Članci

B. Članci i ostali autorski tekstovi:

1) „Božji plamen. O 400. obljetnici smrti sv. Ivana od Križa, crkvenog naučitelja“ (Summary: God’s Flame. Union with God according to John of the Cross) u: Obnovljeni život 5 (1991), 491–501.
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=83049
CROSBI 600429

Sažetak: Autor donosi kratak pogled na nauk Ivana od Križa i istražuje sjedinjenje s Bogom kao intenzivan susret nadnaravi i naravi u duši mistične osobe. Sukladno studiji Terezije Benedikte od Križa – Edith Stein autor se zaustavlja na Ivanovu spisu „Živi plamen ljubavi” koji mu služi kao polazište i potkrepa za analizu sjedinjenja s Bogom. Ono je krajnji stupanj osobne izgradnje, zbiva se u radosnom ozračju, i predstavlja svojevrstan zagrljaj naravi i milosti u ljudskoj osobi. Božji je dar kojim se potpuno ostvaruje čovjekov iskonski potencijal i usmjerenost.

2) „Polazišta za susret između tomizma i egzistencijalizma. Misaoni pristup Bogu u filozofiji Jacquesa Maritaina” (Summary: Starting Point for the Meeting between Thomism and Existentialism. Reflective Approaches to God in the Philosophy of Jacques Maritain) u: Ljubav prema istini. Zbornik u čast Tome Vereša O.P., (Priredio Anto Gavrić O.P.), Zagreb 2000, 403–412.
CROSBI 600435

Sažetak: Pisac prikazuje Maritainove putove za spoznaju Boga. Tražeći teističko obilježje u njegovu naučavanju nailazi na svojevrstan susret između egzistencijalizma i filozofije Tome Akvinskoga. Autor najprije razmatra neke okolnosti iz života J. Maritaina, a potom, u središnjem dijelu, predstavlja sadržaj njegove knjige Approches de Dieu. Upozorava da Maritain preuzima klasične “putove” iz Tomine filozofije, a potom izdvaja tri pristupa do Božje Egzistencije koje Maritan posebice razlaže. Zaključno pruža viziju osobitog Maritainova egzistencijalizma koji počiva na dostignućima klasične metafizike.

3) suradnja: N. Bilić, F. Ereiz, „O. Ante Gabrić organizira suradnike i dobročinitelje“ u Gori i izgori. O. Ante Gabrić 1915.–1988., ur. J. Batinić, Zagreb, 2000., 81–102.

Sažetak: Ovaj zajednički referat na dvadesetak stranica daje pregled mreže suradnika koje je A. Gabrić oko sebe okupio. U četiri glavna dijela autori prikazuju najprije početke misijske suradnje, potom put do domaćih suradnika koje je p. Gabrić u Bengaliji okupio. Treći dio ističe osobit oblik duhovne suradnje koji je Misionar veoma cijenio kao molitvenu potporu. Četvrti dio napokon daje uvid u zajednicu dobrotvora širom svijeta. U prikazu je naglašena suradnja o. Ante s čuvenom Majkom Terezijom koja je u međuvremenu već uzdignuta na čast oltara. Zaključne točke predstavljaju Misionarovu neumornu potragu za suradnicima te rad male misijske centrale u isusovačkoj rezidenciji u Zagrebu.

“Navijestio Mariji”, Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202) god. 93./ svibanj 2002. br. 5, str. 156-158.

“Kruh s neba”, Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202) god. 93./ listopad 2002. br. 10, str. 300-301.

“Dijete Božje”, Ignacijev put (ISSN 1331-8500), god. XXI, br. 2 (37), str. 5-6.

„Dobar boj” u: Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 22 (2007), 16–17.

„VIS Oaza. Srednjoškolci glazbenici u župi Srca Isusova” u: Isusovci u Zagrebu u XX. stoljeću (Zagreb 2007.), 119–120.

„Mojsije u Starom Zavjetu”, u Biblija danas. Časopis Hrvatskog katoličkog biblijskog djela i Biblijskog instituta KBF, 2 (2007), 3–5.

