Milosrdno lice Očevo

Božje milosrđe i liječnici danas


holyfacejesusTečaj biblijske duhovnosti za liječnike i prijatelje Hrvatskoga katoličkoga liječničkoga društva 

28. do 30. listopada 2016.

Molitva Duhu

PDF * Velika objava Božjega milosrđa. Liječnik i nakane Božje srca (Izl 34,5-9) .ppt * Mojsijeva druga prilika * Molitva s Mojsijem

PDF * Terapeutska molitva praoca Jakova – na putu do brata čovjeka (Post 32,10-13) .ppt * Jakovljeva molitva (32,10-13)Molitva s praocem Jakovom

PDF * Kralj – raskajani grešnik. Liječenje i Božje oproštenje (Ps 51) .ppt * Grijeh i oproštenje u Ps 51 * Molitva s kraljem Davidom

PDF * Terapija: smilovanje. Evanđeoski izvještaji o Kristovu milosrđu (.ppt) * Molitva s jerihonskim slijepcima

Molitva za čisto srce

PDF * Isus hrani mnoštvo (Mt 14,15-21; 15,32-38) .ppt * Znao je što će * Kruh s neba * Krist hrani mnoštvo * Molitva Isusu kad je čudesno nahranio mnoštvo