Svetom Učitelju Božjega kraljevstva (Mk 4,26-34)

Uz današnje Evanđelje: petak 3. tjedna U ovim novim medijima skroman, a drag i važan prinos, u obnovljenom izdanju, s našega Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove, afiliranoga Papinskom sveučilištu Gregoriana i združenoga s Fakultetom filozofije i religijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, za smirenje i promišljanje, za ulazak u dubinu i blizinu Evanđelja,…

Nastavi čitati

Molitva Isusu uskrslome (Mk 16,15-18)

kad nas prije Uzašašća šalje uz današnje Evanđelje, Obraćenje sv. Pavla, 25. siječnja Vrijedi li? Danas, u zaključku molitvenih dana, na dan Pavla Obraćenika, prikupljamo u jedno usrdne molbe za jedinstvo svih Kristovih vjernika. Gledamo na zaključak njegova zemaljskoga puta kad je nama povjerio silnu zadaću: njegovo evanđelje, njegovu radost…

Nastavi čitati

Evo, dolazim, Gospodine (Ps 40)

Otpjevni psalam u utorak 3. tjedna Poslušajte, preuzmite na Audio.com Hvala Bogu! Drugo, popravljeno izdanje. S našega Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove, afiliranoga Papinskom sveučilištu Gregoriana i združenoga s Fakultetom filozofije i religijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, u onom umjetničkom – poietičkom – dijelu. Za predah i uzdizanje duše, za dobar uspjeh…

Nastavi čitati