Kategorije
Nekategorizirano

provjereni antivirus

koji dobro služi

avast_free_antivirus_logo

https://www.avast.com/en-eu/get/12wbi3VQ

Kategorije
Duhovnost FER Nastava Nekategorizirano

Živo srce

kamenosrce(Ez 36,22–28)

U poznatom Ezekielovu tekstu o novom srcu od mesa jasno se vidi da Bog zna što hoće. Stalo mu je do svetosti njegova imena. Svetost njegova imena pokreće ga u akciju (Ez 36,22). Sam će posvetiti svoje ime (v23). Jedino on može učiniti ono za što molimo svaki put kad izgovaramo Oče naš i ponavljamo “Sveti se ime tvoje!”.

Božji interes za vlastitio ime i za njegovu svetost, to Božje zalaganje i zauzimanje sažeto je u čuvenom načelu duhovnosti: sve na veću slavu Božju. Nisu to duhovni učitelji izmislili. To je jasno izrečen Božji interes. Njegov ponos, čast i osjećaj vlastite vrijednosti, njegovo samopoštovanje i neotuđivo dostojanstvo to je Božji motiv. Takav duh Bog želi dati nama, kako zapisuje Ezekiel. Udahnut će ga u nas (Ez 36,27).

Prorok Jeremija ustanovio je da nisu bile dovoljne kamene ploče s napisanim Zapovijedima. Tražilo se nešto više, dublje. Bog će pisati u srce čovjekovo (Jr 31,33). Ezekiel se spušta još dublje i otkriva nam da je i tu problem. Sam materijal na kojem se piše valja izmijeniti. Traži se nova “bilježnica”. Srce treba biti obnovljeno. “Kameno srce” (Ez 36,26) jasna je slika tvrdoće, krutosti, bešćutnosti, neosjetljivosti. Kamen ne vidi, ne čuje i ne razumije. Kamen je u Bibliji materijal od kojeg se izrađuju kipovi lažnih bogova, kumiri, a sveti tekst opet i opet ističe: oni nemaju osjetila. Kamen kod Ezekiela označava još jedan kontrast. U idućem poglavlju Ez 37 Prorok opisuje cijelu vojsku mrtvih kostiju koja će na čudesan način biti oživljena. Kamen označava mrtvilo, ukočenost i smrt, nasuprot darovanu životu.

Zapisane riječi u Ez 36,22–28 izravno su upućene zajednici, slušateljima. Riječi su to koje izravno smjeraju na sugovornika. Kao i drugdje u Sv. pismu to je Božji govor u prvom licu. Bog otkriva svoje srce govoreći o svojim nakanama i aktivnostima. On će pokazati svoju svetost, on će okupiti svoj narod. Nije to opisni govor o nekoj trećoj skupini, nego je adresat i sugovornik zajednica označena kao “vi” – mi koji čitamo i slušamo.

Jedna od istaknutih najava ovog kratkoa teksta jest poznavanje Boga. Kod Ezekiela riječ je  ne samo o zajednici izabranoga Božjeg naroda, nego o svjetskim narodima. “Znat će narodi da sam ja Gospodin” (Ez 36,23). Tu se pojavljuje biblijski naziv “goj” koji označava tuđe, nežidovske političke zajednice, uobičajeno u teološkom rječniku nazivane: „pogani”. Davno prije negoli je apostol Pavao krenuo u svoju misiju i postao apostol naroda, Bog sam jasno je izrekao svoju inicijativu, a i metodu kojom će je izvesti: Božji narod postat će nositelj i pokazatelj Božje svetosti tako da svi upoznaju Boga. Govor o srcu u Crkvi poziv je  i zadatak da sami izbliza poznajemo Boga, ali i da ga i drugi po nama mogu upoznati.

U Ezekielovu tekstu može se raspoznati lijepa i važna uloga proroka. Otkriva nam je nalog izravno upućen od Boga Ezekielu: “Reci domu Izraelovu!” (v22). Prorok se toliko predao u službu Bogu da Bog može njegovo vlastito “ja”, njegovu osobu, uzeti kao svoju. Slušatelji gledaju prorokov lik, čuju prorokov glas, ali jasno prepoznaju Riječ Božju.

