Biblijski portal
https://amdg.eu/mvi-tora/
Export date: Tue Oct 19 18:42:19 2021 / +0000 GMT

MVI: Izbor iz Petoknjižja


TVT341 Egzegeza Staroga zavjeta - Izbor iz Petoknjižja

na Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a; 350. akademska godina Sveučilišta u Zagrebu, zimski semestar 2018./2019., 3. godina preddiplomskog studija; pregled (.doc) 1

Stanje: 25. 1. 2019.

1) 3.10.18. PDF 2* Uvod. Imanentna hermeneutika. Biblijski kanon. Stvaranje (.ppt) 3 * Uvod u čitanje Petoknjižja 4 * Razvoj Kanona 138 95 49 5 * Dobrota u strukturi stvaranja 139 98 50 6 2) 10.10.18. PDF 7* Stvaranje. Evolucija na prvim stranicama Biblije (.ppt) 8 * Na sliku Božju * Tajna kršćanske plodnosti (Iv 15,1-8) * Eva – žena * Prvi grijeh (Post 3) 143 141 102 99 53 12 9 3) 17.10.18. PDF 10* Kajinov sindrom; Božji savez s Noom (.ppt) 11 * Eva – žena * Prvi grijeh (Post 3) 143 141 102 99 53 12 9 * Kajinov sindrom * Prvi savez * “Prvi savez. Post 9, 8-17 u teologiji saveza.” u Crkva u svijetu: CUS. 47 (2012) ISSN 0352-400, 1, Split 2012. * 4) 24.10.18. PDF 13* Abraham vjernik (Post 12.15.17) i njegova kušnja (Post 22) .ppt 14 * Abrahamov poziv 31.10.18. Dan Reformacije 5) 7.11.18. PDF 15* Jakov je Izrael (.ppt) 16 * Početak iz snova 146 107 62 17 * Jakovljev zavjet (Post 28,20-22) * Jakovljeva molitva (Post 32,10-13) * Borba za blagoslov (Post 32,25-31) * Sukob Ezava i Jakova * Praotac Jakov opet u domovini (Post 35) * Obiteljski dijalog u životu praoca Jakova 14.11.18. Promocija na Sveučilištu 6) 21.11.18. PDF 18* Mojsije i Mirjam u Knjizi Izlaska (.ppt) 19 * Mojsijev poziv * Središnji događaj * Riječi koje je Bog izgovorio * Proročica Mirjam 150 110 65 20 7) 28.11.18. PDF 21* Kušnja u pustinji i Mojsijeva druga prilika (.ppt) 22 * Sudbonosna pustinja (Izl 32) 152 113 68 23 * Mojsijeva druga prilika * Pogledajte: Mojsije i pravi Bog na HTV (Izl 32 i 34) (10.11.13.) 8) 5.12.18. PDF 24 * Levitski zakonik (.ppt) 25 9) 12.12.18. PDF 26 * Knjiga Brojeva (.ppt) 27 * Obiteljski sukob (Br 12) * Mojsije zagovornik 155 28 Božić 10) 11.1.19. PDF 29 * Ponovljeni zakon (.ppt) 30 * Prikaz prema G. Brauliku * Mojsije – uzor prorok 157 120 75 31 * Mojsije - sluga Gospodnji; Jošua u Petoknjižju (.ppt) 158 32 11) 18.1.19. PDF 33Egzistencijalna molitva patrijarha Jakova; Konstituiranje Božjega naroda; Jošua i Mojsije (.ppt) 34 * Jakovljeva molitva * Poslušajte: Egzistencijalna molitva patrijarha Jakova 160 123 78 35Ratnik i molitelj (.pdf) 130 84 36 * Jošua, ratnik u Izl 17 * Jošua u Petoknjižju (natuknice) 131 85 37 12) 25.1.19. PDF 38 * Blagoslov - dan i zadan; Zapovijed ljubavi (.ppt) 39 * Blagoslov - dan i zadan Aron, brat Mojsijev (.ppt) 40 * Aron, svećenik 124 79 41 * Poslušajte: Aron, svećenik (.mp3, 3,17MB; 3,28 min.) 163 125 80 42 * Aron, brat Mojsijev u Izl i Lev 164 126 81 43 *
Za ispit je potreban ponajprije opći pregled obrađivanih biblijskih tekstova iz Petoknjižja koji su ovdje navedeni. Potom, iz nekog prikladnoga Uvoda uz Stari zavjet (Introduction...) potrebno je proučiti onaj dio koji govori o Petoknjižju. Studenti mogu za ispit po vlastitom odabiru za ispit pripraviti po jednu knjigu, jednu temu i jedan lik iz Petoknjižja. Radi didaktike i jasnijega izlaganje tri odabrane stvari studenti mogu po vlastitom izboru spremiti u tri različita smjera: za (1) rad s djecom, za (2) predavanje studentima i kao (3) stručno izlaganje na znanstvenom simpoziju.
Audio udžbenik: Sveta knjiga. Teološki uvod u Stari zavjet (1. dio: Petoknjižje) 44

