Biblijska teologija na FER-u

Mediji se zainteresirali za biblijsku teologiju kao izborni predmet na FER-u. Ljubazno me iz JL pitaju pa sam poslao ovo i zahvalio unaprijed što će vjerno i istinoljubivo prenijeti moje riječi:

 1. Baš me je jedna profesorica s FER-a upozorila da od jučer teče rasprava (čini se među profesorima koji su, što je izvrsno, otkrili kako na njihovu Fakultetu već 21 godinu postoji Biblijska teologija). Kako veli prof. Zimmer, stručnjak za web, sada će interes za WEB FER-a porasti pa onda i Google ranking. Hvala Bogu! Ja sretan. Divna je to prilika da si opet posvijestimo kako svekolika zapadna znanstvena misao potječe s jedne strane od grčke filozofije, a s druge strane upravo od proučavanja Biblije i teologije. Osim toga možemo se u takvoj raspravi prisjetiti kako baš zahvaljujući Crkvi i osobito redovnicima danas postoji javno financirana znanost i studiranje kao samorazumljivo civilizacijsko postignuće. Velika je radost za me što su već davno prošla vremena indoktrinacije u bivšem totalitarističkom sustavu kad je teologiji bio oduzet status znanosti i nametala se isključiva ideologija, ponajviše tzv. marksizam i tzv. dijalektički materijalizam. Znamo da je Biblija i danas itekako aktualna. Kako ono Papa Franjo – koji jednako budi interes vjernika i nevjernika – kaže? Neka ti Biblija i Evanđelje bude GPS i tvoj chat!
  Biblijska teologija služi zato da pokaže – suvremenim jezikom rečeno – kakvu poruku Biblija prenosi. Na Biblijskoj teologiji zainteresirani odmah uoče kako npr. u središtu Starog zavjeta stoje tzv. Mudrosni spisi koji obrađuju: patnju (Job), ljubav (Pjesma nad pjesmama), molitvu (Psalmi), traženje životne koristi ili smisla (Propovjednik) itd. U sredinu ih je grčka Biblija stavila baš zato što nisu prošlost (Povijesne knjige), ni budućnost (Proročke knjige), nego sadašnjost. A jesu li takve teme nama ljudima važne – kako u vrijeme nastanka spisa, tako kroz povijest i danas – nije teško prosuditi. Koliko je pak čuven, dirljiv i po svem svijetu važan izvještaj o izgubljenom sinu koji je “došao k sebi” ne treba isticati. A početak hrvatske književnosti obilježava, znamo dobro, biblijska junakinja Judita.
  Svojedobno je već bio upit iz medija o ovom izbornom predmetu pa je na FER-u prof. Cifrek, zadužen za informiranje, koji poznaje stvari, sastavio iscrpan prikaz razvoja toga predmeta. Sa strane teološke struke sva zasluga svakako ide ponajprije profesoru vlč. Adalbertu Rebiću koji je hrvatskoj javnosti poznat iz vremena stvaranja države jer bijaše ministrom u najostljivijim vremenima za najosjetljivije područje izbjeglica i prognanika.

