Biblijski portal
https://amdg.eu/2013/02/svecenik-izaija/
Export date: Thu Sep 16 18:44:38 2021 / +0000 GMT

Svećenik Izaija


Poslušajte! 1 Tražimo li iskonske, svetopisamske izvore svećeničkoga poziva, pravo je da zastanemo na velikom proroku Izaiji. Za Izaiju Biblija ne ističe da je bio svećenik, ali znamo da Božji poziv doživljava u hramu kamo je pristup bio pridržan. Upravo od Izaijina poziva dolazi sve do u suvremeno bogoslužje trostruki proglas Božje svetosti: „Svet, svet, svet!“ Hebrejski superlativ: „najsvetiji, sasvim svet“ svjedoči da je Izaijin Bog svet Bog. Ali od toga osobita doživljaja u hramu dolazi i još jedan dio suvremene liturgije: priznanje i ispovijed vlastite grješnosti. Izaija osjeća kako su njegove usne onečišćene i da je u tome povezan s narodom u kojemu živi. Komunikacija je poremećena, ljudski govor zaprljan. Izaija prolazi poznato, bolno očišćenje. Kao kod dezinficiranja visokom temperaturom do njegovih usta dolazi užareni komad iz vatre sa žrtvenika i on čuje riječi Božjega oproštenja. Izaijin Bog je Bog Otkupitelj. Sada je Prorok kadar i vidjeti i čuti, za razliku od zajednice koja usprkos gledanju ne vidi i usprkos slušanju ne čuje. Izaija je kao svećenik važan jer zajedno s kraljem moli i njihova je molitva uspješna (2 Ljet 32,20); bit će zaštićeni od navale zavojevača. Začuđuje upravo, dok čitamo njegovu knjigu, kolik je uvid imao i kako je pomno pratio visoku politiku i sudbinu mnogih naroda. Kao prorok najpoznatiji nam je svojim navještajem o rođenju Emanuela (Iz 7,14) koji će biti dijete, a u isti mah nosit će ime: Bog silni (9,5). Jasni su to putokazi koji vode prema Novom zavjetu i Božjemu Sinu koji je čovjekom postao. Svećenik Izaija je teolog koji razvija misli o biblijskom Egiptu kao simbolu zla i o samom Luciferu, sjajnom svjetlonoši (Iz 14,12), koji u liku babilonskoga kralja oholo želi uzići na nebesko prijestolje. Pred takvim spektrom ideja s pravom se možemo diviti do koje je mjere Prorok usvojio glavne teme iz Mojsijeva Zakona i pitati se koliko je možda utjecao na formuliranje tih velikih, poznatih misli, primjerice o kući ropstva ili o babilonskoj kuli. U naše doba, kad iz prijeke potrebe sve više gledamo na ekologiju, Izaijin nam je svećenički lik osobito drag u slikama o miru s prirodom. I u početku i na kraju Izaijine knjige opisan je novi svijet u kojemu vuk i janje zajednički žive, i s čovjekom su u slozi (Iz 11,6; 65,25). Izaija je čuven po četiri pjesme koje opisuju sudbinu Božjega sluge koji prolazi kroz lažne osude i patnje, i onda nebeskom snagom biva uzvišen. Kolikim je svetim svećenicima ovaj proročki pogled bio utjeha i izvor snage!? Za Novi zavjet jednako je Izaija važan zbog velike molitve u kojoj Bog više puta opisan kao „otac naš“ (Iz 63,16; 64,7). Pravu definiciju Izaijina svećeničkoga poslanja naći ćemo u Božjoj definiciji Saveza s narodom: „Duh moj je na tebi i riječi svoje stavio sam u tvoja usta“ (Iz 59,21). To će poslanje Prorok potvrditi, opisujući kako je Gospodinov Duh na njemu, on ga je pomazao (Iz 61,1). Zlatna nit Biblije, središnji Savez s Bogom, ostvaruje se kao Duh Božji koji počiva na svećeniku i kao Božje riječi u svećenikovim ustima. Kad u crkvenoj godini dođe vazmeno vrijeme, Izaija nam je najbliži svojim izvještajem o događaju u hramu. „Vidio sam Gospodina“ (Iz 6,1) kaže on izravno i tako daje osnovicu za svjedočanstvo kojima će i Marija Magdalena apostolima i on svojemu kolegi Tomi javiti čudesnu novost (Iv 20,18.25).
2. izd. 25. 2. 2020.
CROSBI 2

p. Niko Bilić SJ

Links:
  1. https://amdg.ffrz.hr/amdg_aiv/sz/iz_svecenik.mp3
  2. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=1051329
Post date: 2013-02-04 12:45:32
Post date GMT: 2013-02-04 11:45:32

Post modified date: 2020-02-25 06:07:15
Post modified date GMT: 2020-02-25 05:07:15

Export date: Thu Sep 16 18:44:38 2021 / +0000 GMT
This page was exported from Biblijski portal [ https://amdg.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com