Biblijski portal
https://amdg.eu/milosrdje/
Export date: Thu Oct 21 2:24:10 2021 / +0000 GMT

Milosrđe u Bibliji


Mala škola milosrđa u Svetom pismu

holyfacejesus1. Isus - Učitelj milosrđa. U prispodobi o milosrdnom Samarijancu (Lk 10,25-37) .ppt 1 * Krist - Učitelj milosrđa 2 * Molitva milosrdnom Kristu 3 2. Velika objava Božjega milosrđa. Mojsijeva druga prilika (Izl 34,1-9) 4 * Mojsijeva druga prilika 5 * Mojsijeva molitva 6 3. Kraljevska molitva. Kako je Salomon molio za mudro srce (1 Kr 3,5–14; 2 Ljet 1,7–12) 7 * Kraljevska molitva (1 Kr 3,6–9; 2 Ljet 1,8–10) 8 * Molitva s kraljem Salomonom 9 4. Sveta škola srca. Prorok Jona i njegova sjenica (Jon 4) 10 * Jonina druga molitva 11 * Molitva s prorokom Jonom 12 5. Božje milosrđe u Ps 51 (.ppt) 13 * Grijeh i oproštenje u Ps 51 14 * Molitva s kraljem Davidom (uz Ps 51) 15 6. Milosrđe: objava Božje volje Isus i gubavac (Mk 1,40-44; Lk 5,12-16) 16 * Molitva s evanđeoskim gubavcem 17 7. Isus hrani mnoštvo (.ppt) 18 * Znao je što će 19 * Kruh s neba 20 * Krist hrani mnoštvo 21 8. Premalen za svu dobrotu. Egzistencijalna molitva praoca Jakova (Post 32,10-13) .ppt 22 * Jakovljeva molitva 23 * Molitva s praocem Jakovom 24 9. Kristova kušnja u pustinji (.ppt) 25 * Molitva s Kristom u pustinji 26 10. Spasonosni susret s Kristom. Nadcarinik Zakej i milsordni Isus (.ppt) 27  * PDF 28* Zakej, nov čovjek 29 * Molitva s nadcarinikom Zakejem 30 11. Veliko pomirenje. Svjetlo svijeta pred mrakom grijeha (Iv 8,1-12) .ppt 31 12. Milosrdni otac u Kristovoj pouci o rasipnom sinu (Lk 15,11-32) .ppt 32  * PDF 33* Molitva milosrdnom Ocu 34 13. Isus - kralj milosrđa. Evanđeoski izvještaji o Kristovu smilovanju (bolesni u mnoštvu, sin udovice, padavičar, jerihonski slijepci). ppt 35* PDF 36* Molitva s jerihonskim slijepcima 37
Links:
 1. https://amdg.ffrz.hr/cjelozivotno/milosrdje/milosr dje01_samarijanac.ppt
 2. https://amdg.eu/2012/09/krist-ucitelj-milosrda/
 3. https://amdg.eu/2012/09/molitva-milosrdnom-kristu/
 4. https://amdg.ffrz.hr/cjelozivotno/milosrdje/milosr dje02_Izl34.ppt
 5. https://amdg.eu/2012/06/mojsijeva-druga-prilika/
 6. https://amdg.eu/2012/09/mojsijeva-molitva/
 7. https://amdg.ffrz.hr/cjelozivotno/milosrdje/milosr dje03_salomon.ppt
 8. https://amdg.eu/2012/04/kraljevska-molitva/
 9. https://amdg.eu/2013/09/salomonova-kraljevska-moli tva/
 10. https://amdg.ffrz.hr/cjelozivotno/milosrdje/milosr dje04_jona.ppt
 11. https://amdg.eu/2012/04/jonina-druga-molitva/
 12. https://amdg.eu/2012/05/molitva-proroka-jone/
 13. https://amdg.ffrz.hr/cjelozivotno/milosrdje/milosr dje05_ps51.ppt
 14. https://amdg.eu/2013/10/grijeh-i-oprostenje-u-ps-5 1/
 15. https://amdg.eu/2015/11/molitva-s-kraljem-davidom/
 16. https://amdg.ffrz.hr/cjelozivotno/milosrdje/milosr dje06_gubavac.ppt
 17. https://amdg.eu/2014/04/molitva-gubavca/
 18. https://amdg.ffrz.hr/cjelozivotno/milosrdje/milosr dje07_umnazanjekruha.ppt
 19. https://amdg.eu/2012/02/znao-je-sto-ce/
 20. https://amdg.eu/2012/03/kruh-s-neba/
 21. https://amdg.eu/2016/01/krist-hrani-mnostvo/
 22. https://amdg.ffrz.hr/cjelozivotno/milosrdje/milosr dje08_jakovmoli.ppt
 23. https://amdg.eu/2012/03/jakovljeva-molitva/
 24. https://amdg.eu/2012/11/molitva-s-praocem-jakovom/
 25. https://amdg.ffrz.hr/cjelozivotno/milosrdje/milosr dje09_kusnja.ppt
 26. https://amdg.eu/2015/02/molitva-s-kristom-u-pustin ji/
 27. https://amdg.ffrz.hr/cjelozivotno/milosrdje/milosr dje10_zakej.ppt
 28. https://amdg.ffrz.hr/milosrdje/milosrdje10_zakej.p df
 29. https://amdg.eu/2012/03/nov-covjek/
 30. https://amdg.eu/2012/10/zakejeva-molitva/
 31. https://amdg.ffrz.hr/cjelozivotno/milosrdje/milosr dje11_Iv8.ppt
 32. https://amdg.ffrz.hr/cjelozivotno/milosrdje/milosr dje12_rasipnisin.ppt
 33. https://amdg.ffrz.hr/milosrdje/milosrdje12_rasipni sin.pdf
 34. https://amdg.eu/2016/04/molitva-milosrdnom-ocu/
 35. https://amdg.ffrz.hr/cjelozivotno/milosrdje/milosr dniIsus13.ppt
 36. https://amdg.ffrz.hr/milosrdje/milosrdniIsus13.pdf
 37. https://amdg.eu/2016/10/molitva-s-jerihonskim-slij epcima/
Post date: 2016-01-21 12:15:02
Post date GMT: 2016-01-21 11:15:02

Post modified date: 2020-11-13 19:02:29
Post modified date GMT: 2020-11-13 18:02:29

Export date: Thu Oct 21 2:24:10 2021 / +0000 GMT
This page was exported from Biblijski portal [ https://amdg.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com