Biblijski portal
https://amdg.eu/svagdani/
Export date: Tue Dec 7 11:22:55 2021 / +0000 GMT

Svagdani


četvrtak nakon Pepelnice: Isusu, Središtu kršćanstva (Lk 9,22-25) 1

petak nakon Pepelnice: Jaganjcu Božjemu – Zaručniku (Mt 9,14-15) 2

srijeda 1. korizmenog tjedna: Isusu, koji je više od proroka Jone i od kralja Salomona (Lk 11,29-32) 3

četvrtak 1. korizmenog tjedna: Znam li zamoliti? (Mt 7,7-12) 4

ponedjeljak 2. korizmenog tjedna: Mjera Oca našega (Lk 6,36-38) 5

utorak 2. korizmenog tjedna: Jedinome Učitelju (Mt 23,1-12) 47 6

srijeda 2. korizmenog tjedna: Isusu, Otkupitelju (Mt 20,17-28) 7

petak 3. korizmenog tjedna: Učitelju Božjih zapovijedi (Mk 12,28b-34) 8

utorak 5. korizmenog tjedna: Kristu koji je odozgor, koji jest (Iv 8,21-30) 9

srijeda 5. korizmenog tjedna: Isusu, koji je Istina, Isusu, koji oslobađa (Iv 8,31-42) 10

uskrsni ponedjeljak, 2. dan Vazmene osmine: Uskrsni svijet (Mt 28,8-15) - audio 11

utorak, 3. dan Vazmene osmine: Marija Magdalena i njezin uskrsli Učitelj (Iv 20,11-18) - tekst i audio 12

subota uskrsnoga tjedna, 7. dan Vazmene osmine: Kristu uskrslom (Mk 16,9-15) 13

utorak 2. vazmenoga tjedna: Sinu Čovječjemu, koji ima biti podignut (Iv 3,7b-15) 14

srijeda 2. vazmenoga tjedna: Jedinorođencu Božjemu (Iv 3,16-21) 15

utorak 3 vazmenoga tjedna: Kruhu Božjemu (Iv 6,30-35) 16

srijeda 3. vazmenoga tjedna: Kristu živom, Kruhu duša naših (Iv 6,35-40) 17

petak 3. vazmenoga tjedna: Isusu euharistijskom (Iv 6,52-59) 18

ponedjeljak 4. vazmenoga tjedna: Vrata koja me vode u život (Iv 10,1-10) 19

srijeda 4. vazmenoga tjedna: Molitva vječnoj Svjetlosti, vječnoj Riječi (Iv 12,44-50) 20

ponedjeljak 6. vazmenog tjedna: Molitva Isusu koji će poslati Duha Svetoga (Iv 15,26–16,4a) 21

utorak 6. vazmenog tjedna: Isusu koji me žalosti (Iv 16,5-11) 22

Kroz godinu

7. siječnja: Učitelj kreće (Molitva Kristu s Mt 4,12-17.23-25) 23

8. siječnja: Kruh se lomi (Molitva Kristu s Mk 6,34-44) 24

9. siječnja: Ja sam, ne bojte se! (Molitva Kristu s Mk 6,45-52) 25

utorak 1. tjedna: Isusu, kad čistim Duhom pobjeđuje (Molitva s Mk 1,21-28) 26

ponedjeljak 4. tjedna: Isusu, duhovnom Spasitelju (Molitva uz Mk 5,1-20) 27

srijeda 4. tjedna: Rabbiju u Nazaretu (Molitva s Mk 6,1-6) 28

četvrtak 4. tjedna: Štap i sandale (Molitva s Mk 6,7-13) 29

subota 4. tjedna: Posvećena pustinja (Molitva s Mk 6,30-34) 30

ponedjeljak 5. tjedna: Po našim trgovima – Molitva s Mk 6,53-56 31

četvrtak 5. tjedna: Majčinska molba jedne nevjernice (Mk 7,24-30) - molitva Kristu 32

subota 5. tjedna: Isusu, koji nas hrani (Mk 8,1-10) 33

ponedjeljak 6. tjedna: Gospodinu kad ostavlja farizeje (Mk 8,11-13) 34

utorak 6. tjedna: Gospodinu, dok upozorava na kvasac farizejski (Mk 8,14-21) 35

utorak 10. tjedna: Okus i pogled (Mt 5,13-16) 36

srijeda 11. tjedna: Otac vidi u skrovitosti (molitva Kristu uz Mt 6,1-6.16-18) 37

ponedjeljak 12. tjedna: Sudac vječni, pravedni (Mt 7,1-5) 38

srijeda 13. tjedna: Pobjednički mir Kristov (Mt 8,28-34) 39

utorak 14. tjedna: Program Crkve: žetva Kristova (Mt 9,32-38) 40

četvrtak 15.tjedna: Milosrdni Spasitelj zove (Mt 11,28-30) 41 * Gospodinu koji zove (Mt 11,28-30) 42

srijeda 20. tjedna: Molitva za svadbeno ruho (uz Mt 22,1-14) 43 * Svadba za kraljeva sina (Mt 22,1-14) – audio 44