Srce je središte. To pokazuje opis koji korak po korak seže sve dublje. Na prvoj je razini riječ o škropljenju vodom koje Bog najavljuje (v25a). Čista voda pere. Na drugoj je razini teološko proočišćenje. Bog čisti od nečistoća i od kumira (v25b). Na trećoj, najdubljoj razini jesu srce i duh zajedno (v26). Već Jeremija najavljuje novi savez između Boga i ljudi, a ovdje je riječ o novom srcu i duhu. Bog daje čovjeku novo središte osobnosti. Mijenja osobu na najdubljoj razini.

U izvještaju o stvaranju još nije sasvim formulirano koji to “životni dah” Bog udahnjuje u čovjeka (Post 2,7). Ovdje je stvar posve jasna. “Svoj duh udahnut ću u vas” piše Ezekiel (36,27). Što se zbiva na dan Duhova davno je najavljeno. Božji Duh ispunja ljude. Nije tu riječ o nekom spiritizmu i umišljenom uzdizanju u više sfere. Duh čini da živimo po njegovim propisima i držimo se njegova božanskog prava (v27). Duh Božji ne vodi nas samo u svoje visine, nego daje da živimo s obje noge na zemlji. Naše je obitavalište ovdje, u zemlji otaca (v28). Ovdje se Bog obvezao na pripadnost nama, a pripadanje jest stvar živoga srca.
02.07.07. (red. 21.01.09.; 10.04.13.)

p. Niko Bilić SJ

Kategorije
Nekategorizirano Novosti

Najave

P. Niko Bilić, SJ – predviđeni javni nastupi:

* subota, 16.06. u 8 sati sv. misa o svetkovini u župnoj crkvi Bezgrješnoga Srca Marijina, Jordanovac

* nedjelja u 17.06. u 11 sati sv. misa u Župi Bezgrješnoga Srca Marijina, Jordanovac

* Duhovna misao na Hrvatskom radiju (1. program; 6:05 ili 19:20):
ponedjeljak, 18.06. “Evanđeoski menadžment”
nedjelja, 15.07. “Svećenički blagoslov”
utorak, 07.08. “Mojsijeva druga prilika”
četvrtak, 23.08. “Samsonov slučaj”
nedjelja, 02.09. “Petrov put”

* nedjelja, 24.06. HTV, Biblija “Biblija i godišnji odmor”

Kategorije
Nekategorizirano

Kardinalovo pismo

Za nedjelju Presvetoga Trojstva 2012.
Pismo kardinala Josipa Bozanića o prvoj obljetnici pohoda pape Benedikta XVI. Hrvatskoj i ususret Godini vjere