PREGLED LITERATURE

1. primarna literatura: tekst Svetog pisma s uvidom u hebr. odnosno grč. izvornik. Za studij je najprikladnije izdanje “Jeruzalemska Biblija” jer donosi podjelu s teksta s dodanim podnaslovima, popratne uvode i bilješke i unutarbiblijske veze. 2.  na hrvatskom: Anto Popović, תּוֹרָה – Torah – Pentateuh – Petoknjižje (Uvod u knjige Staroga zavjeta 1), KS, Zagreb 2012. Word Bible Commentary (WBC): Wenham, Gordon J. (1987). Genesis 1-15. 1. Thomas Nelson. ISBN 978-0849902000. Wenham, Gordon J. (1994). Genesis 16-50. 2. Thomas Nelson. ISBN 978-0849902017. Durham, John I. (1987). Exodus. 3. Thomas Nelson. ISBN 978-0849902024. Hartley, John E. (1992). Leviticus. 4. Thomas Nelson. ISBN 978-0849902031. Budd, Phillip J. (1984). Numbers. 5. Thomas Nelson. ISBN 978-0849902048. Christensen, Duane L. (1991). Deuteronomy 1-11. 6a. Thomas Nelson. ISBN 978-0849902055. Christensen, Duane L. (2002). Deuteronomy 12-34. 6b. Thomas Nelson. ISBN 978-0849910326. 978-0849902062 Anchor Yale Bible Commentary: Genesis (Vol. 1) by E.A. Speiser (1964) Exodus 1-18 (Vol. 2) by William H.C. Propp (1998) Exodus 19-40 (Vol. 2A) by William H.C. Propp (2006) Leviticus 1-16 (Vol. 3) by Jacob Milgrom (1991) Leviticus 17-22 (Vol. 3A) by Jacob Milgrom (2000) Leviticus 23-27 (Vol. 3B) by Jacob Milgrom (2000) Numbers 1-20 (Vol. 4) by Baruch A. Levine (1993) Numbers 21-36 (Vol. 4A) by Baruch A. Levine (2000) Deuteronomy 1-11 (Vol. 5) by Moshe Weinfeld (1991) 3. W. J. Harrington, Uvod u Stari zavjet. Spomen obećanja (preveo M. Zovkić), Zagreb 1977. John Drane, Uvod u Stari zavjet, Evanđeoski teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Zagreb 2009. Ivan Dugandžić, Upoznajmo Bibliju. Narod Božji i njegovo Sveto pismo (ISBN 978-953-241-266-6), Glas Koncila, Zagreb 2011. Interdisciplinarni međunarodni simpozij Stari zavjet - vrelo vjere i kulture Rijeka, 2003. 4. Opći Uvodi u SZ i Komentari pojedinih knjiga. Vrlo kvalitetan uvod jest: E. Zenger, Einleitung in das Alte Testament, 3. izd. Stuttgart 1998. i dalje. Stipe Jurič, Biblija. Misterij Boga i čovjekova spasenja izražen ljudskim jezikom, Zagreb 2008. Enzo Bianco, Lectio divina. Susret s Bogom u njegovoj riječi, Zagreb 2005. Lawrence Boadt, Reading the Old Testament. An introduction, New York, 1984. A. R.Ceresko, Introduction to the Old Testament. A liberation perspective, London, 1999. 