Svagdani

Došašće i Božićno vrijeme

ponedjeljak 1. tjedna u došašću: Molitva s kafarnaumskim centurionom (Mt 8,5-11)

četvrtak 1. tjedna u došašću: Dobrom Učitelju života, Kralju nebeskoga kraljevstva (Mt 7,21.24-27)

petak 1. tjedna u došašću: Zazivi Kristu (Mt 9,27-31) * Snaga Srca Isusova (Mt 9,27-31) * Isusu koji liječi od sljepila i prosvjetljuje svakog čovjeka (Mt 9,27-31)

utorak 2. tjedna u došašću: Molitva Dobrom Pastiru (Mt 18,12-14) * Evo Boga našega (Ps 96)

srijeda 2. tjedna u došašću: Gospodinu koji zove (Mt 11,28-30)

petak 2. tjedna u došašću: Ovaj naraštaj (Mt 11,16-19)

7. siječnja: Učitelj kreće (Molitva Kristu s Mt 4,12-17.23-25)

8. siječnja: Kruh se lomi (Molitva Kristu s Mk 6,34-44)

9. siječnja: Ja sam, ne bojte se! (Molitva Kristu s Mk 6,45-52)

Korizma

četvrtak nakon Pepelnice: Isusu, Središtu kršćanstva (Lk 9,22-25)

petak nakon Pepelnice: Jaganjcu Božjemu – Zaručniku (Mt 9,14-15)

srijeda 1. korizmenog tjedna: Isusu, koji je više od proroka Jone i od kralja Salomona (Lk 11,29-32)

četvrtak 1. korizmenog tjedna: Znam li zamoliti? (Mt 7,7-12)

ponedjeljak 2. korizmenog tjedna: Mjera Oca našega (Lk 6,36-38)

utorak 2. korizmenog tjedna: Jedinome Učitelju (Mt 23,1-12)

srijeda 2. korizmenog tjedna: Isusu, Otkupitelju (Mt 20,17-28)

petak 3. korizmenog tjedna: Učitelju Božjih zapovijedi (Mk 12,28b-34)

utorak 5. korizmenog tjedna: Kristu koji je odozgor, koji jest (Iv 8,21-30)

srijeda 5. korizmenog tjedna: Isusu, koji je Istina, Isusu, koji oslobađa (Iv 8,31-42)

Vazmeno vrijeme

uskrsni ponedjeljak, 2. dan Vazmene osmine: Uskrsni svijet (Mt 28,8-15) – audio

utorak, 3. dan Vazmene osmine: Marija Magdalena i njezin uskrsli Učitelj (Iv 20,11-18) – tekst i audio

subota uskrsnoga tjedna, 7. dan Vazmene osmine: Kristu uskrslom (Mk 16,9-15)

utorak 2. vazmenoga tjedna: Sinu Čovječjemu, koji ima biti podignut (Iv 3,7b-15)

srijeda 2. vazmenoga tjedna: Jedinorođencu Božjemu (Iv 3,16-21)

četvrtak 2. vazmenog tjedna: Sinu Očevu koji je odozgor, koji s neba dolazi (Iv 3, 31-36)

subota 2. vazmenog tjedna: Isusu, iz lađice (Iv 6,16-21)

ponedjeljak 3. vazmenog tjedna: Zašto te tražim? (Iv 6,22-29)

utorak 3. vazmenoga tjedna: Kruhu Božjemu (Iv 6,30-35)

srijeda 3. vazmenoga tjedna: Kristu živom, Kruhu duša naših (Iv 6,35-40)

četvrtak 3. vazmenoga tjedna: Živomu kruhu (Iv 6,44-51)

petak 3. vazmenoga tjedna: Isusu euharistijskom (Iv 6,52-59)

subota 3. vazmenog tjedna: Kad mnogi odstupaju (Iv 6,60-69)

ponedjeljak 4. vazmenoga tjedna: Vrata koja me vode u život (Iv 10,1-10)

srijeda 4. vazmenoga tjedna: Molitva vječnoj Svjetlosti, vječnoj Riječi (Iv 12,44-50) * Učitelju, dok nam govori Božje riječi (Iv 12,44-50)

četvrtak 4. vazmenog tjedna: S apostolima Gospodinu i Učitelju (Iv 13,16-20)

petak 4. vazmenog tjedna: Pripravljaš mi mjesto (Iv 14,1-6)

ponedjeljak 5. vazmenog tjedna: Čuvati zapovijedi, čuvati riječi (Iv 14,21-26) * Ne nama, Gospodine (Ps 115)

utorak 5. vazmenog tjedna: Zazivi Kristu kad nam mir svoj ostavlja (Iv 14,27-31a) * Kristov mir (Iv 14,27–31) * Prijatelji tvoji, Gospodine (Ps 145)

srijeda 5. vazmenog tjedna: Molitva Isusu, trsu istinskom (Iv 15,1-8)

