27). Sada je čas da otvorimo oči i vidimo kako stvari stoje.

Svojim zahtjevom da nosimo svoj križ (Mt 16,24) Gospodin Isus donosi novost i korjenit ispravak u ljudsku religioznost i drevne, uvriježene običaje. Ono pravo nisu bogoštovne žrtve koje netko drugi za nas Bogu prinosi, nego valja nam da sami sebe Bogu prinesemo kao živu žrtvu, svetu, Bogu ugodnu – objašnjava sv. Pavao, pozivajući i bodreći. U tome je bitna snaga kršćanske vjere. I meni Bog daje tu veličanstvenu ovlast da budem pravi liturg – bogoslužitelj. Svoje trpljenje i boli, svoju molitvu i iščekivanje, svoja pitanja i svoje radosti prinijet ću Bogu zajedno s Isusom. Dobro sv. Pavao govori: ne vrijedi nam ako se ravnamo po nacrtima svijeta, po čudnim skicama svjetskih religija koje ne poštuju ljudski život i ljudsko tijelo kao Božji dar. Gospodin Isus, utemeljitelj prave vjere, daje temeljitu pouku i ispravlja naše izopačene ideje. Svaku ljudsku predaju koja želi Bogu prinijeti neki predmet ili tuđi život Isus predusreće svojim primjerom. Sama sebe daje. To je ono što Crkva iz dana u dan slavi na oltaru.

Jr 20,7–9; Rim 12,1–2; Mt 16,21–27
22. nedjelja u liturgijskoj godini A