Molitva s kraljicom Esterom

Faith of Queen EstherVeliki i sveti Gospodaru ljudske povijesti, dobri kralju mojega svijeta koji od prvoga časa pratiš moje korake.
Daruj mi da pred tobom bez prikrivanja vidim i osjetim tko sam ja.
Ne dopusti mi da me zaustavi moja kukavička briga za vlastitu ugodnost, nego otvori danas moje oči i moje ruke za tvoja velika djela.
S tobom ću pripravna srca poći i posred doline smrti jer ti si sa mnom.
Znaš kada si me pozvao u svoju blizinu, kako si mi na čudesan način objavio svoju ljubav. Ti budi radost, sveto ispunjenje za kojim žudi duša moja, da moja radost bude potpuna kako ti hoćeš.
Zato se hrabro iznova predajem u tvoje ruke da me vodiš onamo gdje je tvoja veća slava.
Ponizno danas molim daruj mi svoju riječ koja život daje, daruj mi proročko srce i proročka usta da donosim tvoje spasenje, da donosim život tvojem narodu.

Duhovnost

Molitva s prorokom Jeremijom

kad je bio pozvan

jeremiahSveti i jaki stvoritelju ljudskoga života, dobri kralju mojega svijeta!
Pokaži mi danas kako od početka poznaješ svaku žilicu mojega bića, svaki kutak moje duše.
Za sebe si me stvorio, presvetom krvlju iz svojega srca ti si me otkupio.
Pruži svoju moćnu ruku koja izbavlja tvoj narod iz ropstva i ponesi me.
Vodi me na svojim putovima jer ti si dobri Otac koji mi daje sigurnost.
U tvojim je očima moja puna važnost i veličina, na tvojem je srcu konačni spokoj i potpuna zaštita za me.

Evo, otvaram svoja usta da me nahraniš!
Evo otvaram svoje srce da zapališ u meni vatru svoje riječi pa da spremno donosim tvoje svjetlo u naš svijet.
Ti podari grad u kojem će živjeti tvoj narod, ti podaj sveto mjesto gdje ćemo ti iskazivati štovanje, ti budi štit, čvrsta zidina za život svijeta. Amen

Duhovnost

Molitva s čovjekom usahle ruke

usahla_rukaSpasitelju dobri zaustavi svoj božanski pogled na meni i ti sam otkrij što je u meni obamrlo, zakočeno i zgrčeno. Gdje se ne mogu protegnuti kako želim, gdje se moja duša ne može vinuti i dosegnuti tvoje visine.

Pokaži mi usprkos mojoj želji da prikrijem, usprkos mojemu stidu, gdje su to moje sile prikraćene i osakaćene, bilo zbog mojih grijeha i uludo utrošenih snaga, bilo zbog zloće bližnjih ili pak zbog zakona svijeta.

Objavi mi, Gospodine, da ti imaš vlast i moć izliječiti i moje srce i moje ruke. Pokaži mi danas da se s povjerenjem mogu osloniti na te. Pokaži mi da si ti suvereni gospodar svetih propisa i da je tvoj dan ovdje radi čovjeka – radi mene.

Tebi povjeravam svoju nemoć i nedovršenost, svoju čežnju da dohvatim, a ne mogu. Tebi predajem svoje svete želje koje još čekaju odgovor. U tvoje srce stavljam svu žudnju mojega bića da izvršim sve što valja i apostolski žar da tvoje djelo dođe do konačnoga ispunjenja. Amen

Duhovnost

Molitva s Azarjom

kad je bio u ognjenoj peći

Firery FurnaceGospodine, Spasitelju jaki, daj mi da te hvalim s onim srcem kojim si ti Ocu duh svoj predao kad si visio na križu.
I kad gorim u vatri, hvalim tebe.
Pošalji mi svojega Duha da otvorenih očiju gledam na sebe i svijet u kojemu živim.
Pred tobom želim prepoznati sve neprijatelje koji napadaju moje ograničene snage, moje apostolsko djelovanje, moje predanje tebi, moju ljubav, moj život.
S kajanjem priznajem svoj grijeh i svoje postupke koji su doveli do toga da moja duša bude zarobljena.
U tvoje se ruke predajem u vatri svojega Srca pročisti me pa da sa svim stvorenjem pjevam hvalu tebi.

usp. Azarjina molitva (Dn 3)

Duhovnost

Gideonova molitva

kad je bio pozvan izbaviti Izraela

gideon_angelPošalji mi, Gospodine, svojega anđela koji će otvoriti moje oči za nevolju naroda. Odjeni me u silu odozgora, silu tvojega Duha!

Daj mi budnu savjest koja će uvijek u dovoljnoj mjeri tražiti tvoju potvrdu i blagoslov. Daj mi svoj sveti znak onako kako ti hoćeš.

Pred tobom iskreno priznajem sve svoje strahove. Tebi ih predajem. Ne daj da me oni vode!

