Ad maiorem Dei gloriam
http://amdg.eu/duhovnost/biblijske-molitve/
Export date: Sun Dec 15 15:37:27 2019 / +0000 GMT

Biblijske molitve


Molitva novostvorenoga čovjeka * Poslušajte! 1 Molitva Ocu Molitva s majkom Evom * Poslušajte! 2 Molitva s pravednikom Noom Molitva s praocem Abrahamom (kad je doživio Božji poziv) Molitva s Abrahamom (prije nego je sklopio Savez) Molitva s Abrahamom (kad je bio na kušnji) Molitva s Abrahamom i Sarom (kad su prolazili bračne krize) 3 Molitva s Melkisedekom 4 Molitva s praocem Jakovom kad je položio zavjet 5 Molitva s praocem Jakovom (kad se spremao na susret s bratom Ezavom) Molitva s patrijarhom Jakovom Mojsijeva molitva pred gorućim grmom Molitva s proročicom Mirjam 6 * Poslušajte! 7 Mojsijevo zapomaganje (kad su napadali pred Crvenim morem) Molitva s Mojsijem dok se narod klanjao zlatnom teletu (Izl 32) 8 Molitva s Mojsijem (kad je drugi put pozvan na Goru) Molitva s Mojsijem (Izl 34) 9 Molitva s proročicom Deborom Gideonova molitva Molitva majke Samsonove Molitva sa Samuelovom majkom Anom 10 Molitva s dječakom Samuelom Molitva s kraljem Davidom (uz Ps 51) 11 Molitva s prorokom Gâdom 12 Salomonova kraljevska molitva Molitva s prorokom Ilijom Molitva s prorokom Mihejem, Jimlinim sinom 13 Molitva s kraljicom Esterom Molitva s kraljicom Esterom 14 Molitva s Juditom - spasiteljicom 15 Juditina molitva Molitva s patnikom Jobom Molitva Zaručnice u Pjesmi nad pjesmama Molitva s prorokom Izaijom Molitva s prorokom Jeremijom Molitva s Azarjom Molitva s prorokom Amosom Molitva s kraljem Ezekijom (Iz 38) Molitva s prorokom Jonom 16 Molitva s proročicom Huldom 17 Molitva s ocem Tobitom Molitva sa sv. Josipom Molitva malom Isusu 18 Molitva sv. Ivanu Krstitelju Molitva na Jordanu 19 Molitva Jaganjcu Božjem 20 Molitva s Kristom u pustinji Molitva Isusu koji me pozvao (Mk 1,16-20) 21 Molitva s Nikodemom 22 Molitva s evanđeoskim gubavcem Molitva s bolesnikom kod svetog kupališta (Iv 5) 23 Molitva preobraženom Isusu 24 Molitva Spasitelju Isusu (kad je izliječio opsjednutnoga) 25 Molitva uzetoga Molitva s čovjekom usahle ruke Molitva s nadcarinikom Zakejem Molitva s Petrom, Isusovim učenikom (kad se utapao; Mt 14) 26 Molitva majke Kanaanke 27 Molitva Isusu (kad je nahranio mnoštvo) 28 Molitva sa slijepcem 29 Molitva milosrdnom Kristu Molitva milosrdnom Ocu 30 Molitva optužene Molitva sa siromahom Lazarom 31 Molitva beskorisnoga sluge 32 Molitva s farizejem i carinikom 33 Molitva Dobrom Pastiru Molitva Kristu pobjedniku nad Sotonom 34 Molitva s Martom, Gospodinovom učenicom  35 Molitva s Marijom Magdalenom * Poslušajte! 36 Molitva za svadbeno ruho (uz Mt 22,1-14) 37 Molitva za čisto srce Molitva za vjeru Molitva jerihonskim slijepcima 38 Molitva Isusu, trsu istinskom 39 Raspetom Isusu 40 Molitva majci Mariji 41 Molitva Isusu, Učitelju – na putu u Emaus 42 Molitva za dar Duha Tomina molitva Molitva Petra, apostola Molitva sa svetim Pavlom Molitva s Lidijom 43
