Biblijski portal
https://amdg.eu/old_tfmvimudrosni/
Export date: Tue Oct 19 17:48:53 2021 / +0000 GMT

old_tfmvimudrosni


biblijskamudrostEgzegeza SZ - izbor iz mudrosnih spisa na Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik 1


doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ

predavanja: TFMVI, Ivana Lučića 5-6 petkom od 08:30

stanje: 27.5.2016.


1) 04.03.16. Uvod (.ppt) 2 * Božanska pouka za životni put (Ps 1) * Kraljevska molitva (1 Kr 3,6–9; 2 Ljet 1,8–10)

2) 11. i 18. 03.16. Knjiga o Jobu (.ppt) 3Pripovjedni okvir u Knjizi o Jobu 33 4 * Prvi odgovor - Teološko značenje razgovora s Bogom u Job 38,1–42,6 34 5

3) 08.04.16. Psalmi (.ppt) 6 * Psalmi uvod 36 7 * Biblijski psalmi 37 8 * Arhitektura psaltira 38 9 * Psalam 22 - snaga Kristove molitve * Molitve Raspetoga

4) 15.04.16. PDF 10 * Mudre izreke (.ppt) 11

5) 22.04.16. PDF 12 * Lik žene u Mudrim izrekama (.ppt)

5) 29.04.16. PDF 13 * Ustroj knjige Propovjednikove; Ispraznost, Korist (.ppt) 14 * Propovjednik 42 15 * Zaručnica u Pjesmi nad pjesmama (.ppt) 16  * PDF 17Zaručnica u Pjesmi nad pjesamama 44 18 * Vrhunac i preokret u Pjesmi nad pjesmama (4,8–10)

7) 06.05.16. PDF 19 * Uvod u Knjigu Mudrosti i Velika Salomonova molitva .ppt 20 * Knjiga Mudrosti 45 21

8) 13.05.16. Velika Salomonova molitva (2. dio) 22 * PDF 23* Knjiga Sirahova (.ppt) 24 * Knjiga Sirahova 25

9) 20.05.16. Knjiga Sirahova (2. dio) 26 *

10) 27.05.16. PDF 27* Kralj - raskajani grešnik (Ps 51) .ppt 28Grijeh i oproštenje u Ps 51 *

****

prijašnja nastava:

Psalam 105 (.ppt) 29 * Davidov poziv na hvalu (Ps 105) 30

1) 06.03.15 Uvod (.ppt) 31 * Božanska pouka za životni put (Ps 1) * Kraljevska molitva (1 Kr 3,6–9; 2 Ljet 1,8–10)

2) 13.03.15. Knjiga o Jobu (.ppt) 32Pripovjedni okvir u Knjizi o Jobu 33 4 * Prvi odgovor - Teološko značenje razgovora s Bogom u Job 38,1–42,6 34 5

3) 20.03.15. Psalmi (.ppt) 35 * Psalmi uvod 36 7 * Biblijski psalmi 37 8 * Arhitektura psaltira 38 9 * Psalam 22 - snaga Kristove molitve * Molitve Raspetoga

4) 10.04.15. Mudre izreke (.ppt) 39

5) 17.04.15. Lik žene kao simbol  mudrosti u Izr (.ppt) 40 * Ustroj knjige Propovjednikove; Ispraznost, Korist (.ppt) 41 * Propovjednik 42 15

6) 24.04.15. Zaručnica u Pjesmi nad pjesmama; Uvod u Knjigu Mudrosti .ppt 43 * Zaručnica u Pjesmi nad pjesamama 44 18 * Vrhunac i preokret u Pjesmi nad pjesmama (4,8–10) * Knjiga Mudrosti 45 21

7) 08.05.15. Velika Salomonova molitva (Mudr 9,1-19,22) .ppt 46

9) 22.05.15. Biblijska povijest u Knjizi Sirahovoj; Ps 51 (.ppt) 47 * Grijeh i oproštenje u Ps 51

10) 29.05.15. Mojsijeva molitva (Ps 90); Davidov poziv na hvalu (Ps 105) .ppt 48 * Davidov poziv na hvalu 49

11) 12.06.2015. Ponavljanje (.ppt) 50

***

nacrt:

Salomon o kralju i o mudrosti (.ppt) 51 *

Dijalog s nihilizmom i ateizmom u Knjizi Mudrosti (.ppt) 52

Salomon u razgovoru s Bogom (Mudr 9-19) (.ppt) 53

Knjiga Sirahova - Vrijedan unuk prevodi djedovo djelo (.ppt) 54

Mudrost i biblijska povijest u Knjizi Sirahovoj (.ppt) 55

***
Pregled prijašnje nastave

Za pristup ispitu potrebno je:
Sudjelovati na nastavi i dobro se upoznati se s biblijskim tekstom.
Proučiti odgovarajući dio iz Uvoda u Stari zavjet (Introduction)
Prostudirati stručni pregled Mudrosne književnosti (npr. N. Hohnjec: Umijeće biblijske mudrosti)
Po vlastitom izboru za ispit podrobno pripraviti dvije knjige i dva psalma.

