Milosrdno Božje lice

dobripastirSvećenik i otajstvo Kristova milosrđa

Duhovne vježbe,
Opatija 16. do 19. 11. 2015.

1. Svećenik – dionik Isusove sudbine

Kristovo pravo lice (Lk 9,28-36) .ppt

2.  Svećenik i misterij grijeha

Dođi, Isuse naš (.pdf)

Kajin – zaštićeni prokletnik (Post 4) .ppt * Kajinov sindrom * Video: Kajinov problem

3. Svećenikova vjera

Blagoslivljaj dušo moja – Barahi (Ps 103) .pdf

Milosrdni Bog i Jakovljev povratak (Post 35,1-15) .pptPraotac Jakov opet u domovini (Post 35,1-15) * Molitva patrijarha Jakova

4. Svećenik i nakane Božjega srca 

Dođi, Gospodine Isuse (.pdf)

Mojsije u školi milosrđa (Izl 34,1-9) .ppt * Mojsijeva druga prilika * Mojsijeva molitva 

5. Svećenik i sakrament pomirenja

Obasjaj nas (Ps 67)

Kralj – raskajani grješnik  (Psalam 51) .ppt * Grijeh i oproštenje u Ps 51 * Molitva s kraljem Davidom

6. Svećenik i depresija

Adonai Ro’i – Gospodin je pastir moj (Ps 23) .pdf

Prorok Jona i Božje milosrđe (Jon 4) .ppt * Jonina druga molitva (Jon 4) * Molitva s prorokom Jonom

7. Svećenik i njegov bližnji

Bog mi je štit (Ps 31) .pdf

Kako vidiš čovjeka? (Mk 8,22-26) .ppt * Molitva sa slijepcem iz Betsaide

8. Svećenik – misionar milosrdnoga Isusa

Uskrsnu Gospodin doista (Ps 24) .pdf

Pavao i Isus pred Damaskom (Dj 9,1-9) .ppt * Molitva sa sv. Pavlom

Niko Bilić, SJ, 18.11.2015.

Duhovne vježbe 2014.