Biblijski portal
https://amdg.eu/s-kristom-kroz-evandelje/
Export date: Tue Dec 7 13:04:32 2021 / +0000 GMT

S Kristom kroz Evanđelje


Niko Bilić

Molitvene mini-studije za čitanje i slušanje o rječniku, sadržaju i teološkom značenju liturgijskih čitanja, nastale s Biblijom u ruci.

2. izdanje, na dan sv. padre Pija, 23. 9. 2021.

Ilustracija: Eva Vukina, (Dijete vječnost provodi s Isusom), Eva Vukina Art | Facebook 1

Vrli štioče i slušatelju! U suvremeno kompjutorsko doba, uz život na daljinu, ova multimedijska online-knjiga za čitanje i slušanje nastaje sa živim uvjerenjem da je prva prava svrha egzegeze, koju nam nudi i samo Sveto pismo, čitati Božju Riječ tako da nam pomogne uspostaviti i njegovati, ili pak ispraviti, ili produbiti našu vezu s Kristom. Zbirka je ovo mini-studija o rječniku, sadržaju i teološkom značenju poznatih biblijskih tekstova iz liturgije, te o njihovoj primjeni za duhovnost. Sastavljene su s Biblijom u ruci i takvoj su uporabi namijenjene. Dok žele čuvati svu znanstvenu preciznost, posebnost im je u tome što su sročene u dijaloškom – molitvenom obliku, koji je zacijelo svakome dostupan. Svjestan nedostataka i nedovršenosti, zahvalan sam Bogu što ovu knjižicu "S Kristom kroz Evanđelje" mogu predati javnosti upravo na blagdan blaženoga Alojzija, našega svetoga zaštitnika, nositelja pomirenja u narodu i među narodima. Koje li radosti, bude li ovo malen, a drag prilog našega Fakulteta filozofije i religijskih znanosti, na Sveučilištu u Zagrebu 2, duhovnosti domovine i naroda u ovom lomnom i prijelomnom vremenu! Posebno hvala Eva Vukina Art | Facebook 3 za naslovnu ilustraciju.

Evanđelje po Mateju

Isusovo rodoslovlje (Mt 1,1-17) 4

Sveti Josip i anđeo Gospodnji (Mt 1,18-24) 5

Učitelj kreće (Mt 4,12-17.23-25) 6

Molitva Isusu, donositelju blaženstva (Mt 5,1-12; Lk 6,20-26) 70 7

Molitva Isusu, Učitelju, kad je proglasio Blaženstva na početku Govora na gori (Mt 5,1-12) 8

Zazivi Kristu, koji proglašava Blaženstva (Mt 5,1-12) 9

Vječnom Svjetlu svijeta (Mt 5,13-16) 10

Gospodinu, koji potpuno ispunjava Zakon (Mt 5,17-19) 11

Kristu, koji traži da sa sebe uklonimo što nas sablažnjava (Mt 5,27-32) 12

Dobrom Učitelju, koji otkriva vrijednost našega govora (Mt 5,33-37) 13

Otkupitelju, koji nalaže da ljubimo neprijatelje (Mt 5,43-48) 14

Otac vidi u skrovitosti (Mt 6,1-6.16-18) 15

Kako molimo (Mt 6,7-15) 16

Brvno i trun (Mt 7,1-5) 17

Biser kraljevstva (Mt 7,6.12-14) 18

Volja Isusova Oca (Mt 7,21-29) 19

Gubavac se podlaže Kristovoj volji (Mt 8,1-4) 20

Jaganjcu Božjemu – Zaručniku (Mt 9,14-15) 21

Preteča kraljevstva nebeskoga (Mt 11,11-15) 22

Ovaj naraštaj (Mt 11,16-19) 23

Isusu, Sinu Očevu (Mt 11,25-30) 24

Gospodin zove (Mt 11,28-30) 25

Steći brata Mt (18,15-20) 26

Molitva za dar opraštanja (Mt 18,21-25) 27

Molitva s radnikom prvoga sata (Mt 20,1-16)

