Svagdani

7. siječnja: Učitelj kreće (Molitva Kristu s Mt 4,12-17.23-25)

8. siječnja: Kruh se lomi (Molitva Kristu s Mk 6,34-44)

9. siječnja: Ja sam, ne bojte se! (Molitva Kristu s Mk 6,45-52)

četvrtak nakon Pepelnice: Isusu, Središtu kršćanstva (Lk 9,22-25)

petak nakon Pepelnice: Jaganjcu Božjemu – Zaručniku (Mt 9,14-15)

srijeda 1. korizmenog tjedna: Isusu, koji je više od proroka Jone i od kralja Salomona (Lk 11,29-32)

četvrtak 1. korizmenog tjedna: Znam li zamoliti? (Mt 7,7-12)

ponedjeljak 2. korizmenog tjedna: Mjera Oca našega (Lk 6,36-38)

utorak 2. korizmenog tjedna: Jedinome Učitelju (Mt 23,1-12)

srijeda 2. korizmenog tjedna: Isusu, Otkupitelju (Mt 20,17-28)

petak 3. korizmenog tjedna: Učitelju Božjih zapovijedi (Mk 12,28b-34)

utorak 5. korizmenog tjedna: Kristu koji je odozgor, koji jest (Iv 8,21-30)

srijeda 5. korizmenog tjedna: Isusu, koji je Istina, Isusu, koji oslobađa (Iv 8,31-42)

uskrsni ponedjeljak, 2. dan Vazmene osmine: Uskrsni svijet (Mt 28,8-15) – audio

utorak, 3. dan Vazmene osmine: Marija Magdalena i njezin uskrsli Učitelj (Iv 20,11-18) – tekst i audio

subota uskrsnoga tjedna, 7. dan Vazmene osmine: Kristu uskrslom (Mk 16,9-15)

utorak 2. vazmenoga tjedna: Sinu Čovječjemu, koji ima biti podignut (Iv 3,7b-15)

srijeda 2. vazmenoga tjedna: Jedinorođencu Božjemu (Iv 3,16-21)

četvrtak 2. vazmenog tjedna: Sinu Očevu koji je odozgor, koji s neba dolazi (Iv 3, 31-36)

subota 2. vazmenog tjedna: Isusu, iz lađice (Iv 6,16-21)

ponedjeljak 3. vazmenog tjedna: Zašto te tražim? (Iv 6,22-29)

utorak 3 vazmenoga tjedna: Kruhu Božjemu (Iv 6,30-35)

srijeda 3. vazmenoga tjedna: Kristu živom, Kruhu duša naših (Iv 6,35-40)

četvrtak 3. vazmenoga tjedna: Živomu kruhu (Iv 6,44-51)

petak 3. vazmenoga tjedna: Isusu euharistijskom (Iv 6,52-59)

subota 3. vazmenog tjedna: Kad mnogi odstupaju (Iv 6,60-69)

ponedjeljak 4. vazmenoga tjedna: Vrata koja me vode u život (Iv 10,1-10)

srijeda 4. vazmenoga tjedna: Molitva vječnoj Svjetlosti, vječnoj Riječi (Iv 12,44-50) * Učitelju, dok nam govori Božje riječi (Iv 12,44-50)

četvrtak 4. vazmenog tjedna: S apostolima Gospodinu i Učitelju (Iv 13,16-20)

petak 4. vazmenog tjedna: Pripravljaš mi mjesto (Iv 14,1-6)

ponedjeljak 5. vazmenog tjedna: Čuvati zapovijedi, čuvati riječi (Iv 14,21-26) * Ne nama, Gospodine (Ps 115)

utorak 5. vazmenog tjedna: Zazivi Kristu kad nam mir svoj ostavlja (Iv 14,27-31a) * Kristov mir (Iv 14,27–31) * Prijatelji tvoji, Gospodine (Ps 145)

srijeda 5. vazmenog tjedna: Molitva Isusu, trsu istinskom (Iv 15,1-8)

četvrtak 5. vazmenog tjedna: Kristu, Učitelju, na Posljednjoj večeri (Iv 15,9-11) * Navješćujte svim narodima (Ps 96)

petak 5. vazmenog tjedna: Gospodinu i Prijatelju kad mi daje svoju zapovijed (Iv 15,12-17)

subota 5. vazmenog tjedna: Ako nas svijet mrzi (Iv 15,18-21)

ponedjeljak 6. vazmenog tjedna: Molitva Isusu koji će poslati Duha Svetoga (Iv 15,26–16,4a) * Gospodinu, kad treći put obećava Duha Branitelja (Iv 15,26-16,4a) * Gospodin ljubi narod svoj (Ps 149)

utorak 6. vazmenog tjedna: Isusu koji me žalosti (Iv 16,5-11) * Tvoja desnica (Ps 138)

srijeda 6. vazmenog tjedna: Isusu u pretposljednji dan (Iv 16,12-15) * Puna su nebesa i zemlja (Ps 148)

petak 6. vazmenog tjedna: Gospodinu kad najavljuje da će naša žalost postati radosti (Iv 16,20-23a)

subota 6. vazmenog tjedna: Molitva u Isusovo ime (Iv 16,23-28)

ponedjeljak 7. vazmenog tjedna: Otac je s tobom – zazivi Kristu (Iv 16,29-33)

