Sveti križ Isusov

Križni put vodi sve tamo od Pilata, koji uzalud pokušava oprati ruke, pa do Josipa Arimatejca i Nikodema, koji prije bijahu u strahu i potaji, a sada su aktivni učenici i sveto tijelo polažu u grob. Kršćanin je čovjek koji ulazi u tajnu križa Kristova. Veza s Bogom Križ je…

Nastavi čitati

Sveto trčanje

Apostoli na Uskrs Ivanovo Evanđelje, opisujući uskrsni dan, spominje kako ljudi trče. Marija Magdalena trči (Iv 20,2). Petar i Ivan trče, jedan brže od drugoga (20,4). Kada nešto izgubimo, postajemo svjesni koliko nam bijaše vrijedno ono što smo imali. Uskrs rađa potragu za Isusom. Učenici se Isusovi ubrzano daju na…

Nastavi čitati

Svrha naših dana

Čovjek je biće koje gleda prema naprijed. Oči nam nisu sa strane ni otraga. Tražimo ono što je pred nama, gledamo na ono što nas čeka. Smiren pogled prema naprijed može donijeti utjehu i pokrenuti u akciju. Isto tako pogled na opasnost koja nas straši može učiniti da nam cijelo…

Nastavi čitati

Stara godina

Divna kratka izreka koju hrvatski narod ponavlja: »Bogu hvala!« dobiva svoje puno značenje u svetoj misi jer misa – osobito misa zahvalnica – jest euharistija, što znači zahvala. Živimo u užurbanu vremenu. Sve nas muči stres. Ono što nekada bijaše bolest najviše tehnizirane civilizacije, uvuklo se u pore našega svagdanjeg…

Nastavi čitati