old_tfmvimudrosni

biblijskamudrostEgzegeza SZ – izbor iz mudrosnih spisa na Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik

doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ

predavanja: TFMVI, Ivana Lučića 5-6 petkom od 08:30

stanje: 27.5.2016.

1) 04.03.16. Uvod (.ppt) * Božanska pouka za životni put (Ps 1) * Kraljevska molitva (1 Kr 3,6–9; 2 Ljet 1,8–10)

2) 11. i 18. 03.16. Knjiga o Jobu (.ppt)Pripovjedni okvir u Knjizi o Jobu * Prvi odgovor – Teološko značenje razgovora s Bogom u Job 38,1–42,6

3) 08.04.16. Psalmi (.ppt) * Psalmi uvod * Biblijski psalmi * Arhitektura psaltira * Psalam 22 – snaga Kristove molitve * Molitve Raspetoga

4) 15.04.16. PDF * Mudre izreke (.ppt)

5) 22.04.16. PDF * Lik žene u Mudrim izrekama (.ppt)

5) 29.04.16. PDF * Ustroj knjige Propovjednikove; Ispraznost, Korist (.ppt) * Propovjednik * Zaručnica u Pjesmi nad pjesmama (.ppt)  * PDF Zaručnica u Pjesmi nad pjesamama * Vrhunac i preokret u Pjesmi nad pjesmama (4,8–10)

7) 06.05.16. PDF * Uvod u Knjigu Mudrosti i Velika Salomonova molitva .ppt * Knjiga Mudrosti

8) 13.05.16. Velika Salomonova molitva (2. dio) * PDF * Knjiga Sirahova (.ppt) * Knjiga Sirahova

9) 20.05.16. Knjiga Sirahova (2. dio) *

10) 27.05.16. PDF * Kralj – raskajani grešnik (Ps 51) .pptGrijeh i oproštenje u Ps 51 *

****

prijašnja nastava:

Psalam 105 (.ppt) * Davidov poziv na hvalu (Ps 105)

1) 06.03.15 Uvod (.ppt) * Božanska pouka za životni put (Ps 1) * Kraljevska molitva (1 Kr 3,6–9; 2 Ljet 1,8–10)

2) 13.03.15. Knjiga o Jobu (.ppt)Pripovjedni okvir u Knjizi o Jobu * Prvi odgovor – Teološko značenje razgovora s Bogom u Job 38,1–42,6

3) 20.03.15. Psalmi (.ppt) * Psalmi uvod * Biblijski psalmi * Arhitektura psaltira * Psalam 22 – snaga Kristove molitve * Molitve Raspetoga

4) 10.04.15. Mudre izreke (.ppt)

5) 17.04.15. Lik žene kao simbol  mudrosti u Izr (.ppt) * Ustroj knjige Propovjednikove; Ispraznost, Korist (.ppt) * Propovjednik

6) 24.04.15. Zaručnica u Pjesmi nad pjesmama; Uvod u Knjigu Mudrosti .ppt * Zaručnica u Pjesmi nad pjesamama * Vrhunac i preokret u Pjesmi nad pjesmama (4,8–10) * Knjiga Mudrosti

7) 08.05.15. Velika Salomonova molitva (Mudr 9,1-19,22) .ppt

9) 22.05.15. Biblijska povijest u Knjizi Sirahovoj; Ps 51 (.ppt) * Grijeh i oproštenje u Ps 51

10) 29.05.15. Mojsijeva molitva (Ps 90); Davidov poziv na hvalu (Ps 105) .ppt * Davidov poziv na hvalu

11) 12.06.2015. Ponavljanje (.ppt)

***

nacrt:

Salomon o kralju i o mudrosti (.ppt) *

Dijalog s nihilizmom i ateizmom u Knjizi Mudrosti (.ppt)

Salomon u razgovoru s Bogom (Mudr 9-19) (.ppt)

Knjiga Sirahova – Vrijedan unuk prevodi djedovo djelo (.ppt)

Mudrost i biblijska povijest u Knjizi Sirahovoj (.ppt)

***
Pregled prijašnje nastave

Za pristup ispitu potrebno je:
Sudjelovati na nastavi i dobro se upoznati se s biblijskim tekstom.
Proučiti odgovarajući dio iz Uvoda u Stari zavjet (Introduction)
Prostudirati stručni pregled Mudrosne književnosti (npr. N. Hohnjec: Umijeće biblijske mudrosti)
Po vlastitom izboru za ispit podrobno pripraviti dvije knjige i dva psalma.

Opće upute: Ovaj je predmet dio je sveučilišnoga studija koji ima za cilj upoznavanje ustroja i poruke svetopisamskih knjiga radi kritičnoga prepoznavanja aktualnosti drevnih tekstova i radi njihove primjene u osobnom i društvenom životu.

Predmet želi studentima pomoći da postanu kadri:

 1. pronaći tekstove Svetoga pisma i pristupiti im slobodno, bez fundamentalizma i ekstremizma.
 2. razumijeti biblijsku Mudrost koja počiva na iskustvu Božjega naroda i Zakonu tj. Pouci koju prima od Boga.
 3. ocijeniti izričajnu snagu, sadržaj i poruku biblijskoga teksta te vrijednost argumenata u njegovu tumačenju.
 4. razlikovati ispravne od pogrešnih tumačenja biblijskih spisa; prepoznati Božje nadahnuće u svetom tekstu.

Literatura uz predmet:

 1. Izvori: Biblia Hebraica Stuttgartensia i Septuaginta
 2. Prijevod: Jeruzalemska Biblija (tekst s podjelom i uputama)
 3. Nikola Hohnjec, Umijeće biblijske mudrosti : egzegetsko-teološki uvod u knjige i sadržaj, Kršćanska sadašnjost, Priručnici sv. 50, Zagreb, 2001.
 4. Nikola Hohnjec, Tri biblijske filozofije života, Kršćanska sadašnjost, Biblioteka Riječ sv. 42, Zagreb 2003.
 5. Roland E. Murphy, The tree of life : an exploration of biblical wisdom literature, New York : Doubleday, 1990.
 6. cjeloviti stručni komentari pojedinih knjiga:
  Word Bible Commentary, svesci 18-23;
  The Anchor Yale Bible Commentaries

Komentari su zatvoreni.