„Borba za blagoslov”, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 23 (2007), 16-17.

„Samo siloviti”, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 24 (2007), 16-17.

“Nakon što je uskrsnuo”, Ignacijev put. Informativni list za prijatelje Družbe Isusove (ISSN 1331-8500), god. XXI., br. 1 (38) Uskrs 2007., str. 5-6.

“Neću zadrhtati”, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 25 (2007), 18-19.

“Velika radost”, Ignacijev put, (ISSN 1331-8500), god. XXIII/ br. 2 (40), prosinac 2007., 5-6.

“Naći ćete dijete…”, Milosti puna. Pastoralno – duhovni vodič župe Marija Bistrica, 17. prosinca 2007., str. 2

“Kamo to vodi?”, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 26 (2008), 16-17.

“Velika snaga Uskrsa”, Ignacijev put (ISSN 1331-8500), god. XXIII, br. 1 (40), str. 5-6.

“Vatren za Krista – sv. Pavao apostol”, Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202; god. 99., br 6., lipanj 2008.), str. 8-10.

“Pavlova teologija križa”, U znaku križa. List Milosrdnih sestara sv. Križa, god.. XXVIII., br. 115/2.. 2008., str. 4-5.

“Idem s tobom”, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 27 (2008), 16-17.

“Religija tijela”, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 28 (2008), 16-17.

“Kristov osjećaj” Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202) br. 10 (god. 99./2008.), str. 8-9.

“Pavlove upute obitelji”, Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202) br. 11 (god. 99./2008.), str. 8-9.

“Duhovni boj sv. Pavla”, Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202) br. 12 (god. 99./2008.), str. 8-9.

“U visinama” Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 29 (2008), str 18-19.

“Ljudsko rođenje Božjega Sina. Božić kod sv. Pavla”, Ignacijev put (ISSN 1331-8500), god. XXIII, br. 2 (41), str. 4-5.

“Rođen od žene” Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202) br. 1 (god. 100./2009.), str. 8-9.

“Pedagoški procesi u Svetom pismu. Psihološki vidici” Posvećeni život. Prinosi redovničkoj obnovi (ISSN 1846-7180) br. 1 i 2 (23 i 24) god. 13./2008. str. 5-14. (CROSBI 60042)

“Rast u slobodi i odgovornosti” Posvećeni život. Prinosi redovničkoj obnovi (ISSN 1846-7180) br. 1 i 2 (23 i 24) god. 13./2008. str. 44-55.

“Teologija tijela u Pavlovima poslanicama” Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202) br. 2, (god. 100./2009.), str. 8-9.

“Pavlova teologija križa” Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202) br. 3, (god. 100./2009.), str. 8-9.

“Pobijedi Golijata!” Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 30 (2009), str. 16-17.

“Svjedok uskrsne snage”, Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202) br. 4, (god. 100./ travanj 2009.), str. 8-9.

“Sveti Pavao i prvopričesnici”, Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202) br. 5, (god. 100./ svibanj 2009.), str. 8-9 i 21.

“Ratnik i molitelj”, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 30 (lipanj 2009), str. 16-17.

“Gajšakova umjetnost u službi liturgije”, Umjetnost Marijana Gajšaka (1944-1993). Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa “Teorija i praksa sakralne umjetnosti Marijana Gajšaka (1944-1993)” održanoga 14. lipnja 2007. na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu (uredio Ivan Šestak), str. 101-111.

“Ženska ruka”, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 31 (rujan 2009), str. 16-17.

“Danas te rodih”, Milosti puna. Pastoralno-duhovni vodič župe Marija Bistrica, 14. prosinca 2009., str. 2.

“Zaogrnut slabošću”, Ignacijev put. Informativni list za prijatelje Družbe Isusove (ISSN 1331-8500), god. XXIV., br. 43 (2) Božić 2009., str. 4-5.

“Posjetio nas je p. General”, Ignacijev put. Informativni list za prijatelje Družbe Isusove (ISSN 1331-8500), god. XXIV., br. 43 (2) Božić 2009., str. 22-25.

“Sudbonosno koplje”, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 32 (prosinac 2009), str. 16-17.