Molitva za svadbeno ruho (uz Mt 22,1-14) 28

Učitelju istinskom, dalekovidnom, mudrom (Mt 22,13-22) 29

Tvojemu sudu (Mt 23,23-26) 30

Ponavljaš "Jao!" (Mt 23,27-32) 31

Molitva Gospodaru doma (Mt 24,42-51) 32

Molitva Zaručniku (Mt 25,1-13) 33

Molitva gospodaru talenata (Mt 25,14-30) 34

Pred vrhunskom tajnom Presvetoga Trojstva (Mt 28,16-20) 35

Evanđelje po Marku

Sveto krštenje (Mk 1,7-11) 36

Isusu u pustinji (Mk 1,12-15) 37

Ostaviti sve (Mk 1,14-20) 38

Isusu, kad čistim Duhom pobjeđuje (Mk 1,21-18) 39

Molitva s carinikom Levijem (Mk 2,13-17) 40

Zaručniku, dok još nije ugrabljen (Mk 2,18-22) 41

Molitva gospodaru subote (Mk 2,23-28) 42

Isusu, Spasitelju (Mk 3,7-12) 43

Gospodinu, dok stvara Dvanaestoricu (Mk 3,13-19) 44

Isusu, kad ga njegovi iziđoše obuzdati (Mk 3,20-21) 45

Svetom Sijaču (Mk 4,1-20) 46

Dobrom Učitelju, dok nas poučava (Mk 4,21-25) 47

Svetom Učitelju Božjega kraljevstva (Mk 4,26-34) 48

Gospodinu u životnoj oluji (Mk 4,35-41) 49

Isusu, duhovnom Spasitelju (Mk 5,1-20) 50

Rabiju u Nazaretu (Mk 6,1-6) 51 * Molitva s nemoćnikom u Nazaretu (Mk 6,1-6) 52

Štap i sandale (Mk 6,7-13) 53

Posvećena pustinja (Mk 6,30-34) 54

Kruh se lomi (Mk 6,34-44) 55

Ja sam, ne bojte se! (Mk 6,45-52) 56

Majčinska molba jedne nevjernice (Mk 7,24-30) 57

Po našim trgovima (Mk 6,53-56) 58

Učitelju Isusu (Mk 7,1-8.14s.21-23) 59

Isusu, koji nas hrani (Mk 8,1-10) 60

Gospodinu kad ostavlja farizeje (Mk 8,11-13) 61

Gospodinu, dok upozorava na kvasac farizejski (Mk 8,14-21) 62

Učitelju Božjih zapovijedi (Mk 12,28b-34) 63

Adventska budnost (Mk 13,33-37) 64

Kristu uskrslom (Mk 16,9-15) 65

Molitva Isusu uskrslome (Mk 16,16-18) 66

Evanđelje po Luki

Rođenje sv. Ivana Krstitelja (Lk 1,57-66.80) 67

Liječniku duše i tijela (Lk 5,17-26) 68

Gospodaru Dana Gospodnjega (Lk 6,1-5) 69

Molitva Isusu, donositelju blaženstva (Mt 5,1-12; Lk 6,20-26) 70 7

Da nam Otac bude uzor (Lk 6,27-38) 71

Mojem dobrom blagu, hridini mojoj i čvrstom temelju (Lk 6,43-49) 72

Molitva sa satnikovim slugom u Kafarnaumu (Lk 7, 1-10) 73

Jesi li ti taj? (Lk 7,18b-23) 74

Mudrosti vječnoj (Lk 7,31-35) 75

Molitva u kući farizeja Šimuna (Lk 7,36-50) 76

Svjetlosti vječnoj (Lk 8,16-18) 77

Molitva s Dvanaestoricom (Lk 9,1-6) 78

Tko si, Gospodine? (Lk 9,7-9) 79

Isusu, Središtu kršćanstva (Lk 9,22-25) 80

Pred licem Isusovim (Lk 10,1-9) 81

Molitva Isusu kad je svoje učio moliti Očenaš (Lk 11,1-4) 82

Kucajte i otvorit će vam se! (Lk 11,5-13) 83

Najjačemu, Pobjedniku nad svim zlodusima (Lk 11,15-26) 84

Da budem Kristov učenik (Lk 14,25-33) 85

Molitva Gospodaru (Lk 16,1-8) 86

Molitva s izliječenim gubavcem, Samarijancem (Lk 17,11-19) 87

Molitva da pazim na sebe (Lk 21,29-33) 88

Molitva da pazim na sebe (Lk 21,34-36) 89