  2. Ja sam bio istinski iznenađen, počašćen i radostan kad me je prije osam godina pokojni prof. Rebić zamolio da “uskočim”. Čudio sam se i divio da takav predmet ondje postoji kao jedan od onih humanističkih predmeta koji, u svijetu brojeva i strojeva, nudi dubok, važan, pogled na čovjeka – nadahnjuje, tješi, motivira na još veću stručnost i postizanje rezultata na vlastitom području. FER je genijalan. Dok ostali prirodoslovni fakultetu potiču studente da drugdje upišu koji humanistički predmet, FER je – vjerojatno i zbog velikog broja studenata, a još više zbog vrhunske organizacije studija koja je na Sveučilištu dobro poznata – pozvao nas profesore raznih struka da dođemo k njima. Već u ono doba ondje bijaše: hrvatski jezik, psihologija, pravo, povijest… U međuvremenu je broj humanističkih predmeta narastao. Još puno veće divljenje na početku je izazvao u meni sustav studiranja i pristup kako studentima tako i profesorima. Ljubazno sam dočekan. Poučili su me kako funkcionira studij koji je već tada sav bio digitaliziran. Tada je to bio program AHyCo (ili tako nekako), dakako proizvod FER-a, na kojemu se sve izravno moglo upisati i komunicirati sa studentima i provoditi ispite. Potom se razvio FERko, a odnedavno je napokon sve integrirano u FerWEB gdje su me vrijedni Siniša i Vlatka svojom susretljivošću, stručnošću i marljivošću od prvih dana oduševljavali. Valjalo je u svemu poštovati pravila fakulteta i tako oblikovati predmet.
  Svakako moram reći da mi je baš u digitalnom dijelu najveća i nezaobilazna, dragocjena pomoćnica magistrica Lakić (mag. theol.), inače stručnjakinja za hebrejski jezik i kompjutore. Najveću potporu su svim društvenim predmetima davali Prodekani koji su nas poučili o svemu i pratili u prvim koracima. Osim prof. Cifreka koji me je s čuvenom dobrohotnošću dočekao i bio velika pomoć, svakako želim istaknuti i njegova vrijednoga nasljednika prof. Petrinovića, koji je, koliko znam, zaslužan i za razvoj cijelog novog studija zajedno s Hrvatskim oružanim snagama. Cijelo pak vrijeme silnu zahvalnost dugujemo gđi. Majstorović koja je dobra duša i “veza” FER-a za sve društvene predmete.
  Iz iskustva sam već znao koliko upravo elektronika pomaže u egzaktnom, empirijskom proučavanju složenih, drevnih biblijskih tekstova. Pa sam doživio preuzimanje ovog predmeta kao svojevrsnu zahvalu i dug. Vrlo je brzo bilo jasno što se zapravo traži. Mladi ljudi koji postaju vrhunski stručnjaci u onoj znanosti koja obilježava budućnost našega svijeta imaju pravo dobiti i ponudu stručnog i znanstveno odgovornog pristupa stoljetnim biblijskim tekstovima koji su obilježili svekoliku kulturu, a i židovstvo i kršćanstvo ih izravno prihvaćaju kao Riječ Božju. Ne mogu svi vladati hebrejskim, aramejskim i grčkim jezikom pa je prikladno biti od pomoći zainteresiranima u znanstvenom pristupu Bibliji koji dakako traži uvid u izvornik, ne tek prijevod. Razumljiva je svrha: sramotno je i opasno – pojednostavljeno rečeno – da dječje razumijevanje npr. priče o Ivici i Marici, prati odrasloga, primjerice u elektrotehnici izučenoga stručnjaka, s obzirom na sadržaj Biblije koja je sažetak iskustva cijeloga jednoga naroda, a i kod nas Hrvata obilježava početke pisane riječi, kulture i znanosti.

