Kategorije
o AMDG

o amDg

N. Bilic SJAd maiorem Dei gloriam latinski je izraz, obično skraćen kao AMDG, a znači  na veću slavu Božju. Sažima jedno od osnovnih načela duhovnosti sv. Ignacija Lojolskog, utemeljitelja Družbe Isusove koje kaže: čovjek je na svijetu s uzvišenom zadaćom da Boga hvali i u tom je dužan ići uvijek dalje, ostavljajući grješne požude, ne tražeći svoju vlastitu slavu i otkrivajući Boga koji je uvijek veći. U hrvatskom je jeziku još uobičajeniji izraz: “Sve na veću slavu Božju”, latinski: “omnia ad maiorem Dei gloriam” (OAMDG).

Stranica amdg.eu sada ponajviše služi za praćenje nastavnog rada koji vodi doc. dr. sc. N. Bilić i za duhovne ponude. amdg.eu ujedno je homepage patra Bilića.

Ova internetska stranica započela je svoj “život” godine 1999. kao Duhovni kutak FFDI-a na adresi: www.ffrz.hr/duhovni-kutak. Osim duhovnog programa, na njoj su objavljivani i pojedini radovi studenata: biblijska razmišljanja, molitve i osvrt na duhovne vježbe. S godinom 2009. proslavili smo dakle 10. obljetnicu. Bogu hvala!

Objavljeni materijali, iako su isključivo autorova osobna promišljanja, intelektualno su vlasništvo Hrvatske Pokrajine Družbe Isusove (HPDI) i smiju se koristiti jedino u skladu s nakanama ili s izravnim dopuštenjem Družbe Isusove.

Kategorije
o AMDG

Biografija

Kratak životopis

nbilicsmallNiko Bilić član je Družbe Isusove u kojoj je prošao uobičajenu redovničku izobrazbu. Godine 1992. dobiva akademski stupanj bakalaureata iz filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove i započinje praktičan rad kao tajnik uredništva (1991./1992.) u časopisu „Obnovljeni život“ i kao voditelj zbora mladih „Oaza“ iz župe Srca Isusova u Palmotićevoj u Zagrebu s kojim održava brojne nastupe u zemlji i inozemstvu. Dovršivši teološke studije na Sveučilištu Franje Leopolda u Innsbrucku u Austriji postiže naslov magistra teologije i radi kao urednik izdanja Filozofsko teološkog instituta Družbe Isusove (FTI) u Zagrebu. Od 1997. vodi nastavu biblijskih jezika te seminare o Starom zavjetu i Judaizmu na FFDI. Radio je kao tumač za njemački jezik na seminarima o katoličkom socijalnom nauku..

Godine 1998. zaređen je za đakona, a 1999. po rukama zagrebačkoga nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića prima svećenički red, pa preuzima i službu duhovnika za studente FFDI. Potom je na službi je kao župni vikar pri Zagrebačkoj nadbiskupiji u Župi Srca Isusova u Palmotićevoj u Zagrebu od 2001. do 2003. godine. Pod vodstvom prof. dr. Georga Fischera u Innsbrucku izradio je i obranio disertaciju o Jeruzalemu i narodima u posljednjim poglavljima Knjige proroka Zaharije („Jerusalem und die Völker in Sach 12–14”) te je 2006. promoviran u doktora teologije. Od tada je predavač za religijske znanosti na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu i nastavnik za Stari zavjet na Teološkom studiju pri FTI, koji je afiliran Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu. Od 2006. obnaša službu regesa Bogoslovije u Kolegiju Družbe Isusove na Jordanovcu u Zagrebu. Od prosinca 2007. docent je na FFDI, a od lipnja i viši asistent na Hrvatskim studijima. Član je Biblijskog instituta pri KBF-u na Sveučilištu u Zagrebu, i Hrvatskog katoličkog biblijskog djela pri HBK. Na poziva rektora Nacionalnoga svetišta od Uskrsa 2007. bio je propovijednik u Mariji Bistrici. Od 2009. predaje Biblijsku teologiju kao izborni predmet na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu. Sudjeluje s predavanjima iz Biblijskih znanosti pri Hrvatskoj konferenciji višir rednovičkih poglavara i poglavarica, surađuje na HRT u religijskom programu, i redoviti je suradnik na Obiteljskoj ljetnoj školi FTI-a. Od 2011. duhovnik je bogoslova koji se pripravljaju za svećeničkog ređenje u jordanovačkom Kolegiju. Povremeno daje duhovne vježbe, a redovito objavljuje na https://amdg.eu