“Kristov Uskrs” Ignacijev put. Informativni list za prijatelje Družbe Isusove (ISSN 1331-8500), god. XXV., br. 44 (1) Uskrs 2010., str. 4-5.

“Tek u susretu s uskrslim Gospodinom dolaze radost i mir” – Intervju Katolički tjednik, Uskrs 2010.

“Sv. Pavao – učenik i učitelj Riječi. Duhovnost Apostola narodâ i redovnički odgoj”, Posvećeni život. Prinosi redovničkoj obnovi (ISSN 1846-7180), god. XIV., br. 25-26 (1-2), Zagreb 2009., str. 63-72.

“Nepoznati prorok Gâd” https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/?stranica=prorokgad

“Where are the good fruits? The Vineyard-poem and its ecological implications”, Bruxelles 2011, https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/?stranica=vineyard

The Prophets and their God, Bruxelles, ožujak 2011. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/english/prophets.pdf

Christen und Islam in Kroatien, Schola Europea, Bruxelles, 8. travnja 2011. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/?stranica=islamDE

“From a theological perspective: Disaster and a universal new beginning”, Ecology and Jesuits in Communication, Bruxelles 2011, https://ecojesuit.com/from-a-theological-perspective-disaster-and-a-universal-new-beginning/1004/

“From Croatia to Brussels”, JEOletter, Nr. 13 / April 2011. https://www.jesc.net/2011/04/from-croatia-to-brussels/

“Blagoslov – dan i zadan. Blagoslov kao čovjekovo poslanje u Starom zavjetu”, Zagreb 2011., https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/?stranica=blagoslov_poslanje

“Obiteljski konflikti u biblijskoj povijesti. Svetopisamski pogled na upravljanje konfliktima u obitelji kao prevencija nasilju” Obiteljski centar, FTIDI, Zagreb, 2011.

“Tri kralja u Starom zavjetu. Biblijski pogled na Jošafata, Ezekiju i Jošiju“, Znanstveni skup u povodu 5. obljetnice smrti dr. sc. fra Celestina Tomića, 12. studenoga 2011., Zagreb 2011. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/?stranica=trikraljaSZ

“Isus naš” u Godišnjak župe Bezgrješnoga Srca Marijina Jordanovac, Godina IV (XI) – Broj 1 (15), Zagreb, prosinac 2011., str. 4-5

“Bit ćeš Bog moj (usp. Post 28,21). Zavjetovanje i posvećeni život u Svetom pismu” u Posvećeni život. Prinosi redovničkoj obnovi (ISSN 1846-7180), br. 1 i 2 (29 i 30), god. (15) 2011., str. 7-20. https://www.ffdi.unizg.hr/amdg/?stranica=zavjeti2011

“Prvi savez. Post 9,8-17 u teologiji saveza”, Crkva u svijetu, 47, br. 1, god 2012, str. 38-55
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=118170
CROSBI 600439

“Noa – vjernik poslušan i pravedan” u: Glasnik Srca Isusova i Marijina, ISSN 1330-0202, god. 103., br. 10, str. 4-5.

“Abraham, praotac naše vjere”, u: Glasnik Srca Isusova i Marijina, ISSN 1330-0202, god. 103., br. 11, Zagreb, studeni 2012., str. 4-5.

“Jakovljev povratak u domovinu”, u: Glasnik Srca Isusova i Marijina, ISSN 1330-0202, god. 103., br. 12, Zagreb, prosinac 2012., str. 4-5.

“Vjera u Bibliji” u: Godišnjak župe Bezgrješnoga Srca Marijina – Jordanovac, Godina V. (XII.), br. 1 (16), Zagreb, prosinac 2012., str. 5-6.

“Debora – sutkinja vjernica”, u: Glasnik Srca Isusova i Marijina, ISSN 1330-0202, god. 104., br. 1, Zagreb, siječanj 2013., str. 4-5.

 

Niko Bilić SJ

Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, afiliran Papinskom sveučilištu Gregoriana i združen s Fakultetom filozofije i religijskih znanosti

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.