Ad maiorem Dei gloriam
http://amdg.eu/duhovnost/biblijske-molitve/
Export date: Mon Feb 18 18:35:41 2019 / +0000 GMT

Biblijske molitve


jacobinprayer_gen-35-3Molitva novostvorenoga čovjeka * Poslušajte! 1 Molitva Ocu Molitva s majkom Evom * Poslušajte! 2 Molitva s pravednikom Noom Molitva s praocem Abrahamom (kad je doživio Božji poziv) Molitva s Abrahamom (prije nego je sklopio Savez) Molitva s Abrahamom (kad je bio na kušnji) Molitva s Melkisedekom 3 Molitva s praocem Jakovom kad je položio zavjet 4 Molitva s praocem Jakovom (kad se spremao na susret s bratom Ezavom) Molitva s patrijarhom Jakovom Mojsijeva molitva pred gorućim grmom Molitva s proročicom Mirjam 5 * Poslušajte! 6 Mojsijevo zapomaganje (kad su napadali pred Crvenim morem) Molitva s Mojsijem dok se narod klanjao zlatnom teletu (Izl 32) 7 Molitva s Mojsijem (kad je drugi put pozvan na Goru) Molitva s Mojsijem (Izl 34) 8 Molitva s proročicom Deborom Gideonova molitva Molitva majke Samsonove Molitva sa Samuelovom majkom Anom 9 Molitva s dječakom Samuelom Molitva s kraljem Davidom (uz Ps 51) 10 Molitva s prorokom Gâdom 11 Salomonova kraljevska molitva Molitva s prorokom Ilijom Molitva s prorokom Mihejem, Jimlinim sinom 12 Molitva s kraljicom Esterom Molitva s kraljicom Esterom 13 Molitva s Juditom - spasiteljicom 14 Juditina molitva Molitva s patnikom Jobom Molitva Zaručnice u Pjesmi nad pjesmama Molitva s prorokom Izaijom Molitva s prorokom Jeremijom Molitva s Azarjom Molitva s prorokom Amosom Molitva s kraljem Ezekijom (Iz 38) Molitva s prorokom Jonom 15 Molitva s proročicom Huldom 16 Molitva s ocem Tobitom Molitva sa sv. Josipom Molitva malom Isusu 17 Molitva sv. Ivanu Krstitelju Molitva na Jordanu 18 Molitva Jaganjcu Božjem 19 Molitva s Kristom u pustinji Molitva Isusu koji me pozvao (Mk 1,16-20) 20 Molitva s evanđeoskim gubavcem Molitva s bolesnikom kod svetog kupališta (Iv 5) 21 Molitva preobraženom Isusu 22 Molitva Spasitelju Isusu (kad je izliječio opsjednutnoga) 23 Molitva uzetoga Molitva s čovjekom usahle ruke Molitva s nadcarinikom Zakejem Molitva s Petrom, Isusovim učenikom (kad se utapao; Mt 14) 24 Molitva majke Kanaanke 25 Molitva Isusu (kad je nahranio mnoštvo) 26 Molitva sa slijepcem 27 Molitva milosrdnom Kristu Molitva milosrdnom Ocu 28 Molitva optužene Molitva sa siromahom Lazarom 29 Molitva beskorisnoga sluge 30 Molitva Dobrom Pastiru Molitva Kristu pobjedniku nad Sotonom 31 Martina molitva Molitva s Marijom Magdalenom * Poslušajte! 32 Molitva za dar Duha Molitva za svadbeno ruho (uz Mt 22,1-14) 33 Molitva za čisto srce Molitva za vjeru Molitva jerihonskim slijepcima 34 Molitva Isusu, trsu istinskom 35 Raspetom Isusu 36 Molitva majci Mariji 37 Molitva Isusu, Učitelju – na putu u Emaus 38 Tomina molitva Molitva Petra, apostola Molitva sa svetim Pavlom Molitva s Lidijom 39
Links:
 1. http://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/molitva_ novostvorenoga.mp3
 2. http://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/molitva_ evina.mp3
 3. http://amdg.eu/2015/04/molitva-s-melkisedekom/
 4. http://amdg.eu/2015/08/molitva-s-praocem-jakovom-k ad-je-polozio-zavjet/
 5. http://amdg.eu/2012/07/molitva-prorocice-mirjam/
 6. http://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/luznica2 013_molitvamirjam.mp3
 7. http://amdg.ffrz.hr/?p=303
 8. http://amdg.eu/2016/04/molitva-s-mojsijem/
 9. http://amdg.eu/2012/06/molitva-samuelove-majke-ane /
 10. http://amdg.eu/2015/11/molitva-s-kraljem-davidom/
 11. http://amdg.eu/2018/04/molitva-s-prorokom-gadom/
 12. http://amdg.eu/2018/07/molitva-s-prorokom-mihejem- jimlinim-sinom-1-kr-227-28/
 13. http://amdg.eu/2015/07/molitva-s-kraljicom-esterom -2/
 14. http://amdg.eu/2015/04/molitva-s-juditom-spasitelj icom/
 15. http://amdg.eu/2012/05/molitva-proroka-jone/
 16. http://amdg.eu/2012/07/molitva-prorocice-hulde/
 17. http://amdg.eu/2016/12/molitva-malom-isusu/
 18. http://amdg.eu/2016/12/molitva-na-jordanu/
 19. http://amdg.eu/2017/01/molitva-jaganjcu-bozjem/
 20. http://amdg.ffrz.hr/?p=276
 21. http://amdg.eu/2017/10/molitva-s-bolesnikom-iv-5/
 22. http://amdg.eu/2016/04/molitva-preobrazenom-isusu/
 23. http://amdg.eu/2016/04/molitva-spasitelju-isusu/
 24. http://amdg.eu/2018/06/molitva-s-petrom-isusovim-u cenikom/
 25. http://amdg.eu/2012/07/molitva-majke-kanaanke/
 26. http://amdg.eu/2016/04/molitva-isusu/
 27. http://amdg.eu/2015/06/molitva-sa-slijepcem/
 28. http://amdg.eu/2016/04/molitva-milosrdnom-ocu/
 29. http://amdg.eu/2016/09/molitva-sa-siromahom-lazaro m/
 30. http://amdg.eu/2016/10/molitva-beskorisnoga-sluge/
 31. http://amdg.eu/2018/08/molitva-kristu/
 32. http://amdg.eu/wp-content/uploads/2013/02/molitva_ marije_magdalene.mp3
 33. http://amdg.ffrz.hr/?p=581
 34. http://amdg.eu/2016/10/molitva-s-jerihonskim-slije pcima/
 35. http://amdg.eu/2018/07/molitva-isusu-trsu-istinsko m/
 36. http://amdg.eu/2015/07/raspetom-isusu/
 37. http://amdg.ffrz.hr/?p=1085
 38. http://amdg.eu/2013/11/molitva-isusu-na-putu-u-ema us/
 39. http://amdg.eu/2015/07/molitva-s-lidijom-europskom -vjernicom/
Post date: 2013-02-12 15:43:07
Post date GMT: 2013-02-12 14:43:07

Post modified date: 2019-02-08 11:04:02
Post modified date GMT: 2019-02-08 10:04:02

Export date: Mon Feb 18 18:35:41 2019 / +0000 GMT
This page was exported from Ad maiorem Dei gloriam [ http://amdg.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com