Biblijski portal
https://amdg.eu/duhovnost/biblijske-molitve/
Export date: Mon Oct 18 8:13:28 2021 / +0000 GMT

Biblijske molitve


Molitva novostvorenoga čovjeka * Poslušajte! 1

Molitva Ocu

Molitva s majkom Evom * Poslušajte! 2

Molitva s pravednikom Noom

Molitva s praocem Abrahamom (kad je doživio Božji poziv)

Molitva s Abrahamom (prije nego je sklopio Savez)

Molitva s Abrahamom (kad je bio na kušnji)

Molitva s Abrahamom i Sarom (kad su prolazili bračne krize) 3

Molitva s Melkisedekom 4

Molitva s praocem Jakovom kad je položio zavjet 5

Molitva s praocem Jakovom (kad se spremao na susret s bratom Ezavom)

Molitva s patrijarhom Jakovom

Mojsijeva molitva pred gorućim grmom

Molitva s proročicom Mirjam 6 * Poslušajte! 7

Mojsijevo zapomaganje (kad su napadali pred Crvenim morem)

Molitva s Mojsijem dok se narod klanjao zlatnom teletu (Izl 32) 8

Molitva s Mojsijem (kad je drugi put pozvan na Goru)

Molitva s Mojsijem (Izl 34) 9

Molitva s proročicom Deborom

Gideonova molitva

Molitva majke Samsonove

Molitva sa Samuelovom majkom Anom 10

Molitva s dječakom Samuelom

Molitva s kraljem Davidom (uz Ps 51) 11

Molitva s prorokom Gâdom 12

Salomonova kraljevska molitva

Molitva s prorokom Ilijom

Molitva s prorokom Mihejem, Jimlinim sinom 13

Molitva s kraljicom Esterom

Molitva s kraljicom Esterom 14

Molitva s Juditom - spasiteljicom 15

Juditina molitva

Molitva s patnikom Jobom

Molitva Zaručnice u Pjesmi nad pjesmama

Molitva s prorokom Izaijom

Molitva s kraljem Ezekijom (Iz 38)

