Nastava: Arhiv

zimski semestar 2012./2013.

FFDI: Rp5100 Biblija – SZ
Temeljni religijski dokument
čevrtkom u 10.15 h i petkom u 11.15 h, predavaonica 2, ECTS 6

ljetni semestar 2011./2012.

Iz3101 Antropologija Staroga i Novoga zavjeta
Izborni predmet iz kršćanske antropologije, ECTS 3
Utorkom 11:15 sati (4. i 5. sat), FFDI dvorana 2

Uvod u hebrejski jezik Sv. pisma,
ponedjeljkom 12:15, FFDI, dvorana TS

zimski semestar 2011./2012.

FFDI: Rp5100 Biblija – SZ
Temeljni religijski dokument
čevrtkom u 10.15 h i petkom u 11.15 h, predavaonica 2, ECTS 6

FFDI: Iz2101 Izborni predmet – Biblija SZ
Vjera i politika u Starom zavjetu
srijedom u 11.15 h u predavaonici 2, ECTS 3

FFDI: Seminar
Duhovnost psalama
četvrtkom u 13,15, seminar 4 (teološki)

FTI: Quaestiones selectae Veteris Testamenti
ponedjeljkom 11.15 i srijedom u 11.15 h

Proroci
Škola za novakinje
srijedom u 16,45

FER: Biblijska teologija 2
utorkom u 17.15, dvorana B4
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 2, ECTS 2

ljetni semestar 2009./10.

Jp0112 Grčki jezik – Studij filozofije, FFDI, petkom u 9:15 (2. i 5. sat)

Biblijska teologija utorkom u 17:00 h, dvorana B3, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3

Prophetae maiores et minores srijedom u 10:15, četvrtkom u 10:15, teološka predavaonica, FFDI, Jordanovac 110, I. kat

Jp0113 Hebrejski jezik Sv. pisma
utorkom u 08,15, teološka predavaonica

Teologija psalama Škola HUVRP, četvrtkom u 16:30, Prilaz Gjure Deželića 75

zimski semestar 2009./10.

Rp5100 Biblija – SZ
Temeljni religijski dokument
srijedom i četvrtkom od 8.15 h, predavaonica 2, ECTS 6 
skripta (.pdf)

Starozavjetna antropologija
Izborni predmet iz Biblije SZ
petkom od 10.15 h, predavaonica 2, ECTS 3
 * skripta (.pdf)

Jp0113 Hebrejski jezik Sv. pisma
utorkom u 12,15, teološka predavaonica
 * skripta (.pdf)

ljetni semestar 2008./09.

FER

Up0060 Uvod u Bibliju
Tu0010 Introductio generalis in S. Scripturam
petkom 8,15 h; predavaonica 1; ECTS 3

zimski semestar 2008./09.

Rp5100 Biblija – SZ
Temeljni religijski dokument
srijedom i četvrtkom od 8.15 h, predavaonica 2, ECTS 6

Ir2101 Izborni predmet iz Biblije SZ
Hermeneutika biblijskih likova
petkom od 10.15 h, predavaonica 2, ECTS 3

Ir3101 Izborni predmet iz Biblije NZ
Ustroj i poruka novozavjetnih tekstova
ponedjeljkom od 10,15 h, predavaonica 3, ECTS 3

* Novicijatska škola HUVRP

ljetni semestar 2007./08.

Up0060 Uvod u Bibliju
petkom 11,15, predavaonica 1; ECTS 3

Rp6120 Pavlovski spisi
utorkom, 9,15 i 12,15, predavaonica 4

Jp0113 Hebrejski jezik Sv. pisma
ponedjeljkom i srijedom u 12,15, teološka predavaonica

FTI: Tu0010 Introductio generalis in S. Scripturam
petkom 11,15, predavaonica 1

FTI: Tp1131 Lingua hebraica
ponedjeljkom i srijedom u 12,15

zimski semestar 2007./08.

ispiti

Rp5100 Biblija – SZ – Temeljni religijski dokument
srijedom i četvrtkom u 10,15; predavaonica 2; ECTS 6

Iz2101 Izborni predmet iz Biblije SZ
petkom u 11,15; predavaonica 2; ECTS 2

Iz2201 Izborni predmet iz Biblije NZ: Ustroj i poruka evanđeoskih tekstova – preuzeo prof. Matić
utorkom u 15,00; teološka dvorana; ECTS 2

Jp0112 Grčki jezik – preuzeo dr. Peterlin
svake druge srijede u 8,15 (dva sata); predavaonica 3; ECTS 1

Tp1130 Quaestiones selectae Veteris Testamenti
utorkom u 10,15 (teol. dvorana) i petkom u 11,15 (predavaonica 2)

ljetni semestar 2006./07.

Tp1100 Pentateuchus et prophetae anteriores (antiquiores) – Petoknjižje i povijesne knjige
utorkom i srijedom u 9,15 (Bilić), petkom u 10,15 (Matić); teol. predavaonica
Literatura: BHS, LXX, Komentari pojedinih knjiga. Svaki slušač u dogovoru s voditeljem preuzima jedan praktičan zadatak.

Molim suradnike da pošalju (niko.bilic @ ffrz.hr) sažetke svojih izlaganja i prezentacije da ih stavimo na internet!

Rp5131 Snaga riječi u kršćanstvu i židovstvu
srijedom u 12,15; predavaonica 4

zimski semestar 2006./2007.

ISPITI * Pisani rad predati tjedan dana prije ispita (bez posebne naslovne stranice).
Tko nije sudjelovao u nastavi neka u dogovoru s voditeljem kolegija odabere barem trećinu nastavnih jedinica koje će obraditi.

Rp5111 Poslanje i zadaća proroka u Hebrejskoj Bibliji
četvrtkom u 11,15; ECTS: 3
Literatura: BHS, Komentari pojedinih knjiga o kojima se na nastavi govori; Božo Lujić, Starozavjetni proroci, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2004.

Rp5100 Biblija – SZ – temeljni religijski dokument
nositelj: prof. dr. Marko Matić
srijedom u 11,15; predavaonica 2; ECTS: 6 * literatura

Ts9110 Seminar: Važnost dijaloga na životnom putu praoca Jakova

Raspored / Literatura * Upute za pisani rad

kalendar ljetnog semestra ak. g. 06./07.

napomena: za neke “prezentacije” potreban je font iz programa BibleWorks

Niko Bilić SJ

Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, afiliran Papinskom sveučilištu Gregoriana i združen s Fakultetom filozofije i religijskih znanosti

Komentari su zatvoreni.