Kategorije
FTI Nastava

Petoknjižje i Povijesne knjige

Hvala Bogu i dobrim ljudima koji se brinu oko suvremene tehnike! Nakon strpljivog, golemog posla, uređeno je i objavljeno aktualno izdanje “e-udžbenika” za predmet “Biblijska egzegeza: Petoknjižje i Povijesne knjige” pri Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove, afiliranom Papinskom sveučilištu Gregoriana. Namijenjen je svim studentima i zainteresiranoj javnosti. Pristupiti mu se može ovdje izravno, ili preko izbornika: nastava – FTI. Ponuđeni materijali: natuknice (prezentacije), tekstovi, audio i video-zapisi, popratnoga su značaja kao potpora za studij svetopisamskoga teksta.

Kategorije
Antropologija Cjeloživotno učenje Duhovnost

Blaženi Svetac (audio)

Dok se sprema novi ključni Susret hrvatske katoličke mladeži, dok uz blaženoga Alojzija u pripravnoj molitvi iz dana u dan zazivamo i blaženoga Ivana Merza, apostola mladeži, koji počiva u Bazilici u glavnom gradu, i mi smo se upravo tu pred oltarom Gospodinova Srca prisjetili blaženog Kardinala, globalnog sveca, našega svetog zaštitnika, koji je predao duh Ocu nebeskom prije 60 godina. Znao je dobro što je rat jer je oba svjetska iskusio, znao je što je politika jer je pet država doživio. Životom je postao zaštitnik međunarodnog pomirenja na našem dijelu kontinenta i spašavanja drugih i drugačijih. Je li došao čas da bude suzaštitnik Europe u oslobađanju od totalitarizma, napose onoga komunističkog koji još pod pepelom smaknutih života žari i nije dospio do pravnoga, priznatoga epiloga s dostojnim grobovima? Datum početka pilatovskog procesa protiv blaženoga Nadbiskupa, 30. rujna, današnji spomendan sv. Jeronima, biblijskog naučitelja Crkve iz naših krajeva, dragocjen je trajan povijesni zov na temeljit i cjelovit oporavak hrvatskog sudstva. Blaženi Alojzije živi je učitelj kršćanskog shvaćanja žrtve, donositelj utjehe u patnji. Njegova kanonizacija, koja nije politička pobjeda nad drugima, čeka naše iskreno obraćenje od laži koja još bukti, i stoljetnu, osvjedočenu vjernost Svetom Ocu za koju je Kardinal život dao.

Poslušajte, preuzmite: Blaženi Svetac (.mp3; 13,8MB; 14,40min.)

CROSBI:  1048847 
Kategorije
Antropologija Cjeloživotno učenje Duhovnost

Sol i svjetlo

Poslušajte: Sol i svjetlo (.mp3; 8,5MB; 9:08 min.)

Kakav okus ostavljam u ustima svojega bližnjega kad se susretnem s njime, kad radim s njime?

Ovaj naš Zagreb-grad, dok izrađuje nacrt svojega budućega lica, kao da se novom žičarom odvezao na Sljeme i svi ga vidimo. Grad je na gori od reflektora i medija – pisanih, elektroničkih. Jučer, dok smo baš tu, u našem glavnom gradu, zahvaljujući Hrvatskom katoličkom sveučilištu, u Hrvatskom narodnom kazalištu, na Trgu Republike Hrvatske gledali pod novim svjetlom život blaženoga Kardinala, globalnoga sveca i našega svetog zaštitnika, nositelja spasenja i pomirenja u mraku svjetskog rata, u paklu ideologije koja laže i ubija, još jednom smo otkrili kako zbog Kristova svjetla i tama – riječima Proroka – kao podne blista (Iz 58,10).

Dok slušamo kako sudbena vlast proglašava svoje odluke, u betlehemskoj tmini punim sjajem sjaji (Iz 58,10) Vječna Riječ – Logos koji je tijelom postao, našoj se skrbi, našoj krhkoj ljudskoj ljubavi, od začeća pod srcem Marijinim povjerio. Poput zore puca svjetlost (Iz 58,8) naših dragih majki i očeva koji u ovakvom svijetu, kakav jest, daju svoje srce, daju topao dom, hranu, odijelo, nama svojoj djeci – plodu svoje ljubavi, čudesnom daru Stvoriteljevu, a da pritom nisu pred kamerama ni pod reflektorima, ne daju se, uvučeni u ideologiju, voditi tek nagonom i titrajem privlačnosti koja prolazi.