Molitva s prorokom Jeremijom

Molitva za novo srce 16 * Poslušajte! 17

Molitva s Azarjom

Molitva s prorokom Amosom

Molitva s prorokom Jonom 18

Molitva s proročicom Huldom 19

Molitva s ocem Tobitom

Molitva sa sv. Josipom

Molitva malom Isusu 20

Molitva sv. Ivanu Krstitelju

Molitva na Jordanu 21

Molitva Jaganjcu Božjem 22

Molitva s Kristom u pustinji

Molitva Isusu koji me pozvao (Mk 1,16-20) 23

Molitva s Nikodemom 24

Molitva s evanđeoskim gubavcem

Molitva Isusu, Učitelju, kad je proglasio Blaženstva (Mt 5,1-12) 25

Molitva s bolesnikom kod svetog kupališta (Iv 5) 26

Molitva preobraženom Isusu 27

Molitva Spasitelju Isusu (kad je izliječio opsjednutnoga) 28

Molitva uzetoga

Molitva s čovjekom usahle ruke

Molitva s Dvanaestoricom (Lk 9,1-6) 29

Molitva s nadcarinikom Zakejem

Molitva s Petrom, Isusovim učenikom (kad se utapao; Mt 14) 30

Molitva majke Kanaanke 31

Molitva Isusu (kad je nahranio mnoštvo) 32

Molitva sa slijepcem 33

Molitva milosrdnom Kristu

Molitva milosrdnom Ocu 34

Molitva optužene

Molitva sa siromahom Lazarom 35

Molitva beskorisnoga sluge 36

Molitva s farizejem i carinikom 37

Molitva Dobrom Pastiru

Molitva Kristu pobjedniku nad Sotonom 38

Molitva s Petrom, apostolom - kod Cezareje Filipove 39

Molitva s Martom, Gospodinovom učenicom  40

Molitva s Marijom Magdalenom * Poslušajte! 41

Molitva za svadbeno ruho (uz Mt 22,1-14) 42

Molitva za čisto srce

Molitva za vjeru

Molitva jerihonskim slijepcima 43

Molitva Isusu, trsu istinskom 44

Raspetom Isusu 45

Molitva majci Mariji 46

Molitva Isusu, Učitelju – na putu u Emaus 47

Molitva za dar Duha

Tomina molitva

Molitva Petra, apostola

Molitva sa svetim Pavlom

Molitva s Lidijom 48

Links:
 1. https://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/molitva _novostvorenoga.mp3
 2. https://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/molitva _evina.mp3
 3. https://amdg.eu/2019/03/molitva-s-abrahamom-i-saro m/
 4. https://amdg.eu/2015/04/molitva-s-melkisedekom/
 5. https://amdg.eu/2015/08/molitva-s-praocem-jakovom- kad-je-polozio-zavjet/
 6. https://amdg.eu/2012/07/molitva-prorocice-mirjam/
 7. https://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/luznica 2013_molitvamirjam.mp3
 8. https://amdg.ffrz.hr/?p=303
 9. https://amdg.eu/2016/04/molitva-s-mojsijem/
 10. https://amdg.eu/2012/06/molitva-samuelove-majke-an e/
 11. https://amdg.eu/2015/11/molitva-s-kraljem-davidom/
 12. https://amdg.eu/2018/04/molitva-s-prorokom-gadom/
 13. https://amdg.eu/2018/07/molitva-s-prorokom-mihejem -jimlinim-sinom-1-kr-227-28/
 14. https://amdg.eu/2015/07/molitva-s-kraljicom-estero m-2/
 15. https://amdg.eu/2015/04/molitva-s-juditom-spasitel jicom/
 16. https://amdg.ffrz.hr/?p=2736
 17. https://amdg.ffrz.hr/amdg_aiv/molitva_novosrce.mp3
 18. https://amdg.eu/2012/05/molitva-proroka-jone/
 19. https://amdg.eu/2012/07/molitva-prorocice-hulde/
 20. https://amdg.eu/2016/12/molitva-malom-isusu/
 21. https://amdg.eu/2016/12/molitva-na-jordanu/
 22. https://amdg.eu/2017/01/molitva-jaganjcu-bozjem/
 23. https://amdg.ffrz.hr/?p=276
 24. https://amdg.ffrz.hr/?p=1856
 25. https://amdg.eu/2020/09/molitva-isusu-ucitelju-2/
 26. https://amdg.eu/2017/10/molitva-s-bolesnikom-iv-5/
 27. https://amdg.eu/2016/04/molitva-preobrazenom-isusu /
 28. https://amdg.eu/2016/04/molitva-spasitelju-isusu/
 29. https://amdg.eu/2021/09/molitva-s-dvanaestoricom-l k-91-6/
 30. https://amdg.eu/2018/06/molitva-s-petrom-isusovim- ucenikom/
 31. https://amdg.eu/2012/07/molitva-majke-kanaanke/
 32. https://amdg.eu/2016/04/molitva-isusu/
 33. https://amdg.eu/2015/06/molitva-sa-slijepcem/
 34. https://amdg.eu/2016/04/molitva-milosrdnom-ocu/
 35. https://amdg.eu/2016/09/molitva-sa-siromahom-lazar om/
 36. https://amdg.eu/2016/10/molitva-beskorisnoga-sluge /
 37. https://amdg.eu/2019/10/molitva-s-farizejem-i-cari nikom/
 38. https://amdg.eu/2018/08/molitva-kristu/
 39. https://amdg.ffrz.hr/?p=3358
 40. https://amdg.eu/2012/07/martina-molitva/
 41. https://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/molitva _marije_magdalene.mp3
 42. https://amdg.ffrz.hr/?p=581
 43. https://amdg.eu/2016/10/molitva-s-jerihonskim-slij epcima/
 44. https://amdg.eu/2018/07/molitva-isusu-trsu-istinsk om/
 45. https://amdg.eu/2015/07/raspetom-isusu/
 46. https://amdg.ffrz.hr/?p=1085
 47. https://amdg.eu/2013/11/molitva-isusu-na-putu-u-em aus/
 48. https://amdg.eu/2015/07/molitva-s-lidijom-europsko m-vjernicom/
Post date: 2013-02-12 15:43:07
Post date GMT: 2013-02-12 14:43:07

Post modified date: 2021-09-22 10:29:42
Post modified date GMT: 2021-09-22 08:29:42

Export date: Mon Oct 18 8:13:28 2021 / +0000 GMT
This page was exported from Biblijski portal [ https://amdg.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com