Biblijski portal
https://amdg.eu/duhovnost/biblijske-molitve/
Export date: Wed May 5 22:33:32 2021 / +0000 GMT

Biblijske molitve


Molitva novostvorenoga čovjeka * Poslušajte! 1 Molitva Ocu Molitva s majkom Evom * Poslušajte! 2 Molitva s pravednikom Noom Molitva s praocem Abrahamom (kad je doživio Božji poziv) Molitva s Abrahamom (prije nego je sklopio Savez) Molitva s Abrahamom (kad je bio na kušnji) Molitva s Abrahamom i Sarom (kad su prolazili bračne krize) 3 Molitva s Melkisedekom 4 Molitva s praocem Jakovom kad je položio zavjet 5 Molitva s praocem Jakovom (kad se spremao na susret s bratom Ezavom) Molitva s patrijarhom Jakovom Mojsijeva molitva pred gorućim grmom Molitva s proročicom Mirjam 6 * Poslušajte! 7 Mojsijevo zapomaganje (kad su napadali pred Crvenim morem) Molitva s Mojsijem dok se narod klanjao zlatnom teletu (Izl 32) 8 Molitva s Mojsijem (kad je drugi put pozvan na Goru) Molitva s Mojsijem (Izl 34) 9 Molitva s proročicom Deborom Gideonova molitva Molitva majke Samsonove Molitva sa Samuelovom majkom Anom 10 Molitva s dječakom Samuelom Molitva s kraljem Davidom (uz Ps 51) 11 Molitva s prorokom Gâdom 12 Salomonova kraljevska molitva Molitva s prorokom Ilijom Molitva s prorokom Mihejem, Jimlinim sinom 13 Molitva s kraljicom Esterom Molitva s kraljicom Esterom 14 Molitva s Juditom - spasiteljicom 15 Juditina molitva Molitva s patnikom Jobom Molitva Zaručnice u Pjesmi nad pjesmama Molitva s prorokom Izaijom Molitva s kraljem Ezekijom (Iz 38) Molitva s prorokom Jeremijom Molitva za novo srce 16 * Poslušajte! 17 Molitva s Azarjom Molitva s prorokom Amosom Molitva s prorokom Jonom 18 Molitva s proročicom Huldom 19 Molitva s ocem Tobitom Molitva sa sv. Josipom Molitva malom Isusu 20 Molitva sv. Ivanu Krstitelju Molitva na Jordanu 21 Molitva Jaganjcu Božjem 22 Molitva s Kristom u pustinji Molitva Isusu koji me pozvao (Mk 1,16-20) 23 Molitva s Nikodemom 24 Molitva s evanđeoskim gubavcem Molitva Isusu, Učitelju, kad je proglasio Blaženstva (Mt 5,1-12) 25 Molitva s bolesnikom kod svetog kupališta (Iv 5) 26 Molitva preobraženom Isusu 27 Molitva Spasitelju Isusu (kad je izliječio opsjednutnoga) 28 Molitva uzetoga Molitva s čovjekom usahle ruke Molitva s nadcarinikom Zakejem Molitva s Petrom, Isusovim učenikom (kad se utapao; Mt 14) 29 Molitva majke Kanaanke 30 Molitva Isusu (kad je nahranio mnoštvo) 31 Molitva sa slijepcem 32 Molitva milosrdnom Kristu Molitva milosrdnom Ocu 33 Molitva optužene Molitva sa siromahom Lazarom 34 Molitva beskorisnoga sluge 35 Molitva s farizejem i carinikom 36 Molitva Dobrom Pastiru Molitva Kristu pobjedniku nad Sotonom 37 Molitva s Petrom, apostolom - kod Cezareje Filipove 38 Molitva s Martom, Gospodinovom učenicom  39 Molitva s Marijom Magdalenom * Poslušajte! 40 Molitva za svadbeno ruho (uz Mt 22,1-14) 41 Molitva za čisto srce Molitva za vjeru Molitva jerihonskim slijepcima 42 Molitva Isusu, trsu istinskom 43 Raspetom Isusu 44 Molitva majci Mariji 45 Molitva Isusu, Učitelju – na putu u Emaus 46 Molitva za dar Duha Tomina molitva Molitva Petra, apostola Molitva sa svetim Pavlom Molitva s Lidijom 47