Već početak Pisma gleda kako nas je Bog stvorio na svoju sliku (Post 1,27). Gospodin i Učitelj objavljuje veliku utješnu istinu. Otvoreno je proglasio: “Ja sam svjetlo svijeta” (Iv 8,12), potvrđujući početak Evanđelja koji kaže da je svjetlo došlo na svijet (Iv 1,9). Sad veli svojim učenicima da su i oni svjetlo svijeta. “Vi ste svjetlo svijeta!” (Mt 5,14) Ti si svjetlo svijeta, brate, sestro. Ja sam svjetlo svijeta.

Stvar razjašnjava obraćeni farizej, kristoljubac, sv. Pavao: u njima (ἐν ὑμῖν – u vama), svojim slušateljima, kršćanima – braći svojoj od koje se ne skriva (usp. Iz 58,7) – ono što jedino hoće znati jest Isus Krist, i to raspeti (1 Kor 2,2). To je silno svjetlo koje ga je bacilo na tlo (usp. Dj 9,4). To je snaga Božja o kojoj piše, a ne mnogobrojne ljudske riječi (1 Kor 2,4.5). I danas kod oltara Duh Sveti pažljivo i nježno, a prodorno donosi Isusov zov: Primi mene! Utaži dušu svoju kruhom s neba! Ja sam svjetlo, pa si onda i ti svjetlo.

Gospodin Isus svojoj živoj zajednici upućuje dvije tvrdnje i samo jedan zahtjev. Kristova je to etika! Ustvrđuje Isus da smo sol zemlje i da smo svjetlo svijeta (Mt 5,13.14). A onda traži da naše svjetlo obasjava ono što je već časni prorok u davnini Staroga zavjeta nabrojio. “Dobra djela – neka ih vide!” (Mt 5,16), zahtijeva Učitelj.

Triput Prorok ponavlja kako je hrana važna: Razlomi kruh svoj s gladnima (Iz 58,7)! Izlij dušu svoju za njega – veli doslovce, utaži dušu potlačenome! (Iz 58,10). Primi u dom siromaha koji nema doma (Iz 58,7), neka i njemu svijetli svjetiljka na svijećnjaku – svima u kući, svima u ovom jednom domu koji je Božje stvorenje za sve nas!

Ako je gol poput Adama i Eve, milosrdno mu podaj odijelo jer je dobri Stvoritelj u početku tako učinio (Iz 58,7 usp. Post 3,21)! Ne skrivaj se pred onima u svojemu domu, koji su tvoji! Otkrij svoje srce i svoje ruke onome koji je od tvojega tijela (Iz 58,7)! Vjerni Božji narod u Crkvi, braća i sestre, najbolje znaju kako je obitelj mjesto zajedništva, a ne odbijanja i skrivanja koje razara. Svjetiljka neka svijetli svima u kući (Mt 5,15)!

Makni prisilu kojom bližnjega čak i na ljubak način u svoju mrežu saplićeš, sputavaš, tlačiš (Iz 58,9)! Kako dobro znamo što je to manipulirati bližnjima! Ne daj se zavesti zloduhom napadanja i optužbe, poruge i vrijeđanja! Tvoje riječi neka ne budu prazne, besplodne, nego Bogom ispunjenje, od Boga nadahnute!

Tvoja dobra djela, živa  Crkvo Božja, to je tvoja pravda koja pred tobom ide (usp. Iz 58,8). A svrha koju Gospodin naznačuje jasna je, blistava, sveta! Dvostruka je. Ponajprije – o divne li utjehe: tada će moja molitva biti uslišana. Kad k Bogu viknem, on će reći: Evo me! Odgovorit će na moju molitvu (Iz 58,9).

Druga jednako važna svrha dobrih djela jest da ih ljudi vide. I – umjesto da tvrdim đonom stupaju po bljutavoj soli – oni će slaviti Oca našega. To je zalaznica o kojoj govori Prorok, prati onoga koji čini dobra djela (Iz 58,8). To je temelj vjere, kako piše Apostol (1 Kor 2,5). Slava Oca našega na nebesima daje nam da gradimo svoje povjerenje, a ne ljudska mudrost s napuhanim zavodničkim nagovaranjem.

I sol zemlje i svjetlo ovoga svijeta tu su zato da punim sjajem blista slava Oca našega koji je na nebesima.

Niko Bilić, SJ

CROSBI:   1048849 
Kategorije
Nastava

Hebrejska Tora – osnovica Biblije (2. izd.)

Hvala svim vrijednim suradnicima, pomoćnicima, a napose vama dragi studenti! Objavljeno je, evo, drugo, dopunjeno izdanje e-udžbenika za kolegij “Hebrejska Tora – osnovica Biblije” (ISVU: 201282) koji je koncipiran kao izborni predmet na dodiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Kolegij istražuje kako je prvi i osnovni dio judeo-kršćanskog Svetoga pisma poznat kao “Mojsijev Zakon” prisutan kao izvorno nadahnuće i smjerokaz u biblijskim tekstovima Staroga i Novoga zavjeta.