5. Na hrvatskom su dostupni: A. Rebić, Središnje teme Staroga zavjeta, Zagreb 1996. A. Rebić, "Aktualnost i mjerodavnost Biblije na pragu trećeg tisućljeća. Uz dokument Papinske biblijske komisije 'Tumačenje Biblije u Crkvi'" (1993.), Bogoslovska smotra, 67 (1997), 2/3, 141-170 B. Lujić, Biblijska promišljanja sadašnjega trenutka, Zagreb 1998. B. Lujić, Teološka funkcija "berit" u izražavanju i oblikovanju odnosa između Jahve i naroda u Starozavjetnim spisima, Bogoslovska smotra, 61 (1991), 3-4 ; str. 274-290 M. Oeming, "Kanonsko tumačenje Svetog pisma. Prednosti i granice jednoga novog pristupa Bibliji" (preveo I. Dugandžić); Svesci = Communio (1998), 91, str. 22-28. Anto Popović, Od slike Božje do Božjeg sinovstva. Povezanost Starog i Novog zavjeta na primjeru egzegetsko-teološke analize odabranih svetopisamskih tekstova (ISBN 978-953-11-0344-2), KS, Zagreb, 2008. C. Tomić, Poruka spasenja Svetog pisma Starog zavjeta, Zagreb 1983. C. Tomić, Povijest spasenja, Zagreb 1977–1995. svesci: 1. Prapovijest spasenja, 2. Praoci Izraela, 3. Izlazak C. Tomić, Pristup Bibliji. Opći uvod u Sveto pismo, Zagreb 1986. T. Vuk, "Povijesno-kritička metoda u biblijskoj egzegezi. Razmišljanja o aktualnoj situaciji, posebno s obzirom na Stari zavjet", Bogoslovska smotra 64 (1994), 1/4 ; str. 249-280. 5. dodatna literatura (pojedine teme) J. Kremer, "Vjerno tekstu - ne doslovno. Granice i mogućnosti jednostavnog čitanja Biblije" (preveo I. Dugandžić) Svesci = Communio 26 (1992), 2-5(75-77) ; str. 62-66. L. Jaroš, A. Grün, Živi što jesi. Biblijski ženski likovi kao arhetipi (prevela Marija Benedikta Matošević). Zagreb, 2006. A. Grün, Boriti se i ljubiti. Muškarac u biblijskoj perspektivi (preveo R. Vukoja), Zagreb 2005. B. Lujić, "Od Boga ratnika do Boga sveobuhvatne ljubavi. Biblijska interpretacija rata", Bosna franciscana 2 (1994) 2; str. 32-58. A. Rebić, "Hebrejski način razmišljanja i izražavanja", Svesci = Communio (1995), 85/86 ; str. 51-54 A. Rebić, Pravednost u Starom zavjetu, Bogoslovska smotra, 62 (1992), 1–2, str. 39-45 A. Rebić, Stvaranje svijeta i čovjeka. Egzegeza i biblijska teologija Post 1-3 s uvodom u Petoknjižje, Zagreb 1996. A. Rebić, "Tko su jaki u Starome zavjetu", Svesci = Communio, (1999.), 95, str. 49-53. A. Rebić, Značajke biblijskog hebrejskog jezika u odnosu na spoznaju i interpretaciju, Bogoslovska smotra, 73 (2003), 4. 631-648. doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ nbilic@ffrz.hr