Ponizno molim čuvaj me od mojih lažnih bogova i ne dopusti da ikad prestanem slušati tvoj glas i govoriti ti riječi srca svojega.

Danas ti zahvaljujem na svima koje si mi dao da me sigurnom rukom prate na mojemu putu. Zahvalno želim prepoznati i primiti svaki trenutak kad me ljubazno pohađaš i mojoj duši kažeš: “Ja sam s tobom.”
Amen.

18.06.2014.
p. Niko Bilić, SJ

vidi: Gideon, borac

Duhovnost

Mojsijeva molitva pred gorućim grmom

mosesVeliki i tajni Bože naš, vjerni iz naraštaj u naraštaj,
odvedi me danas od mojih sebičnih briga
i povedi me s onu stranu mojih skučenih nacrta.
Ti sam, Gospodine, dovedi me na sveto tlo,
pokaži mi plamen tvojega Duha koji ne spaljuje, nego
pročišćava, rasvjetljuje, zagrijava…
Dopusti mi da u tvojem srcu otkrijem tko sam ja
jer si me na svoju sliku stvorio.

Pred tobom skidam i posljednji znak svoje oholosti.
A ti svojom božanskom rukom pregledaj i izliječi sve rane na mojoj duši.
Pred tobom želim otvoreno sve iznijeti jer ti me do kraja poznaješ.
A ti mi objavi svoj sveti znak, otkrij mi svoje sveto ime koje živi od vječnosti.
Ohrabri me da se zagledam u dubinu tvoje gorljive ljubavi
i otkrijem tvoje božanske nakane.

Dodirni moja usta koja tako teško izgovaraju pravu riječ.
Podari mi osjećaj vlastite vrijednosti koji počiva na tvojem očinskom pogledu,
daj da cijenim sebe snagom tvojega Duha.
Radosno želim prepoznati kako na tvojem putu
imam svojega bližnjega koji mi ide ususret.
S povjerenjem se želim osloniti na tebe
jer ti si sa mnom.

Sišao si u naš svijet i znaš dobro što se zbiva s tvojim narodom.
Uzmi moja usta i moje srce, uzmi moja djela i sve moje korake.
Ti sam vodi nas u slobodu od grijeha,
ti sam dovedi nas na svoju svetu goru
gdje ćemo radosno tebi dati svoj prinos
i pjevati hvalu tvojemu imenu.
Amen.

17.06.14.
p. Niko Bilić, SJ

 

Duhovnost

Molitva redovnika i redovnica

HolySpiritPošalji Duha svojega!

Daruj nam Duha koji će nas povesti na sveti početak,
koji će nas uvesti u tvoje Presveto Trojstvo gdje sve počinje.
Sve što si stvorio bijaše dobro.
Otvori nam oči da u miru, zahvalno, s divljenjem i radošću
promatramo tvoja divna djela.

Pošalji Duha svojega!

Daruj nam Duha jakosti koji će nas obnoviti za sav naš posao.
Po svojemu Duhu prosvijetli nas da započnemo iznova gdje je to potrebno,
da ostavimo iza sebe ono što treba ostaviti.
U tvojem Duhu svim ćemo srcem tražiti ono jedno što je potrebno.

Daruj nam Duha koji čisti i posvećuje.
Obnovi svojom božanskom rukom naše misli da mislimo Isusovim srcem,
okrijepi naše osjećaje da osjećamo Kristovom ljubavlju,
pročisti naš pogled, daruj novu snagu našim rukama i nogama
da hodimo za Kristom i činimo njegova djela.

Pošalji Duha svojega!

Pošalji nam Duha svojega da budemo revni molitelji za tvoju Crkvu i za cijeli svijet.
Sve ljude koji su nam na srcu povjeravamo tebi,
sve bolne točke našega svijeta – ratove i nepravde – donosimo pred tvoj sveti oltar
da žrtvu svojega Sina još jednom učiniš djelotvornom.
Plačemo s Kristovim suzama koje je lio nad Jeruzalemom
i vapimo: “Smiluj se!”
Molimo za sve koji baš ovih dana trpe razne nevolje.
Molimo za svoje suradnike i za nove članove naših zajednica
za stare i bolesne. Ti im budi utjeha i snaga!

Pošalji Duha svojega!

Daruj nam svojega Duha da nam dozove u pamet svete riječi tvojega Sina,
da nas uvede u svu istinu o tebi i o tvojoj ljubavi prema svijetu.
Pošalji nam Duha da hrabro ostavimo po strani sve što nas odvlači od tebe.
Pošalji nam Duha koji će nas uvesti u najdublje dubine tvoje ljubavi
da osjetimo svu slast tvoje prisutnosti,
svu radost i blaženstvo što smo tebi posvećeni.

15. lipnja 2014.
p. Niko Bilić, SJ
Duhovnost