amdg.eu
http://amdg.eu/seminar-mudrosna/
Export date: Fri Feb 28 2:07:27 2020 / +0000 GMT

FFDI: seminar Mudrosna literatura u SZ


scrollsFFDI zimski semestar ak.g. 2013./14.

Predviđeni datumi i teme

16.10.13. Knjiga o Jobu - Marija Hranilović, Ana-Maria Premec
a) Job i Elifaz. Prvi dijalog u Knjizi o Jobu (Job 3,1–7,21)
b) Božji odgovor Jobu (Job 38-42)

Premec, Hranilović: Knjiga o Jobu (.ppt) 1

U tebe se uzdam (Ps 25) 2 * Svi puci neka te slave (Ps 67) 3

23.10.13. Psalmi - N. Bilić
Psalam 51 i 90 (.ppt) 4
a) Grijeh i oproštenje u Ps 1
b) Ps 90

30.10.13. Knjiga Mudrosti - Tina Katić, Dragana Petrušić
a) “Duše su pravednika u ruci Božjoj” (Mudr 3,1). Sudbina pravednika u Mudr 3–5
b) Znakovi i čudesa. Biblijska povijest u Mudr 10s.16-19 - Tina Rašić, Morana Mijač

06.11.13. - Dan FFDI

13.11.13. Pjesma nad pjesmama - Petra Horvatić, Helena Gelenčir
a) Zaljubljenost i ljubav u Pj
b) “Bolna od ljubavi” (Pj 5,8). Kušnje i trpljenje zaručnice u Pjesmi nad pjesmama

27.11.13. Propovjednik - Dajana Kukolj, Josipa Điri; Miroslav Magdalenić
a) Kraljev život u Prop 1–3
b) ”Pazi na korake svoje” (Prop 4,17). Bog i bogoslužje u Knjizi propovjednikovoj

04.12.13. Mudre izreke - Sara Domonkoš;
a) Početak druge zbirke mudrih izreka (Izr 25–27)
b) Okvir Knjige Mudrih izreka (Izr 1s.30s)

04.12.13. Knjiga Sirahova
a) Mudrost u Sir 18s.24 - Suzana Pauković, Matija Di Giorgio
b) Biblijska povijest u Knjizi Sirahovoj (Sir 44,1-50,21)
c) “Molio sam za mudrost” (Sir 51,13). Velika Sirahova molitva (Sir 51) - Tena Kos, Kristina Lukač, Ines Šmit

Sudionici (.doc) 5

 
Links:
  1. http://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/10/job_hran ilovic_premec.ppt
  2. http://amdg.eu/wp-content/uploads/2012/05/ps25.pdf
  3. http://amdg.eu/wp-content/uploads/2012/05/ps67hr.p df
  4. http://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/10/ps51_ps9 0.ppt
  5. http://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/10/Seminar_ mudrosna_sudionici.doc
Post date: 2013-10-16 21:43:15
Post date GMT: 2013-10-16 19:43:15

Post modified date: 2013-12-04 11:05:41
Post modified date GMT: 2013-12-04 10:05:41

Export date: Fri Feb 28 2:07:27 2020 / +0000 GMT
This page was exported from amdg.eu [ http://amdg.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com