Pregled prijašnje nastave:

ilirik_logoTVT341 Egzegeza SZ - Izbor iz Petoknjižja na TFMVI zimski semestar 2017./18., petkom od 11:00 3. godina preddiplomskog studija TFMVI, Ivana Lučića 1a

stanje: [insert_php]the_modified_date("d.m.Y."); [/insert_php]

Audio udžbenik: Teološki uvod u Stari zavjet 45 1) 6.10.17. PDF 92 46* Uvod. Imanentna hermeneutika. Biblijski kanon. Stvaranje (.ppt) 47 * Uvod u Biblijsku teologiju 137 94 48 * Razvoj Kanona 138 95 49 5 * Dobrota u strukturi stvaranja 139 98 50 6 2) 20.10.17. PDF 51* Adam, čovjek. Evolucija na prvim stranicama Biblije (.ppt) 52 * Na sliku Božju * Tajna kršćanske plodnosti (Iv 15,1-8) * Eva – žena * Prvi grijeh (Post 3) 143 141 102 99 53 12 9 3) 27.10.17. PDF 100 54* Kajinov sindrom; Božji savez s Noom (.ppt) 101 55 * Kajinov sindrom * Prvi savez * “Prvi savez. Post 9, 8-17 u teologiji saveza.” u Crkva u svijetu: CUS. 47 (2012) ISSN 0352-400, 1, Split 2012. * 4) 3.11.17. PDF 56 * Abraham vjernik (Post 12.15.17) i njegova kušnja (Post 22) .ppt 104 57 * Abrahamov poziv 5) 10.11.17. PDF 58 * Abrahamova kušnja (Post 22) .ppt 59 * PDF 105 60* Jakov je Izrael (.ppt) 106 61 * Početak iz snova 146 107 62 17 * Jakovljev zavjet (Post 28,20-22) * Jakovljeva molitva (Post 32,10-13) * Borba za blagoslov (Post 32,25-31) * Sukob Ezava i Jakova * Praotac Jakov opet u domovini (Post 35) * Obiteljski dijalog u životu praoca Jakova 6) 17.11.17. PDF 108 63* Mojsije i Mirjam u Knjizi Izlaska (.ppt) 109 64 * Mojsijev poziv * Središnji događaj * Riječi koje je Bog izgovorio * Proročica Mirjam 150 110 65 20 7) 1.12.17. PDF 111 66* Kušnja u pustinji i Mojsijeva druga prilika (.ppt) 112 67 * Sudbonosna pustinja (Izl 32) 152 113 68 23 * Mojsijeva druga prilika * Pogledajte: Mojsije i pravi Bog na HTV (Izl 32 i 34) (10.11.13.) 8) 8.12.17. PDF 69 * Levitski zakonik (.ppt) 70 9) 15.12.17. PDF 116 71 * Knjiga Brojeva (.ppt) 117 72 10) 12.1.18. PDF 118 73 * Ponovljeni zakon (.ppt) 119 74 * Prikaz prema G. Brauliku * Mojsije – uzor prorok 157 120 75 31 11) 19.1.18. PDF 121 76 * Egzistencijalna molitva patrijarha Jakova; Blagoslov - dan i zadan; Aron, brat Mojsijev (.ppt) 122 77 * Jakovljeva molitva * Poslušajte: Egzistencijalna molitva patrijarha Jakova 160 123 78 35 * Aron, svećenik 124 79 41 * Poslušajte: Aron, svećenik (.mp3, 3,17MB; 3,28 min.) 163 125 80 42 * Aron, brat Mojsijev u Izl i Lev 164 126 81 43 * Blagoslov - dan i zadan 12) PDF 82Jošua i Mojsije; Konstituiranje Božjega naroda; Zapovijed ljubavi (.ppt) 83Ratnik i molitelj (.pdf) 130 84 36 * Jošua, ratnik u Izl 17 * Jošua u Petoknjižju (natuknice) 131 85 37 Za one koji žele znati više: PDF 132 86 * Bračne krize Abrahama i Sare; Melkisedek; Zakon o kralju (.ppt) 87 *Melkisedek, kralj i svećenik 129 88 PDF 134 89 * Ljudski krik u Bibliji - počeci; Osnove proroštva (.ppt) 90 Za ispit je potreban opći pregled obrađivanih biblijskih tekstova iz Petoknjižja koji su ovdje navedeni. Iz nekog prikladnoga Uvoda uz Stari zavjet (Introduction...) potrebno je proučiti onaj dio koji govori o Petoknjižju. Studenti mogu po vlastitom odabiru za ispit pripraviti po jednu knjigu, jednu temu i jedan lik iz Petoknjižja. Radi didaktike i jasnijega izlaganja te tri odabrane točke studenti mogu, po vlastitom izboru, spremiti u tri različita smjera: za (1) rad s djecom, za (2) predavanje studentima-odraslima i kao (3) stručno izlaganje na znanstvenom simpoziju.
