amdg.eu
https://amdg.eu/nastava/fti/
Export date: Thu Jan 28 10:43:05 2021 / +0000 GMT

FTI - Teološki studij pri PUG


ljetni semestar 2016./17.


Proroštvo i apokaliptika
ponedjeljkom i petkom u 8:15, teološka predavaonica,
Jordanovac 110, Zagreb

zimski semestar 2016./17.


Petoknjižje i povijesne knjige
utorkom u 10:15 i četvrtkom, 8:15
teološka predavaonica, FFDI, Jordanovac 110
1

ljetni semestar 2013./14.


Petoknjižje i povijesne knjige
srijedom u 11:15-12:00; petkom 9:15-11:00
teološka predavaonica, FFDI, Jordanovac 110


Proroštvo i apokaliptika
utorkom 11:15-13:00; srijedom 12:15-13:00, teološka predavaonica,
FFDI Jordanovac 110, Zagreb


Quaestiones selectae Novi Testamenti
Izabrana pitanja Novoga zavjeta

ljetni semestar 2012./13.


Libri didactici Veteris Testamenti
Mudrosne knjige i psalmi
četvrtkom od 8,15; teološka dvorana
2

N. Bilić: Ispiti na FFDI i TS

Quaestiones selectae V. T. - 2011./12.

Teološki studij 2011./12.

ljetni semestar 2011./12.


Hebrejski - Uvod u hebrejski jezik Svetoga pisma

zimski semestar 2011./2012.FTI: Quaestiones selectae Veteris Testamenti
ponedjeljkom 11.15 i srijedom u 11.15 h
*
>>>stari prikaz 3


ljetni semestar 2009./10.


Prophetae maiores et minores srijedom u 10:15, četvrtkom u 10:15, teološka predavaonica, FFDI, Jordanovac 110, I. kat 4


Jp0113 Hebrejski jezik Sv. pisma
utorkom u 08,15, teološka predavaonica
5


zimski semestar 2009./10.


Starozavjetna antropologija 6


Jp0113 Hebrejski jezik Sv. pisma 7, utorkom u 12,15, teološka predavaonica 8 * skripta (.pdf) 9


ljetni semestar 2008./09.


Tu0010 Introductio generalis in S. Scripturam 10, petkom 8,15 h; predavaonica 1; ECTS 3 11


zimski semestar 2008./09.Hermeneutika biblijskih likova
petkom od 10.15 h, predavaonica 2, ECTS 3
12ljetni semestar 2007./08.


Jp0113 Hebrejski jezik Sv. pisma 13, ponedjeljkom i srijedom u 12,15, teološka predavaonica 14


FTI: Tu0010 Introductio generalis in S. Scripturam
petkom 11,15, predavaonica 1
15


FTI: Tp1131 Lingua hebraica 16
ponedjeljkom i srijedom u 12,15 17


zimski semestar 2007./08.


Tp1130 Quaestiones selectae Veteris Testamenti 18, utorkom u 10,15 (teol. dvorana) i petkom u 11,15 (predavaonica 2) 19


ljetni semestar 2006./07.


Tp1100 Pentateuchus et prophetae anteriores (antiquiores) – Petoknjižje i povijesne knjige 20
utorkom i srijedom u 9,15 (Bilić), petkom u 10,15 (Matić); teol. predavaonica
Literatura: BHS, LXX, Komentari pojedinih knjiga. Svaki slušač u dogovoru s voditeljem preuzima jedan praktičan zadatak.
21


zimski semestar 2006./2007.


Ts9110 Seminar: Važnost dijaloga na životnom putu praoca Jakova 22


Raspored / Literatura 23 * Upute za pisani rad 24
Links:
 1. https://amdg.eu/nastava/fti/tora_povijest/
 2. https://amdg.eu/didactici/
 3. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/?stranica=szpolitik a2011
 4. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/?stranica=prophetae
 5. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/?stranica=hebr00
 6. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/hb_antrop.html
 7. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/?stranica=hebr00
 8. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/?stranica=hebr00
 9. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/hebr-1.kolokvij.pdf
 10. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/up0060.htm
 11. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/up0060.htm
 12. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/ir2101.htm
 13. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/hebr00.htm
 14. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/hebr00.htm
 15. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/up0060.htm
 16. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/hebr00.htm
 17. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/hebr00.htm
 18. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/tp1130.htm
 19. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/tp1130.htm
 20. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/tp1100.htm
 21. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/tp1100.htm
 22. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/dijalogPost.htm
 23. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/seminar06.htm
 24. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/upute.htm
Post date: 2012-05-04 08:18:04
Post date GMT: 2012-05-04 06:18:04

Post modified date: 2018-06-25 19:55:50
Post modified date GMT: 2018-06-25 17:55:50

Export date: Thu Jan 28 10:43:05 2021 / +0000 GMT
This page was exported from amdg.eu [ https://amdg.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com