Biblijski portal
https://amdg.eu/nastava/fti/tora_povijest/
Export date: Mon Oct 18 6:33:26 2021 / +0000 GMT

Petoknjižje i povijesne knjige


Biblijska egzegeza na studiju filozofije i teologije pri Filozofsko-teološkom Institutu Družbe Isusove, afiliranom Papinskom sveučilištu Gregoriana - https://www.ftidi.hr/ 1 dr. sc. Niko Bilić, SJ

aktualan pregled na: amdg.ffrz.hr - nastava - FTI: Petoknjižje i Povijesne knjige 2

Prijašnja nastava: torah book 2 predavanja: Teološka dvorana, FFDI, Jordanovac 110, utorkom u 10:15 i četvrtkom od 8:15, ECTS 6

Stanje: 26. 1. 2017.

Za sudjelovanje u nastavi potrebno je imati vlastiti primjerak Svetoga pisma jer je glavni "materijal" biblijski tekst. Na raspolaganju su dva prihvaćena hrvatska prijevoda: "Zagrebačka Biblija" (Stvarnost, KS) i "Šarićeva Biblija" (osvježeni prijevod nadbiskupa Ivana Ev. Šarića, HBD, Verbum, Glas Koncila).

Na internetu cijeli biblijski tekst nude: Kršćanska sadašnjost 3 * Hrvatska biskupska konferencija (HBK) 4 * Intratext 5 (s automatskom konkordancijom). U studiju uvelike može pomoći i Zvučna Biblija 6. Ovdje je na raspolaganju i audio-udžbenik u nastajanju, a ovdje je pregled prošlogodišnje nastave 7. Redovito su u uporabi kratice biblijskih knjiga (.pdf). 8

