Ad maiorem Dei gloriam
http://amdg.eu/quaestiones-selectae-veteris-testamenti/
Export date: Mon Jan 20 1:33:58 2020 / +0000 GMT

Quaestiones selectae Veteris Testamenti


Vjera i politika u Starom zavjetu
>>>stari prikaz 1


"skripta": Pregled predavanja .pdf  2 * vidi: FFDI - Vjera i politika u SZ 3


Za pristup ispitu potrebno je precizno poznavanje naznačenog biblijskoga teksta. Na raspolaganju su dva prihvaćena hrvatska prijevoda: "Zagrebačka Biblija" (Stvarnost, KS) i "Šarićeva Biblija" (osvježeni prijevod nadbiskupa Ivana Ev. Šarića, HBD, Verbum, Glas Koncila). Na internetu cijeli biblijski tekst nude: Kršćanska sadašnjost 4 * Katolici na internetu 5 * Hrvatska biskupska konferencija (HBK) 6 * Intratext 7 (s automatskom konkordancijom)

Br. Materijali Biblijski izvori
1. Abrahamov put u Post 14 8 * pregled: .ppt 9 /.pdf 10 Post 14
2. Politički profil Abrahamova zvanja; Uspostava kraljevstva u Izraelu .ppt 11 * .pdf 12 Post 11-14; 1 Sam 8
3. Poimanje naroda u Petoknjižju .ppt 13 * .pdf 14 Izl 3.5.12.14.15.19.24
4. Konstituiranje naroda i prijenos vlasti; Prvi kralj u Izraelu? .ppt 15 * .pdf 16 Izl 19.24; Br 27; Pnz 34; Suci 9
5. Jošafat - kralj koji je svim srcem tražio Gospodina .ppt 17 * .pdf 18 1 Kr 22; 2 Kr 3; 2 Ljet 17-20
6. Kralj Ezekija .ppt 19 * .pdf 20 2 Kr 18–20; 2 Ljet 29–32; Iz 36–39
7. Izebela - poganka i tiranica .ppt 21 * .pdf 22 1 Kr 16 – 2 Kr 9
8. Kralj Jošija .ppt 23* .pdf 24 * Biblijski pogled na Jošafata, Ezekiju i Jošiju 25 2 Kr 22s; 2 Ljet 34s
9. Početak Drugoga hrama u Ezr 3-6 .ppt 26 * .pdf 27 Ezr 3-6
10. Mesijansko proroštvo (2 Sam 7; 1 Ljet 17) .ppt 28 * .pdf 29 2 Sam 7; 1 Ljet 17
11. Ezra – uspješan političar .ppt 30 * .pdf 31 Ezr 7-10, Neh 8
12. Politički program u Iz 60 32 * .ppt 33 * .pdf 34 Iz 60
13. pregled .ppt 35 * .pdf 36 * Sudbonosna pustinja 37 * Nepoznati prorok Gâd 38 * Siromaštvo kod Malih proroka 39 Izl 32; 2 Sam 24 / 1 Ljet 21
14. Narodi kod Malih proroka .ppt 40 * .pdf 41 Mali proroci
15. Političko djelovanje proroka Elizeja .ppt 42 * .pdf 43 1 Kr 19,16 – 2 Kr 13,21
16. Estera - Židovka perzijska kraljica .ppt 44 * .pdf 45 Knjiga Esterina
18. Juda Makabej - obnovitelj drugoga hrama .ppt 46 * .pdf 47 - osvrt na Anketu 1 Mak 3-9; 2 Mak
19. Proroštvo o Emanuelu u izvornom kontekstu .ppt 48* .pdf 49 Iz 7-9.11
21. Pregled gradiva i ponavljanje .ppt 50 * .pdf 51
22. Zakon o kralju .pp 52t * . pdf 53 Pnz 17,14-20
23. Ponavljanje 2. dio .ppt 54 * .pdf 55

 

 

Za pristup završnom ispitu potrebno je sudjelovanje u nastavi, osobni rad, precizno poznavanje biblijskog teksta i uvid u stručnu literaturu.
Redovito su u uporabi kratice biblijskih knjiga (.pdf). 56

Literatura:

Benedikt XVI. - Joseph Ratzinger, Crkva, Izrael i svjetske religije, Verbum 2007. 57

Richard Bauckham, The Bible in Politics: How to Read the Bible Politically Westminster John Knox, 2011. 58
Links:
 1. http://amdg.ffrz.hr/?stranica=szpolitika2011
 2. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitikaFTI.pdf
 3. http://amdg.eu/politika
 4. http://www.ks.hr/biblija.php
 5. http://www.katolici.org/biblija.php
 6. http://www.hbk.hr/biblija/
 7. http://www.intratext.com/IXT/SCR0002
 8. http://amdg.ffrz.hr/?stranica=politika001
 9. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika001.ppt
 10. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika001.pdf
 11. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika002.ppt
 12. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika002.pdf
 13. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika003.ppt
 14. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika003.pdf
 15. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika004.ppt
 16. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika004.pdf
 17. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika005.ppt
 18. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika005.pdf
 19. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika006.ppt
 20. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika006.pdf
 21. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika007.ppt
 22. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika007.pdf
 23. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika008.ppt
 24. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika008.pdf
 25. http://amdg.ffrz.hr/?stranica=trikraljaSZ
 26. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika009.ppt
 27. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika009.pdf
 28. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika010.ppt
 29. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika010.pdf
 30. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika011.ppt
 31. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika011.pdf
 32. http://amdg.ffrz.hr/?stranica=iz60
 33. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika012.ppt
 34. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika012.pdf
 35. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika013.ppt
 36. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika013.pdf
 37. http://amdg.ffrz.hr/?stranica=izl32
 38. http://amdg.ffrz.hr/?stranica=prorokgad
 39. http://amdg.ffrz.hr/?stranica=siromastvoXII
 40. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika014.ppt
 41. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika014.pdf
 42. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika015.ppt
 43. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika015.pdf
 44. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika016.ppt
 45. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika016.pdf
 46. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika017.ppt
 47. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika017.pdf
 48. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika018.ppt
 49. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika018.pdf
 50. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika019.ppt
 51. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika019.pdf
 52. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika020.ppt
 53. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika020.ppt
 54. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika021.ppt
 55. http://amdg.ffrz.hr/politika/szpolitika021.pdf
 56. http://amdg.ffrz.hr/bibl_kratice.pdf
 57. http://www.verbum.hr/knjige/crkva-izrael-i-svjetsk e-religije-138/
 58. http://www.allbookstores.com/Bible-Politics-Read-B ible-Politically/9780664237080
Post date: 2015-10-14 11:15:57
Post date GMT: 2015-10-14 09:15:57

Post modified date: 2016-02-09 10:01:39
Post modified date GMT: 2016-02-09 09:01:39

Export date: Mon Jan 20 1:33:58 2020 / +0000 GMT
This page was exported from Ad maiorem Dei gloriam [ http://amdg.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com