Kategorije
Duhovnost

Isusu u pretposljednji dan (Iv 16,12-15)

uz današnje Evanđelje: srijeda 6. vazmenog tjedna

Richard L. George, Sveto lice Isusovo © Richard L George, https://www.rlgeorge.studio/

Usred Marijna svibnja, u jubilarnoj godini sv. Ignacija, o 500. godišnjici njegova obraćenja, u kojoj kao https://www.isusovci.hr nastojimo VIDJETI SVE NOVO U KRISTU, mrvica s Gospodareva stola koji čuva naš Fakultet filozofije i religijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu i Filozofsko-teološki institut Druže Isusove, afiliran Papinskom sveučilištu Gregoriana #outreach za smirenje, dubinu i blizinu, za življe razumijevanje i prihvaćanje Evanđelja, za čitanje i slušanje:

Mnogo, mnogo toga imaš mi reći (Iv 16,12), a još si posve kratko s nama. Već sutra odlaziš. Punih četrdeset radosnih, svetih dana, brojnim si čvrstim dokazima pokazivao svojima da si živ (Dj 1,3), a sada ideš k Ocu svojemu i Ocu našemu (Iv 20,17). I očekuješ da se radujem (Iv 14,28). Jer pravedno je, objašnjavaš, da odlaziš k Ocu i da te očima više ne mogu vidjeti (Iv 16,10).

Važne, ključne stvari imaš mi kazati, koje su Očeve i tvoje. Vaše su. Sve što Otac ima, tvoje je (Iv 16,15), Gospodine i Učitelju, baš kako si, poučavajući, o starijemu sinu bio rekao: “Sinko, sve moje, tvoje je!” (Lk 15,31 usp. Iv 17,10). Duh Navjestitelj (3x ἀναγγέλλω Iv 16,13.14.15) odatle će uzimati da mi objavi. Najavit će mi buduće stvari koje dolaze.

To je tvoj Duh, Gospodine. Ne govori od samoga sebe, nego govori ono što čuje (Iv 16,13). Kao ti. Što si od Oca čuo, to kažeš (Iv 8,26.40;15,15).

Nemam snage od sebe. Ne mogu to nositi (βαστάζω Iv 16,12). Sada je u meni slabost (ἄρτι 16,12). Zato ponizno molim, vapim, i iščekujem: Pošalji mi Duha koji će me voditi na stazama cijele istine (Iv 16,13)! Ja ne mogu pravo, nego Duh Istine tako tebe proslavlja (Iv 16,14).

25. 5. 2022.

Niko Bilić, SJ

Kategorije
Glazba

Gospodin ljubi narod svoj (Ps 149)

Otpjevni psalam u ponedjeljak 6. vazmenog tjedna

Preuzmi: Gospodin ljubi PDF

Hvala Bogu! Od jučer. U Marijinu mjesecu, u jubilarnoj godini sv. Ignacija, o 500. godišnjici njegova obraćenja, s našega Fakulteta filozofije i religijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu i Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove, afiliranog Papinskom sveučilištu Gregoriana, u poietičkom – umjetničkom, stvaralačkom – istraživanju: Kako danas žive psalmi? Za smirenje i okrjepu duši, kao iskrena molitva za Ukrajinu, za slušanje i uporabu:

Ilustracija: pixabay.com

Ps 149, 1-6a.9b

Gospodin ljubi narod svoj.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
i u zboru pobožnika hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem!
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!

Neka u kolu hvale ime njegovo,
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj,
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi,
neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima,
nek bude na čast svim pobožnicima njegovim!

Kategorije
Glazba

Tvoja desnica (Ps 138)

Otpjevni psalam u utorak 6. vazmenog tjedna

Marijan Gajšak, SJ, Srce Isusovo – bronca, kapelica Sjemeništa Augustin Bea, Fratrovac 38

U svibnju, Marijinu mjesecu, u godini sv. Ignacija, o 500. godišnjici njegova obraćenja, u kojoj nastojimo VIDJETI SVE NOVO U KRISTU, mrvica s Gospodareva stola koji čuva naš Fakultet filozofije i religijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu i Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, afiliran Papinskom sveučilištu Gregoriana, u onom umjetničkom, poietičkom dijelu, u okviru istraživanja: Kako danas žive psalmi? Snimak premijere uživo 19. 5. 2020., na godišnjicu hrvatskog referenduma iz 1991., uz ad-hoc zbor u okrilju Bazilike Srca Isusova, u novom ruhu. Za uzdizanje duše, za uporabu:

Ilustracije: Marijan Gajšak, Uskrsnuće; Marijan Gajšak, Srce Isusovo; Josef Aleksius Kastner, Oltarna slika u Bazilici – narodnom svetištu Srca Isusova, Palmotićeva 31

Ps 138, 1-3.7c-8

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca,
jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđela pjevam tebi,
bacam se nice prema svetom Hramu tvojemu.

Zahvaljujem imenu tvojem za tvoju dobrotu i vjernost,
jer si nada sve uzveličao obećanje svoje.
Kad sam te zazvao, uslišio si me,
dušu si moju pokrijepio.

Gospodine, tvoja me desnica spasava.
Gospodin će dovršiti što započe za me!
Gospodine, vječna je ljubav tvoja:
djelo ruku svojih ne zapusti!

Download: Gospode moj, tvoja me desnica spasava (Ps 138) .pdf

na blagdan Gospe od Puta, 24. svibnja 2022.

Niko Bilić, SJ