1) 04.10.16. PDF 9 * Uvod: Elementi imanentne hermeneutike (.ppt) 10 * Uvod u Stari zavjet 2) 06.10.16. PDF 11 * Kanon; Kozmos i anthropos (.ppt) 12 * Dobrota u strukturi stvaranja 13 * Čovjek - slika Božja * Tajna kršćanske plodnosti (Iv 15,1-8) * Molitva novostvorenoga čovjeka *Blagoslov - dan i zadan 3) 11.10.16. PDF 14 * Evolucija?; Kajinov sindrom (.ppt) * Eva - žena * Kajinov sindrom * poslušajte: Kajinov sindrom (mp3. 15MB, 15:43 min.) 15 * vidi: Kajinov problem na HTV 4) 13.10.16. PDF 16 * Noa, Abraham (.ppt) 17 * Prvi savez * Savez ili zavjet * Abraham, praotac naše vjere 5) 18.10.16. PDF 18 * Jakov je Izrael (.ppt) 19 * Početak iz snova 20 * Jakovljev zavjet (Post 28,20-22) * Jakovljeva molitva (Post 32,10-13) * Borba za blagoslov (Post 32,25-31) * Sukob Ezava i Jakova * Praotac Jakov opet u domovini (Post 35) * Obiteljski dijalog u životu praoca Jakova 6.) 20.10.16. PDF 21 * Mojsije osloboditelj u Knjizi Izlaska (.ppt) * Mojsijevo zvanje * Središnji događaj * Mojsije u molitvi * Mojsijeva druga prilika * Aron, svećenik * vidi: Mojsije - voditelj (Izl 3 i 14) na HTV * Mojsije i pravi Bog (Izl 32 i 34) na TV 7.) 25.10.16. PDF 22 * Mojsijeva druga prilika (Izl 34,1-9) .ppt 23 * PDF 24* Levitski zakonik (.ppt) 25 8.) 27.10.16. PDF 26 * Knjiga Brojeva (.ppt) 27 * Obiteljski sukob (Br 12) * Mojsije zagovornik 28 9.) 3.11.16. PDF 29 * Ponovljeni zakon (.ppt) 30 * Prikaz prema G. Brauliku * Mojsije – uzor budućega proroka (Pnz 18,15-18) 31 * Mojsije u Starom zavjetu 32 10) 8.11.16. PDF 33 * Jošua u Petoknjižju; Jošua: Dovršetak velikoga puta (.ppt) 34 * Ratnik i molitelj (.pdf) 35 * Jošua, ratnik u Izl 17 * Jošua u Petoknjižju (natuknice) 36 11) 10.11.16. PDF 37 * Zajednica u Obećanoj zemlji - Knjiga o Sucima; Debora; Gideon; Samson (.ppt) 38 * Debora – sutkinja vjernica * Neuspjelo zvanje? 39 * Nepoznata vjernica * Samsonov duhovni put (Suci 13-16) 40 12) 15.11.16. PDF 41 * Knjige o Samuelu (.ppt) 42 * Ana, majka velikoga proroka 43* Plodonosan zavjet majke Ane (1 Sam 1s) 44 * Svećenik Eli 45* Samuelovo zvanje 46 * Pobijedi Golijata! (.pdf) 47 * Nepoznati prorok Gâd 48 13) 17.11.16. PDF 49 * Knjige o kraljevima (.ppt) 50 * Kraljevska molitva (1 Kr 3,6–9; 2 Ljet 1,8–10) * Tri kralja u Starom zavjetu * Elizej - čudotvorac i učitelj 51 * Mihej ben Jimla 52 * Salomonova molitva za mudrost (.ppt) 53 14) 22.11.16. PDF 54 * Knjige Ljetopisa (.ppt) 55 * Knjige Ljetopisa 56 15) 24.11.16 PDF 57 * Obnova Žrtvenika i Hrama u Ezr 1-6 (.ppt) 58 * Knjiga Ezrina 63 59 Od idućega tjedna na svakom je satu moguće nastupiti s vlastitim izlaganjem o ovdje predviđenim biblijskim tekstovima 60 prema rasporedu koji sami odaberete. Dobro došli! 16) 29.11.16. PDF 61 * Lik Ezre i Nehemije (.ppt) 62 * Knjiga Ezrina 63 59 * Ezra - svećenik i pismoznanac 64 * Ezra i nov početak 65 * Obnovitelj Nehemija * Nehemija - graditelj jeruzalemskih zidina 66 * Nehemija, graditelj, i sv. Josip 67 * Uspješan socijalni reformator Nehemija (Neh 5) 68 * Ezra i Nehemija proglašavaju Božji Zakon (Neh 8) .ppt 17) 1.12.16. PDF 69 * Knjiga o Tobiji (.ppt) 70 * Tobija i Sara. Suvremena problematika u deuterokanonskoj knjizi * PDF 71* Knjiga o Juditi – paradigma za čitanje SZ (.ppt) 72 * Judita - Biblijski put Judite, spasiteljice * Ženska ruka (.pdf) 73 * pogledajte: Judita na HTV, 1.12.2013. 74 * pogledajte: Judita, spasiteljica naroda na TV 75 18) 6.12.16. PDF 76 * Židovka - perzijska kraljica (.ppt) 77 * Estera - siroče i kraljica 78 * Velika molitva kraljice Estere 79 19) 8.12.16. PDF 80 * Knjige o Makabejcima (.ppt) 81 20) 13.12.16. PDF 82 * Juda Makabej - obnovitelj 2. hrama (.ppt) 83 * 21) 15.12.16. PDF 84 * Egzistencijalna molitva praoca Jakova (.ppt) 85 * Jakovljeva molitva (Post 32,10-13) * Poslušajte: Egzistencijalna molitva patrijarha Jakova 86 22) 20.12.16. PDF 87 * Melkisedek - prasvećenik (Post 14,17-24) .ppt 88 * Svećenik Melkisedek 89 * PDF 90 * Kraljevska molitva - Kako je Salomon molio za mudro srce (1 Kr 3,5–14; 2 Ljet 1,7–12) .ppt 91 * Kraljevska molitva 92 23) 17.1.17. PDF 93 * Abrahamova kušnja (.ppt) 94 * Poslušajte: Abrahamova teška kušnja 95 24) 19.1.17. PDF 96 * Deset zapovijedi - sadržaj i kontekst (.ppt) 97 * Riječi koje je Bog izgovorio 98 25) 24.1.17. PDF 99 * Proročica Mirjam; Nepoznati prorok Gâd; Mihej ben Jimla (.ppt) 100 * Proročica Mirjam 101 * Nepoznati prorok Gâd 102 * 26) 26.1.17. PDF 103 * Mihej, sin Jimlin; Pokaži pravo lice!; Hulda iz Jeruzalema tumači Božje riječi (.ppt) 104 * Mihej ben Jimla 105 * Prorok pred svojim Gospodinom * Hulda iz Jeruzalema govori Božje riječi 106