Links:
 1. http://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/molitva_ novostvorenoga.mp3
 2. http://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/molitva_ evina.mp3
 3. http://amdg.eu/2019/03/molitva-s-abrahamom-i-sarom /
 4. http://amdg.eu/2015/04/molitva-s-melkisedekom/
 5. http://amdg.eu/2015/08/molitva-s-praocem-jakovom-k ad-je-polozio-zavjet/
 6. http://amdg.eu/2012/07/molitva-prorocice-mirjam/
 7. http://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/luznica2 013_molitvamirjam.mp3
 8. http://amdg.ffrz.hr/?p=303
 9. http://amdg.eu/2016/04/molitva-s-mojsijem/
 10. http://amdg.eu/2012/06/molitva-samuelove-majke-ane /
 11. http://amdg.eu/2015/11/molitva-s-kraljem-davidom/
 12. http://amdg.eu/2018/04/molitva-s-prorokom-gadom/
 13. http://amdg.eu/2018/07/molitva-s-prorokom-mihejem- jimlinim-sinom-1-kr-227-28/
 14. http://amdg.eu/2015/07/molitva-s-kraljicom-esterom -2/
 15. http://amdg.eu/2015/04/molitva-s-juditom-spasitelj icom/
 16. http://amdg.eu/2012/05/molitva-proroka-jone/
 17. http://amdg.eu/2012/07/molitva-prorocice-hulde/
 18. http://amdg.eu/2016/12/molitva-malom-isusu/
 19. http://amdg.eu/2016/12/molitva-na-jordanu/
 20. http://amdg.eu/2017/01/molitva-jaganjcu-bozjem/
 21. http://amdg.ffrz.hr/?p=276
 22. http://amdg.ffrz.hr/?p=1856
 23. http://amdg.eu/2017/10/molitva-s-bolesnikom-iv-5/
 24. http://amdg.eu/2016/04/molitva-preobrazenom-isusu/
 25. http://amdg.eu/2016/04/molitva-spasitelju-isusu/
 26. http://amdg.eu/2018/06/molitva-s-petrom-isusovim-u cenikom/
 27. http://amdg.eu/2012/07/molitva-majke-kanaanke/
 28. http://amdg.eu/2016/04/molitva-isusu/
 29. http://amdg.eu/2015/06/molitva-sa-slijepcem/
 30. http://amdg.eu/2016/04/molitva-milosrdnom-ocu/
 31. http://amdg.eu/2016/09/molitva-sa-siromahom-lazaro m/
 32. http://amdg.eu/2016/10/molitva-beskorisnoga-sluge/
 33. http://amdg.eu/2019/10/molitva-s-farizejem-i-carin ikom/
 34. http://amdg.eu/2018/08/molitva-kristu/
 35. http://amdg.eu/2012/07/martina-molitva/
 36. http://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/molitva_ marije_magdalene.mp3
 37. http://amdg.ffrz.hr/?p=581
 38. http://amdg.eu/2016/10/molitva-s-jerihonskim-slije pcima/
 39. http://amdg.eu/2018/07/molitva-isusu-trsu-istinsko m/
 40. http://amdg.eu/2015/07/raspetom-isusu/
 41. http://amdg.ffrz.hr/?p=1085
 42. http://amdg.eu/2013/11/molitva-isusu-na-putu-u-ema us/
 43. http://amdg.eu/2015/07/molitva-s-lidijom-europskom -vjernicom/
Post date: 2013-02-12 15:43:07
Post date GMT: 2013-02-12 14:43:07

Post modified date: 2019-10-27 09:06:10
Post modified date GMT: 2019-10-27 08:06:10

Export date: Sun Dec 15 15:37:27 2019 / +0000 GMT
This page was exported from Ad maiorem Dei gloriam [ http://amdg.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com