Biblijska korizma

Hvala Bogu! I od srca hvala vlč. Župniku M. Brliću i župljanima na organiziranju i gostoprimstvu u župi bl. Augustina Kažotića, Lupoglav. Osobita hvala ministrantima, čitačima, pjevačima i svim sudionicima na strpljivosti i marljivosti. Bijaše to nov intenzivan korak u programu cjeloživotnoga učenja, pravi stručni tečaj biblijske duhovnosti od 3. do 5. travnja 2019. U tri koraka pogledali smo najprije gdje se sve i kako točno spominje rok od 40 dana u biblijskoj povijesti. Potom smo se zaustavili na velikoj molitvi biblijske spasiteljice Judite, koja posebno u Hrvatskoj pokazuje put, zahvaljujući Marulovoj lucidnosti, kako valja čitati Sveto pismo. Izbliza smo, napokon pogledali, molitve Krista Raspetoga koje se kriju među čuvenih sedam riječi na križu, a dvije su izravno utemeljene na Ps 22 i Ps 31.

Po običaju uvijek smo izdvojili pitanja za refleksiju i samostalan rad, a započeli smo i završavali molitveno.

Ako želite zaviriti, ponoviti, produbiti, upotrijebiti:


Biblijski korijeni korizme

Hvala Bogu, još jedan malen, važan korak u programu cjeloživotnoga učenja u subotu, 23. ožujka 2019. Ovaj put u suradnji s Nadbiskupskom klasičnom gimnazijom. Promatrali smo kako to u Svetom pismu pepeo, rok od 40 dana i post utemeljuju preduskrsno vrijeme korizme i kakav joj sadržaj daju. Od srca hvala Ravnateljici, vlč. Rektoru Međubiskupijskog sjemeništa i svim organizatorima! Posebna hvala prof. A. Jakovljević na pomoći i svim sudionicima: vama dragi roditelji, profesori, djelatnici! Ako se želite podsjetiti, ponoviti, produbiti, upotrijebiti:

Pošalji Duha svojega

Molitva za usne

Biblijski korijeni korizme (PDF) * (PPT) – pregled izlaganja

Dođite, poklonimo se Bogu (Ps 95) .pdf

Prorok pred svojim Gospodinom – 1 Kr 19 u kontekstu

Molitva s prorokom Ilijom

Podignite, vrata (Ps 24) .pdf

Juditina velika molitva (Jdt 9)

Molitva s Juditom – spasiteljicom

Barahi – Blagoslivljaj, dušo moja (Ps 103) .pdf

Molitva s Kristom u pustinji

Poslušajte: Biblijski korijeni korizme (audio, 4. 3. 2017.)

40 dana u Bibliji (.mp3; 30 MB; 26 min.), Radio Marija, 6.4.2019.

Škola duhovnosti: 40 dana u Bibliji

Hvala Bogu! Održan je još jedan malen, a vrijedan koraku u programu cjeloživotnoga učenja. Nastavlja se Mala škola biblijske duhovnosti. Gledali smo gdje se to zaista i kako u Svetom pismu ističe rok od 40 dana i koje mu je značenje, kad znamo da Gospodin Isus i u svojoj korizmi u pustinji na sebe uzima i sažimlje biblijsko iskustvo. Hvala domaćinima, organizatorima, a napose marnim sudionicima! Za sve koji žele pregledati, ponoviti, produbiti:

Molitva za korizmu

Gospodine, pošalji na mene u ovoj korizmi žive vode koje će me pročistiti. Iz tvojega srca koje je pogođeno mojim grijehom neka provru rijeke milosti.

Povedi me u svete visine. Dopusti mi da uđem u samo središte otajstva tvoje prisutnosti. Sve ću ostaviti po strani i strpljivo slušati tvoju riječ života. Dopusti mi da motrim kako tvoj božanski prst iznova urezuje svete zapovijedi, pouku u tvojem milosrđu, o privrženosti kojom se zauvijek vežeš uz nas, o vječnoj revnosti tvojoj.

Pošalji me, Gospodine, da već unaprijed pregledam kako izgleda tvoje kraljevstvo koje nam spremaš, koje se približilo. Daj mi da istinito o njemu mislim i ne dam se zavesti lažima.

Kad me uhvati strah od progonitelja, kad želim sve ostaviti jer me krivice sustigoše i kad mi se moj život čini pretežak, pošalji mi svojega anđela. Podari mi svetu okrepu za tijelo i dušu. Daj mi da na vlastitoj koži osjetim tvoju blagost, tvoj sveti mir koji nam daješ, tvoj dobrostivi interes za mene.