PREGLED LITERATURE

1. primarna literatura: tekst Svetog pisma s uvidom u hebr. odnosno grč. izvornik. Za studij je najprikladnije izdanje "Jeruzalemska Biblija" jer donosi podjelu s teksta s dodanim podnaslovima, popratne uvode i bilješke i unutarbiblijske veze. 2. Anto Popović, תּוֹרָה - Torah - Pentateuh – Petoknjižje (Uvod u knjige Staroga zavjeta 1), KS, Zagreb 2012.

Anto Popović, Povijesne knjige (Uvod u knjige Staroga zavjeta 2), KS, Zagreb 2015.

Upute za ispit:

Studij Svetoga pisma uvijek je osobni duhovni put, pa je tako i na ovom predmetu: Petoknjižje i Povijesne knjige. Za pristup završnom ispitu potrebno je sudjelovanje u nastavi (ili mentorski studij), osobni studij, precizno poznavanje biblijskoga teksta i uvid u stručnu literaturu. Za ispit studenti mogu po vlastitom izboru odabrati po jednu ključnu knjigu iz ove dvije skupine koju će do u potankosti proučiti: (1.) Iz Petoknjižja bilo koju, (2.) iz Povijesnih: ili Jš ili Suci ili Sam ili Kr ili Ljet. Osim toga, također prema osobnom odabiru, treba za usmeni ispit spremiti kako je u Petoknjižju i Povijesnim knjigama prikazan (3.) jedan lik ili jedna tema, pazeći na formu teksta, sadržaj i napokon aktualnu teološku poruku. Zahvaljujući vrijednom autoru uz sam sveti tekst kako primarnu literaturu za ovaj predmet imamo na raspolaganju sveobuhvatan udžbenik u dva sveska (Anto Popović, Torah – Pentateuh – Petoknjižje, KS 2012.; Povijesne knjige, KS 2015.). U osobnom istraživanju za odabranu biblijsku knjigu dobro je potražiti stručni biblijski Komentar, a uz lik ili temu odgovarajuću teološku knjigu ili članak. Radi didaktike izabrane knjige student može spremiti jednu kao za rad s djecom, a drugu za rad sa studentima. Lik ili tema mogu biti pripravljeni kao prikaz na znanstvenom simpoziju. Na ispitu se može imati osobni primjerak Svetog pisma i vlastite bilješke.
Links:
 1. https://www.ftidi.hr/
 2. https://amdg.ffrz.hr/?page_id=1981
 3. https://biblija.ks.hr/
 4. https://www.hbk.hr/biblija/
 5. https://www.intratext.com/IXT/SCR0002
 6. https://verbum.hr/knjige/zvucna-biblija-%28audio-k njiga%29-2965/
 7. https://amdg.eu/biblija-sz-2015-16/
 8. https://amdg.ffrz.hr/bibl_kratice.pdf
 9. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora01.pdf
 10. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora01.ppt
 11. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora02_kanon_stv aranje.pdf
 12. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora02_kanon_stv aranje.ppt
 13. https://amdg.ffrz.hr/post1.htm
 14. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora03_evolucija _kajin.pdf
 15. https://amdg.ffrz.hr/amdg_aiv/sz/sz03a_kajin.mp3
 16. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora04_noa_abr.p df
 17. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora04_noa_abr.p pt
 18. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora05_jakov.pdf
 19. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora05_jakov.ppt
 20. https://amdg.ffrz.hr/post28.htm
 21. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora06_izl.pdf
 22. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora07_izl34.pdf
 23. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora07_izl34.ppt
 24. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora07_lev.ppt
 25. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora07_lev.ppt
 26. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora08_br.pdf
 27. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora08_br.ppt
 28. https://amdg.ffrz.hr/mojsijezagovornik.htm
 29. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora09_pnz.pdf
 30. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora09_pnz.ppt
 31. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=mojsijeprorok
 32. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=mojsije
 33. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora10_josua.pdf
 34. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora10_josua.ppt
 35. https://amdg.ffrz.hr/joshua.pdf
 36. https://amdg.ffrz.hr/josua_tora.htm
 37. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora11_suci.pdf
 38. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora11_suci.ppt
 39. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=gideon
 40. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=samson
 41. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora12_sam.pdf
 42. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora12_sam.ppt
