Majci Crkve (Iv 19,25-27)

uz današnje Evanđelje: Duhovski ponedjeljak – spomendan Marije, Majke Crkve Iz protekle, jubilarne Ignacijeve godine u popravljenom, obnovljenom izdanju, kao iskrena molitva za sve koji u Krista vjeruju i za sav svijet koji žudi za spasenjem. Mrvica s Gospodareva stola na našemu Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove, afiliranom Papinskom sveučilištu Gregoriana…

Nastavi čitati

Sveti Duh

Rječnik, sadržaj i poruka liturgijskih čitanja na Duhove (god. A)Dj 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Iv 20,19-23 Kako prigodno! Ove godine Duhovi baš na dan Hrvatske vojske. Daj, Bože, da naši vojnici budu ljudi Duha! Hvala Bogu i suvremenoj tehnici, evo najnovije! Ovako smo danas razmišljali o Duhu Svetom u okrilju…

Nastavi čitati

Zazivi Kristu na uskrsnu večer (Iv 20,19-23)

uz današnje Evanđelje: Duhovi (god. A) Uz svetkovinu Duhova s našega Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove, afiliranoga Papinskom sveučilištu Gregoriana i združenoga s Fakultetom filozofije i religijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, za predah i prikupljanje snaga, za još dublje upoznavanje i primjenu Kristova Evanđelja, za čitanje i slušanje: Gospodine, svojim dahom daješ…

Nastavi čitati