FER – BT2 – zadaće

skoči: prva zadaća / druga zadaća / studentska izlaganja

– domaće zadaće su opcionalne (nose 20 bodova od mogućih 100)
– moguće je predati samo jednu zadaću (po vlastitom izboru)
– studenti koji žele, mogu izložiti svoj rad na predavanju za dodatne bodove. Upute i stanje prijava možete pronaći ovdje.
– teme koje je student obradio na Biblijskoj teologiji 1 ne može ponovno odabrati za svoj rad

Redovne prijave su do (uključujući) 28. svibnja.

– moguće je prijaviti zadaću i nakon tog datuma ali više neće biti moguće ostvariti maksimalnih deset nego do pet bodova.

Također vidi: najčešće greške.

I. domaća zadaća:

Izaberite, molim, jedan od ovih naznačenih biblijskih tekstova (po jedna osoba na svaku temu, prijave na tanja.lakic@gmail.com).

Tekst mora biti sažetog pisanog oblika (1 stranica, do 3 000 znakova). Glavne odrednice:
prikažite formu biblijskoga teksta (jezik i stil, dijelovi i dinamika teksta, ključne riječi);
– opišite sadržaj u kontekstu;
– pokušajte prepoznati i formulirati aktualnu poruku odabranoga teksta.

Svojemu radu odredite prikladan tematski naslov. Dobro je da rad ima jednu-dvije uvodne i zaključne rečenice koje predstavljaju temu, metodu i rezultate.

Zadaću valja ispisanu (isprintanu) na jednoj stranici predati do utorka, 04. lipnja 2013.

Tekst Student
1. Post 1,26–31 (popunjeno) Igor Pišković
2. Post 2,18–25 (popunjeno) Jure Mraović
3. Post 3,14–21 (popunjeno) Goran Krmpotić
4. Post 9,8–17 (popunjeno) Stjepan Vučić
5. Post 18,1–15 (popunjeno) Vali Žagar
6. Post 28,10–22 (popunjeno) Antonia Plazibat
7. Post 32,25–32 (popunjeno) Ante Miloš
8. Post 33 (popunjeno) Tihomir Dedić
9. Post 45,1–15 (popunjeno) Marijana Pongrašić
10. Izl 2,11–25 (popunjeno) Milan Pleša
11. Izl 6,1–13 (popunjeno) Ivan Novaković
12. Izl 14 (popunjeno) Marko Dugandžić
13. Lev 16 (popunjeno) Jakov Kanaet
14. Lev 23 (popunjeno) Josip Mihaljević
15. Br 12 (popunjeno) Mario Banušić
16. Br 13s (popunjeno) Srđan Nanut
17. Br 22-24 (popunjeno) Ivan Ladan
18. Pnz 18,9–22 (popunjeno) Ante Klapan
19. Pnz 34 (popunjeno) Toni Šarić
20. Jš 5,10–15 (popunjeno) Darko Tončević
21. Jš 8,30–35 (popunjeno) Ivan Lončar
22. Jš 24,1–25 (popunjeno) Dario Pintarić
23. Suci 6–8 (popunjeno) Denis Vico
24. Suci 9 (popunjeno) Iva Mandić
25. Suci 13–16 (popunjeno) Stipe Šarlija
26. Ruta (Knjiga o Ruti) (popunjeno) Karlo Starčević
27. 1 Sam 1s (popunjeno) Marin Vukšić
28. 1 Sam 2,1-11 (popunjeno) Julka Golemac
29. 1 Sam 9,26b-10,8; 16,1-13 (popunjeno) Josip Spajić
30. 1 Sam 16 (popunjeno) Mirko Cerovac
31. 2 Sam 6; 1 Ljet 15s (popunjeno) Ilija Martinović
32. 2 Sam 7; 1 Ljet 17
33. 2 Sam 11s
34. 1 Kr 8; 2 Ljet 6
35. 1 Kr 17,7-16; 2 Kr 4,1-7
36. 1 Kr 17,17-24; 2 Kr 4,8-37
37. 1 Kr 18,20–40
38. 1 Kr 21 (popunjeno) Đuka Pauković
39. 2 Kr 4,8–37
40. 2 Kr 4,42–44; 6,1–7
41. 2 Kr 5 (popunjeno) Josipa Brekalo
42. 2 Kr 22,8–23,3; 2 Ljet 34,14–33
43. Neh 5 (popunjeno) Marko Kelava
44. Neh 8 (popunjeno) Valentina Mehkek
45. Tob 12 (popunjeno) Tomislav Knezović
46. Jdt 8–13 (popunjeno) Marija Eljuga
47. Est 4,1–5,7
48. 1 Mak 1 (popunjeno) Toni Čačić
49. Ps 22 (popunjeno) Nina Marin
50. Ps 103s (popunjeno) Mateja Novak
51. Ps 113s (popunjeno) Damjan Bandić
52. Job 1,1–2,13; 42,7–16 (popunjeno) Anđelo Boššković
53. Izr 3 (popunjeno) Dominik Poljak
54. Sir 44–49
55. Iz 6 (popunjeno) Ružica Jeličić
56. Iz 42,1–9 (popunjeno) Josip Modrić
57. Iz 42,1–9; 49,1–6; 50,4–11; 52,13–53,12
58. Jr 1,4–19 (popunjeno) Marko Išlić
59. Jr 36 (popunjeno) Branimir Brkljačić
60. Bar 6 (popunjeno) Dragan Grbavac
61. Ez 37,1–14 (popunjeno) Deni Mišlov
62. Dn 6 (popunjeno) Irena Štetić
63. Am 7,10–17 (popunjeno) Krunoslav Kolarec
64. Jon 2 (popunjeno) Viktor Skolan
65. Mt 3 (popunjeno) Ivan Tolić
66. Mt 3; Mk 1,1-11; Lk 3,1-22; Iv 1,19-34 (popunjeno) Nino Črljenec
67. Mt 4,1–11; Mk 1,12s; Lk 4,1–13 (popunjeno) Matea Ðonlić
68. Mt 5–7 (popunjeno) Juraj Begovac
69. Mt 17,1–9; Mk 9,2–10; Lk 9,28–36 (popunjeno) Kristina Topčić
70. Mt 27,32–55; Mk 15,20–41; Lk 23,26–49; Iv 19,11–37 (popunjeno) Mate Čorić
71. Mt 28 (popunjeno) Vibor Pokupec
72. Mk 1,1-11 (popunjeno) Robert Frlan
73. Mk 16 (popunjeno) Ivan Herceg
74. Lk 3,1-22 (popunjeno) Luka Drmić
75. Lk 24 (popunjeno) Aleksandar Bajer
76. Iv 1,19-34 (popunjeno) Branimir Novko
77. Iv 20 (popunjeno) Ivan Martinović
78. Iv 21 (popunjeno) Filip Babić
79. Dj 9,1–19; Dj 22,6–16; 26,1–18 (popunjeno) Mihaela Pejčinović
80. Rim 4 (popunjeno) Nikola Kosalec
81. 1 Kor 13,1–13 (popunjeno) Kristijan Košutić
82. 1 Kor 15,1–28 (popunjeno) David Cindrić
83. Heb 11 (popunjeno) Mario GlavakII. domaća zadaća:

Jednu od ponuđenih ključnih biblijskih knjiga treba pažljivo proučiti (do tri osobe na jednu knjigu; prijave na tanja.lakic@gmail.com).

U kratkim crtama treba prikazati njezinu formu, sadržaj i aktualnu poruku (upute su jednake kao i za pojedinačni tekst, samo se sada odnose na cijelu knjigu).

Rad se piše na Fakultetu. Datum i raspored će biti objavljeni naknadno na FERWebu.

Tekst Student/Studentica
1. Knjiga Izlaska 1. Kristijan Košutić
2. Srđan Nanut
2. Knjiga o sucima 1. Darko Tončević
3. Druga knjiga o Samuelu
(popunjeno)
1. Mirko Cerovac
2. Marin Vukšić
3. Mario Banušić
4. Druga knjiga o kraljevima 1. Ivan Ladan
5. Nehemija 1. Marija Eljuga
6. Tobija 1. Jakov Kanaet
2. Toni Čačić
7. Estera 1. Karlo Starčević
8. Druga knjiga o Makabejcima
9. Job
(popunjeno)
1. Marijana Pongrašić
2. Irena Štetić
3. Mario Glavak
10. Knjiga Sirahova 1. Ilija Martinović
11. Izaija 1. Iva Mandić
12. Jeremija 1. Ivan Lončar
13. Ezekiel
(popunjeno)
1. Stipe Šarlija
2. Denis Vico
3. Toni Šarić
14. Daniel
(popunjeno)
1. Jure Mraović
2. Goran Krmpotić
3. Tihomir Dedić
15. Hošea 1. Stjepan Vučić
16. Mihej
(popunjeno)
1. Ružica Jeličić
2. Vali Žagar
3. Milan Pleša
17. Zaharija
(popunjeno)
1. Nikola Kosalec
2. Dragan Grbavac
3. Julka Golemac
18. Evanđelje po Mateju
(popunjeno)
1. Viktor Skolan
2. Nino Črljenec
3. Josip Modrić
19. Evanđelje po Marku
(popunjeno)
1. Igor Pišković
2. Ivan Tolić
3. Ivan Herceg
20. Evanđelje po Luki
(popunjeno)
1. Luka Drmić
2. Ivan Martinović
3. Mate Čorić
21. Evanđelje po Ivanu
(popunjeno)
1. Robert Frlan
2. Mateja Novak
3. Marko Dugandžić
22. Djela Apostolska
(popunjeno)
1. Juraj Begovac
2. Ante Klapan
3. Josip Spajić
23. Poslanica Rimljanima
(popunjeno)
1. Antonia Plazibat
2. Ante Miloš
3. Josip Mihaljević
24. Prva poslanica Korinćanima
(popunjeno)
1. Nina Marin
2. Deni Mišlov
3. Damjan Bandić
25. Poslanica Galaćanima
(popunjeno)
1. Filip Babić
2. Dominik Poljak
3. Anđelo Boššković
26. Poslanica Hebrejima
(popunjeno)
1. Kristina Topčić
2. Ivan Novaković
3. Josipa Brekalo
27. Prva Petrova poslanica
(popunjeno)
1. Aleksandar Bajer
2. David Cindrić
3. Valentina Mehkek
28. Druga Petrova poslanica
(popunjeno)
1. Branimir Novko
2. Marko Kelava
3. Tomislav Knezović
29. Prva Ivanova poslanica
(popunjeno)
1. Krunoslav Kolarec
2. Marko Išlić
3. Branimir Brkljačić
30. Otkrivenje
(popunjeno)
1. Matea Ðonlić
2. Vibor Pokupec
3. Mihaela Pejčinović
 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.