 43. https://amdg.ffrz.hr/ana.htm
 44. https://amdg.eu/2013/11/plodonosan-zavjet/
 45. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=eli_svecenik
 46. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=sam_zvanje
 47. https://amdg.ffrz.hr/olimp/david.pdf
 48. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=prorokgad
 49. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora13_kr.pdf
 50. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora13_kr.ppt
 51. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=elizej
 52. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=benjimla
 53. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora12_david_sal omon.ppt
 54. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora14_ljet.pdf
 55. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora14_ljet.ppt
 56. https://amdg.ffrz.hr/ljetopisi.php
 57. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora15_ezr1_6.pd f
 58. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora15_ezr1_6.pp t
 59. https://amdg.ffrz.hr/ezr.htm
 60. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/studenti_nastavniciF TI2016.doc
 61. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora16_ezr_neh_l ik.pdf
 62. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora16_ezr_neh_l ik.ppt
 63. https://amdg.ffrz.hr/ezr.htm
 64. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=ezra_svecenik
 65. https://amdg.eu/2013/04/ezra-i-nov-pocetak/
 66. https://amdg.ffrz.hr/nehemija.htm
 67. https://amdg.eu/2014/05/nehemija-graditelj-i-sv-jo sip/
 68. https://amdg.eu/2014/05/uspjesan-socijalni-reforma tor-nehemija-neh-5/
 69. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora17a_tob.pdf
 70. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora17a_tob.ppt
 71. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora17b_jdt.pdf
 72. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora17b_jdt.ppt
 73. https://amdg.ffrz.hr/olimp/judita_olimp.pdf
 74. https://amdg.ffrz.hr/amdg_aiv/biblija_htv/judita20 13-12-01Biblija.mp4
 75. https://youtu.be/aySebypvRjA
 76. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora18_est.pdf
 77. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora18_est.ppt
 78. https://amdg.ffrz.hr/estera2.htm
 79. https://amdg.eu/2013/05/velika-molitva-kraljice-es tere/
 80. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora19_mak.pdf
 81. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora19_mak.ppt
 82. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora20_makabej.p df
 83. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora20_makabej.p pt
 84. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora21_jakovmoli .pdf
 85. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora21_jakovmoli .ppt
 86. https://amdg.ffrz.hr/amdg_aiv/sz/sz10_jakovljevamo litva.mp3
 87. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora22a_melkised ek.pdf
 88. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora22a_melkised ek.ppt
 89. https://amdg.eu/2012/03/svecenik-melkisedek/
 90. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora22b_salomonm oli.pdf
 91. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora22b_salomonm oli.ppt
 92. https://amdg.eu/2012/04/kraljevska-molitva/
 93. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora23_Post22.pd f
 94. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora23_Post22.pp t
 95. https://amdg.ffrz.hr/amdg_aiv/sz/sz07_post22.mp3
 96. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora24_dekalog.p df
 97. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora24_dekalog.p pt
 98. https://amdg.eu/2012/10/rijeci-koje-je-bog-izgovor io/
 99. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora25_mirjam_ga d_benjimla.pdf
 100. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora25_mirjam_ga d_benjimla.ppt
 101. https://amdg.ffrz.hr/?p=239
 102. https://amdg.ffrz.hr/?p=245
 103. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora26_benjimla_ ilija_hulda.pdf
 104. https://amdg.ffrz.hr/fti_tora/fti_tora26_benjimla_ ilija_hulda.ppt
 105. https://amdg.ffrz.hr/benjimla.php
 106. https://amdg.ffrz.hr/hulda2.htm
Post date: 2014-02-26 09:06:38
Post date GMT: 2014-02-26 08:06:38

Post modified date: 2019-10-22 15:56:00
Post modified date GMT: 2019-10-22 13:56:00

Export date: Mon Oct 18 6:33:26 2021 / +0000 GMT
This page was exported from Biblijski portal [ https://amdg.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com