Ad maiorem Dei gloriam
http://amdg.eu/duhovnost/biblijske-molitve/
Export date: Wed Dec 12 0:48:49 2018 / +0000 GMT

Biblijske molitve


jacobinprayer_gen-35-3Molitva novostvorenoga čovjeka * Poslušajte! 1

Molitva Ocu

Molitva s majkom Evom * Poslušajte! 2

Molitva s pravednikom Noom

Molitva s praocem Abrahamom

Molitva s Abrahamom (prije nego je sklopio Savez)

Molitva s Abrahamom (kad je bio na kušnji)

Molitva s Melkisedekom 3

Molitva s praocem Jakovom kad je položio zavjet 4

Molitva s praocem Jakovom (kad se spremao na susret s bratom Ezavom)

Molitva s patrijarhom Jakovom

Mojsijeva molitva pred gorućim grmom

Molitva s proročicom Mirjam 5 * Poslušajte! 6

Mojsijevo zapomaganje (kad su napadali pred Crvenim morem)

Molitva s Mojsijem dok se narod klanjao zlatnom teletu (Izl 32) 7

Molitva s Mojsijem (kad je drugi put pozvan na Goru)

Molitva s Mojsijem (Izl 34) 8

Molitva s proročicom Deborom

Gideonova molitva

Molitva majke Samsonove

Molitva sa Samuelovom majkom Anom 9

Molitva s dječakom Samuelom

Molitva s kraljem Davidom (uz Ps 51) 10

Molitva s prorokom Gâdom 11

Salomonova kraljevska molitva

Molitva s prorokom Ilijom

Molitva s prorokom Mihejem, Jimlinim sinom 12

Molitva s kraljicom Esterom

Molitva s kraljicom Esterom 13

Molitva s Juditom - spasiteljicom 14

Juditina molitva

Molitva s patnikom Jobom

Molitva Zaručnice u Pjesmi nad pjesmama

Molitva s prorokom Izaijom

Molitva s prorokom Jeremijom

Molitva s Azarjom

Molitva s prorokom Amosom

Molitva s kraljem Ezekijom (Iz 38)

Molitva s prorokom Jonom 15

Molitva s proročicom Huldom 16

Molitva s ocem Tobitom

Molitva sa sv. Josipom

Molitva malom Isusu 17

Molitva sv. Ivanu Krstitelju

Molitva na Jordanu 18

Molitva Jaganjcu Božjem 19

Molitva s Kristom u pustinji

Molitva Isusu koji me pozvao (Mk 1,16-20) 20

Molitva s evanđeoskim gubavcem

Molitva s bolesnikom kod svetog kupališta (Iv 5) 21

Molitva preobraženom Isusu 22

Molitva Spasitelju Isusu (kad je izliječio opsjednutnoga) 23

Molitva uzetoga

Molitva s čovjekom usahle ruke

Molitva s nadcarinikom Zakejem

Molitva s Petrom, Isusovim učenikom (kad se utapao; Mt 14) 24

Molitva majke Kanaanke 25

Molitva Isusu (kad je nahranio mnoštvo) 26

Molitva sa slijepcem 27

Molitva milosrdnom Kristu

Molitva milosrdnom Ocu 28

Molitva optužene

Molitva sa siromahom Lazarom 29

Molitva beskorisnoga sluge 30

Molitva Dobrom Pastiru

Molitva Kristu pobjedniku nad Sotonom 31

Martina molitva

Molitva s Marijom Magdalenom * Poslušajte! 32

Molitva za dar Duha

Molitva za svadbeno ruho (uz Mt 22,1-14) 33

Molitva za čisto srce

Molitva za vjeru

Molitva jerihonskim slijepcima 34

Molitva Isusu, trsu istinskom 35

Raspetom Isusu 36

Molitva majci Mariji 37

Molitva Isusu, Učitelju – na putu u Emaus 38

Tomina molitva

Molitva Petra, apostola

Molitva sa svetim Pavlom

Molitva s Lidijom 39
Links:
 1. http://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/molitva_ novostvorenoga.mp3
 2. http://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/molitva_ evina.mp3
 3. http://amdg.eu/2015/04/molitva-s-melkisedekom/
 4. http://amdg.eu/2015/08/molitva-s-praocem-jakovom-k ad-je-polozio-zavjet/
 5. http://amdg.eu/2012/07/molitva-prorocice-mirjam/
 6. http://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/luznica2 013_molitvamirjam.mp3
 7. http://amdg.ffrz.hr/?p=303
 8. http://amdg.eu/2016/04/molitva-s-mojsijem/
 9. http://amdg.eu/2012/06/molitva-samuelove-majke-ane /
 10. http://amdg.eu/2015/11/molitva-s-kraljem-davidom/
 11. http://amdg.eu/2018/04/molitva-s-prorokom-gadom/
 12. http://amdg.eu/2018/07/molitva-s-prorokom-mihejem- jimlinim-sinom-1-kr-227-28/
 13. http://amdg.eu/2015/07/molitva-s-kraljicom-esterom -2/
 14. http://amdg.eu/2015/04/molitva-s-juditom-spasitelj icom/
 15. http://amdg.eu/2012/05/molitva-proroka-jone/
 16. http://amdg.eu/2012/07/molitva-prorocice-hulde/
 17. http://amdg.eu/2016/12/molitva-malom-isusu/
 18. http://amdg.eu/2016/12/molitva-na-jordanu/
 19. http://amdg.eu/2017/01/molitva-jaganjcu-bozjem/
 20. http://amdg.ffrz.hr/?p=276
 21. http://amdg.eu/2017/10/molitva-s-bolesnikom-iv-5/
 22. http://amdg.eu/2016/04/molitva-preobrazenom-isusu/
 23. http://amdg.eu/2016/04/molitva-spasitelju-isusu/
 24. http://amdg.eu/2018/06/molitva-s-petrom-isusovim-u cenikom/
 25. http://amdg.eu/2012/07/molitva-majke-kanaanke/
 26. http://amdg.eu/2016/04/molitva-isusu/
 27. http://amdg.eu/2015/06/molitva-sa-slijepcem/
 28. http://amdg.eu/2016/04/molitva-milosrdnom-ocu/
 29. http://amdg.eu/2016/09/molitva-sa-siromahom-lazaro m/
 30. http://amdg.eu/2016/10/molitva-beskorisnoga-sluge/
 31. http://amdg.eu/2018/08/molitva-kristu/
 32. http://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/molitva_ marije_magdalene.mp3
 33. http://amdg.ffrz.hr/?p=581
 34. http://amdg.eu/2016/10/molitva-s-jerihonskim-slije pcima/
 35. http://amdg.eu/2018/07/molitva-isusu-trsu-istinsko m/
 36. http://amdg.eu/2015/07/raspetom-isusu/
 37. http://amdg.ffrz.hr/?p=1085
 38. http://amdg.eu/2013/11/molitva-isusu-na-putu-u-ema us/
 39. http://amdg.eu/2015/07/molitva-s-lidijom-europskom -vjernicom/
Post date: 2013-02-12 15:43:07
Post date GMT: 2013-02-12 14:43:07

Post modified date: 2018-11-24 08:19:36
Post modified date GMT: 2018-11-24 07:19:36

Export date: Wed Dec 12 0:48:49 2018 / +0000 GMT
This page was exported from Ad maiorem Dei gloriam [ http://amdg.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com