Evanđelje po Ivanu

Molitva Isusu, Svjetlu Božjemu (Iv 1,6-8.19-28) 90

Evo Jaganjca, evo Mesije (Iv 1,35-42) 91

Molitva s Filipom i Natanaelom (Iv 1,43-51) 92

Sinu Čovječjemu, koji ima biti podignut (Iv 3,7b-15) 93

Jedinorođencu Božjemu (Iv 3,16-21) 94

Kruhu Božjemu (Iv 6,30-35) 95

Kristu živom, Kruhu duša naših (Iv 6,35-40) 96

Isusu euharistijskom (Iv 6,52-59) 97

Kristu, Svjetlu svijeta (Iv 8,1-11) 98

Kristu koji je odozgor, koji jest (Iv 8,21-30) 99

Isusu, koji je Istina, Isusu, koji oslobađa (Iv 8,31-42) 100

Vrata koja me vode u život (Iv 10,1-10) 101

Budi nam dobar Pastir! (Iv 10,11-18) 102

Molitva vječnoj Svjetlosti, vječnoj Riječi (Iv 12,44-50) 103

Molitva Isusu, trsu istinskom (Iv 15,1-8) 104

Isusovi prijatelji (Iv 15,9-17) 105

Molitva Isusu koji će poslati Duha Svetoga (Iv 15,26–16,4a) 106

Svetom Učitelju koji šalje Duha (Iv 15,26-27; 16,12-15) 107

Isusu koji me žalosti (Iv 16,5-11) 108

Zazivi Kristu uz Iv 16,29-33 109

Isusu, Velikom svećeniku (Iv 17,11b-19) 110

Gospodinu, dok se moli za sve nas (Iv 17,20-26) 111

Isusu na križu, kad mi daje Majku (Iv 19,25-27) 112

Kristu, koji oprašta i daje poslanje (Iv 21,15-19) 113

Poslanice

Molitva Isusu do smrti poslušnomu (Fil 2,5-11) 114

Links:
 1. https://www.facebook.com/evavukinaart/
 2. http://www.ffrz.unizg.hr/
 3. https://www.facebook.com/evavukinaart/
 4. https://amdg.eu/2020/12/isusovo-rodoslovlje/
 5. https://amdg.eu/2020/12/sveti-josip-i-andeo-gospod nji/
 6. https://amdg.eu/2021/01/ucitelj-krece/
 7. https://amdg.eu/2020/09/molitva-isusu-donositelju- blazenstva/
 8. https://amdg.eu/2020/09/molitva-isusu-ucitelju-2/
 9. https://amdg.eu/2020/06/dnevnoevandelje-3/
 10. https://amdg.eu/2020/06/dnevnoevandelje-4/
 11. https://amdg.eu/2020/06/uz-dnevnoevandelje/
 12. https://amdg.eu/2020/06/uz-dnevnoevandelje-2/
 13. https://amdg.eu/2020/06/uz-dnevnoevandelje-3/
 14. https://amdg.eu/2020/06/uz-dnevnoevandelje-4/
 15. https://amdg.eu/2020/06/uz-dnevnoevandelje-5/
 16. https://amdg.eu/2020/06/uz-dnevnoevandelje-6/
 17. https://amdg.eu/2020/06/uz-dnevnoevandelje-7/
 18. https://amdg.eu/2020/06/uz-dnevnoevandelje-8/
 19. https://amdg.eu/2020/06/uz-dnevnoevandelje-10/
 20. https://amdg.eu/2020/06/uz-dnevnoevandelje-11/
 21. https://amdg.eu/2021/02/jaganjcu-bozjemu-mt-914-15 /
 22. https://amdg.eu/2020/12/preteca-kraljevstva-nebesk oga/
 23. https://amdg.eu/2020/12/ovaj-narastaj/
 24. https://amdg.eu/2020/07/uz-dnevnoevandelje-12/
 25. https://amdg.eu/2020/12/gospodin-zove/
 26. https://amdg.eu/2020/09/uz-danasnje-evandelje/
 27. https://amdg.ffrz.hr/?p=3368
 28. https://amdg.eu/2021/08/molitva-za-svadbeno-ruho-u z-mt-221-14/
 29. https://amdg.eu/2021/08/ucitelju-istinskom-dalekov idnom-mudrom-mt-2213-22/
