amdg.eu
https://amdg.eu/duhovnost/biblijske-molitve/
Export date: Tue May 26 21:00:42 2020 / +0000 GMT

Biblijske molitve


Molitva novostvorenoga čovjeka * Poslušajte! 1 Molitva Ocu Molitva s majkom Evom * Poslušajte! 2 Molitva s pravednikom Noom Molitva s praocem Abrahamom (kad je doživio Božji poziv) Molitva s Abrahamom (prije nego je sklopio Savez) Molitva s Abrahamom (kad je bio na kušnji) Molitva s Abrahamom i Sarom (kad su prolazili bračne krize) 3 Molitva s Melkisedekom 4 Molitva s praocem Jakovom kad je položio zavjet 5 Molitva s praocem Jakovom (kad se spremao na susret s bratom Ezavom) Molitva s patrijarhom Jakovom Mojsijeva molitva pred gorućim grmom Molitva s proročicom Mirjam 6 * Poslušajte! 7 Mojsijevo zapomaganje (kad su napadali pred Crvenim morem) Molitva s Mojsijem dok se narod klanjao zlatnom teletu (Izl 32) 8 Molitva s Mojsijem (kad je drugi put pozvan na Goru) Molitva s Mojsijem (Izl 34) 9 Molitva s proročicom Deborom Gideonova molitva Molitva majke Samsonove Molitva sa Samuelovom majkom Anom 10 Molitva s dječakom Samuelom Molitva s kraljem Davidom (uz Ps 51) 11 Molitva s prorokom Gâdom 12 Salomonova kraljevska molitva Molitva s prorokom Ilijom Molitva s prorokom Mihejem, Jimlinim sinom 13 Molitva s kraljicom Esterom Molitva s kraljicom Esterom 14 Molitva s Juditom - spasiteljicom 15 Juditina molitva Molitva s patnikom Jobom Molitva Zaručnice u Pjesmi nad pjesmama Molitva s prorokom Izaijom Molitva s kraljem Ezekijom (Iz 38) Molitva s prorokom Jeremijom Molitva za novo srce 16 * Poslušajte! 17 Molitva s Azarjom Molitva s prorokom Amosom Molitva s prorokom Jonom 18 Molitva s proročicom Huldom 19 Molitva s ocem Tobitom Molitva sa sv. Josipom Molitva malom Isusu 20 Molitva sv. Ivanu Krstitelju Molitva na Jordanu 21 Molitva Jaganjcu Božjem 22 Molitva s Kristom u pustinji Molitva Isusu koji me pozvao (Mk 1,16-20) 23 Molitva s Nikodemom 24 Molitva s evanđeoskim gubavcem Molitva s bolesnikom kod svetog kupališta (Iv 5) 25 Molitva preobraženom Isusu 26 Molitva Spasitelju Isusu (kad je izliječio opsjednutnoga) 27 Molitva uzetoga Molitva s čovjekom usahle ruke Molitva s nadcarinikom Zakejem Molitva s Petrom, Isusovim učenikom (kad se utapao; Mt 14) 28 Molitva majke Kanaanke 29 Molitva Isusu (kad je nahranio mnoštvo) 30 Molitva sa slijepcem 31 Molitva milosrdnom Kristu Molitva milosrdnom Ocu 32 Molitva optužene Molitva sa siromahom Lazarom 33 Molitva beskorisnoga sluge 34 Molitva s farizejem i carinikom 35 Molitva Dobrom Pastiru Molitva Kristu pobjedniku nad Sotonom 36 Molitva s Martom, Gospodinovom učenicom  37 Molitva s Marijom Magdalenom * Poslušajte! 38 Molitva za svadbeno ruho (uz Mt 22,1-14) 39 Molitva za čisto srce Molitva za vjeru Molitva jerihonskim slijepcima 40 Molitva Isusu, trsu istinskom 41 Raspetom Isusu 42 Molitva majci Mariji 43 Molitva Isusu, Učitelju – na putu u Emaus 44 Molitva za dar Duha Tomina molitva Molitva Petra, apostola Molitva sa svetim Pavlom Molitva s Lidijom 45