petak 20. tjedna: Sveobuhvatno pravilo (Mt 22,34-40) 45

subota 20. tjedna: Čovjekovo uzvišenje (Mt 23,1-12) 46 * Jedinome Učitelju (Mt 23,1-12) 47 6

ponedjeljak 21. tjedna: Učitelju istinskom, dalekovidnom, mudrom (Mt 22,13-22) 48

srijeda 21. tjedna: Ponavljaš “Jao!” (Mt 23,27-32) 49

petak 21. tjedna: Uljanice 50 * Kako dočekati Zaručnika (Mt 25,1-13) – audio 51 * Molitva Zaručniku (Mt 25,1-13) 52

subota 21. tjedna: Prispodoba o talentima na Biblijskom portalu 53

srijeda 22. tjedna: Uzdam se - Ps 52 (glazba- audio) 54

četvrtak 23. tjedna: Da nam Otac bude uzor (Lk 6,27-38) 55

petak 23. tjedna: Dobro oko (Lk 6,39-42) 56

subota 23. tjedna: Mojem dobrom blagu, hridini mojoj i čvrstom temelju (Lk 6,43-49) 57 * Plodovi i temelj (Lk 6,43-49) 58

ponedjeljak 24. tjedna: Silna vjera rimskoga satnika (Lk 7,1-10) 59 * Molitva sa satnikovim slugom u Kafarnaumu (Lk 7, 1-10) 60

ponedjeljak 25. tjedna: Svjetlosti vječnoj (Lk 8,16-18) 61

srijeda 25. tjedna: Dvanaestorica poslanih (Lk 9,1-6) 62 * Molitva s Dvanaestoricom (Lk 9,1-6) 63

četvrtak 25. tjedna: Tko si, Gospodine? (Lk 9,7-9) 64

petak 25. tjedna: Kristu – Pomazaniku Božjem (Lk 9,18-22) 65

subota 25. tjedna: Sinu Čovječjemu koji se za nas predaje (Lk 9,43b-45) 66

ponedjeljak 26. tjedna: Mudrom Učitelju i Pobjedniku nad demonima (Lk 9,46-50) 67

utorak 26. tjedna: Hodočasniku Božjemu, kada dolazi njegov čas (Lk 9,51-56) 68

četvrtak 26. tjedna: Zazivi Kristu, koji šalje (Lk 10,1-12) 69 * Pred licem Isusovim (Lk 10,1-9) 70

petak 26. tjedna: Kristu, koji me upozorava i daje mi silno dostojanstvo (Lk 10,13-16) 71

