Ad maiorem Dei gloriam
http://amdg.eu/mudrosna/
Export date: Tue Mar 19 4:24:34 2019 / +0000 GMT

Mudrosna literatura u Bibliji


bible-lightIzborni predmet na FFDI
Mudrosna literatura u Bibliji
doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ

zimski semestar 2015./16.; srijedom u 14:15, predavaonica: teološka aula (FFDI, I. kat)
⇒ ispiti 22 1

1) 21.10.15. Uvod (.ppt) 2 * Božanska pouka za životni put (Ps 1) * Kraljevska molitva (1 Kr 3,6–9; 2 Ljet 1,8–10)

2) 28.10.15. Knjiga o Jobu (.ppt) 3Pripovjedni okvir u Knjizi o Jobu 4 * Prvi odgovor - Teološko značenje razgovora s Bogom u Job 38,1–42,6 5

3) 4.11.15.  Psalmi (.ppt) 6 * Psalmi uvod 7 * Biblijski psalmi 8 * Arhitektura psaltira 9 * Psalam 22 - snaga Kristove molitve * Molitve Raspetoga

4) 11.11.15. Mudre izreke (.ppt) 10

5) 25.11.15 Mudre izreke (ponavljanje i nastavak) .ppt 11 * Lik žene u Mudrim izrekama (.ppt) 12

6) 2.12.15 Ustroj knjige Propovjednikove; Ispraznost, Korist (.ppt) 13 * Propovjednik 14

7) 9.12.15. Zaručnica u Pjesmi nad pjesmama; Uvod u Knjigu Mudrosti .ppt 15 * Zaručnica u Pjesmi nad pjesamama 16 * Vrhunac i preokret u Pjesmi nad pjesmama (4,8–10) * Knjiga Mudrosti 17

8) 16.12.15. Velika Salomonova molitva (Mudr 9,1-19,22) .ppt 18

9) 13.01.16. Knjiga Sirahova (.ppt) 19

10) 20.01.16. Kralj - raskajani grešnik (Ps 51); Davidov poziv na hvalu (Ps 105) .ppt 20Grijeh i oproštenje u Ps 51 * Davidov poziv na hvalu (Ps 105) 21

⇒ ispiti 22 1

***

Za pristup ispitu potrebno je:
Sudjelovati na nastavi i dobro se upoznati s biblijskim tekstom koji je ovdje naznačen.
Proučiti odgovarajući dio iz Uvoda u Stari zavjet (Introduction)
Prostudirati stručni pregled Mudrosne književnosti (npr. N. Hohnjec: Umijeće biblijske mudrosti)
Po vlastitom izboru za ispit podrobno pripraviti dvije knjige i dva psalma.

Opće upute: Ovaj je predmet dio je sveučilišnoga studija koji ima za cilj upoznavanje ustroja i poruke svetopisamskih knjiga radi kritičnoga prepoznavanja aktualnosti drevnih tekstova i radi njihove primjene u osobnom i društvenom životu.

Predmet želi studentima pomoći da postanu kadri:

 1. pronaći tekstove Svetoga pisma i pristupiti im slobodno, bez fundamentalizma i ekstremizma.

 2. razumijeti biblijsku Mudrost koja počiva na iskustvu Božjega naroda i Zakonu tj. Pouci koju prima od Boga.

 3. ocijeniti izričajnu snagu, sadržaj i poruku biblijskoga teksta te vrijednost argumenata u njegovu tumačenju.

 4. razlikovati ispravne od pogrešnih tumačenja biblijskih spisa; prepoznati Božje nadahnuće u svetom tekstu.


Literatura uz predmet:

 1. Izvori: Biblia Hebraica Stuttgartensia i Septuaginta

 2. Prijevod: Jeruzalemska Biblija (tekst s podjelom i uputama)

 3. Nikola Hohnjec, Umijeće biblijske mudrosti : egzegetsko-teološki uvod u knjige i sadržaj, Kršćanska sadašnjost, Priručnici sv. 50, Zagreb, 2001.

 4. Nikola Hohnjec, Tri biblijske filozofije života, Kršćanska sadašnjost, Biblioteka Riječ sv. 42, Zagreb 2003.

 5. Roland E. Murphy, The tree of life : an exploration of biblical wisdom literature, New York : Doubleday, 1990.

 6. cjeloviti stručni komentari pojedinih knjiga:
  Word Bible Commentary, svesci 18-23;
  The Anchor Yale Bible Commentaries

Links:
 1. http://amdg.eu/ispiti/
 2. http://amdg.ffrz.hr/mudrosne/mudrosna01_uvod.ppt
 3. http://amdg.ffrz.hr/mudrosne/mudrosna02_job.ppt
 4. http://amdg.ffrz.hr/job_okvir.htm
 5. http://amdg.ffrz.hr/?stranica=job
 6. http://amdg.ffrz.hr/mudrosne/mudrosna03_psalmi.ppt
 7. http://amdg.ffrz.hr/psalmi01.html
 8. http://amdg.ffrz.hr/psalmi_pregled.html
 9. http://amdg.ffrz.hr/ps_arhitektura.htm
 10. http://amdg.ffrz.hr/mudrosne/mudrosna04_izr01.ppt
 11. http://amdg.ffrz.hr/mudrosne/mudrosna05_izr02.ppt
 12. http://amdg.ffrz.hr/mudrosne/mudrosna06_izr03.ppt
 13. http://amdg.ffrz.hr/mudrosne/mudrosna07_prop.ppt
 14. http://amdg.ffrz.hr/prop.htm
 15. http://amdg.ffrz.hr/mudrosne/mudrosna08_pj_mudr01. ppt
 16. http://amdg.ffrz.hr/?stranica=zarucnica
 17. http://amdg.ffrz.hr/mudr.htm
 18. http://amdg.ffrz.hr/mudrosne/mudrosna09_mudr02.ppt
 19. http://amdg.ffrz.hr/mudrosne/mudrosna10_sir.ppt
 20. http://amdg.ffrz.hr/mudrosne/mudrosna11_ps51_105.p pt
 21. http://amdg.ffrz.hr/?stranica=ps105
 22. http://amdg.eu/ispiti/
Post date: 2015-10-21 12:51:39
Post date GMT: 2015-10-21 10:51:39

Post modified date: 2016-01-27 18:08:04
Post modified date GMT: 2016-01-27 17:08:04

Export date: Tue Mar 19 4:24:34 2019 / +0000 GMT
This page was exported from Ad maiorem Dei gloriam [ http://amdg.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com