četvrtak 5. vazmenog tjedna: Kristu, Učitelju, na Posljednjoj večeri (Iv 15,9-11) * Navješćujte svim narodima (Ps 96)

petak 5. vazmenog tjedna: Gospodinu i Prijatelju kad mi daje svoju zapovijed (Iv 15,12-17)

subota 5. vazmenog tjedna: Ako nas svijet mrzi (Iv 15,18-21)

ponedjeljak 6. vazmenog tjedna: Molitva Isusu koji će poslati Duha Svetoga (Iv 15,26–16,4a) * Gospodinu, kad treći put obećava Duha Branitelja (Iv 15,26-16,4a) * Gospodin ljubi narod svoj (Ps 149)

utorak 6. vazmenog tjedna: Isusu koji me žalosti (Iv 16,5-11) * Tvoja desnica (Ps 138)

srijeda 6. vazmenog tjedna: Isusu u pretposljednji dan (Iv 16,12-15) * Puna su nebesa i zemlja (Ps 148)

petak 6. vazmenog tjedna: Gospodinu kad najavljuje da će naša žalost postati radosti (Iv 16,20-23a)

subota 6. vazmenog tjedna: Molitva u Isusovo ime (Iv 16,23-28)

ponedjeljak 7. vazmenog tjedna: Otac je s tobom – zazivi Kristu (Iv 16,29-33)

četvrtak 7. vazmenog tjedna: Gospodinu, dok se moli za sve nas (Iv 17,20-26) * Ocu s Isusom (Iv 17,11b-19)

petak 7. vazmenog tjedna: Kristu, koji oprašta i daje poslanje (Iv 21,15-19)

Kroz godinu

ponedjeljak 1. tjedna: Ostaviti sve (Molitva Kristu s Mk 1,14-20)

utorak 1. tjedna: Zazivi Kristu – svetom Učitelju, koji čisti (Mk 1,21-28) * Isusu, kad čistim Duhom pobjeđuje (Molitva s Mk 1,21-28) * Krist poučava s vlašću (Mk 1, 21-28) * Svetac Božji i nečisti duh (Mk 1,21-28)

srijeda 1. tjedna: Zazivi Kristu – živom Galilejcu (Mk 1,29-39)

četvrtak 1. tjedna: Molitva s evanđeoskim gubavcem (Mk 1,40-45)

petak 1. tjedna: Molitva uzetoga (Mk 1,2-12) * Uzeti iz Kafarnauma na Biblijskom portalu

subota 1. tjedna: Molitva s carinikom Levijem (Mk 2,13-17)

ponedjeljak 2. tjedna: Zaručniku, dok još nije ugrabljen (Mk 2,18-22)

utorak 2. tjedna: Molitva gospodaru subote (Mk 2,23-28)

srijeda 2. tjedna: Usahla ruka i okorjelo srce (Mk 3,1-6) * Molitva s čovjekom usahle ruke (Mk 3,1-6)

četvrtak 2. tjedna: Isusu, Spasitelju (Mk 3,7-12)

subota 1. tjedna: Molitva s carinikom Levijem (Mk 2,13-17)

petak 2. tjedna: Gospodinu, dok stvara Dvanaestoricu (Mk 3,13-19)

subota 2. tjedna: Isusu, kad ga njegovi iziđoše obuzdati
(Mk 3,20-21)

ponedjeljak 3. tjedna: Gospodinu koji je jači i koji svojim Svetim Duhom oslobađa od demona (Mk 3,22-30)

utorak 3. tjedna: otpjevni psalam: Evo, dolazim, Gospodine (Ps 40)

petak 3. tjedna: Svetom Učitelju Božjega kraljevstva (Mk 4,26-34)

ponedjeljak 4. tjedna: Isusu, duhovnom Spasitelju (Molitva uz Mk 5,1-20)

srijeda 4. tjedna: Rabbiju u Nazaretu (Molitva s Mk 6,1-6) * otpjevni psalam: Ljubav Gospodnja vječna je (Ps 103)

četvrtak 4. tjedna: Štap i sandale (Molitva s Mk 6,7-13)

subota 4. tjedna: Posvećena pustinja (Molitva s Mk 6,30-34)

ponedjeljak 5. tjedna: Po našim trgovima – Molitva s Mk 6,53-56

utorak 5. tjedna: Božja zapovijed i naše, ljudske tradicije (Mk 7,1-13)

srijeda 5. tjedna: Što onečišćuje čovjeka? (Mk 7,14-23)