ispitni rokovi (Ivana Lučića 1a): zimski ponedjeljak, 12. veljače 2018. od 9:00 ponedjeljak, 19. veljače 2018. od 9:00 konzultacije (u vrijeme predavanja): srijedom od 10:30, FFRZ, Jordanovac 110, soba 118
⌂ natrag na amdg.eu/tfmvi 165 91 prijašnja nastava: 2016./2017. 1) 14.10.16. PDF 92 46* Biblijski kanon. Imanentna hermeneutika (.ppt) 93 * Uvod u Biblijsku teologiju 137 94 48 * Razvoj Kanona 138 95 49 5 * 2) 21.10.16. PDF 96* Stvaranje svijeta i čovjeka; Evolucija na prvim stranicama Biblije (.ppt) 97 * Dobrota u strukturi stvaranja 139 98 50 6 * Na sliku Božju * Tajna kršćanske plodnosti (Iv 15,1-8) * Eva – žena * Prvi grijeh (Post 3) 143 141 102 99 53 12 9 3) 28.10.16. PDF 100 54* Kajinov sindrom; Božji savez s Noom (.ppt) 101 55 * Eva – žena * Prvi grijeh (Post 3) 143 141 102 99 53 12 9 * Kajinov sindrom * Prvi savez * “Prvi savez. Post 9, 8-17 u teologiji saveza.” u Crkva u svijetu: CUS. 47 (2012) ISSN 0352-400, 1, Split 2012. * 4) 4.11.16. PDF 103* Abraham vjernik (Post 12.15.17) i njegova kušnja (Post 22) .ppt 104 57 * Abrahamov poziv 5) 11.11.16. PDF 105 60* Jakov je Izrael (.ppt) 106 61 * Početak iz snova 146 107 62 17 * Jakovljev zavjet (Post 28,20-22) * Jakovljeva molitva (Post 32,10-13) * Borba za blagoslov (Post 32,25-31) * Sukob Ezava i Jakova * Praotac Jakov opet u domovini (Post 35) * Obiteljski dijalog u životu praoca Jakova 6) 18.11.16. PDF 108 63* Mojsije i Mirjam u Knjizi Izlaska (.ppt) 109 64 * Mojsijev poziv * Središnji događaj * Riječi koje je Bog izgovorio * Proročica Mirjam 150 110 65 20 7) 25.11.16. PDF 111 66* Kušnja u pustinji i Mojsijeva druga prilika (.ppt) 112 67 * Sudbonosna pustinja (Izl 32) 152 113 68 23 * Mojsijeva druga prilika * Pogledajte: Mojsije i pravi Bog na HTV (Izl 32 i 34) (10.11.13.) 8) 2.12.16. PDF 114 * Levitski zakonik (.ppt) 115 * PDF 116 71 * Knjiga Brojeva (.ppt) 117 72 9) 9.12.16. PDF 118 73 * Ponovljeni zakon (.ppt) 119 74 * Prikaz prema G. Brauliku * Mojsije – uzor prorok 157 120 75 31 10) 16.12.16. PDF 121 76 * Egzistencijalna molitva patrijarha Jakova; Blagoslov - dan i zadan; Aron, brat Mojsijev (.ppt) 122 77 * Jakovljeva molitva * Poslušajte: Egzistencijalna molitva patrijarha Jakova 160 123 78 35 * Aron, svećenik 124 79 41 * Poslušajte: Aron, svećenik (.mp3, 3,17MB; 3,28 min.) 163 125 80 42 * Aron, brat Mojsijev u Izl i Lev 164 126 81 43 * Blagoslov - dan i zadan 11) 13.1.17. PDF 127 * Melkisedek; Jošua i Mojsije (.ppt) 128 * Melkisedek, kralj i svećenik 129 88 * Ratnik i molitelj (.pdf) 130 84 36 * Jošua, ratnik u Izl 17 * Jošua u Petoknjižju (natuknice) 131 85 37 12) 20.1.17. PDF 132 86 * Bračne krize Abrahama i Sare; Božji narod u Petoknjižju; Zakon o kralju (.ppt) 133 13) 27.1.17. PDF 134 89 * Ljudski krik u Bibliji - počeci; Osnove proroštva; Najveća zapovijed (.ppt) 135 Izbor iz Petoknjižja na TFMVI petkom, od 9:50 3. god. preddiplomskoga studija, zimski s. 15./16.

stanje: 29.01.16.

1) 09.10.15. Biblijski kanon. Stvaranje svijeta i čovjeka (.ppt) 136 * Uvod u Biblijsku teologiju 137 94 48 * Razvoj Kanona 138 95 49 5 * Dobrota u strukturi stvaranja 139 98 50 6 * Na sliku Božju * Tajna kršćanske plodnosti (Iv 15,1-8) 2) 16.10.15. Adam i Eva, Kajinov sindrom (.ppt) 140 * Eva – žena * Prvi grijeh (Post 3) 143 141 102 99 53 12 9 * Kajinov sindrom 3) 23.10.15. Božji savez s Noom (.ppt) 142 * Eva – žena * Prvi grijeh (Post 3) 143 141 102 99 53 12 9 * Kajinov sindrom * Prvi savez * “Prvi savez. Post 9, 8-17 u teologiji saveza.” u Crkva u svijetu: CUS. 47 (2012) ISSN 0352-400, 1, Split 2012. * 4) 30.10.15. Abraham vjernik (Post 12.15.17) i njegova kušnja (Post 22) .ppt 144 * Abrahamov poziv 4) 6.11.15. Jakov je Izrael (.ppt) 145 * Početak iz snova 146 107 62 17 * Jakovljev zavjet (Post 28,20-22) * Jakovljeva molitva (Post 32,10-13) * Borba za blagoslov (Post 32,25-31) * Sukob Ezava i Jakova * Praotac Jakov opet u domovini (Post 35) * Obiteljski dijalog u životu praoca Jakova 5)13.11.15. Mojsije i Mirjam u Knjizi Izlaska (.ppt) 147 * Mojsijev poziv * Središnji događaj * Aron, svećenik 148* Aron, brat Mojsijev 149 * Proročica Mirjam 150 110 65 20 6) 20.11.15. Kušnja u pustinji i Mojsijeva druga prilika (.ppt) 151 * Riječi koje je Bog izgovorio * Sudbonosna pustinja (Izl 32) 152 113 68 23 * Mojsijeva druga prilika * Pogledajte: Mojsije i pravi Bog na HTV (Izl 32 i 34) (10.11.13.) 7) 27.11.15. Levitski zakonik (.ppt) 153 8) 4.12.15. Knjiga Brojeva (.ppt) 154 * Obiteljski sukob (Br 12) * Mojsije zagovornik 155 28 9) 11.12.15. Ponovljeni zakon (.ppt) 156 * Prikaz prema G. Brauliku * Mojsije – uzor prorok 157 120 75 31 10) 18.12.15. Mojsije - sluga Gospodnji; Jošua u Petoknjižju (.ppt) 158 32 11) 15.01.16. Egzistencijalna molitva patrijarha Jakova; Božji narod u Knjizi Izlaska (.ppt) 159 * Jakovljeva molitva * Poslušajte: Egzistencijalna molitva patrijarha Jakova 160 123 78 35 12) Aron, brat Mojsijev; Blagoslov - dar i zadatak (.ppt) 161 * Aron, svećenik 162* Poslušajte: Aron, svećenik (.mp3, 3,17MB; 3,28 min.) 163 125 80 42 * Aron, brat Mojsijev u Izl i Lev 164 126 81 43 * Blagoslov - dan i zadan Za ispit je potreban opći pregled obrađivanih biblijskih tekstova iz Petoknjižja koji su ovdje navedeni. Iz nekog prikladnoga Uvoda uz Stari zavjet (Introduction...) potrebno je proučiti onaj dio koji govori o petoknjižju. Studenti mogu po vlastitom odabiru za ispit pripraviti po jednu knjigu, jednu temu i jedan lik iz Petoknjižja. Radi didaktike i jasnijega izlaganje tri odabrane stvari studenti mogu po vlastitom izboru spremiti u tri različita smjera: za (1) rad s djecom, za (2) predavanje studentima i kao (3) stručno izlaganje na znanstvenom simpoziju. ⌂ natrag na amdg.eu/tfmvi 165 91
Links:
 1. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/Tora_pregled.doc
 2. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora01_uvod_kano n.ppt
 3. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora01_uvod_kano n.ppt
 4. https://amdg.eu/2012/02/uvod-u-biblijsku-teologiju /
 5. https://amdg.ffrz.hr/fer_uvod02.htm
 6. https://amdg.ffrz.hr/post1.htm
 7. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora02_stvaranje _evolucija.pdf
 8. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora02_stvaranje _evolucija.ppt
 9. https://amdg.ffrz.hr/prvigrijeh.htm
 10. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora03_kajin_noa .pdf
 11. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora03_kajin_noa .ppt
 12. https://amdg.ffrz.hr/prvigrijeh.htm
 13. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora04_abr.pdf
 14. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora04_abr.ppt
 15. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora05_jakov.pdf
 16. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora05_jakov.ppt
 17. https://amdg.ffrz.hr/post28.htm
 18. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora06_izl.pdf
 19. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora06_izl.ppt
 20. https://amdg.eu/2012/07/molitva-prorocice-mirjam/
 21. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora07_izl32_34. pdf
 22. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora07_izl32_34. ppt
 23. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=izl32
 24. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora08_lev.pdf
 25. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora08_lev.ppt
 26. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora09_br.pdf
 27. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora09_br.ppt
 28. https://amdg.ffrz.hr/mojsijezagovornik.htm
 29. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora10_pnz.pdf
 30. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora10_pnz.ppt