Kategorije
Antropologija Cjeloživotno učenje Duhovnost

Krize Svete Obitelji (audio)

Što li je to sve u onom maču koji će probosti majčinsku dušu Isusove majke, a pravedni starac Šimun ga otvoreno naviješta? Očito smjera na Isusov križ i kalvarijsku grozotu, ali i na udovištvo Marije kad ostaje sama i na strahotu bez dna koju kao majka doživljava jer joj milog sina optužuju da je bogohulnik. Poznajemo dobro brojne krize kroz koje Sveta Obitelj prolazi. Možemo li u Svetom pismu argumentirano nabrojati točno 7 + 7 što znači dvostruku zaokruženost, posvemašnju krizu? Ovako smo u emisiji “Cardoner” Zajednice kršćanskoga života razgovarali o tome u subotu, 4. siječnja 2020. na Radio Mariji.

Poslušajte, preuzmite: Krize svete obitelji (.mp3; 34,4MB; 37:42 min.)

urednica i voditeljica: prof. Andja Jakovljević
redatelj, ton-majstor, realizator: Anđelko Bošnjak
Hvala Radio Marija!

Pregled:

Krize Svete Obitelji

a) novorođenče

1. Galileja poganska (Mt 4,15)

2. zaručništvo (zaručena Lk 1,26; zaručena Mt 1,18)

3. prije nego se sastadoše, nađe se trudna… (Mt 1,18); muža ne poznajem (Lk 1,34)
            Djelovanje Duha
            Josipovi tajni naumi (Mt 1,19)

4. popis svega svijeta (Lk 2,1), prvi za Kvirinija

5. nije bilo mjesta (Lk 2,7), ni kod Josipovih, ni kod Marijinih
            pastiri: velika radost (kao tri kralja); Gospodin, Krist, Spasitelj
            daju ime (pasiv: prozvan Lk 2,21, Josip Mt 1,25; Emanuel množina Mt 1,23)
            Josip poznaje Bogorodicu (Mt 1,25)

6. Herod posla poubijati sve dječake (Mt 2,16)
            Josip 4x slijedi nebeske upute
            Ne boj Mt 1,20; (Kraljevi poučeni 2,12); Uzmi dijete i majku (2,13),
Uzmi dijete i majku (2,19); poučan da ide u Galielju (2,22)
(Pilatova žena)

7. Život u stranom svijetu, biblijski Egipat

u teškoćama: A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu. (Lk 2,39)

b) sin – Učitelj

8. žalosni smo te tražili! (Lk 2,48); rodi
            otac tvoj i ja <=> meni je biti u Očevom
           podložan

9. nastani se u Kafarnaumu (Mt 4,13)

10 udovištvo: Josipa, tesara više nema
            drvodjeljin sin (Mt 13,55) odbačen;
drvodjelja, sin Marijin (Mk 6,3)
            Marijino srce: pohranjivaše, prebiraše (Lk 2,19);
čuvala uspomene (Lk 2,51)

11. Ženo, što….? (Iv 2,4)
            “Što god vam rekne” (Post 41,55)
            Učenici povjerovali (Iv 2,11)
            Isus, majka i braća… (12)

12. Pohulio je! (Mt 26,65)
            prolaznici (39); Ako si Sin Božji (Mt 27,40)

13. Ženo, evo ti sina (Iv 19,26)

14. Nije zapisan susret s Uskrslim, ali majka Isusova je s apostolima (Dj 1,14)

Kategorije
Duhovnost

Čudesan božićni susret

Poslušajte! (.mp3; 3,90MB; 4:15min.)

Čudesan božićni susret. Hvala: prof. A. Jakovljević,

Dođi k meni, dušo ljubljena, pokloni mi svoj pogled i svoje misli na čas! Zagledaj se u moje djetinje oči koje plijene i privlače, smiruju i nadahnjuju! Otkrij njihovu nebesku boju, božansku dubinu, vječnu ljubav! Pronađi u njima moju zahvalnost tebi što strpljivo bližnjima nosiš na dar moje milosrđe, što im skrovito, ustrajno, s naporom, svojim radom služiš, bez slave i pohvale! Stani, zaustavi dušu u tihim trenucima! Pogledaj kako me Majka položila u jasle! Rođen od žene ispunjam pra-evanđelje, prvi radosni navještaj. Rod sam njezin i pobjeđujem staru zmiju, oca laži i ubojicu ljudi od početka.

