Domaće zadaće

Zadaće su obavezne i svaki student piše za sebe.
Ako koristite neki izvor, obavezno ga navedite u fusnoti!
Popunjene teme su označene crvenom bojom i oznakom P.

I. domaća zadaća:

Izaberite, molim, jedan od ovih naznačenih biblijskih tekstova (do tri osobe na jednu temu, prijave na tanja.lakic@gmail.com).

Tekst mora biti sažetog pisanog oblika (1 stranica, do 3 000 znakova). Glavne odrednice:
– prikažite formu biblijskoga teksta (jezik i stil, dijelovi i dinamika teksta, ključne riječi);
– opišite sadržaj u kontekstu;
– pokušajte prepoznati i formulirati aktualnu poruku odabranoga teksta.

Svojemu radu odredite prikladan tematski naslov. Dobro je da rad ima jednu-dvije uvodne i zaključne rečenice koje predstavljaju temu, metodu i rezultate.

Zadaću valja ispisanu (isprintanu) na jednoj stranici predati do utorka, 05. lipnja 2012.

1. Post 9,1–7 (P) 1. Nina Marin; 2. Kristijan Košutić; 3. Ivan Radak
2. Post 18,1–15 (P) 1. Lovro Jozić; 2. Zorana Licul; 3. Mirko Jambrošić
3. Post 18,16–33 (P) 1. Martin Rončević; 2. Ivan Mačinković; 3. Mario Kroflin
4. Izl 24,3–11 (P) 1. Vedran Gračanin; 2. Damir Prskalo; 3. Ante Jandrijević
5. Izl 6,1–13 (P) 1. Miroslav Levar; 2. Josip Ivančić; 3. Tomislav Okroša
6. Br 13s
7. Pnz 6,4–19 (P) 1. Mario Banušić; 2. Tomislav Briševac; 3. Stjepan Tolić
8. Pnz 31,1–8 (P) 1. Josip Budulica; 2. Željko Stanečić; 3. Boris Lončar
9. Suci 4s 1. Vilko Kittler
10. Jdt 8–16 1. Tomislav Smiljanić; 2. Nikola Crnek
11. 1 Sam 8 1. Iva Mandić; 2. Ivan Blažević
12. 1 Sam 17 (P)
1. Tihomir Dedić; 2. Matej Marijanović; 3. Igor Maslać
13. 1 Kr 11,26–40
14. Neh 8
15. Est 7
16. Job 40,1–42,6 1. Tara Oroz; 2. Marko Šašo
17. Ps 3 1. Daniela Grljušić; 2. Tomislav Horvatiček
18. Ps 139 1. Ana Hibner
19. Prop 4,17–5,6
20. Pj 4 (P) 1. Josip Mihaljević; 2. Barbara Štimac; 3. Stipe Šarlija
21. Mudr 9 (P) 1. Bernard Ćosić; 2. Matija Varga; 3. Dominik Džaja
22. Sir 42,15–43,33
23. Iz 6 1. Karlo Vuk
24. Iz 43,1–44,23
25. Jr 1,4–19 1. Tomislav Knezović; 2. Matea Unger
26. Jr 31,31–34
27. Ez 36,16–28
28. Ez 37,1–14
29. Ez 40.43; 47,1–12
30. Dn 6 (P) 1. Mate Vukić; 2. Ana Burazin; 3. Karlo Bingula
31. Dn 9s
32. Hoš 10–12
33. Am 3–5
34. Obadija 1. Josip Ražov
35. Jon 4 1. Ivan Križanović
36. Mih 3-5
37. Hab 3 1. Domeniko Divjak
38. Sefanija
39. Hagaj 1. Denis Vico
40. Zah 12–14 1. Tomislav Baljint
41. Mt 3 (P) 1. Igor Pišković; 2. Josip Lončar; 3. Karlo Starčević
42. Mt 5,1–12 (P) 1. Martina Marjanović; 2. Franka Mikolić; 3. Marina Jakšić
43. Mk 4,3–20 (P)
1. Ivan Tolić; 2. Tamara Rajić; 3. Marija Perković
44. Mk 7,1–13 1. Višeslav Užarević
45. Mk 12,28–34 (P)
1. Katarina Knezović; 2. Katarina Kušević; 3. Hrvoje Foretić
46. Mk 15,24–41 (P) 1. Hrvoje Šalković; 2. Mario Skenderović; 3. Domagoj Gregov
47. Lk 5,1–11 (P) 1. Martina Mikulić; 2. Ante Miloš; 3. Boris Crnoja
48. Lk 18,18–30 (P) 1. Mate Čorić; 2. Toni Laštre; 3. Zvonimir Bošnjak
49. Lk 22,7–27 (P) 1. Mario Krišto; 2. Željko Kranjčec; 3. Dario Pintarić
50. Iv 11,33–45 (P) 1. Petra Mesarić; 2. Nikola Banić; 3. David Juran
51. Iv 15,8–17 (P) 1. Tea Benić; 2. Ivan Rendulić; 3. Ružica Jeličić
52. Iv 17,1–13 (P) 1. Ivana Modrić; 2. Antonia Plazibat; 3. Hrvoje Vlahović
53. Iv 19,25–37 (P) 1. Mate Jerković; 2. Franjo Piškur; 3. Matija Pešut
54. Iv 20,1–10.19–23 1. Vladimir Rosančić
55. Iv 21,1–14 (P) 1. Vibor Pokupec; 2. Marko Kostelić; 3. Igor Horvat
56. Dj 10,34–43 1. Vali Žagar
57. Dj 26,9–18 (P) 1. Josip Spajić; 2. Ivana Kožul; 3. Filip Šarić
58. Rim 15,1–13 (P) 1. Nikolina Rendulić; 2. Ana Burilo; 3. Anđelo Bošković
59. 1 Kor 13 (P) 1. Anamarija Mišmaš; 2. Katarina Mikulić; 3. Petra Bertoša
60. 1 Kor 15,1–11 (P) 1. Josip Ćavar; 2. Šimo Brtan; 3. Damjan Bandić
61. Heb 8,1–13
62. Otk 21,1–8 (P) 1. Robert Mrkonjić; 2. Jasmina Libovac; 3. Ivan Čulina


II. domaća zadaća:

Jednu od ključnih biblijskih knjiga treba pažljivo proučiti (do tri osobe na jednu knjigu; prijave na tanja.lakic@gmail.com).

U kratkim crtama treba prikazati njezinu formu, sadržaj i aktualnu poruku.

Rad se piše vlastoručno na drugom satu nastave istoga dana, u utorak, 05. lipnja 2012.

1. Post (P) 1. Lovro Jozić; 2. Martin Rončević; 3. Vedran Gračanin
2. Izl (P) 1. Josip Spajić; 2. Marina Jakšić; 3. Anamarija Mišmaš
3. Lev 1. Damir Prskalo; 2. Mirko Jambrošić
4. Br 1. Josip Ražov
5. Pnz (P) 1. Hrvoje Šalković; 2. Josip Budulica; 3. Željko Stanečić
6. Jš (P) 1. Nina Marin; 2. Zorana Licul; 3. Ivana Modrić
7. Suci 1. Tomislav Smiljanić; 2. Nikola Crnek
8. Rut (P) 1. Dominik Džaja; 2. Ivan Lončar; 3. Vilko Kittler
9. 1 Sam 1. Iva Mandić
10. 2 Sam 1. Ana Hibner
11. 1 Kr
12. 2 Kr
13. 1 Ljet
14. 2 Ljet
15. Ezr
16. Neh 1. Ante Jandrijević
17. Tob (P) 1. Šimo Brtan; 2. Domagoj Gregov; 3. Ivan Blažević
18. Jdt (P) 1. Daniela Grljušić; 2. Mario Kroflin; 3. Ružica Jeličić
19. Est
20. 1 Mak
21. 2 Mak
22. Ps 1. Tomislav Briševac
23. Job (P) 1. Tara Oroz; 2. Željko Kranjčec; 3. Boris Crnoja
24. Izr
25. Prop
26. Pj (P) 1. Katarina Mikulić; 2. Ivana Kožul; 3. Josip Mihaljević
27. Mudr (P) 1. Bernard Ćosić; 2. Matej Marijanović; 3. Matija Varga
28. Sir 1. Barbara Štimac
29. Iz
30. Jr
31. Tuž 1. Tomislav Horvatiček
32. Bar
33. Ez
34. Dn (P) 1. Mate Vukić; 2. Ana Burazin; 3. Karlo Bingula
35. Hoš
36. Jl 1. Vali Žagar
37. Ob
38. Jon (P) 1. Ivan Križanović; 2. Tihomir Dedić; 3. Igor Maslać
39. Mih
40. Nah
41. Hab
42. Sef
43. Hag 1. Tomislav Baljint
44. Zah
45. Mal 1. Igor Horvat
46. Mt (P)
1. Igor Pišković; 2. Franka Mikolić; 3. Hrvoje Foretić
47. Mk (P) 1. Toni Laštre; 2. Mate Čorić; 3. Zvonimir Bošnjak
48. Lk (P) 1. Denis Vico; 2. Ivan Čulina; 3. Ante Miloš
49. Iv (P) 1. Ivan Tolić; 2. Martina Marjanović; 3. Petra Mesarić
50. Dj (P) 1. Josip Lončar; 2. David Juran; 3. Boris Lončar
51. Rim (P) 1. Petra Bertoša; 2. Matija Pešut; 3. Ivan Radak
52. 1 Kor (P)
1. Martina Mikulić; 2. Katarina Knezović; 3. Katarina Kušević
53. 2 Kor (P) 1. Josip Ćavar; 2. Tamara Rajić; 3. Anđelo Bošković
54. Gal (P) 1. Nikolina Rendulić; 2. Ana Burilo; 3. Ivan Mačinković
55. Ef 1. Višeslav Užarević; 2. Matea Unger
56. Fil 1. Vladmir Rosančić
57. Kol 1. Mario Skenderović
58. 1 Sol (P) 1. Marija Perković; 2. Tomislav Knezović; 3. Antonia Plazibat
59. 2 Sol (P) 1. Tea Benić; 2. Dario Pintarić; 3. Stjepan Tolić
60. 1 Tim
61. 2 Tim
62. Tit (P) 1. Hrvoje Vlahović; 2. Marko Kostelić; 3. Franjo Piškur
64. Flm
65. Heb
66. Jak 1. Marko Šašo; 2. Karlo Vuk
67. 1 Pt 1. Vibor Pokupec; 2. Mate Jerković
68. 2 Pt 1. Filip Šarić
69. Jd 1. Nikola Banić; 2. Josip Ivančić
70. 1 Iv (P) 1. Karlo Starčević; 2. Ivan Rendulić; 3. Mario Banušić
71. 2 Iv 1. Mario Krišto; 2. Stipe Šarlija
72. 3 Iv (P) 1. Miroslav Levar; 2. Tomislav Okroša; 3. Damjan Bandić
73. Otk (P) 1. Kristijan Košutić; 2. Jasmina Libovac; 3. Robert Mrkonjić
 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.