Pošalji mi Duha svojega da me vodi u ovoj korizmi. Prepoznat ću kako si ti bio izravno izložen napasniku i pobijedio si. Poklonit ću se tvojim svetim ranama koje dokazuju da si poslije gorke muke i teškoga križa opet živ, s nama u sve dane.

Amen.

subota, 9. ožujka 2019.
Niko Bilić, SJ

Brak i obitelj – danas

Hvala Bogu! Bijaše to mali, ali intenzivan tečaj biblijske duhovnosti s Obiteljskom zajednicom u župi sv. Barbare, Zagreb, Gornje Vrapče, 2. i 3. ožujka 2019. Pravo stručno usavršavanje. Još jedan korak u programu cjeloživotnoga učenja u suradnji s našim Fakultetom filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Od srca hvala župniku, vlč. Slijepčeviću, organizatorima – očevima i majkama, i svima vama, marni sudionici! Ako želite ponoviti, produbiti, upotrijebiti:

Molitva: Pošalji Duha svojega

pjesma: Dođi, Gospodine Isuse (.pdf)

Brak u Božjim zapovijedima (.pdf) * (PPT)

Brak u Dekalogu

Molitva bračnoga para

pjesma: Ave Maria (.pdf)

Bračne krize Abrahama i Sare (.pdf) * (PPT)

pjesma: U tebe se uzdam (Ps 25) .pdf

Molitva za lice

Bračne krize Abrahama i Sare (audio)

Molitva s Abrahamom i Sarom

pjesma: Podignite, vrata, nadvratnike svoje (Ps 24) .pdf

Preljubnica u Hramu (.pdf) * (PPT)

pjesma: Barahi – Blagoslivljaj, dušo moja (Ps 103) .pdf

Isus – svjetlo svijeta (Iv 8,1-12) * Oproštenje u Hramu

Pogledajte: Preljubnica u Hramu (video)

Molitva s optuženom

Roditelji i djeca u Svetom pismu (.pdf) * (PPT)

pjesma: Dođi, Isuse naš (.pdf)

Molitva za moja koljena

Roditelji i djeca u biblijskoj duhovnosti (audio)

Sukob Ezava i Jakova

Jairova kći i suvremena obitelj

pjesma: Vijek hvaljen Bog – Ps 87 (.pdf)

Adonaj ro’i – Gospodin je pastir moj (Ps 23) .pdf

Krize Svete Obitelji (.pdf) * (PPT)

Pjesma: Obasjaj nas, Gospodine (.pdf)

Molitva za usneMolitva s Abrahamom i Sarom

kad su prolazili kroz bračne krize

Davno si mi, Gospodine, podario bližnjega s kojim mogu dijeliti život. Daj mi da prepoznam i priznam njegovu pravu vrijednost i stavim ga na pravo mjesto u svojem životu.

Čuvaj me, Gospodine, od moje sebičnosti i straha. Ne dopusti mi da zatajim svojega životnoga suputnika i pogazim njegovo ljudsko dostojanstvo radi moje ugode i mojih želja.

Ispuni moje srce dubokim i nježnim osjećajem prema osobi s kojom zajedno živim. Otvori moje srce da s ljubavlju primam onoga koga šalješ na moj put, da ga ne odbacujem i ne tjeram od sebe.

Brani nas od čudnih običaja i zakona ovoga svijeta. Daj da spremno slušamo tvoj glas koji nas vodi u život. Ne dopusti da nama upravlja nagon, ljubomora i prijezir. Ne daj da se međusobno izrugujemo, nego da s radosnim osmijehom prepoznajemo i primamo tvoje darove.

p. Niko Bilić, SJ
2. ožujka 2019.

Ezra – voditelj povratka

u Ezr 7-10

Nastavili smo 10. 3. 2019. našu Malu školu Staroga zavjeta u Karmelu sv. Male Terezije, Kloštar Ivanić. Hvala sestrama karmelićankama na gostoprimstvu i na marljivom sudjelovanju. Ovaj put gledali smo na drugi dio Knjige Ezrine, na lik Ezre, svećenika i pismoznanca, i na njegovo autobiografsko osobno svjedočanstvo u Ezr 7-10.

Ezra – voditelj povratka u Ezr 7-10 (PDF) * (PPT)

Ezra – svećenik i pismoznanac

Ezra i nov početak

Poslušajte: Ezra – uspješan političar (.mp3)

Obasjaj nas, Gospodine (Ps 67) .pdf

Molitva s Ezrom – svećenikom i pisarom Zakona Božjega