Znaš dobro: nećeš ovdje osjetiti zavodljiv miris slastica, ni bogatoga stola, ni biranih napitaka. Ovdje su mirisi životinja i štale, miris slame i zida od kamena i drva. Ovdje su vol i magarac koji poznaju svojega gospodara i njegove jasle. Hoćeš li ti mene danas u miru prepoznati? Ja sam to, ja jesam – Sin Svevišnjega, Sin Tvorca neba i zemlje, Božji ljubljeni. U meni je sva Očeva milina. Bog je tako ljubio svijet da je mene poslao.

Poslušaj! Nećeš čuti razdraganu pjesmu, ni glasove najbližih. Nema ni kralja ni svećenika, daleko su leviti i proroci. I Josipovi i Marijini rođaci u Betlehemu zatvorili su vrata, ne čuju im se riječi. Čuje se zvuk životinja koje se glasaju, čuje se brižljiv šapat Josipa i Marije koji dobro znaju što je ljubav. Znaju da me treba ugrijati i nahraniti, umiti i privinuti k sebi. Moj život sada je život čovjeka – tako jednostavan, tako zahtjevan. Uzimam na sebe teške korake ljudskoga odgoja, odrastanja, sazrijevanja.

Dodirni, pomiluj moje dječje rukice koje se šire da zagrle cijeli svijet! Prisloni nježno ruku na moje srce i osjeti kako Božje milosrđe sada kuca u ljudskom tijelu – utjelovljeno! U mom srcu od početka je sućut. Sažalilo se, smililo.

U tvoj sam svijet došao. Pod srcem Majke od prvoga časa skupljam iskustva. Nekoliko dana prije rođenja morao sam na neugodan put zbog carske birokracije. Ja, koji sam od Duha Svetoga, Zakonu sam podložan – Božjem i ljudskom. Došao sam sa Sjevera na Jug da započnem veliko sjedinjenje mog podijeljenog naroda – jedinstvo koje Bog stvara.

U svijetu ratova i surađivanja s neprijateljem, u svijetu velesila i podlih sukoba, ja sam znak. U svijetu koji gorljivo traži kako će gorčinu, trajno nezadovoljstvo prelomiti trenutkom užitka i umjetnog, iznuđenog veselja, ja sam Očev znak. Ja – novorođeno djetešce – drevni sam proročki znak. Ja dokazujem da je Bog s vama. Ja sam s vama. U svijet prevrtljive, krhke vlasti i naglih, stalnih smjena, dolazim kao Vladar zauvijek. U svijet grčevitog natjecanja, preglasavanja i nadglasavanja dolazim pokazati kako je to Bog vječni Kralj, Gospodin nad vojskama onih keruba koje je Ezekiel motrio, nad vojskama onih serafa koje je Izaija čuo kako kliču: “Svet, svet, svet!”

Svetkovina Rođenja Gospodnjega, 2019.

p. Niko Bilić, SJ

Kategorije
Cjeloživotno učenje Duhovnost

Biblijski korijeni vjere

Hvala Bogu! U pravi čas, pred Božić, u srijedu, 19. 12. 2019., nastavismo našu malu školu biblijske duhovnosti. Još jedan korak naprijed u programu cjeloživotnoga učenja.

Ovaj put istraživali smo koji su biblijski pratemelji za Gospodinov poziv koji izriče u odsudnom času kod svoje Pashe: “Vjerujte u Boga i u mene vjerujte” (Iv 14,1). Bacili smo pogled na prvog biblijskog vjernika koji se pravom zove praotac naše vjere (Post 15,6), potom na izgradnju međuljudskog povjerenja kod Jakovljevih sinova (Post 42,20; 45,26). U Knjizi Izlaska otkrili smo kako se – gle! – upravo biblijskih sedam puta pojavljuje glagol “vjerovati” i uvijek mu je subjekt zajednica – narod Božji. Nakon priprave, koja se također zbiva na Božju inicijativu (Izl 4,1.5.8.9), osobito nam je bilo važno uočiti razvojni put vjerničke zajednice koja vjeruje Bogu i čovjeku (Izl 4,31; 14,31; 19,9). Pogledali smo napokon kako isti glagol služi za opis kakav je čovjek (Br 12,7), odnosno kakav je Bog koji čuva svoju obvezu, kojom se obvezao, i svoju privrženost onima koji ga ljube (Pnz 7,9).

Velika hvala organizatorima, domaćinima, a najviše svima vama, vrijedni sudionici! Sretan i blagoslovljen Božić svima!

Ako želite prisjetiti se, ponoviti, produbiti, pregledati: