The great mission

The great mission by the Prince of Peace The Lord and Creator meeting his apostles John 20:19–23 It is only after his resurrection that the Lord is greeting the apostles with: “Peace be with you” (John 20:19.21)! He is the Prince of Peace. What was foretold by Isaiah (9:6), what…

Nastavi čitati

o amDg

Ad maiorem Dei gloriam latinski je izraz, obično skraćen kao AMDG, a znači  na veću slavu Božju. Sažima jedno od osnovnih načela duhovnosti sv. Ignacija Lojolskog, utemeljitelja Družbe Isusove koje kaže: čovjek je na svijetu s uzvišenom zadaćom da Boga hvali i u tom je dužan ići uvijek dalje, ostavljajući…

Nastavi čitati

FTI – Teološki studij

RASPORED PREDMETA U AKADEMSKOJ GODINI 2011./2012.  Zimski semestar   Tu0030 Introductio in Theologiam Introductio in theologiam 2 Tp1130 Quaestiones selectae Veteris Testamenti 3 Tp4100 De Sacra Eucharistia 2 Tp4120 De Sacramentis Baptismatis et Confirmationis 2 Tp4120 De sacramento Ordinis 1 Tp7100 De Sacra Liturgia 3 Tp5100 Theologia moralis fundamentalis I 2 Tp8130 CIC: Liber I 2 Tp8110 Theologia…

Nastavi čitati

Ruka koja liječi

Poslušajte, preuzmite: Ruka koja liječi Ruka, snažna ali ne gruba, pružila se prema bolesnici koja je ležala. Poznajemo ljudsku ruku. Ova bijaše ruka jasna oblika, čvrste kože – ruka čovjeka vična tesarskomu poslu. Često je bila u dodiru s drvom, prosušenim, tvrdim, ili pak mirisnim, mladim. Drvo i alat dali su…

Nastavi čitati