  3. Budući da dolazim s Fakulteta filozofije i religijskih znanosti, gdje zbog kvota imam do oko 30 ili 40 studenata, meni je broj upisanih na tom izbornom predmetu na FER-u otpočetka bio čudesan. Od vremena profesora Rebića broj je narastao na oko tri stotine i zapravo je zbog interesa samih studenata razvijen i nastavak kao Biblijska teologija 2. Nastava je koncipirana ponajviše kao rad s biblijskim tekstom pa je potrebno da svi sudionici imaju svoj primjerak. Za razliku od studenata na drugim učilištima FER-ovci su puno spretniji i marljiviji, pa će redovito imati tražene tekstove u digitalnom izdanju uza se što omogućuje zajedničko čitanje i raspravu. Vrlo često se na nastavi dogodi da se pojave vrlo precizna pitanja vezana uz sam tekst, pa i vrlo oštroumna tumačenja koja bi svaki teolog s pažnjom poslušao. Bude dakako šaljivih zgoda, npr. u vrijeme dok su još rukom ispisivali nazive, lako se moglo kod studenata naći i: “Biblijska tehnologija”. Kadikad bude i duboko duhovnih pitanja o odnosu prema Bogu, pa i o osobnom duhovnom životu koja nisu uvijek za javnost. Čini mi se ipak da najveći interes pobuđuje prepoznavanje životnoga puta pojedinih biblijskih likova, kao i biblijska slika o Bogu. U Novom zavjetu to je jednostavno: ispravno shvaćanje Boga jest shvaćanje koje nam – životom i djelima, ne tek riječima – donosi Isus Krist.
  Svjestan sam itekako svojih profesorskih manjkavosti. Ali govorimo li o studentima, zanimljivo je vidjeti nevjerojatne pohvale koje stižu od njih u anketama, sve dotle da Biblijsku teologiju proglašavaju najbolje organiziranim predmetom, što je svakako u najvećoj mjeri zasluga, ne moja, nego magistrice Lakić koja sve uredno na vrijeme pripravi i svima dostavi. Vrhunska je pak radost čuti da je npr. jedan čovjek koji je prije nekoliko godina završio studij na FER-u – među inim odslušao i ovaj predmet – ove godine, nakon što je dovršio i studij teologije, zaređen za svećenika u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Osobito je lijepo vidjeti kako mladi ljudi, revni i savjesni na ovom izbornom predmetu, aktivno pomažu u već javnosti poznatim akcijama patra Ivana Ike Mandurića i pravoj duhovnoj obnovi mladeži u Hrvatskoj.

  4. Mene su studenti FER-a od početka impresionirali, a to je vjerojatno i općepoznato da se mnogo talenata i znanja traži za upis na FER. Težak i zahtjevan niz pitanja, koji najčešće traži samostalan rad s Biblijom i smisao za izvorni jezik, na ispitu su uglavnom s velikim uspjehom rješavali. Pravo je zadovoljstvo promatrati kako na tim pisanim ispitima, koji su rađeni kao “open book test”, to mnoštvo mladih ljudi i snažnih umova marljivo pregledava svetopisamske tekstove, da sami pronađu što se traži i donesu svoj sud.
  Svi koji su uključeni u sveučilišni život i zbivanje znaju kako je vrlo velik broj studenata zainteresiran svu svoju spretnost i inteligenciju upotrijebiti da što više bodova i što bolje ocjene postignu sa što manje uloženoga truda i vremena. Ističu se oni koji osobnu nadarenost i mar sveobuhvatno ulože u učenje. U tom su smislu svi predmeti tu za prikupljanje propisanoga broja bodova. I to je u skladu s bolonjskim sustavnom mobilnosti.
  Profesori znaju da jedan bod predviđa do 30 sati osobnoga rada, pa je na nama da na to studente motiviramo i prikladno to provjerimo. Da teškoća ima dokazuje i slučaj kad je student na ovom izbornom predmetu uhvaćen u pokušaju prijevare na ispitu, pa je onda još jednom isto pokušao, tako da mu je fakultetska vlast morala izreći službenu opomenu. Ali – upravo u duhu Svetoga pisma – pružena mu je nova prilika.
  U vremenu kada nam management i poslovna teorija otkriva koliko je za uspješnost u poslovanju i u znanosti odsudno teološko znanje i odgovorna, zrela slika o Bogu i čovjeku, lako je potvrditi da FER čini nešto vrlo vrijedno kad njeguje ovu tradiciju. Upravo sadašnja uprava s izvanredno poduzetnim i mudrim Dekanom, prof. Grgićem, čini dalekosežne stvari koje se već na ulazu na FER-u vide. Studenti primjerice na FER-u mogu upisati i Kineski jezik, a koliko je to važno na njihovu području vidi se čim uzmemo računalo ili mobitel u ruke. Nažalost i najnoviji teroristički napadi koji se Europom šire, a pozivaju se na vjeru, pokazuju koliko je teološko znanje, pravo razumijevanje svetih spisa – slobodno od fundamentalizma i ideologije, te iskreno upoznavanje sa stvarnim životom Osnivača religije prevažno. Sveto pismo će uvijek ostati interesantno i intrigantno zato što ponad svih horizontalnih načina komunikacije, na eminentan način donosi onu vertikalnu.
  A što reći, nego: Dođite na FER! Najbolji na UNIZG.