 31. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=mojsijeprorok
 32. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora12_Pnz34_josu a.ppt
 33. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora11_jakovmoli _narod_josua5.pdf
 34. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora11_jakovmoli _narod_josua5.ppt
 35. https://amdg.ffrz.hr/amdg_aiv/sz/sz10_jakovljevamo litva.mp3
 36. https://amdg.ffrz.hr/joshua.pdf
 37. https://amdg.ffrz.hr/josua_tora.htm
 38. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora12_blagoslov _ljubav.pdf
 39. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/ilirik_tora12_blagoslov _ljubav.ppt
 40. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora11_jakovmoli_ blagoslov_aron.ppt
 41. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=aronsvecenik
 42. https://amdg.ffrz.hr/amdg_aiv/aron_svecenik2.mp3
 43. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=aron_izl_lev
 44. https://amdg.ffrz.hr/?page_id=1203
 45. https://amdg.eu/audio-sz/
 46. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora01_uvod_kanon .pdf
 47. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora01_uvod_kanon .ppt
 48. https://amdg.eu/2012/02/uvod-u-biblijsku-teologiju /
 49. https://amdg.ffrz.hr/fer_uvod02.htm
 50. https://amdg.ffrz.hr/post1.htm
 51. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora02_adam_evolu cija.pdf
 52. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora02_adam_evolu cija.ppt
 53. https://amdg.ffrz.hr/prvigrijeh.htm
 54. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora03_kajin_noa. pdf
 55. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora03_kajin_noa. ppt
 56. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora04_abr.pdf
 57. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora04_abr.ppt
 58. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora04a_abr2.pdf
 59. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora04a_abr2.ppt
 60. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora05_jakov.pdf
 61. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora05_jakov.ppt
 62. https://amdg.ffrz.hr/post28.htm
 63. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora06_izl.pdf
 64. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora06_izl.ppt
 65. https://amdg.eu/2012/07/molitva-prorocice-mirjam/
 66. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora07_izl32_34.p df
 67. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora07_izl32_34.p pt
 68. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=izl32
 69. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora08_lev16x9.pd f
 70. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora08_lev16x9.pp t
 71. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora09_br.pdf
 72. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora09_br.ppt
 73. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora10_pnz.pdf
 74. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora10_pnz.ppt
 75. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=mojsijeprorok
 76. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora11_jakovmoli_ blagoslov_aron.pdf
 77. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora11_jakovmoli_ blagoslov_aron.ppt
 78. https://amdg.ffrz.hr/amdg_aiv/sz/sz10_jakovljevamo litva.mp3
 79. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=aronsvecenik
 80. https://amdg.ffrz.hr/amdg_aiv/aron_svecenik2.mp3
 81. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=aron_izl_lev
 82. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora12_josua5_nar od_ljubav.pdf
 83. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora12_josua5_nar od_ljubav.ppt
 84. https://amdg.ffrz.hr/joshua.pdf
 85. https://amdg.ffrz.hr/josua_tora.htm
 86. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora13_abrsara_na rod_pnz17.pdf
 87. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora13_abrsara_na rod_pnz17.ppt
 88. https://amdg.eu/2012/03/svecenik-melkisedek/
 89. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora14_krik_proro stvo_ljubav.pdf
 90. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora14_krik_proro stvo_ljubav.ppt
 91. https://amdg.eu/tfmvi/
 92. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora01_uvod_kanon .pdf
 93. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora01_uvod_kanon .ppt
 94. https://amdg.eu/2012/02/uvod-u-biblijsku-teologiju /
 95. https://amdg.ffrz.hr/fer_uvod02.htm
 96. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora02_stvaranje_ evolucija.pdf
 97. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora02_stvaranje_ evolucija.ppt
 98. https://amdg.ffrz.hr/post1.htm
 99. https://amdg.ffrz.hr/prvigrijeh.htm
 100. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora03_kajin_noa. pdf
