s predavanja

Adam-and-Eve-Bible-StoryEvo materijala s dosadašnjih predavanja iz predmeta
“Spolnost i ljubav u Hebrejskoj Bibliji”
na FFDI

Duhovnost

Isus Krist – liječnik duše i tijela

jm_200_NT1.pd-P16.tiffOvo su materijali s 15., jubilarnih, duhovnih vježba
za liječnike i prijatelje iz
Hrvatskoga liječničkoga društva (HKLD – Pula i Rijeka)

Duhovnost

Duhovne vježbe za liječnike i prijatelje

Gornja-Crkva-500x375Pod naslovom “Isus Krist – liječnik duše i tijela” od 24. do 26. listopada 2014. u Opatiji su održane jubilarne 15. duhovne vježbe za liječnike i prijatelje HKLD-a iz pulske i riječke podružnice. Klasičan pristup omogućivao je svakom sudioniku da se nakon kratko izložene teme sam povuče na razmatranje svetoga teksta i molitvu. Uz svako su razmatranje bila ponuđena konkretna pitanja kao pripomoć za osobni rad, a završavalo se molitvom koja predočuje doživljaj osobe iz evanđelja. Ove su duhovne vježbe bile zacrtane kao istraživanje izvora liječničke duhovnosti s ishodištem u Kristovu odvažnu pozivu kojim sama sebe izlaže i nudi kao rješenje: “Dođite… ja ću vas odmoriti”. Izvori su redom, uz svaku temu kratko nabrojeni: 1. Zaustaviti se, 2. Čisto srce, 3. Moje granice, 4. Susret s božanskim iscjeliteljem, 5. Kristovska samostalnost. Cijela okupljena zajednica pridružila se pjevanju biblijskih psalama na suvremen način, što je dalo osobitu živost i pripomoglo kvalitetnom susretu s Božjom riječi. Svi materijali s duhovnih vježbi dostupni su na http://amdg.eu/hkld2014

1. Terapija Emaus – Isus pred mrakom i ledom čovjekova srca (Lk 24,13-35)
Polazište je duhovnih vježbi bilo u poznatome izvještaju s kraja Lukina evanđelja. Zadržali smo se na metodi uskrsloga Krista koji se pridružuje ljudima u njihovu bijegu od mjesta izdaje i muke, dohvaća ih u njihovoj razočaranosti, dovodeći ih do spoznaje da su se baš njemu – Otkupitelju – bili nadali. U svojemu pristupu spreman je prihvatiti uvredu i strpljivo najprije sluša njihov pogled i uvjerenje. Potom kreće u “protunapad” ne ostavljajući ih ravnodušno u njihovim tumačenjima. Isus izaziva očit i konkretan preokret koji se tiče njihovih očiju, srca i govora kad ih dovodi do toga da ga prepoznaju, da im srce gori i da – još ne znajući tko je – od međusobnog dobacivanja misli i mučnih tumačenja, dolaze do čuvene zajedničke molitve: “Ostani s nama!” Trajan plod ove “terapije Emaus” ocrtava se u njihovu povratku u Jeruzalem – povratku koji nosi ključnu novost i stoji u središtu kršćanske vjere: mjesto muke za njih postaje sveto mjesto novoga susreta s Kristom.

2. Molitva i zdravlje – Savršena molitva evanđeoskoga gubavca (Mk 1,40-44)
Druga je tema pozivala na osobno promatranje poznatoga gubavca koji u evanđeljima, za razliku od prethodnih bolesnika, sam mora doći Isusu budući da je po zakonu isključen iz zajednice. On svojom pristupom na način neverbalne komunikacije pokazuje najprije svoje poštovanje pred Kristovim autoritetom, klanjajući se pred njim, a potom i riječju “Gospodine” koja u Svetom pismu stoji kao zamjena za Božje ime iskazuje svoje uvjerenje. Sadržaj njegove molbe pokazuje njegovu spremnost da se i u svojoj nevolji podloži Božjoj volji. Ako Isus hoće, može ga očistiti izjavljuje bolesnik omogućujući tako teološku podudarnost s božanskim “hoću”. Isto prihvaćanje Božje volje poznato je iz glasovita pristanka “Neka mi bude” kojim Majka Isusova obilježava početke Evanđelja, potom iz Isusove molitve u Maslinskom vrtu kojom prije svoje muke govori Ocu: “Kako ti hoćeš!”, a to je napokon i molba koju je nama ostavio kao ključni zaziv kad molimo Oče naš: “Budi volja tvoja!” Kristova se izlječiteljska metoda pred gubavcem očituje u trostrukoj reakciji koja počinje iz nutrine, njegovom emocijom suosjećanja i ražaljenosti. Vanjska gesta: pružena ruka – ustaljeni i prepoznatljivi biblijski znak Božje ruke spasiteljice – i dodir čine gubavcu otajstvo Utjelovljenja opipljivim. Zaključak je Isusova izjava: “Hoću” i zapovijed koja u svetom tekstu trpnim oblikom otkriva božansko, Očevo djelovanje: “Budi očišćen!” Dvostruki opis Markova evanđelja koje razlikuje oslobođenje od bolesti i očišćenje dopušta da kao rezultat Kristove terapije zasja ne samo zdravlje nego i čistoća srca. Važnost ovoga izliječenja jest svrha koju Isus naznačuje kad ozdravljenoga šalje da bude liturg i da svjedoči, slično onako kao što će na koncu svojim učenicima dati poslanje da mu budu svjedoci do granica svijeta. Kratki evanđeoski odlomak pokazuje kako molitva ima veliku moć u stjecanju zdravlja i kako zdravlje nema svrhu u sebi, nego omogućuje izvršavanje čovjekove životne zadaće.