Opće upute: Ovaj je predmet dio je sveučilišnoga studija koji ima za cilj upoznavanje ustroja i poruke svetopisamskih knjiga radi kritičnoga prepoznavanja aktualnosti drevnih tekstova i radi njihove primjene u osobnom i društvenom životu.

Predmet želi studentima pomoći da postanu kadri:

 1. pronaći tekstove Svetoga pisma i pristupiti im slobodno, bez fundamentalizma i ekstremizma.

 2. razumijeti biblijsku Mudrost koja počiva na iskustvu Božjega naroda i Zakonu tj. Pouci koju prima od Boga.

 3. ocijeniti izričajnu snagu, sadržaj i poruku biblijskoga teksta te vrijednost argumenata u njegovu tumačenju.

 4. razlikovati ispravne od pogrešnih tumačenja biblijskih spisa; prepoznati Božje nadahnuće u svetom tekstu.


Literatura uz predmet:

 1. Izvori: Biblia Hebraica Stuttgartensia i Septuaginta

 2. Prijevod: Jeruzalemska Biblija (tekst s podjelom i uputama)

 3. Nikola Hohnjec, Umijeće biblijske mudrosti : egzegetsko-teološki uvod u knjige i sadržaj, Kršćanska sadašnjost, Priručnici sv. 50, Zagreb, 2001.

 4. Nikola Hohnjec, Tri biblijske filozofije života, Kršćanska sadašnjost, Biblioteka Riječ sv. 42, Zagreb 2003.

 5. Roland E. Murphy, The tree of life : an exploration of biblical wisdom literature, New York : Doubleday, 1990.

 6. cjeloviti stručni komentari pojedinih knjiga:
  Word Bible Commentary, svesci 18-23;
  The Anchor Yale Bible Commentaries

Links:
 1. https://www.tfmvi.hr/
 2. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosni01_uvod.p pt
 3. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosni02_job.pp t
 4. https://amdg.ffrz.hr/job_okvir.htm
 5. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=job
 6. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosni03_psalmi .ppt
 7. https://amdg.ffrz.hr/psalmi01.html
 8. https://amdg.ffrz.hr/psalmi_pregled.html
 9. https://amdg.ffrz.hr/ps_arhitektura.htm
 10. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosni04_izr01. pdf
 11. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosni04_izr01. ppt
 12. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosni05_izr02. pdf
 13. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosni06_prop.p df
 14. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosni06_prop.p pt
 15. https://amdg.ffrz.hr/prop.htm
 16. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosni07_pj.ppt
 17. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosni07_pj.pdf
 18. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=zarucnica
 19. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosni07_mudr.p df
 20. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosni07_mudr.p pt
 21. https://amdg.ffrz.hr/mudr.htm
 22. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosni07_mudr.p pt
 23. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosni08_sir.pd f
 24. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosni08_sir.pp t
 25. https://amdg.ffrz.hr/sir.htm
 26. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosni08_sir.pp t
 27. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosni09_ps51.p df
 28. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosni09_ps51.p pt
 29. https://amdg.ffrz.hr/mudrosne/mudrosna11_ps51_105. ppt
 30. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=ps105
 31. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosne01_uvod.p pt
 32. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosne02_job.pp t
 33. https://amdg.ffrz.hr/job_okvir.htm
 34. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=job
 35. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosne03_psalmi .ppt
 36. https://amdg.ffrz.hr/psalmi01.html
 37. https://amdg.ffrz.hr/psalmi_pregled.html
 38. https://amdg.ffrz.hr/ps_arhitektura.htm
 39. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosne04_izr01. ppt
 40. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosne05_izr02. ppt
 41. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosne06_prop.p pt
 42. https://amdg.ffrz.hr/prop.htm
 43. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosne06_pj_mud r01.ppt
 44. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=zarucnica
 45. https://amdg.ffrz.hr/mudr.htm
 46. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosne07_mudr02 .ppt
 47. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosne09_sir02_ ps51.ppt
 48. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosne10_ps90_p s105.ppt
 49. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=ps105
 50. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosne11_ponavl janje.ppt
 51. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/mudrosne07_prop0 2.ppt
 52. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/mudrosne09_mudr0 2.ppt
 53. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/mudrosne10_mudr0 3.ppt
 54. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/mudrosne11_sir01 .ppt
 55. https://amdg.ffrz.hr/fti_mudrosne/mudrosne12_sir02 .ppt
Post date: 2017-03-03 07:59:28
Post date GMT: 2017-03-03 06:59:28

Post modified date: 2017-03-03 07:59:28
Post modified date GMT: 2017-03-03 06:59:28

Export date: Tue Oct 19 17:48:53 2021 / +0000 GMT
This page was exported from Biblijski portal [ https://amdg.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com