Duhovnost

Vrijeme za obitelj

u Bibliji

Hvala Bogu, evo ovdje tekst, “prezentacija” – skraćena i ona cijela, te zvučni zapis predavanja “Vrijeme za obitelj u Bibliji” s 46. Obiteljske ljetne škole (petak, 25.8.17. u 9h). Veliko mi je veselje što je uspio i taj korak u programu cjeloživotnog učenja Obiteljskoga centra na našem Fakultetu filozofije i religijskih znanosti. Od srca hvala organizatorima, predavačima, voditeljima radionica, sudionicima, medijima, posebice Radio Mariji! Koja je to radost kad postoji istovremeno četverostruki program: za odrasle, za mlade, za osnovce i za malu djecu!

Vrijeme za obitelj u Bibliji .html * PDF

Vrijeme za obitelj u Bibliji (cijela prezentacija) .ppt  * (pregled) .ppt

Poslušajte: Vrijeme za obitelj u Bibliji (zvučni zapis, 60MB, 45 min.):

 

Uvodna radio-emisija (zvučni zapis, 95MB, 50min):

Duhovnost

Molitva s Jošuom

Mojsijevim nasljednikom (uz Knjigu o Jošui)


Podari mi, Gospodine, onu hrabrost i onu jakost koja dolazi od tvoje riječi.
Tvojom snagom smjelo ću preuzeti ulogu koju mi dodjeljuješ
i prijeći ću veliku rijeku koja je preda mnom.
Prijeći ću je tako da oči upravim na tvoju prisutnost u mojem životu.

Kada dođeš i pokažeš mi da si iznad svih,
da si sveopći Gospodar i Vođa,
smireno ću se pokloniti i ostati pred Tobom
koliko ti želiš.
Skinut ću sve oklope i maske jer tu sam,
u tvojem svetom prostoru.

Podaj mi pažljivo uho i živu pamet
da dobro čujem svaku tvoju riječ
i onda je životom svjedočim
svim članovima tvojega naroda.

A kad dođe čas da pođem,
zahvalno želim gledati što si za mene učinio.
Sve što jesam i što imam
s ljubavlju i potpuno
tebi ću predati.
Amen.

Kloštar Ivanić, 23.8.2017.
Niko Bilić, SJ
Duhovnost

Molitva redovnikâ i redovnicâ Mariji, Kraljici

Sveta Majko, ti koja si Isusa učila ljudskoj poslušnosti,
izmoli nam pažljivo uho za Božju riječ.
Pomozi nam da poput tebe razumijemo jezik anđela.
Isprosi i nama dar svete refleksivnosti da zajedno s tobom
pitamo i promišljamo kakva je to riječ koju nam Gospodin upućuje,
pa i onda kad nas smete i uznemiri.
Zajedno s tobom ne bojimo se otvoreno postaviti pitanje: “Kako će to biti?”
– jer budućnost je u Božjim rukama,
kako u nazaretskom domu, tako i u betlehemskoj noći, tako i na Kalvariji.
Povedi nas da pod tvojim majčinskim vodstvom ponovno poslušamo
što su to proroci navijestili o svetom djetetu,
o Pomazaniku kojemu je Bog Otac, koji je vječni Kralj!
Kraljice neba, ohrabri nas da zajedno s tobom čujemo odgovor,
da otvorenih očiju vidimo kako to ovdje u našoj blizini,
na našim najbližima, koje dobro znamo,
Svesilni čini svoja velika djela.
Pod zaštitom tvoga kraljevskoga plašta
spremno ćemo s tobom reći: “Neka bude!”
S tobom smo službenici i službenice Gospodnje. Amen.

