Biblijski portal
https://amdg.eu/cvx2015/
Export date: Sun Dec 5 4:58:56 2021 / +0000 GMT

Sedam biblijskih metoda za cjelovito obraćenja


Cjeloživotno učenje u suorganizaciji Filozofskog fakulteta Družbe Isusove 1 i Zajednice kršćanskoga života u Hrvatskoj 2:

zkz-clc-logo-banner"Obratite se..." (Mk 1,15)

Opatija, Dom duhovnih vježbi, 6. do 8. ožujka 2015. Pošalji Duha svojega

1. Pođi s Kristom u pustinju

40 dana Duha. Preduskrsno obraćenje s Isusom (Mt 4,1–11) PDF 3 * (.PPT) 4 Kristova kušnja u pustinji 5 * Molitva s Kristom u pustinji

Dođi, Isuse naš (.pdf) 6

2. Štovanje kakvo Gospodin traži

Abrahamova žrtva i ja (Post 22,1–19) PDF 7 * (.PPT) 8 * Molitva s Abrahamom

Dođi, Gospodine Isuse (.pdf) 9

3. Započni iznova

Mojsijevo obraćenje (Izl 34,1–9) PDF 10 * (.PPT) 11 Mojsijeva druga prilika 12 * Molitva s Mojsijem

Ave Maria (.pdf) 13

4. Pokazati Gospodinu svoje pravo lice

Pokaži pravo lice! (1 Kr 19,9–14) PDF 14 * (.PPT) 15 Prorok pred svojim Gospodinom 16 * Molitva s prorokom Ilijom

Barahi nafši (Blagoslivljaj, dušo moja) - Ps 103 (.pdf) 17

5. Upotrijebiti ruke i usta za cijelu zajednicu

Juditina velika molitva (Jdt 9) PDF 18 * (.PPT) 19 Juditina velika molitva 20 * Molitva s Juditom, spasiteljicom 21

Adonaj Ro'i (Gospodin je pastir moj) - Ps 23 (.pdf) 22

6. Prihvatiti svoje granice

Usahla ruka i okorjelo srce (Mk 3,1-6) PDF 23 * (.PPT) 24 * Molitva s čovjekom usahle ruke

Obasjaj nas, Gospodine - Ps 67 (.pdf) 25

7. Primiti Krista

Spasenje u mojemu domu (Lk 19,1-10) PDF 26 * (.PPT) 27 Novi čovjek 28 * Molitva s nadcarinikom Zakejem

Divno ime (Ps 8) .pdf 29

Links:
 1. https://www.ffrz.hr/
 2. https://zkz.hr/
 3. https://amdg.ffrz.hr/duhvj/zkz2015/01uvod.pdf
 4. https://amdg.ffrz.hr/duhvj/zkz2015/01uvod.ppt
 5. https://amdg.eu/2016/02/kristova-kusnja-u-pustinji /
 6. https://amdg.ffrz.hr/musica/note/dodjiisusenas.pdf
 7. https://amdg.ffrz.hr/duhvj/zkz2015/02post22.pdf
 8. https://amdg.ffrz.hr/duhvj/zkz2015/02post22.ppt
 9. https://amdg.ffrz.hr/musica/note/dodjigospodine.pd f
 10. https://amdg.ffrz.hr/duhvj/zkz2015/03mojsije_izl34 .pdf
 11. https://amdg.ffrz.hr/duhvj/zkz2015/03mojsije_izl34 .ppt
 12. https://amdg.eu/2012/06/mojsijeva-druga-prilika/
 13. https://amdg.ffrz.hr/muscia/note/avemariaD2.pdf
 14. https://amdg.ffrz.hr/duhvj/zkz2015/04ilija.pdf
 15. https://amdg.ffrz.hr/duhvj/zkz2015/04ilija.ppt
 16. https://amdg.eu/2012/03/prorok-pred-svojim-gospodi nom/
 17. https://amdg.ffrz.hr/musica/noteps103hr_barahi.pdf
 18. https://amdg.ffrz.hr/duhvj/zkz2015/05judita.pdf
 19. https://amdg.ffrz.hr/duhvj/zkz2015/05judita.ppt
 20. https://amdg.eu/2015/05/juditina-velika-molitva-jd t-9/
 21. https://amdg.eu/2015/04/molitva-s-juditom-spasitel jicom/
 22. https://amdg.ffrz.hr/musica/note/ps23hr.pdf
 23. https://amdg.ffrz.hr/duhvj/zkz2015/06usahla.pdf
 24. https://amdg.ffrz.hr/duhvj/zkz2015/06usahla.ppt
 25. https://amdg.ffrz.hr/musica/note/ps67hr.pdf
 26. https://amdg.ffrz.hr/duhvj/zkz2015/07zakej.pdf
 27. https://amdg.ffrz.hr/duhvj/zkz2015/07zakej.ppt
 28. https://amdg.eu/2012/03/nov-covjek/
 29. https://amdg.ffrz.hr/musica/note/ps8HRV.pdf
Post date: 2015-03-09 09:58:55
Post date GMT: 2015-03-09 08:58:55

Post modified date: 2020-01-08 12:20:47
Post modified date GMT: 2020-01-08 11:20:47

Export date: Sun Dec 5 4:58:56 2021 / +0000 GMT
This page was exported from Biblijski portal [ https://amdg.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com