amdg.eu
http://amdg.eu/2018/12/biblijski-odgoj-za-21-stoljece/
Export date: Mon Feb 17 0:13:39 2020 / +0000 GMT

Biblijski odgoj za 21. stoljeće


Pedagoški procesi u Svetom pismu

Hvala Bogu! Dovršen još jedan lijep, obilan i drag korak u projektu cjeloživotnoga učenja. Bijaše to pravo stručno usavršavanje i povratak na izvore, ovaj put u suradnji s Nadbiskupskom klasičnom gimnazijom 1 i Ženskom općom gimanzijom 2. U subotu, 15. 12. 2018., u velikoj dvorani Međubiskupijskog sjemeništa na Šalati 3 zajedno s okupljenim roditeljima, profesorima i djelatnicima pregledavali smo poznate primjere iz Svetoga pisma koji pokazuju najprije kako je Bog odgojitelj, a potom kako ljudi odgajaju. U završnom dijelu vidjeli smo kako se oboje ujedinjuje u liku savršenoga odgojitelja Isusa.

Od srca hvala organizatorima, domaćinima, voditeljima, ispovjednicima: vlč. J. Rađa, vlč. B. Puškarić, vlč. I. Cujzek, vlč. M. Pavlaković, vlč. P. Mlakar... a napose vama strpljivi sudionici!

Pregled izlaganja: Biblijski odgoj za 21. stoljeće (.pdf) 4 * (.ppt) 5

Pedagoški procesi u Svetom pismu (2012.) 6

Pošalji Duha svojega! 7

Dođi, Božiću (.pdf) 8

Molitva s praocem Jakovom kad je položio zavjet 9

Adonaj Ro'i (Ps 23) .pdf 10

Molitva s prorokom Jonom 11

Ave Maria (.pdf) 12

Dođi, Gospodine Isuse (.pdf) 13

Molitva Isusu, Učitelju, na putu u Emaus 14

Vidi: Poučavanje i odgoj kao vrhunska antropološka zadaća 15

Cjeloviti odgoj u inspiraciji Svetoga pisma 16

Links:
 1. http://nkg-zagreb.hr/
 2. https://zog.hr/
 3. http://www.sjemeniste.hr/
 4. http://amdg.ffrz.hr/nkg_odgoj.pdf
 5. http://amdg.ffrz.hr/nkg_odgoj.ppt
 6. http://amdg.eu/2012/04/pedgoski-procesi/
 7. http://amdg.eu/2014/10/posalji-duha-svojega/
 8. http://amdg.ffrz.hr/musica/note/dodjiisusenas.pdf
 9. http://amdg.eu/2015/08/molitva-s-praocem-jakovom-k ad-je-polozio-zavjet/
 10. http://amdg.ffrz.hr/musica/note/ps23hr.pdf
 11. http://amdg.eu/2012/05/molitva-proroka-jone/
 12. http://amdg.ffrz.hr/musica/note/avemariaD2.pdf
 13. http://amdg.ffrz.hr/musica/note/dodjigospodine.pdf
 14. http://amdg.eu/2013/11/molitva-isusu-na-putu-u-ema us/
 15. http://amdg.eu/2012/10/poucavanje-i-odgoj-kao-vrhu nska-antropoloska-zadaca/
 16. http://amdg.eu/2013/11/cjeloviti-odgoj-u-inspiraci ji-svetoga-pisma/
Post date: 2018-12-21 09:55:36
Post date GMT: 2018-12-21 08:55:36

Post modified date: 2018-12-21 10:01:19
Post modified date GMT: 2018-12-21 09:01:19

Export date: Mon Feb 17 0:13:39 2020 / +0000 GMT
This page was exported from amdg.eu [ http://amdg.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com