 30. https://amdg.eu/2021/08/tvojemu-sudu-mt-2323-26/
 31. https://amdg.eu/2021/08/ponavljas-jao-mt-2327-32/
 32. https://amdg.eu/2020/08/uz-danasnjeevandelje/
 33. https://amdg.eu/2020/11/molitva-zarucniku-mt-251-1 3/
 34. https://amdg.eu/2020/11/molitva-gospodaru-talenata /
 35. https://amdg.eu/2021/05/pred-vrhunskom-tajnom-pres vetoga-trojstva-mt-2816-20/
 36. https://amdg.eu/2021/01/sveto-krstenje/
 37. https://amdg.eu/2021/02/isusu-u-pustinji-mk-112-15 /
 38. https://amdg.eu/2021/01/ostaviti-sve/
 39. https://amdg.eu/2021/01/isusov-duh-pobjeduje/
 40. https://amdg.eu/2021/01/molitva-s-carinikom-levije m/
 41. https://amdg.eu/2021/01/zarucniku-dok-jos-nije-ugr abljen/
 42. https://amdg.eu/2021/01/molitva-gospodaru-subote/
 43. https://amdg.eu/2021/01/isusu-spasitelju/
 44. https://amdg.ffrz.hr/?p=3991
 45. https://amdg.eu/2021/01/isusu-kad-ga-njegovi-kane- obuzdati/
 46. https://amdg.eu/2021/01/svetom-sijacu-mk-41-20/
 47. https://amdg.eu/2021/01/dobrom-ucitelju-dok-nas-po ucava/
 48. https://amdg.eu/2021/01/dobrom-ucitelju-bozjega-kr aljevstva/
 49. https://amdg.eu/2021/01/gospodinu-u-zivotnoj-oluji /
 50. https://amdg.eu/2021/02/isusu-duhovnom-spasitelju- mk-51-20/
 51. https://amdg.eu/2021/02/rabiju-u-nazaretu-mk-61-6/
 52. https://amdg.eu/2021/07/molitva-s-nemocnikom-u-naz aretu-mk-61-6/
 53. https://amdg.eu/2021/02/stap-i-sandale/
 54. https://amdg.eu/2021/02/posvecena-pustinja-mk-630- 34/
 55. https://amdg.eu/2021/01/kruh-se-lomi/
 56. https://amdg.eu/2021/01/ja-sam-ne-bojte-se/
 57. https://amdg.eu/2021/02/majcinska-molba-jedne-nevj ernice-mk-724-30/
 58. https://amdg.eu/2021/02/po-nasim-trgovima-molitva- s-mk-653-56/
 59. https://amdg.eu/2021/08/ucitelju-isusu-mk-71-8-14s -21-23/
 60. https://amdg.eu/2021/02/isusu-koji-nas-hrani-mk-81 -10/
 61. https://amdg.eu/2021/02/gospodinu-koji-ostavlja-fa rizejsku-raspru-mk-811-13/
 62. https://amdg.eu/2021/02/gospodinu-dok-upozorava-na -kvasac-farizejski-mk-814-21/
 63. https://amdg.eu/2021/03/molitva-ucitelju-bozjih-za povijedi-mk-1228b-34/
 64. https://amdg.eu/2020/11/sveta-budnost/
 65. https://amdg.eu/2021/04/kristu-uskrslom-mk-169-15/
 66. https://amdg.eu/2021/01/molitva-isusu-uskrslome/
 67. https://amdg.eu/2020/06/uz-dnevnoevandelje-9/
 68. https://amdg.eu/2020/12/uz-danasnjeevandelje-8/
 69. https://amdg.eu/2020/09/uz-danasnjeevandelje-2/
 70. https://amdg.eu/2020/09/molitva-isusu-donositelju- blazenstva/
 71. https://amdg.eu/2021/09/da-nam-otac-bude-uzor-lk-6 27-38/
 72. https://amdg.eu/2021/09/mojem-dobrom-blagu-hridini -mojoj-i-cvrstom-temelju-lk-643-49/
 73. https://amdg.eu/2021/09/molitva-sa-satnikovim-slug om-u-kafarnaumu-lk-7-1-10/
 74. https://amdg.eu/2020/12/jesi-li-ti-taj/
 75. https://amdg.eu/2020/09/uz-danasnjeevandelje-3/