Links:
 1. https://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/molitva _novostvorenoga.mp3
 2. https://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/molitva _evina.mp3
 3. https://amdg.eu/2019/03/molitva-s-abrahamom-i-saro m/
 4. https://amdg.eu/2015/04/molitva-s-melkisedekom/
 5. https://amdg.eu/2015/08/molitva-s-praocem-jakovom- kad-je-polozio-zavjet/
 6. https://amdg.eu/2012/07/molitva-prorocice-mirjam/
 7. https://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/luznica 2013_molitvamirjam.mp3
 8. https://amdg.ffrz.hr/?p=303
 9. https://amdg.eu/2016/04/molitva-s-mojsijem/
 10. https://amdg.eu/2012/06/molitva-samuelove-majke-an e/
 11. https://amdg.eu/2015/11/molitva-s-kraljem-davidom/
 12. https://amdg.eu/2018/04/molitva-s-prorokom-gadom/
 13. https://amdg.eu/2018/07/molitva-s-prorokom-mihejem -jimlinim-sinom-1-kr-227-28/
 14. https://amdg.eu/2015/07/molitva-s-kraljicom-estero m-2/
 15. https://amdg.eu/2015/04/molitva-s-juditom-spasitel jicom/
 16. https://amdg.ffrz.hr/?p=2736
 17. https://amdg.ffrz.hr/amdg_aiv/molitva_novosrce.mp3
 18. https://amdg.eu/2012/05/molitva-proroka-jone/
 19. https://amdg.eu/2012/07/molitva-prorocice-hulde/
 20. https://amdg.eu/2016/12/molitva-malom-isusu/
 21. https://amdg.eu/2016/12/molitva-na-jordanu/
 22. https://amdg.eu/2017/01/molitva-jaganjcu-bozjem/
 23. https://amdg.ffrz.hr/?p=276
 24. https://amdg.ffrz.hr/?p=1856
 25. https://amdg.eu/2020/09/molitva-isusu-ucitelju-2/
 26. https://amdg.eu/2017/10/molitva-s-bolesnikom-iv-5/
 27. https://amdg.eu/2016/04/molitva-preobrazenom-isusu /
 28. https://amdg.eu/2016/04/molitva-spasitelju-isusu/
 29. https://amdg.eu/2018/06/molitva-s-petrom-isusovim- ucenikom/
 30. https://amdg.eu/2012/07/molitva-majke-kanaanke/
 31. https://amdg.eu/2016/04/molitva-isusu/
 32. https://amdg.eu/2015/06/molitva-sa-slijepcem/
 33. https://amdg.eu/2016/04/molitva-milosrdnom-ocu/
 34. https://amdg.eu/2016/09/molitva-sa-siromahom-lazar om/
 35. https://amdg.eu/2016/10/molitva-beskorisnoga-sluge /
 36. https://amdg.eu/2019/10/molitva-s-farizejem-i-cari nikom/
 37. https://amdg.eu/2018/08/molitva-kristu/
 38. https://amdg.ffrz.hr/?p=3358
 39. https://amdg.eu/2012/07/martina-molitva/
 40. https://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/molitva _marije_magdalene.mp3
 41. https://amdg.ffrz.hr/?p=581
 42. https://amdg.eu/2016/10/molitva-s-jerihonskim-slij epcima/
 43. https://amdg.eu/2018/07/molitva-isusu-trsu-istinsk om/
 44. https://amdg.eu/2015/07/raspetom-isusu/
 45. https://amdg.ffrz.hr/?p=1085
 46. https://amdg.eu/2013/11/molitva-isusu-na-putu-u-em aus/
 47. https://amdg.eu/2015/07/molitva-s-lidijom-europsko m-vjernicom/
Post date: 2013-02-12 15:43:07
Post date GMT: 2013-02-12 14:43:07

Post modified date: 2020-09-29 15:53:17
Post modified date GMT: 2020-09-29 13:53:17

Export date: Wed May 5 22:33:32 2021 / +0000 GMT
This page was exported from Biblijski portal [ https://amdg.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com