četvrtak 7. vazmenog tjedna: Gospodinu, dok se moli za sve nas (Iv 17,20-26) * Ocu s Isusom (Iv 17,11b-19)

petak 7. vazmenog tjedna: Kristu, koji oprašta i daje poslanje (Iv 21,15-19)

Kroz godinu

ponedjeljak 1. tjedna: Ostaviti sve (Molitva Kristu s Mk 1,14-20)

utorak 1. tjedna: Isusu, kad čistim Duhom pobjeđuje (Molitva s Mk 1,21-28) * Svetom Učitelju, koji čisti (Mk 1,21-28)

srijeda 1. tjedna: Živom Galilejcu (Mk 1,29-39)

četvrtak 1. tjedna: Molitva s evanđeoskim gubavcem (Mk 1,40-45)

petak 1. tjedna: Molitva uzetoga (Mk 1,2-12)

subota 1. tjedna: Molitva s carinikom Levijem (Mk 2,13-17)

ponedjeljak 4. tjedna: Isusu, duhovnom Spasitelju (Molitva uz Mk 5,1-20)

srijeda 4. tjedna: Rabbiju u Nazaretu (Molitva s Mk 6,1-6)

četvrtak 4. tjedna: Štap i sandale (Molitva s Mk 6,7-13)

subota 4. tjedna: Posvećena pustinja (Molitva s Mk 6,30-34)

ponedjeljak 5. tjedna: Po našim trgovima – Molitva s Mk 6,53-56

četvrtak 5. tjedna: Majčinska molba jedne nevjernice (Mk 7,24-30) – molitva Kristu

subota 5. tjedna: Isusu, koji nas hrani (Mk 8,1-10)

ponedjeljak 6. tjedna: Gospodinu kad ostavlja farizeje (Mk 8,11-13)

utorak 6. tjedna: Gospodinu, dok upozorava na kvasac farizejski (Mk 8,14-21)

utorak 10. tjedna: Okus i pogled (Mt 5,13-16)

srijeda 11. tjedna: Otac vidi u skrovitosti (molitva Kristu uz Mt 6,1-6.16-18)

ponedjeljak 12. tjedna: Sudac vječni, pravedni (Mt 7,1-5)

srijeda 13. tjedna: Pobjednički mir Kristov (Mt 8,28-34)

utorak 14. tjedna: Program Crkve: žetva Kristova (Mt 9,32-38)

četvrtak 15.tjedna: Milosrdni Spasitelj zove (Mt 11,28-30) * Gospodinu koji zove (Mt 11,28-30)

srijeda 20. tjedna: Molitva za svadbeno ruho (uz Mt 22,1-14) * Svadba za kraljeva sina (Mt 22,1-14) – audio

petak 20. tjedna: Sveobuhvatno pravilo (Mt 22,34-40)

subota 20. tjedna: Čovjekovo uzvišenje (Mt 23,1-12) * Jedinome Učitelju (Mt 23,1-12)

ponedjeljak 21. tjedna: Učitelju istinskom, dalekovidnom, mudrom (Mt 22,13-22)

srijeda 21. tjedna: Ponavljaš “Jao!” (Mt 23,27-32)

petak 21. tjedna: Uljanice * Kako dočekati Zaručnika (Mt 25,1-13) – audio * Molitva Zaručniku (Mt 25,1-13)

subota 21. tjedna: Prispodoba o talentima na Biblijskom portalu

srijeda 22. tjedna: Uzdam se – Ps 52 (glazba- audio)

četvrtak 23. tjedna: Da nam Otac bude uzor (Lk 6,27-38)

petak 23. tjedna: Dobro oko (Lk 6,39-42)

subota 23. tjedna: Mojem dobrom blagu, hridini mojoj i čvrstom temelju (Lk 6,43-49) * Plodovi i temelj (Lk 6,43-49)

ponedjeljak 24. tjedna: Silna vjera rimskoga satnika (Lk 7,1-10) * Molitva sa satnikovim slugom u Kafarnaumu (Lk 7, 1-10)

ponedjeljak 25. tjedna: Svjetlosti vječnoj (Lk 8,16-18)

srijeda 25. tjedna: Dvanaestorica poslanih (Lk 9,1-6) * Molitva s Dvanaestoricom (Lk 9,1-6)

četvrtak 25. tjedna: Tko si, Gospodine? (Lk 9,7-9)

petak 25. tjedna: Kristu – Pomazaniku Božjem (Lk 9,18-22)

subota 25. tjedna: Sinu Čovječjemu koji se za nas predaje (Lk 9,43b-45)

ponedjeljak 26. tjedna: Mudrom Učitelju i Pobjedniku nad demonima (Lk 9,46-50)

utorak 26. tjedna: Hodočasniku Božjemu, kada dolazi njegov čas (Lk 9,51-56)

četvrtak 26. tjedna: Zazivi Kristu, koji šalje (Lk 10,1-12) * Pred licem Isusovim (Lk 10,1-9)

petak 26. tjedna: Kristu, koji me upozorava i daje mi silno dostojanstvo (Lk 10,13-16)

petak 27. tjedna: Najjačemu, Pobjedniku nad svim zlodusima (Lk 11,15-26)

subota 27. tjedna: Rođenom od žene (Lk 11,27-28)