3. Bolest i društvo – Usahla ruka pred okorjelim srcem (Mk 3,1-6)
Treće razmatranje odvelo nas je do Krista u sinagogi gdje će se pokazati njegov smisao ne samo za bolest pojedinca, čovjeka kojemu je ruka uzeta, nego i sučeljenje s daleko zloćudnijim poremećajem okupljenih predvoditelja zajednice koji podržavaju bolest. Isus će izliječiti čovjeka u svetom prostoru gdje se zajednica okuplja i sluša riječ Božju, i to u sveti, Bogu posvećeni dan. Prikraćenost i slabost ovoga čovjek Isus stavlja u središte pozornosti usprkos našoj navici i potrebi da prikrijemo nedostatak. Usahla ruka znači nemoć za djelovanje. Takva nemoć može biti posljedica grijeha i lijenosti, može nastati zbog granica koje čovjeku drugi nameću, ili pak zbog bolesti i dobi. Službeni čuvari svetoga Zakona paklenskom indiferentnošću ostavljaju Kristovo pitanje bez odgovora. Hoće li čovjek biti spašen ili će stradati, svejedno im je, a božanski propis zlorabe za optuživanje. Njihova “kardioporoza” – kako evanđeoski jezik naziva tvrdoću njihova srca – budi u Isusovu srcu žalost i ljutnju, a napokon se oni sami udaljuju, napuštaju posvećeni prostor i daju se na vijećanje o upropaštavanju. Nasuprot tome evanđeoski bolesnik poslušno izvršava Kristovu zapovijed i doživljava Očev čudesni zahvat u njegov život: njegova je moć djelovanja opet uspostavljena pa je tako primjer novoga stvorenja u Bibliji.

4. Paralizirani čovjek pred Kristom – humano ozdravljenje (Mk 2,1-12)
Četvrta tema izvrsno je smještena u naše vrijeme kada smo svjesni da čovjek zbog grješnoga života ili emocionalnih tereta može sam sebi izazvati rak, kad znamo da ljudi zbog duševnih tegoba, nastalih primjerice zbog zlostavljanja u djetinjstvu, mogu dugo nositi fizičku zakočenost i organske poremećaje, pa nam je jasno da uzetost u evanđelju može imati razne uzroke. U čuvenu izvještaju bolesnika njegovi bližnji donose onamo gdje je Isus kod kuće. Mnoštvo, koje je na početku zapreka da dođu blizu Kristu, na kraju će zadivljeno, sa svetim strahom, hvaliti Boga. Isusov pristup kreće od duhovnoga središta i savjesti, najprije oslobađa od paraliziranosti grijesima, a onda svojom božanskom, djelotvornom riječi zapovijeda ustajanje i hod, pokazujući na cjelinu čovjeka. Omogućuje mu da ode svojoj kući, u svoj život; vraća mu ili uspostavlja svrhu njegova života: on sada slavi Boga.

5. Krist i duša – trajno izlječenje čovjeka na primjeru Marije Magdalene
Posljednja tema duhovnih vježbi bijaše Isusov terapeutski “postupak” s Marijom Magdalenom koji izvrsno pokazuje koliko je sustavna i precizna Kristova pedagogija, premda on u njoj nije uvijek aktivno prisutan. Osobito se pritom ističe dugotrajan proces i zahvaćanje cjeline čovjekova života. Upravo se biblijskih, simboličnih sedam koraka može razlikovati na putu sazrijevanja kojim Magdalena prolazi i koji je dovodi do onakve kršćanske vjere koja Crkvu tijekom vjekova, sve do nas danas, obilježava. Početak je veliko oslobođenje, Isus je izbavlja od sedmerostruke – potpune – opsjednutosti. Iz toga po naravi slijedi posvećenje kojim se Marija daje na službu Kristovu “projektu”. Silan su lom Učiteljeva muka i smrt koje moraju buditi sumnju i takoreći povratak na staro. Ipak ona ostaje vjerna pokojnu mučeniku, a na grobu će doživjeti novo razočaranje kad mu ne može iskazati doličnu počast i ljubav kako je kanila. Silan preokret i nov početak donosi prepoznavanje u času kada je, sama prepoznata, potvrdila svoje učeništvo. Završetak međutim obilježava Isusov zahtjev koji traži Marijinu samostalnost i prihvaćanje nove prisutnosti Gospodina koji je na nebo uzašao.