 76. https://amdg.ffrz.hr/?p=3387
 77. https://amdg.eu/2021/09/svjetlosti-vjecnoj-lk-816- 18/
 78. https://amdg.eu/2021/09/molitva-s-dvanaestoricom-l k-91-6/
 79. https://amdg.eu/2021/09/tko-si-gospodine-lk-97-9/
 80. https://amdg.eu/2021/02/srediste-krscanstva-lk-922 -25/
 81. https://amdg.eu/2021/01/pred-licem-isusovim/
 82. https://amdg.eu/2020/10/uz-danasnjeevandelje-5/
 83. https://amdg.eu/2020/10/kucajte-i-otvorit-ce-vam-s e/
 84. https://amdg.eu/2021/10/najjacemu-pobjedniku-nad-s vim-zlodusima-lk-1115-26/
 85. https://amdg.eu/2020/11/uz-danasnjeevandelje-lk-14 25-33/
 86. https://amdg.eu/2020/11/molitva-gospodaru/
 87. https://amdg.eu/2020/12/molitva-s-izlijecenim-guba vcem-samarijancem/
 88. https://amdg.eu/2020/11/uz-danasnjeevandelje-7/
 89. https://amdg.eu/2020/11/uz-danasnjeevandelje-7/
 90. https://amdg.eu/2020/12/molitva-isusu-svjetlu-bozj emu/
 91. https://amdg.eu/2021/01/evo-jaganjca-evo-mesije/
 92. https://amdg.eu/2021/01/molitva-s-filipom-i-natana elom/
 93. https://amdg.eu/2021/04/sinu-covjecjemu-koji-ima-b iti-podignut-iv-37b-15/
 94. https://amdg.eu/2021/04/jedinorodencu-bozjemu-iv-3 16-21/
 95. https://amdg.eu/2021/04/kruhu-bozjemu-iv-630-35/
 96. https://amdg.eu/2021/04/kristu-zivom-kruhu-dusa-na sih-iv-635-40/
 97. https://amdg.eu/2021/04/isusu-euharistijskom-iv-65 2-59/
 98. https://amdg.eu/2021/03/kristu-svjetlu-svijeta/
 99. https://amdg.eu/2021/03/kristu-koji-je-odozgor-koj i-jest-iv-821-30/
 100. https://amdg.eu/2021/03/isusu-koji-je-istina-isusu -koji-oslobada-iv-831-42/
 101. https://amdg.eu/2021/04/vrata-koja-me-vode-u-zivot -iv-101-10/
 102. https://amdg.eu/2021/04/budi-nam-dobar-pastir-iv-1 011-18/
 103. https://amdg.eu/2021/04/molitva-vjecnoj-svjetlosti -vjecnoj-rijeci-iv-1244-50/
 104. https://amdg.eu/2018/07/molitva-isusu-trsu-istinsk om/
 105. https://amdg.eu/2020/05/dan-sv-matije-apostola/
 106. https://amdg.eu/2021/05/iv-1526-164a/
 107. https://amdg.eu/2021/05/svetom-ucitelju-koji-salje -duha-iv-1526-27-1612-15/
 108. https://amdg.eu/2021/05/isusu-koji-me-zalosti-iv-1 65-11/
 109. https://amdg.eu/2020/05/evandeljedana/
 110. https://amdg.eu/2020/05/evandelje-dana/
 111. https://amdg.eu/2020/05/dnevnoevandelje/
 112. https://amdg.eu/2021/05/isusu-na-krizu-kad-mi-daje -majku-iv-1925-27/
 113. https://amdg.eu/2020/05/dnevnoevandelje-2/
 114. https://amdg.eu/2020/09/molitva-isusu-do-smrti-pos lusnomu-sinu-do-smrti-na-krizu/
Post date: 2021-02-10 20:25:56
Post date GMT: 2021-02-10 19:25:56

Post modified date: 2021-10-08 10:27:18
Post modified date GMT: 2021-10-08 08:27:18

Export date: Tue Dec 7 13:04:32 2021 / +0000 GMT
This page was exported from Biblijski portal [ https://amdg.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com