amdg.eu
https://amdg.eu/sapientia/
Export date: Mon Jun 1 20:42:57 2020 / +0000 GMT

Psalmi i mudrosne knjige


biblijskamudrostTp1120 Biblijska egzegeza: Psalmi i Mudrosne knjige na studiju filozofije i teologije pri FTI, afiliranome Papinskom sveučilištu Gregorianahttps://www.ftidi.hr/ 1 doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ predavanja: Teološka dvorana na FFRZ, ponedjeljkom od 11:15 i srijedom od 8:15, ECTS 6

stanje:  15. 12. 2017.

sav materijal dostupan na stranici Fakulteta: amdg.ffrz.hr 1) 4.10.17. PDF 2 * Uvod (.ppt) 3 * Božanska pouka za životni put (Ps 1) * Kraljevska molitva (1 Kr 3,6–9; 2 Ljet 1,8–10) 2) 9.10.17. PDF 10 4 * Knjiga o Jobu (.ppt) 5 * Pripovjedni okvir u Knjizi o Jobu 6 * Prvi odgovor - Teološko značenje razgovora s Bogom u Job 38,1–42,6 7 * Pogledajte: Job u razgovoru s Bogom - 1. dio 8 * 2. dio (video) 9 3) 11.10.17. PDF 10 4 * Knjiga o Jobu (nastavak) .ppt 11 * PDF 12 * Psalmi Krista Raspetoga (.ppt) 13 * Psalam 22 - snaga Kristove molitve * Molitve Raspetoga * Pogledajte: Psalmi Krista raspetoga (1. dio) 14 * 2. dio 15 4) 16.10.17. PDF 16 * Psalmi (.ppt) 17 * Psalmi uvod 18 * Biblijski psalmi 19 * Arhitektura psaltira 20 5) 18.10.17. PDF 21 * Mudre izreke (.ppt) 22 6) 23.10.17. PDF 23 * Lik žene u Mudrim izrekama (.ppt) 7) 25.10.17. PDF 24 * Ustroj knjige Propovjednikove; Ispraznost, Korist (.ppt) 25 * Propovjednik 26 8) 30.10.17. PDF 27 * Zaručnica u Pjesmi nad pjesmama (.ppt) 28 * Zaručnica u Pjesmi nad pjesamama 29 * Vrhunac i preokret u Pjesmi nad pjesmama (4,8–10) 9) 30.10.17. PDF 30 * Uvod u Knjigu Mudrosti (.ppt) 31 * Knjiga Mudrosti 32 10) 8.11.17. PDF 33 * Velika Salomonova molitva (2. dio) .ppt 34 11) 13.11.17. PDF 35 * Knjiga Sirahova (.ppt) 36 * Knjiga Sirahova 37 12) 15.11.17. PDF 38 * Kralj - raskajani grešnik (Ps 51) .ppt 39 * Grijeh i oproštenje u Ps 51 * 13) 20.11.17. PDF 40 * Završetak zemaljskih razgovora u Knjizi o Jobu (Job 26-31) .ppt 41 14) 22.11.17. PDF 42 * Psalam 90 (.ppt) 43 * Životna mudrost u Izr 3 44 * 15) 27.11.17. PDF 45 * Propovjednik o hramu (Prop 4,17-5,6); Ps 105 .ppt 46 * Davidov poziv na hvalu (Ps 105) 47 16) 29.11.17. PDF 48 * Salomonov politički govor (Mudr 6) .ppt 49 17) 4.12.17. PDF 50 * Riječi mudrih ljudi u Izr 22,17-21; Kako završava Knjiga Sirahova (Sir 51) .ppt 51 18) 6.12.17. PDF 52 * Sirahovo svjedočenje i poziv (Sir 51,13-30); Ps 127 .ppt 53 * Psalam 23 – paradigma biblijske molitve 54 Za one koji žele više: Psalam 3 (.ppt) 55 * Psalam 86 (.ppt) 56 * Psalam 89 (.ppt) 57 * Psalmi 9, 10 i 93 (.ppt) 58 * Pashalne pjesme – Ps 113s 59

Za pristup ispitu potrebno je:

Sudjelovati na nastavi i dobro se upoznati s biblijskim tekstom. Proučiti odgovarajući dio iz Uvoda u Stari zavjet (Introduction) Prostudirati stručni pregled Mudrosne književnosti (npr. N. Hohnjec: Umijeće biblijske mudrosti) Po vlastitom izboru, osim općega pregleda, podrobno pripraviti dvije knjige i dva psalma. Ispiti se redovito održavaju na FFRZ, ured br. 118. U slučaju velikoj broja pristupnika ispiti se nastavljaju idući dan. Tijekom semestra (tj. dok traje nastava) konzultacije vrijede kao izvanredni ispitni rok. Opće upute: Ovaj je predmet dio je sveučilišnoga studija koji ima za cilj upoznavanje ustroja i poruke svetopisamskih knjiga radi kritičnoga prepoznavanja aktualnosti drevnih tekstova i radi njihove primjene u osobnom i društvenom životu. Predmet želi studentima pomoći da postanu kadri:
 1. pronaći tekstove Svetoga pisma i pristupiti im slobodno, bez fundamentalizma i ekstremizma.
 2. razumjeti biblijsku Mudrost koja počiva na iskustvu Božjega naroda i Zakonu tj. Pouci koju prima od Boga.
 3. ocijeniti izričajnu snagu, sadržaj i poruku biblijskoga teksta te vrijednost argumenata u njegovu tumačenju.
 4. razlikovati ispravne od pogrešnih tumačenja biblijskih spisa; prepoznati Božje nadahnuće u svetom tekstu.
Literatura uz predmet:
 1. Izvori: Biblia Hebraica Stuttgartensia i Septuaginta
 2. Prijevod: Jeruzalemska Biblija (tekst s podjelom i uputama)
 3. Nikola Hohnjec, Umijeće biblijske mudrosti: egzegetsko-teološki uvod u knjige i sadržaj, Kršćanska sadašnjost, Priručnici, sv. 50, Zagreb, 2001.
 4. Nikola Hohnjec, Tri biblijske filozofije života, Kršćanska sadašnjost, Biblioteka Riječ, sv. 42, Zagreb 2003.
 5. Nikola Hohnjec, Kasna i mudrosna Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2007.
 6. Stipe Jurič, Biser biblijske mudrosti – Mudrost lijepa govora u Knjizi Sirahovoj, Glas Koncila, Zagreb 2009.
 7. Roland E. Murphy, The tree of life : an exploration of biblical wisdom literature, New York : Doubleday, 1990.
 8. cjeloviti stručni komentari pojedinih knjiga: Word Bible Commentary, svesci 18-23; The Anchor Yale Bible Commentaries
*** Pregled prijašnje nastave
Links:
 1. https://www.ftidi.hr/
 2. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne01_u vod.pdf
 3. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne01_u vod.ppt
 4. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne02_j ob.pdf
 5. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne02_j ob.ppt
 6. https://amdg.ffrz.hr/job_okvir.htm
 7. https://amdg.ffrz.hr/job.php
 8. https://youtu.be/fyW6GaD8EEA
 9. https://youtu.be/BG6mGj1RtIE
 10. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne02_j ob.pdf
 11. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne02_j ob.ppt
 12. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne03_r aspetimoli.pdf
 13. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne03_r aspetimoli.ppt
 14. https://youtu.be/CFuGSWQaelg
 15. https://youtu.be/mwq5APC8GIk
 16. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne04_p salmi.pdf
 17. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne04_p salmi.ppt
 18. https://amdg.ffrz.hr/psalmi01.html
 19. https://amdg.ffrz.hr/psalmi_pregled.html
 20. https://amdg.ffrz.hr/ps_arhitektura.htm
 21. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne05_i zr01.pdf
 22. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne05_i zr01.ppt
 23. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne06_i zr02.pdf
 24. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne07_p rop.pdf
 25. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne07_p rop.ppt
 26. https://amdg.ffrz.hr/prop.htm
 27. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne08_p j.pdf
 28. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne08_p j.ppt
 29. https://amdg.ffrz.hr/zarucnica
 30. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne09_m udr01.pdf
 31. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne09_m udr01.ppt
 32. https://amdg.ffrz.hr/mudr.htm
 33. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne10_m udr02.pdf
 34. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne10_m udr02.ppt
 35. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne11_s ir.pdf
 36. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne11_s ir.ppt
 37. https://amdg.ffrz.hr/sir.htm
 38. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne12_p s51.pdf
 39. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne12_p s51.ppt
 40. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne13_J ob26do31.pdf
 41. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne13_J ob26do31.ppt
 42. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne14_p s90.pdf
 43. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne14_p s90.ppt
 44. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/izr3.htm
 45. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne15_h ramProp_ps105.pdf
 46. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne15_h ramProp_ps105.ppt
 47. https://amdg.ffrz.hr/ps105.php
 48. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne16_m udr6.pdf
 49. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne16_m udr6.ppt
 50. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne17_I zr22_Sir51.pdf
 51. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne17_I zr22_Sir51.ppt
 52. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne18_S ir512dio_ps127.pdf
 53. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/fti_mudrosne18_S ir512dio_ps127.ppt
 54. https://amdg.ffrz.hr/ps23.htm
 55. https://amdg.ffrz.hr/ps3_127.ppt
 56. https://amdg.ffrz.hr/ps86.ppt
 57. https://amdg.ffrz.hr/ps89.ppt
 58. https://amdg.ffrz.hr/ps9s93.ppt
 59. https://amdg.ffrz.hr/ps113s.html
Post date: 2014-10-14 11:02:36
Post date GMT: 2014-10-14 09:02:36

Post modified date: 2019-12-14 18:35:18
Post modified date GMT: 2019-12-14 17:35:18

Export date: Mon Jun 1 20:42:57 2020 / +0000 GMT
This page was exported from amdg.eu [ https://amdg.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com