Links:
 1. https://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/molitva _novostvorenoga.mp3
 2. https://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/molitva _evina.mp3
 3. https://amdg.eu/2019/03/molitva-s-abrahamom-i-saro m/
 4. https://amdg.eu/2015/04/molitva-s-melkisedekom/
 5. https://amdg.eu/2015/08/molitva-s-praocem-jakovom- kad-je-polozio-zavjet/
 6. https://amdg.eu/2012/07/molitva-prorocice-mirjam/
 7. https://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/luznica 2013_molitvamirjam.mp3
 8. https://amdg.ffrz.hr/?p=303
 9. https://amdg.eu/2016/04/molitva-s-mojsijem/
 10. https://amdg.eu/2012/06/molitva-samuelove-majke-an e/
 11. https://amdg.eu/2015/11/molitva-s-kraljem-davidom/
 12. https://amdg.eu/2018/04/molitva-s-prorokom-gadom/
 13. https://amdg.eu/2018/07/molitva-s-prorokom-mihejem -jimlinim-sinom-1-kr-227-28/
 14. https://amdg.eu/2015/07/molitva-s-kraljicom-estero m-2/
 15. https://amdg.eu/2015/04/molitva-s-juditom-spasitel jicom/
 16. https://amdg.ffrz.hr/?p=2736
 17. https://amdg.ffrz.hr/amdg_aiv/molitva_novosrce.mp3
 18. https://amdg.eu/2012/05/molitva-proroka-jone/
 19. https://amdg.eu/2012/07/molitva-prorocice-hulde/
 20. https://amdg.eu/2016/12/molitva-malom-isusu/
 21. https://amdg.eu/2016/12/molitva-na-jordanu/
 22. https://amdg.eu/2017/01/molitva-jaganjcu-bozjem/
 23. https://amdg.ffrz.hr/?p=276
 24. https://amdg.ffrz.hr/?p=1856
 25. https://amdg.eu/2017/10/molitva-s-bolesnikom-iv-5/
 26. https://amdg.eu/2016/04/molitva-preobrazenom-isusu /
 27. https://amdg.eu/2016/04/molitva-spasitelju-isusu/
 28. https://amdg.eu/2018/06/molitva-s-petrom-isusovim- ucenikom/
 29. https://amdg.eu/2012/07/molitva-majke-kanaanke/
 30. https://amdg.eu/2016/04/molitva-isusu/
 31. https://amdg.eu/2015/06/molitva-sa-slijepcem/
 32. https://amdg.eu/2016/04/molitva-milosrdnom-ocu/
 33. https://amdg.eu/2016/09/molitva-sa-siromahom-lazar om/
 34. https://amdg.eu/2016/10/molitva-beskorisnoga-sluge /
 35. https://amdg.eu/2019/10/molitva-s-farizejem-i-cari nikom/
 36. https://amdg.eu/2018/08/molitva-kristu/
 37. https://amdg.eu/2012/07/martina-molitva/
 38. https://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/molitva _marije_magdalene.mp3
 39. https://amdg.ffrz.hr/?p=581
 40. https://amdg.eu/2016/10/molitva-s-jerihonskim-slij epcima/
 41. https://amdg.eu/2018/07/molitva-isusu-trsu-istinsk om/
 42. https://amdg.eu/2015/07/raspetom-isusu/
 43. https://amdg.ffrz.hr/?p=1085
 44. https://amdg.eu/2013/11/molitva-isusu-na-putu-u-em aus/
 45. https://amdg.eu/2015/07/molitva-s-lidijom-europsko m-vjernicom/
Post date: 2013-02-12 15:43:07
Post date GMT: 2013-02-12 14:43:07

Post modified date: 2020-03-10 08:24:46
Post modified date GMT: 2020-03-10 07:24:46

Export date: Tue May 26 21:00:42 2020 / +0000 GMT
This page was exported from amdg.eu [ https://amdg.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com