Mudrosna literatura u Bibliji

bible-lightIzborni predmet na FFDI
Mudrosna literatura u Bibliji
doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ

zimski semestar 2015./16.; srijedom u 14:15, predavaonica: teološka aula (FFDI, I. kat)
⇒ ispiti

1) 21.10.15. Uvod (.ppt) * Božanska pouka za životni put (Ps 1) * Kraljevska molitva (1 Kr 3,6–9; 2 Ljet 1,8–10)

2) 28.10.15. Knjiga o Jobu (.ppt)Pripovjedni okvir u Knjizi o Jobu * Prvi odgovor – Teološko značenje razgovora s Bogom u Job 38,1–42,6

3) 4.11.15.  Psalmi (.ppt) * Psalmi uvod * Biblijski psalmi * Arhitektura psaltira * Psalam 22 – snaga Kristove molitve * Molitve Raspetoga

4) 11.11.15. Mudre izreke (.ppt)

5) 25.11.15 Mudre izreke (ponavljanje i nastavak) .ppt * Lik žene u Mudrim izrekama (.ppt)

6) 2.12.15 Ustroj knjige Propovjednikove; Ispraznost, Korist (.ppt) * Propovjednik

7) 9.12.15. Zaručnica u Pjesmi nad pjesmama; Uvod u Knjigu Mudrosti .ppt * Zaručnica u Pjesmi nad pjesamama * Vrhunac i preokret u Pjesmi nad pjesmama (4,8–10) * Knjiga Mudrosti

8) 16.12.15. Velika Salomonova molitva (Mudr 9,1-19,22) .ppt

9) 13.01.16. Knjiga Sirahova (.ppt)

10) 20.01.16. Kralj – raskajani grešnik (Ps 51); Davidov poziv na hvalu (Ps 105) .pptGrijeh i oproštenje u Ps 51 * Davidov poziv na hvalu (Ps 105)

⇒ ispiti

***

Za pristup ispitu potrebno je:
Sudjelovati na nastavi i dobro se upoznati s biblijskim tekstom koji je ovdje naznačen.
Proučiti odgovarajući dio iz Uvoda u Stari zavjet (Introduction)
Prostudirati stručni pregled Mudrosne književnosti (npr. N. Hohnjec: Umijeće biblijske mudrosti)
Po vlastitom izboru za ispit podrobno pripraviti dvije knjige i dva psalma.

Opće upute: Ovaj je predmet dio je sveučilišnoga studija koji ima za cilj upoznavanje ustroja i poruke svetopisamskih knjiga radi kritičnoga prepoznavanja aktualnosti drevnih tekstova i radi njihove primjene u osobnom i društvenom životu.

Predmet želi studentima pomoći da postanu kadri:

 1. pronaći tekstove Svetoga pisma i pristupiti im slobodno, bez fundamentalizma i ekstremizma.
 2. razumijeti biblijsku Mudrost koja počiva na iskustvu Božjega naroda i Zakonu tj. Pouci koju prima od Boga.
 3. ocijeniti izričajnu snagu, sadržaj i poruku biblijskoga teksta te vrijednost argumenata u njegovu tumačenju.
 4. razlikovati ispravne od pogrešnih tumačenja biblijskih spisa; prepoznati Božje nadahnuće u svetom tekstu.

Literatura uz predmet:

 1. Izvori: Biblia Hebraica Stuttgartensia i Septuaginta
 2. Prijevod: Jeruzalemska Biblija (tekst s podjelom i uputama)
 3. Nikola Hohnjec, Umijeće biblijske mudrosti : egzegetsko-teološki uvod u knjige i sadržaj, Kršćanska sadašnjost, Priručnici sv. 50, Zagreb, 2001.
 4. Nikola Hohnjec, Tri biblijske filozofije života, Kršćanska sadašnjost, Biblioteka Riječ sv. 42, Zagreb 2003.
 5. Roland E. Murphy, The tree of life : an exploration of biblical wisdom literature, New York : Doubleday, 1990.
 6. cjeloviti stručni komentari pojedinih knjiga:
  Word Bible Commentary, svesci 18-23;
  The Anchor Yale Bible Commentaries