amdg.eu
https://amdg.eu/milosrdje/
Export date: Sun May 31 23:13:32 2020 / +0000 GMT

Milosrđe u Bibliji


Mala škola milosrđa u Svetom pismu


1. Isus - Učitelj milosrđa 1holyfacejesus. U prispodobi o milosrdnom Samarijancu (Lk 10,25-37) .ppt 2 * Krist - Učitelj milosrđa 3 * Molitva milosrdnom Kristu 4

2. Velika objava Božjega milosrđa. Mojsijeva druga prilika (Izl 34,1-9) 5 * Mojsijeva druga prilika 6 * Mojsijeva molitva 7

3. Kraljevska molitva. Kako je Salomon molio za mudro srce (1 Kr 3,5–14; 2 Ljet 1,7–12) 8 * Kraljevska molitva (1 Kr 3,6–9; 2 Ljet 1,8–10) 9 * Molitva s kraljem Salomonom 10

4. Sveta škola srca. Prorok Jona i njegova sjenica (Jon 4) 11 * Jonina druga molitva 12 * Molitva s prorokom Jonom 13

5. Božje milosrđe u Ps 51 (.ppt) 14 * Grijeh i oproštenje u Ps 51 15 * Molitva s kraljem Davidom (uz Ps 51) 16

6. Milosrđe: objava Božje volje Isus i gubavac (Mk 1,40-44; Lk 5,12-16) 17 * Molitva s evanđeoskim gubavcem 18

7. Isus hrani mnoštvo (.ppt) 19 * Znao je što će 20 * Kruh s neba 21 * Krist hrani mnoštvo 22

8. Premalen za svu dobrotu. Egzistencijalna molitva praoca Jakova (Post 32,10-13) .ppt 23 * Jakovljeva molitva 24 * Molitva s praocem Jakovom 25

9. Kristova kušnja u pustinji (.ppt) 26 * Molitva s Kristom u pustinji 27

11. Spasonosni susret s Kristom. Nadcarinik Zakej i milsordni Isus (.ppt) 28  * PDF 29* Zakej, nov čovjek 30 * Molitva s nadcarinikom Zakejem 31

12. Veliko pomirenje. Svjetlo svijeta pred mrakom grijeha (Iv 8,1-12) .ppt 32

13. Milosrdni otac u Kristovoj pouci o rasipnom sinu (Lk 15,11-32) .ppt 33  * PDF 34* Molitva milosrdnom Ocu 35

14. Isus - kralj milosrđa. Evanđeoski izvještaji o Kristovu smilovanju (bolesni u mnoštvu, sin udovice, padavičar, jerihonski slijepci). ppt 36* PDF 37* Molitva s jerihonskim slijepcima 38
Links:
 1. https://amdg.ffrz.hr/milosrdje/milosrdje01_samarij anac.ppt
 2. https://amdg.ffrz.hr/milosrdje/milosrdje01_samarij anac.ppt
 3. https://amdg.eu/2012/09/krist-ucitelj-milosrda/
 4. https://amdg.eu/2012/09/molitva-milosrdnom-kristu/
 5. https://amdg.ffrz.hr/milosrdje/milosrdje02_Izl34.p pt
 6. https://amdg.eu/2012/06/mojsijeva-druga-prilika/
 7. https://amdg.eu/2012/09/mojsijeva-molitva/
 8. https://amdg.ffrz.hr/milosrdje/milosrdje03_salomon .ppt
 9. https://amdg.eu/2012/04/kraljevska-molitva/
 10. https://amdg.eu/2013/09/salomonova-kraljevska-moli tva/
 11. https://amdg.ffrz.hr/milosrdje/milosrdje04_jona.pp t
 12. https://amdg.eu/2012/04/jonina-druga-molitva/
 13. https://amdg.eu/2012/05/molitva-proroka-jone/
 14. https://amdg.ffrz.hr/milosrdje/milosrdje05_ps51.pp t
 15. https://amdg.eu/2013/10/grijeh-i-oprostenje-u-ps-5 1/
 16. https://amdg.eu/2015/11/molitva-s-kraljem-davidom/
 17. https://amdg.ffrz.hr/milosrdje/milosrdje06_gubavac .ppt
 18. https://amdg.eu/2014/04/molitva-gubavca/
 19. https://amdg.ffrz.hr/milosrdje/milosrdje07_umnazan jekruha.ppt
 20. https://amdg.eu/2012/02/znao-je-sto-ce/
 21. https://amdg.eu/2012/03/kruh-s-neba/
 22. https://amdg.eu/2016/01/krist-hrani-mnostvo/
 23. https://amdg.ffrz.hr/milosrdje/milosrdje08_jakovmo li.ppt
 24. https://amdg.eu/2012/03/jakovljeva-molitva/
 25. https://amdg.eu/2012/11/molitva-s-praocem-jakovom/
 26. https://amdg.ffrz.hr/milosrdje/milosrdje09_kusnja. ppt
 27. https://amdg.eu/2015/02/molitva-s-kristom-u-pustin ji/
 28. https://amdg.ffrz.hr/milosrdje/milosrdje11_zakej.p pt
 29. https://amdg.ffrz.hr/milosrdje/milosrdje11_zakej.p df
 30. https://amdg.eu/2012/03/nov-covjek/
 31. https://amdg.eu/2012/10/zakejeva-molitva/
 32. https://amdg.ffrz.hr/milosrdje/milosrdje12_Iv8.ppt
 33. https://amdg.ffrz.hr/milosrdje/milosrdje13_rasipni sin.ppt
 34. https://amdg.ffrz.hr/milosrdje/milosrdje13_rasipni sin.pdf
 35. https://amdg.eu/2016/04/molitva-milosrdnom-ocu/
 36. https://amdg.ffrz.hr/milosrdje/milosrdniIsus14.ppt
 37. https://amdg.ffrz.hr/milosrdje/milosrdniIsus14.pdf
 38. https://amdg.eu/2016/10/molitva-s-jerihonskim-slij epcima/
Post date: 2016-01-21 12:15:02
Post date GMT: 2016-01-21 11:15:02

Post modified date: 2016-11-12 08:27:15
Post modified date GMT: 2016-11-12 07:27:15

Export date: Sun May 31 23:13:32 2020 / +0000 GMT
This page was exported from amdg.eu [ https://amdg.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com