četvrtak 5. tjedna: Majčinska molba jedne nevjernice (Mk 7,24-30) – molitva Kristu

petak 5. tjedna: Otvoreno čuti, otvoreno reći (Mk 7,31-37)

subota 5. tjedna: Isusu, koji nas hrani (Mk 8,1-10)

ponedjeljak 6. tjedna: Gospodinu kad ostavlja farizeje (Mk 8,11-13)

utorak 6. tjedna: Gospodinu, dok upozorava na kvasac farizejski (Mk 8,14-21)

ponedjeljak 7. tjedna: Molitva sa sinom koji je bolestan i opsjednut (Mk 9,14-29)

srijeda 7. tjedna: Molitva s Ivanom, apostolom (Mk 9,38-40)
psalam: Blago siromasima (Ps 49)

subota 7. tjedna: Molitva s djecom koju Isus blagoslivlja (Mk 10,13-16)
otpjevni psalam Kao kâd pred lice tvoje (Ps 141)

utorak 10. tjedna: Okus i pogled (Mt 5,13-16)

srijeda 11. tjedna: Otac vidi u skrovitosti (molitva Kristu uz Mt 6,1-6.16-18)

ponedjeljak 12. tjedna: Gospodinu, koji nas je svojim križem otkupio (Mt 7,1-5) * Sudac vječni, pravedni (Mt 7,1-5) * Zazivi Kristu (Mt 7,1-5)

utorak 12. tjedna: Zazivi Kristu – Božja vrata (Mt 7,6.12-14)
otpjevni psalam (god. II.): Bog utvrđuje grad svoj (Ps 48)

srijeda 12. tjedna
otpjevni psalam (god. II.): Pokaži mi, Gospodine, stazu (Ps 119)

četvrtak 12. tjedna: Zazivi Kristu na kraju Govora na gori (Mt 7,21-29)

petak 12. tjedna: Zazivi Kristu kad ozdravlja gubavca (Mt 8,1-4)

ponedjeljak 13. tjedna: Isusu, učitelju apostolskoga života (Mt 8,18-22)

utorak 13. tjedna: Molitva Gospodaru mora (Mt 8,23-27)

srijeda 13. tjedna: Pobjednički mir Kristov (Mt 8,28-34)

četvrtak 13. tjedna: Isusu, Spasitelju duše i tijela (Mt 9,1-8)

petak 13. tjedna: Molitva s Matejem, carinikom (Mt 9,9-13)

subota 13. tjedna: Zazivi Kristu, utemeljitelju Novoga Saveza (Mt 9,14-17)

ponedjeljak 14. tjedna: Spasenje i uskrsnuće (Mt 9,18-26)

utorak 14. tjedna: Program Crkve: žetva Kristova (Mt 9,32-38)

srijeda 14. tjedna: Apostolsko pravilo

četvrtak 14. tjedna
otpjevni psalam: Razvedri lice svoje (Ps 80)

petak 14. tjedna: Isusu koji me šalje (Mt 10,16-23)

utorak 15. tjedna: Isusu dok žestoko kori Betsaidu, Korozain i svoj Kafarnaum (Mt 11,20-24)

srijeda 15. tjedna: Molitva Bogu Sinu (Mt 11,25-27)

četvrtak 15.tjedna: Milosrdni Spasitelj zove (Mt 11,28-30) * Gospodinu koji zove (Mt 11,28-30)

petak 15. tjedna
otpjevni psalam (II.): Usta će moja navješćivati (Ps 51)

subota 15. tjedna: Isusu koji je Sluga Božji, blag i milosrdan (Mt 12,14-21)

ponedjeljak 16. tjedna: Gospodinu koji je više od proroka i kralja (Mt 12,38-42)

utorak 16. tjedna: Bratu mojemu, i sinu (Mt 12,46-50)

srijeda 16. tjedna: Svetomu Sijaču koji sije Božju riječ (Mt 13,1-9)

utorak 17. tjedna: Učitelju dok tumači preneseno značenje (Mt 13,36-43)

srijeda 17. tjedna: Blagu skrivenomu, skupocjenomu biseru (Mt 13,44-46)

četvrtak 17. tjedna: Mreža Božjega kraljevstva (Mt 13,47-53)

ponedjeljak 18. tjedna: Sinu Božjemu koji čudesno umnaža kruh (Mt 14,13-21)

utorak 18. tjedna: Isusu koji me spašava da se ne utopim (Mt 14,22-36)

četvrtak 18. tjedna: S Petrom, kad ga Isus naziva Stijenom, i poslije Sotonom (Mt 16,13-23)

petak 18. tjedna: Kristu, Učitelju, koji poziva (Mt 16,24-28)

