Kategorije
Duhovnost

Krštenom Isusu (Lk 3,21-22)

Jose Ferraz de Almedia Junior, Krštenje Isusovo

Na blagdan krštenja Gospodinova u godini sv. Ignacija (https://www.ignacije.hr) u kojoj želimo VIDJETI SVE NOVO U KRISTU skromno zrnce s našega Fakulteta filozofije i religijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu (https://www.ffrz.unizg.hr) za smirenje i okrjepu duši, za ohrabrenje i prikupljanje snaga, za ulazak u tajnu Evanđelja:

Čudesne se, božanske stvari zbivaju s tobom, Gospodine! Sav Božji narod dolazi k velikom pokorniku, žestokom propovjedniku obraćenja, da primi krštenje, da se opere u vodama rijeke Jordan. I ti dolaziš, Isuse! I tako uzimaš na sebe sudbinu žive zajednice izabranih, Božjih. Radi nas postao si čovjekom. Savršen, bezgrješan i nevin, Svevišnji i jedini svet, staješ u red nas grješnika. Ušao si u ovu našu propadljivu, smrtnu narav. Ponizio si samoga sebe da budeš s nama u našoj žudnji za čistom dušom.

Primi me, Gospodine, u svoju molitvu! Uzmi me, Sine Božji, u svoj živi razgovor s Ocem pa da vidim kako nebo više nije zatvoreno. Najdublja ljudska čežnja ostvaruje se, najveći strah uklonjen je: nebo se otvara. Kad se tvoja duša k Ocu privija, vječna su vrata otvorena. Sunce Božjega svijeta razdire naše oblake i sjaji.

Iz nedohvatljivih Božjih visina Sveti Duh silazi u našu suznu dolinu, našu niskost, bolest i smrt, i tako potvrđuje da si se ti spustio, snizio si se. Tjelesni izgled, lik goluba, pokazuje još jednom da si ti u tijelu došao. U početku pravednik Noa vidio je kako golub označava kraj posvemašnjega potopa. Sada meni daj da prepoznam kako je Duh na tebi jer te je Otac pomazao, jer je došao kraj grijehu i teškoj osudi!

Otvori moje slabe ljudske uši, daruj mi pažljiv, pozoran sluh, smiri me posve da svu pamet usmjerim na svetu riječ koja se iz visina ori. Ne zaslužujem, ali ponizno molim. Daj da s tobom čujem kako Očev glas zvoni, kako nebo govori: Ljubim te, moje si veselje!

Tvoje sam dijete! Moj si, Oče dobri, vječni, nebeski! Mene voliš. Živim li ili mi je duša već kod tebe, na drugom svijetu, sva je tvoja simpatija u meni. U meni imaš svu svoju ugodnost i razdraganost. Sretan si zbog mene.

Blagdan krštenja Gospodinova, 9. 1. 2022.

Niko Bilić, SJ

Kategorije
Duhovnost

Pet kruhova i dvije ribe (Mk 6,34-44)

uz #današnjeEvanđelje, 8. siječnja, 2. tjedan po Božiću

Harold Copping, Čudo s kruhovima i ribama

U godini sv. Ignacija (https://www.ignacije.hr) u kojoj nastojimo VIDJETI SVE NOVO U KRISTU skroman prinos s našega Fakulteta filozofije i religijskih znanosti na Svuečilištu u Zagrebu (https://www.ffrz.unizg.hr) za utjehu i ohrabrenje bolesnima, u zahvalu i potporu liječnicima, za smirenje i okrjepu duši, za dublje razumijevanje Evanđelja:

Gospodine, u svom milosrđu (σπλαγχνίζομαι Mk 6,34) ti znaš da iz dubine duše žudimo za dobrim pastirom (usp. “kao ovce bez pastira” 1 Kr 22,17). Zato nas poučavaš (διδάσκω Mk 6,34) o Očevoj neprolaznoj mudrosti i ljubavi, zato nas čudesno hraniš (Mk 6,42). Gospodine smiluj se

Kriste, Učitelju naš, učiš nas da najprije pogledamo što imamo (ὁράω Mk 6,38). Koji je to, makar sasvim skroman, darak koji mogu dati? A onda ti čudesno činiš da ja dušama donosim (παρατίθημι Mk 6,41) od bogatstva srca tvojega. Zbog tebe mogu izvršiti tvoju svetu zapovijed (“Dajte im vi jesti!” Mk 6,37). Kriste, smiluj se!

Gospodine, ti daješ da i mrvica postane obilje. Od onoga što mi se čini beznačajno i sitno, višak koji je preostao, ti stvaraš novo bogatstvo, punu mjeru, gozbu za sve (πληρώμα Mk 6,43) – jer gledaš na Oca (διδάσκω Mk 6,41), jer blagoslivljaš (εὐλογέω Mk 6,41), jer sebe daješ kao kruh živi (usp. Iv 6,51). Gospodine, smiluj se!

8. 1. 2022.

Niko Bilić, SJ

Kategorije
Duhovnost

Klanjat će se tebi (Ps 72)

Psalam na Bogojavljenje.

Od srca hvala svima vama koji ste u našoj “podrtoj štalici” – Bazilici Srca Isusova – po hladnoći junačkim glasovima podržali novu malu premijeru na misi za Tri Kralja – Bogojavljenje, 6. siječnja 2022. u 19.00 sati.

U godini sv. Ignacija (https://www.ignacije.hr) u kojoj nastojimo VIDJETI SVE NOVO U KRISTU mrvica s Gospodareva stola na našemu Fakultetu filozofije i religijskih znanosti (https://www.ffrz.unizg.hr) pod naslovom: kako danas žive psalmi? Za predah i uzdizanje duše, za utjehu bolesnima, ohrabrenje prestrašenima, za dublji susret s otajstvom Bogojavljenja.

Ilustracije:
James Edwin McConnel, Tri Mudraca
Yamelin Gonzalez Ortiz, Tri Kralja
Lynn Bywaters, Tri Kralja
Victor Paul Mohn, Tri kralja
William Brassey Hole, Tri Kralja klanjaju se Kristu
Franz Rohden, Božić
Carlo Dolci, Kraljevi se klanjaju

Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici!

U danima njegovim cvjetat će pravda
i mir velik – sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora
i od Rijeke do granica svijeta.

Kraljevi Taršiša i otokā nosit će dare,
vladari Šabe i Sebe danak donositi.
Klanjat će mu se svi vladari,
svi će mu narodi služiti.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

Vidi: Bogojavljenje na Biblijskom portalu