petak 27. tjedna: Najjačemu, Pobjedniku nad svim zlodusima (Lk 11,15-26) 72

subota 27. tjedna: Rođenom od žene (Lk 11,27-28) 73

Links:
 1. https://amdg.eu/2021/02/srediste-krscanstva-lk-922 -25/
 2. http://Jaganjcu Božjemu – Zaručniku (Mt 9, 14-15)
 3. https://amdg.eu/2021/02/isusu-koji-je-vise/
 4. https://amdg.eu/2021/02/znam-li-zamoliti-mt-77-12/
 5. https://amdg.eu/2021/03/mjera-oca-nasega-lk-636-38 /
 6. https://amdg.eu/2021/03/jedinome-ucitelju-mt-231-1 2/
 7. https://amdg.eu/2021/03/isusu-otkupitelju-mt-2017- 28/
 8. https://amdg.eu/2021/03/molitva-ucitelju-bozjih-za povijedi-mk-1228b-34/
 9. http://Kristu koji je odozgor, koji jest (Iv 8, 21-30)
 10. https://amdg.eu/2021/03/isusu-koji-je-istina-isusu -koji-oslobada-iv-831-42/
 11. https://amdg.eu/2021/04/uskrsni-svijet-mt-288-15-a udio/
 12. http://Marija Magdalena i njezin uskrsli Učitelj (Iv 20, 11-18)
 13. https://amdg.eu/2021/04/kristu-uskrslom-mk-169-15/
 14. https://amdg.eu/2021/04/sinu-covjecjemu-koji-ima-b iti-podignut-iv-37b-15/
 15. http://Jedinorođencu Božjemu (Iv 3, 16-21)
 16. http://Kruhu Božjemu (Iv 6, 30-35)
 17. https://amdg.eu/2021/04/kristu-zivom-kruhu-dusa-na sih-iv-635-40/
 18. https://amdg.eu/2021/04/isusu-euharistijskom-iv-65 2-59/
 19. https://amdg.eu/2021/04/vrata-koja-me-vode-u-zivot -iv-101-10/
 20. http://Molitva vječnoj Svjetlosti, vječnoj Riječi (Iv 12, 44-50)
 21. http://Molitva Isusu koji će poslati Duha Svetoga (Iv 15, 26–16, 4a)
 22. https://amdg.eu/2021/05/isusu-koji-me-zalosti-iv-1 65-11/
 23. https://amdg.eu/2021/01/ucitelj-krece/
 24. https://amdg.eu/2021/01/kruh-se-lomi/
 25. https://amdg.eu/2021/01/ja-sam-ne-bojte-se/
 26. https://amdg.eu/2021/01/isusov-duh-pobjeduje/
 27. https://amdg.eu/2021/02/isusu-duhovnom-spasitelju- mk-51-20/
 28. https://amdg.eu/2021/02/rabiju-u-nazaretu-mk-61-6/
 29. https://amdg.eu/2021/02/stap-i-sandale/
 30. https://amdg.eu/2021/02/posvecena-pustinja-mk-630- 34/
 31. https://amdg.eu/s-kristom-kroz-evandelje/
 32. https://amdg.eu/2021/02/majcinska-molba-jedne-nevj ernice-mk-724-30/
 33. https://amdg.eu/2021/02/isusu-koji-nas-hrani-mk-81 -10/
 34. https://amdg.eu/2021/02/gospodinu-koji-ostavlja-fa rizejsku-raspru-mk-811-13/
 35. https://amdg.eu/2021/02/gospodinu-dok-upozorava-na -kvasac-farizejski-mk-814-21/
 36. https://amdg.eu/2021/06/okus-i-pogled-mt-513-16/
 37. https://amdg.eu/2020/06/uz-dnevnoevandelje-5/
 38. https://amdg.eu/2021/06/sudac-vjecni-pravedni-mt-7 1-5/
 39. https://amdg.eu/2021/07/pobjednicki-mir-kristov-mt -828-34/
 40. https://amdg.eu/2021/07/program-crkve-zetva-kristo va-mt-932-38/
 41. https://amdg.eu/2021/07/milosrdni-spasitelj-zove-m t-1128-30/
 42. https://amdg.eu/2020/12/gospodin-zove/
 43. https://amdg.eu/2021/08/molitva-za-svadbeno-ruho-u z-mt-221-14/
 44. https://amdg.eu/2021/08/svadba-za-kraljeva-sina-au dio-2/
 45. https://amdg.eu/2021/08/sveobuhvatno-pravilo-mt-22 34-40/
 46. https://amdg.eu/2012/03/covjekovo-uzvisenje/
 47. https://amdg.eu/2021/03/jedinome-ucitelju-mt-231-1 2/
 48. https://amdg.eu/2021/08/ucitelju-istinskom-dalekov idnom-mudrom-mt-2213-22/
 49. https://amdg.eu/2021/08/ponavljas-jao-mt-2327-32/
 50. https://amdg.eu/2012/02/uljanice/
 51. https://amdg.eu/2020/11/kako-docekati-zarucnika-au dio/
 52. https://amdg.eu/2020/11/molitva-zarucniku-mt-251-1 3/
 53. https://amdg.eu/2021/08/prispodoba-o-talentima-na- biblijskom-portalu/
 54. https://amdg.eu/2021/09/uzdam-se-audio/
 55. https://amdg.eu/2021/09/da-nam-otac-bude-uzor-lk-6 27-38/
 56. https://amdg.eu/2021/09/dobro-oko-lk-639-42/
 57. https://amdg.eu/2021/09/mojem-dobrom-blagu-hridini -mojoj-i-cvrstom-temelju-lk-643-49/
 58. https://amdg.eu/2021/09/plodovi-i-temelj-lk-643-49 /
 59. https://amdg.eu/2021/09/silna-vjera-rimskoga-satni ka-lk-71-10/
 60. https://amdg.eu/2021/09/molitva-sa-satnikovim-slug om-u-kafarnaumu-lk-7-1-10/
 61. https://amdg.eu/2021/09/svjetlosti-vjecnoj-lk-816- 18/
 62. https://amdg.ffrz.hr/?p=3566
 63. https://amdg.eu/2021/09/molitva-s-dvanaestoricom-l k-91-6/
 64. https://amdg.eu/2021/09/tko-si-gospodine-lk-97-9/
 65. https://amdg.eu/2021/09/kristu-pomazaniku-bozjem-l k-918-22/
 66. https://amdg.eu/2021/09/sinu-covjecjemu-koji-se-za -nas-predaje-lk-943b-45/
 67. https://amdg.eu/2021/09/mudrom-ucitelju-i-pobjedni ku-nad-demonima-lk-946-50/
 68. https://amdg.eu/2021/09/hodocasniku-bozjemu-kada-d olazi-njegov-cas-lk-951-56/
 69. https://amdg.eu/2021/09/zazivi-kristu-koji-salje-l k-101-12/
 70. https://amdg.eu/2021/01/pred-licem-isusovim/
 71. https://amdg.eu/2021/10/kristu-koji-me-upozorava-i -daje-mi-silno-dostojanstvo-lk-1013-16/
 72. https://amdg.eu/2021/10/najjacemu-pobjedniku-nad-s vim-zlodusima-lk-1115-26/
 73. https://amdg.eu/2021/10/rodenom-od-zene-lk-1127-28 /
Post date: 2021-09-13 08:33:53
Post date GMT: 2021-09-13 06:33:53

Post modified date: 2021-10-10 17:52:46
Post modified date GMT: 2021-10-10 15:52:46

Export date: Tue Dec 7 11:22:55 2021 / +0000 GMT
This page was exported from Biblijski portal [ https://amdg.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com