Niko Bilić, SJ

Duhovnost

Susret u dijalogu

hrt_logoOvako smo u ponedjeljak, 20.10.14., razgovarali na Hrvatskom radiju o simpoziju našega Fakulteta: “Religije i nasilje” održanom 17.10.14.

Urednica: Blaženka Jančić, gosti: prof. dr. sc. Danijel Labaš i p. Niko Bilić

Poslušajte!

Duhovnost

Pošalji Duha svojega

Holy-Spirit-Dove-small1. Oče svjetlosti, Stvoritelju vjekova, Bože koji jesi! Povedi naše misli na sveti početak. Privuci nam srca tajni svoje stvaralačke ljubavi i smiri oči naše duše pred Duhom dok je lebdio nad vodama, kao što će sići na Krista kod krštenja. Mi smo kršteni od vode i Duha. Duh je prisutan dok stvaraš svjetove i činiš svoja djela, Duh tvoj zaustavlja progonitelja i ispunja svetim strahom tvoje vjerne. Duh je sveto odijelo za tvoje junake. Pošalji nam Duha koji je tvojega proroka podigao i odnio kamo ga ti šalješ. Ispuni nas Duhom koji od suhih kostiju stvara vojsku živih ljudi.

2. Pošalji nam Duha po kojemu je tvoj Sin, naš Učitelj i Spasitelj, započeo svoj zemaljski život, postao je Bog s nama. Daruj nam Duha, svoju silu, Svevišnji, koji je sišao na Djevicu u skrovitosti nazaretskoga doma da Riječ tijelom postane i u sve dane bude među nama.

Daruj nam snagu koju Krstitelj naviješta: “Doći će onaj koji krsti Duhom Svetim” (Mk 1,8). Daj nam osjetiti snagu toga krštenja. Oče nebeski, pošalji nam Duha u kojemu si potvrdio dostojanstvo svojega Sina kad je sišao na nj u liku golubice. U Duhu on je tvoj Sin ljubljeni, u njemu je tvoja milina.

Daruj nam Duha u kojem ćemo osjetiti vlastitu vrijednost. Probudi u nama samopouzdanje i odvažnost. Daj nam da do kraja shvatimo tko smo i tako ćemo najbolje znati koje je naše poslanje.

3. Pošalji nam Duha koji je vodio tvojega Sina i onda kada je išao u pustinju i kad se izravno imao suočiti s ocem laži i ubojicom ljudi otpočetka. Ispuni nas Duhom u kojem je Isus dobro znao da je Božji Sin te ni sam Sotona svojim podlim izazivanjem: „Ako si Sin Božji…!?“ nije mogao tu svetu vezu s Ocem pokolebati i uzdrmati.

Bože, Oče naš, pošalji nam Duha istine koji će nas uvesti u svu istinu o nama i o svijetu u kojemu živimo. Ispuni nas Duhom koji će probuditi naše sjećanje i dozvati nam u pamet riječi koje nam je Isus, naš Spasitelj i Učitelj, govorio.

4. Pošalji nam Branitelja, koji se odaziva na naš vapaj i pritječe upomoć u našoj ljudskoj nevolji. Ispuni nas svojom svetom Utjehom. Daj nam Duha koji će nas braniti od bolesti i prirodnih nevolja, od gladi i nečistih duhova, od grijeha i smrti, kao što je Isus svoje čuvao.

Daj nam Svetoga Duha kojega je Raspeti tebi, Oče, predao. Pošalji nam Duha koji je sveto tijelo opet ispunio i oživio. Udahni u nas Duha kojeg je Uskrsli Spasitelj svojim dahom dao apostolima da naviještamo tvoja djela, da razumijemo jedni druge, da donosimo tvoje oproštenje. Amen.

Duhovnost

Audio udžbenik: Stari zavjet

bibleZahvaljujući novoj emisiji na Radio Mariji, rađa se evo novi udžbenik za Stari zavjet kao zvučni zapis. Hvala Bogu!

Za sada su tu dva prva dijela:

Isus i Stari zavjet (.mp3, 19MB, 20 min)

Stvaranje svijeta i čovjeka (.mp3, 24MB, 25 min)

 

 

Duhovnost, FFDI, FTI - TS, Nastava

Što kaže žena

rkorculaEvo kako je bilo na Radio Korčuli gdje smo razgovarali (i pjevali)
Emisija: Što kaže žena? – Bogatstvo različitosti
Tema: Žena u Bibliji i Crkvi
voditeljica: s. Blaženka, dominikanka
gost: p. Niko Bilić

Poslušajte! – Žena u Bibliji i Crkvi

Duhovnost