na spomendan BDM Kraljice, 22.8.17.
Niko Bilić, SJ

Duhovnost

Molitva s bogatim mladićem

koji je žalostan otišao (Mt 19,16-22)

Dok odlazim, žalost mi ispunja dušu. I tvoj prvak apostol, Petar, ražalostio se, Gospodine, kad si ga treći put pitao o njegovoj ljubavi. Ali on je ostao uza te. Išao je za tobom.

Znaš da su me zanos i vruća želja da činim velike stvari dovele k tebi. Čežnja za vječnim životom vukla me je. Moj razgovor s tobom – to je bila moja molitva. Čuo si moje želje, moja ponovljena pitanja.

Poučio si me da je Bog dobar. Podsjetio si me na zapovijedi da čuvam život i bračnu ljubav i vlasništvo i istinu, da ljubim sebe i bližnjega jednakom mjerom.

Znaš, Gospodine, da u mom srcu živi želja za savršenstvom koje od tebe dolazi, tvoje je. Ti si savršen. Svojim silama ne mogu. Bez tebe ništa ne mogu.

Pozovi me! Reci mi: “Vrati se!”
I hoću. Svoja ću zemaljska dobra i sve talente duše svoje predati u tvoje ruke; i svoje grijehe. A ti – ti mi daruj svjetla i snage da vidim tvoje siromahe i da za tobom idem.

Niko Bilić, 21.8.2017.
Duhovnost

Gdje je nebesko kraljevstvo?

Evo na Laudato TV novi Razlog nade: o nebeskom kraljevstvu! Hvala od srca vama, vrijedni radnici, marljivi molitelji, velikodušni donatori! Ako se želite uključiti, znate: ovdje je http://klubprijatelja.laudato.tv/ Dođite, pomozite!

MOLITVA ZA ULAZAK U KRALJEVSTVO BOŽJE

Dobri Gospodine, sveti Učitelju naš! Daruj mi danas pozorno uho da čujem kako govoriš o onom jednom, najljepšem, najvrijednijem i najpoželjnijem.
Ti si pravo bogatstvo, ti si Gospodine, skriveno blago! Tvoje srce, ljubavlju ispunjeno, dragocjen je biser. Tvoje otkupiteljsko božansko milosrđe široka je mreža koja sve želi dohvatiti jer ti si ribar ljudi.
Otvori moje oči da vidim kako to Otac nebeski vlada. On jedini dobar, posve moćan i i posve skroman, skrovit. Njegovo kraljevanje, sveta vladavina neba – to je ono jedno što je potrebno!
Zapali u meni svetu vatru da sve svoje spremno dam. Ražari cijelo moje srce, moju dušu, svu moju snagu – i ja, evo, krećem. Idem za tobom, za tvojim stopama.
Uhvati me cijeloga u svoju nebesku mrežu. Svojim božanskim sudom oduzmi od mene moje grijehe. Izbaci i spali sve što nije pod tvojom vlašću.
U svojoj dobroti ostani Gospodine, ostani koliko treba da razumijem tvoju pouku, da sve ovo razumijem. Amen.

Duhovnost

Novi “Razlog nade” na Laudato TV

Evo novi “Razlog nade”na Laudato TV – obiteljskoj televiziji – suradnici našega FFRZ-a. Najljepše Evanđelje o odmoru za kojim duša žudi. Hvala, dragi, vjerni suradnici – umjetnici tona i slike! Hvala vama prijatelji, podupiratelji koji svojim molitvama i donacijama omogućavate ovo djelo u Hrvatskoj: http://klubprijatelja.laudato.tv/!

Duhovnost