 101. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora03_kajin_noa. ppt
 102. https://amdg.ffrz.hr/prvigrijeh.htm
 103. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora04_abr.pdf
 104. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora04_abr.ppt
 105. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora05_jakov.pdf
 106. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora05_jakov.ppt
 107. https://amdg.ffrz.hr/post28.htm
 108. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora06_izl.pdf
 109. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora06_izl.ppt
 110. https://amdg.eu/2012/07/molitva-prorocice-mirjam/
 111. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora07_izl32_34.p df
 112. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora07_izl32_34.p pt
 113. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=izl32
 114. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora08_lev.pdf
 115. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora08_lev.ppt
 116. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora09_br.pdf
 117. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora09_br.ppt
 118. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora10_pnz.pdf
 119. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora10_pnz.ppt
 120. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=mojsijeprorok
 121. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora11_jakovmoli_ blagoslov_aron.pdf
 122. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora11_jakovmoli_ blagoslov_aron.ppt
 123. https://amdg.ffrz.hr/amdg_aiv/sz/sz10_jakovljevamo litva.mp3
 124. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=aronsvecenik
 125. https://amdg.ffrz.hr/amdg_aiv/aron_svecenik2.mp3
 126. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=aron_izl_lev
 127. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora12_melkisedek _josua5.pdf
 128. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora12_melkisedek _josua5.ppt
 129. https://amdg.eu/2012/03/svecenik-melkisedek/
 130. https://amdg.ffrz.hr/joshua.pdf
 131. https://amdg.ffrz.hr/josua_tora.htm
 132. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora13_abrsara_na rod_pnz17.pdf
 133. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora13_abrsara_na rod_pnz17.ppt
 134. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora14_krik_proro stvo_ljubav.pdf
 135. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora14_krik_proro stvo_ljubav.ppt
 136. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora01_kanon_stva ranje.ppt
 137. https://amdg.eu/2012/02/uvod-u-biblijsku-teologiju /
 138. https://amdg.ffrz.hr/fer_uvod02.htm
 139. https://amdg.ffrz.hr/post1.htm
 140. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora02_adam_kajin .ppt
 141. https://amdg.ffrz.hr/prvigrijeh.htm
 142. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora02a_noa.ppt
 143. https://amdg.ffrz.hr/prvigrijeh.htm
 144. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora05_abr.ppt
 145. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora06_jakov.ppt
 146. https://amdg.ffrz.hr/post28.htm
 147. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora07_izl_mojsij e.ppt
 148. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=aronsvecenik
 149. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=aron_izl_lev
 150. https://amdg.eu/2012/07/molitva-prorocice-mirjam/
 151. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora08_izl32_34.p pt
 152. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=izl32
 153. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora09_lev.ppt
 154. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora10_br.ppt
 155. https://amdg.ffrz.hr/mojsijezagovornik.htm
 156. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora11_pnz.ppt
 157. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=mojsijeprorok
 158. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora12_Pnz34_josu a.ppt
 159. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora13_jakovmoli_ narod.ppt
 160. https://amdg.ffrz.hr/amdg_aiv/sz/sz10_jakovljevamo litva.mp3
 161. https://amdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_tora14_aron_blago slov.ppt
 162. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=aronsvecenik
 163. https://amdg.ffrz.hr/amdg_aiv/aron_svecenik2.mp3
 164. https://amdg.ffrz.hr/?stranica=aron_izl_lev
 165. https://amdg.eu/tfmvi/
Post date: 2014-10-24 09:19:22
Post date GMT: 2014-10-24 07:19:22

Post modified date: 2019-12-01 15:41:24
Post modified date GMT: 2019-12-01 14:41:24

Export date: Tue Oct 19 18:42:19 2021 / +0000 GMT
This page was exported from Biblijski portal [ https://amdg.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com