Kategorije
Nekategorizirano

Antropologija SZ i NZ

Pitanja za ponavljanje gradiva

 1.  Kako se redovito u Svetom pismu prevodi hebr. izraz נפשׁ nefeš odnosno grč. ψυχη psyhé koji prvotno označavaju “dušu”?
 2. Za razliku od besmrtne duše što označava בשׂר basar odnosno σαρξ sarks u Bibliji?
 3. Što je u biblijskoj antropologiji središte spoznaje i mišljenja?
 4. Kakvu ulogu ima “bubreg” u biblijskoj slici o čovjeku?
 5. Po kojoj je svojoj djelatnosti čovjek doista “slika Božja” u prvim biblijskim izvještajima?
 6. Koliko puta se u prvom opisu čovjekova stvaranja rabi pridržani izraz ברא bāra’ koji označava isključivo Božju stvaralačku djelatnost?
 7. Kako se zove prvi svećenik koji se spominje u Bibliji?
 8. Tko je u novozavjetnoj teologiji ιερευς [hiereus]?
 9. Koja su dva nova vidika teološke spoznaje Abrahamove nakon susreta sa svećenikom? (Tko je יהוה prema njegovim riječima u Post 14?)
 10. Koji se dijelovi tijela posvećuju kod Aronova uvođenja svećeničku službu?
 11. Na što je sve usmjeren Božji blagoslov u izvještaju o stvaranju Post 1,1-2,4a (Tko prima blagoslov)?
 12. Kako se prema teologiji sv. Pavla ostvaruje abrahamovski blagoslov (usp. Gal 3)?
 13. Na koga je sve usmjeren Abrahamov blagoslov u Post 12 (tko će se njime ili u njemu blagoslivljati)?
 14. Gdje se u Svetom pismu prvi put govori o plaći?
 15. Kada prema Lev 19 treba radniku isplatiti njegovu zaradu?
 16. Kako se prema Lev 19 definira odnos između poslodavca i radnika?
 17. Koja je biblijska knjiga strukturirana pitanjem o čovjekovoj koristi?
 18. Što ističe Matejeva inačica osnovnoga načela »vrijedan je radnik plaće svoje« (Mt 10)?
 19. U pouci o povjerenim talentima (Mt 25,14–20) koliko ih prvi sluga ima na kraju?
 20. Koliko puta gospodar vinograda u Mt 20,1–15 traži radnike za svoj vinograd?
 21. Koliko je od Kristovih sedam riječi na križu formulirano kao molitva?
 22. Koje psalme citira Raspeti Isus?
 23. Kako na prisutnoga satnika djeluje Kristova smrt (Mk 15; Lk 23)?
 24. Gdje se u Bibliji opisuje da je čovjek postao živo biće?
 25. Koji starozavjetni ljudi nisu umrli, nego su uzeti k Bogu?
 26. Koji proroci svojim djelovanjem uskrisuju mrtve?
 27. Koliko je osoba Isus uskrisio u Evanđeljima?
 28. Kako Ana, majka Samuelova govori o uskrsnuću?
 29. U kojim se biblijskim knjigama spominje »drvo života«?
 30. Kakve su dvije životne situacije u kojima Marta susreće Isusa?
 31. Koju važnu definiciju svoje osobe Isus govori pred Martom?
 32. Kao dobra učenica Kristova, kome Marta na kraju prenosi njegov poziv?
 33. Koje su prve Tomine riječi u Evanđelju?
 34. Koju važnu definiciju svoje osobe Isus daje kao odgovor Tomi apostolu?
 35. Kakve uvjete Toma postavlja za svoju vjeru u uskrsnuće?
 36. Kako Isus reagira na uvjete koje Toma postavlja?
 37. Kakvi su dugoročni plodovi Tomina susreta s uskrslim Kristom?
 38. Tko se je prema Evanđeljima prvi susreo s uskrslim Kristom?
 39. Koji osjećaj Jakov izražava u svojoj molitvi (Post 32,10–13) prije susreta s bratom Ezavom?
 40. Za koga se Jakov brine u svojoj molitvi u Post 32,10–13?
 41. Kako Jakov sebe definira pred Bogom u svojoj molitvi (Post 32,10–13)?
 42. Na koji način se Bog objavljuje Salomonu (1 Kr 3; 2 Ljet 1)?
 43. Što je Salomon tražio u svojoj molitvi na početku kraljevanja (1 Kr 3,6–9; 2 Ljet 1,8–10)?
 44. Kako Salomon sama sebe definira pred Bogu u svojoj molitvi (1 Kr 3,6–9; 2 Ljet 1,8–10)?
 45. Kakav osjećaj prožima Jonu u njegovoj drugoj molitvi (Jon 4)?
 46. Koje Božje osobine Jona navodi u svojoj drugoj molitvi (Jon 4)?
Kategorije
Nekategorizirano Objavljeno

Ponude

Želite li nabaviti:

p. Niko Bilić, SJ,
Jezik Crkve,
Zagreb 2012.

 

 

p. Niko Bilić, SJ,
Molitveni predah
Zagreb, 2010.

 

 

 

p. Niko Bilić, SJ,
Nauči nas
Zagreb, 2004.

Kategorije
Nekategorizirano

U medijima

Ako ste htjeli pogledati, a niste dospjeli, evo ovdje se može:
HTV “Riječ i život” 04.04.12. – Istinski događaj Uskrsa
https://hrt.hr/index.php?id=enz&tx_ttnews%5Bcat%5D=487&cHash=7580f2b742

Željeli ste poslušati duhovnu misao na radiju Veliku srijedu? Evo je:
<< poslušajte: Psalam 22