četvrtak 19. tjedna: Molitva za dar opraštanja (Mt 18,21-35) * Beskrajno obilje praštanja (Mt 18,21-35)

petak 19. tjedna: Molitva Učitelju ljubavi (Mt 19,3-12)

subota 19. tjedna: Isusu, kad na djecu polaže ruke (Mt 19,13-15)

utorak 20. tjedna: Zazivi Kristu kad govori o bogatašima (Mt 19,23-30) * Što ja imam od toga? (Mt 19,23-30)

četvrtak 20. tjedna: Molitva za svadbeno ruho (uz Mt 22,1-14) * Svadba za kraljeva sina (Mt 22,1-14) – audio * Video: Svadbena gozba kraljeva sina * Sve je pripravljeno (Mt 22,1-14)

petak 20. tjedna: Sveobuhvatno pravilo (Mt 22,34-40)

subota 20. tjedna: Čovjekovo uzvišenje (Mt 23,1-12) * Jedan vođa naš (Mt 23,1-12) * video: Karizma vodstva – Vođa naš * Jedinomu Učitelju (Mt 23,1-12)

ponedjeljak 21. tjedna: Što je veće (Mt 23,13-22) * Učitelju istinskom, dalekovidnom, mudrom (Mt 23,13-22)

utorak 21. tjedna:  Tvojemu sudu (Mt 23,23-26)

srijeda 21. tjedna: Ponavljaš “Jao!” (Mt 23,27-32)

četvrtak 21. tjedna: Molitva Gospodaru doma (Mt 24,42-51)

petak 21. tjedna: Uljanice * Kako dočekati Zaručnika (Mt 25,1-13) – audio * Molitva Zaručniku (Mt 25,1-13)

subota 21. tjedna: Prispodoba o talentima na Biblijskom portalu

srijeda 22. tjedna: Uzdam se – Ps 52 (glazba- audio)

četvrtak 23. tjedna: Da nam Otac bude uzor (Lk 6,27-38)

petak 23. tjedna: Dobro oko (Lk 6,39-42)

subota 23. tjedna: Mojem dobrom blagu, hridini mojoj i čvrstom temelju (Lk 6,43-49) * Plodovi i temelj (Lk 6,43-49)

ponedjeljak 24. tjedna: Silna vjera rimskoga satnika (Lk 7,1-10) * Molitva sa satnikovim slugom u Kafarnaumu (Lk 7, 1-10)

utorak 24. tjedna: S preminulim mladićem iz Naina (Lk 7,11-17)

ponedjeljak 25. tjedna: Isusu, vječnom svjetlu (Lk 8,16-18) * Svjetlosti vječnoj (Lk 8,16-18)

utorak 25. tjedna: Isusu, koji me prima među svoje (Lk 8,19-21) * Isusova obitelj, Isusov narod (Lk 8,19-21)

srijeda 25. tjedna: Dvanaestorica poslanih (Lk 9,1-6) * Molitva s Dvanaestoricom (Lk 9,1-6)

četvrtak 25. tjedna: Zazivi Kristu kad je Herod tražio priliku da vidi Isusa (Lk 9,7-9) * Tko si, Gospodine? (Lk 9,7-9)

petak 25. tjedna: Kristu – Pomazaniku Božjem (Lk 9,18-22)

subota 25. tjedna: Kad objavljuješ da ćeš biti predan ljudima – zazivi Kristu (Lk 9,43b-45) * Isusovo predanje (Lk 9, 43b-45) * Sinu Čovječjemu koji se za nas predaje (Lk 9,43b-45)

ponedjeljak 26. tjedna: Gospodinu kad nas poučava o našoj veličini i o slobodi od zloduha (Lk 9,46-50) * Mudrom Učitelju i Pobjedniku nad demonima (Lk 9,46-50)

utorak 26. tjedna: Hodočasniku Božjemu, kada dolazi njegov čas (Lk 9,51-56)

četvrtak 26. tjedna: Zazivi Kristu, koji šalje (Lk 10,1-12) * Pred licem Isusovim (Lk 10,1-9)

petak 26. tjedna: Kristu, koji me upozorava i daje mi silno dostojanstvo (Lk 10,13-16)

utorak 27. tjedna: Dvije sestre (Lk 10,38–42)

četvrtak 27. tjedna: Kucajte i otvorit će vam se! (Lk 11,5-13)

petak 27. tjedna: Najjačemu, Pobjedniku nad svim zlodusima (Lk 11,15-26)

subota 27. tjedna: Rođenom od žene (Lk 11,27-28)

subota 34. tjedna: Molitva da pazim na sebe (Lk 21,34-36); god II. Marana tha – dođi, Gospodine! (Ps 95)

Komentari su zatvoreni.